Office
Log på

Nyheder i SharePoint Designer 2010

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette fuldført, RTF, der kan genbruges, proces-centreret programmer på SharePoint-platformen, Integrer af eksterne data med SharePoint Designer 2010. SharePoint Designer 2010 gør det muligt at oprette sammensatte programmer ved konfiguration af eller designe komponenter som datakilder, lister, indholdstyper, visninger, formularer, arbejdsprocesser og eksterne indholdstyper – alt sammen uden at skrive kode. Desuden SharePoint Designer 2010 indeholder værktøjer nu til alle vigtige komponenter i en SharePoint-løsning: "Du ikke behøver at forlade SharePoint Designer for at opbygge din løsning".

Denne artikel indeholder

Fået nyt design-brugergrænseflade

Arbejdsprocesser

Visninger og formularer

Eksterne indholdstyper og Business Connectivity Services

Styre, hvor og hvordan personer kan bruge SharePoint Designer 2010

Omdesignet brugergrænseflade

Brugergrænsefladen i SharePoint Designer 2010 er blevet ændret fuldstændigt for at "sætte til SharePoint i SharePoint Designer". Nu alle vigtige komponenter i et websted eller en løsning – lister og indholdstyper, visninger og formularer, arbejdsprocesser, datakilder og eksterne indholdstyper, siden layout og mastersider – er nemme at finde. Og det er nemt at se, hvordan komponenter er relateret til hinanden – for eksempel når du får vist siden Oversigt for en liste, kan du nemt se alle denne liste visninger, formularer, arbejdsprocesser, indholdstyper og brugerdefinerede handlinger.

Fanen Filer

Når du starter SharePoint Designer 2010, gør den nye fil fane det nemt at komme i gang. Her kan du åbne eksisterende websteder eller oprette nye websteder. Du kan også åbne sider eller websteder, du senest har arbejdet med, og tilføje nye komponenter som lister og arbejdsprocesser til det aktuelle websted.

Side med oversigt over websted

Hver webstedet har en oversigtsside, hvor du kan ændre indstillinger eller administrere forskellige aspekter af dit websted. For eksempel kan du nu administrere tilladelser direkte fra SharePoint Designer 2010. Og som hver oversigtsside websted oversigtssiden viser relaterede komponenter – for eksempel her kan du nemt få vist og navigere til alle underordnede websteder i det aktuelle websted.

Navigationsrude

Navigationsruden gør det let at finde og navigere til alle de vigtige komponenter på et websted, som du kan bruge til at oprette en løsning. Uanset om du udformer dine data og skal arbejde med lister og indholdstyper, eller om du designer arbejdsprocesser for at tilføje den logik, der “limer” din løsning sammen, kan du finde de komponenter, du skal bruge, i navigationsruden.

Gallerisider

Gallerisider gør det let at finde og redigere en hvilken som helst af de vigtige komponenter i din løsning. I navigationsruden kan du ved at klikke på en vilkårlig komponent få vist et galleri over alle sådanne komponenter på det aktuelle websted – du kan f.eks. let få vist alle arbejdsprocesser eller lister på webstedet. På en galleriside skal du blot klikke på en vilkårlig komponent, når du vil redigere den.

Oversigtssider

En oversigtsside giver dig en samlet visning eller portal til alle de stykker, der udgør en komponent. Oversigtssiden til en indholdstype viser dig f.eks. formularerne og arbejdsprocesserne til den pågældende indholdstype. Oversigtssiden til en liste viser dig visninger, formularer, indholdstype, brugerdefinerede handlinger og arbejdsprocesser til denne liste. Du kan redigere indstillingerne for denne komponent fra en oversigtsside – f.eks. navn eller tilladelser – eller du kan redigere selve komponenten.

Editorer til liste og indholdstype

Med SharePoint Designer 2010, kan du redigere alle vigtige komponenter, der udgør en SharePoint-løsning – herunder lister og indholdstyper. Du kan bruge lister og indholdstyper for at tilpasse dine data, så disse komponenter er ofte kernen i en løsning. Og nu SharePoint Designer 2010 giver en helsides editor til både lister og indholdstyper. Du kan hurtigt redigere kolonner og indstillinger på en liste eller indholdstype på ét sted, uden at skulle navigere mellem sider som i browseren.

Navigationslinje

Når du navigerer gennem komponenterne på et websted, kan navigationslinjen hjælpe dig til at forstå, hvor på webstedet du befinder dig, og hvordan de forskellige komponenter er relaterede til hinanden. Navigationslinjen viser brødkrummer, som indikerer, hvor i webstedshierarkiet du befinder dig. Der er også knapperne Fremad og Tilbage, en rullemenu, Seneste sider, der viser dig din seneste navigationsoversigt, og rullemenuer til hver node, som viser alle underordnede elementer til en vilkårlig side eller komponent i hierarkiet.

Båndet

Båndet får du mere effektiv og produktiv i SharePoint Designer 2010 fordi båndet overflader med alle de vigtige funktioner i den rigtige kontekst for hvad du arbejder på. Eksempelvis hvis du arbejder med en datavisning i sideredigeringsprogrammet, kontekstafhængige faner vises på båndet, som giver alle de funktioner og indstillinger til at arbejde med datavisninger: betinget formatering, filtrering og sortering, tilføje eller fjerne kolonner, asynkron opdateringer og mere er tilgængelige med et enkelt klik.

Zoom til indhold

Der kan foregå meget på en SharePoint-side med pladsholdere til indhold, webdelszoner, kontrolelementer og andre sideelementer. Når du arbejder med en SharePoint-side, vil du ofte skulle fokusere på et enkelt element, f.eks. PlaceHolderMain, en webdelszone eller en datavisning. Nu kan du vælge ethvert af disse elementer og derefter klikke på Zoom til indhold på båndet. Når du har zoomet til indholdet, viser både designvisning og kodevisning kun det element, du vil arbejde med, så du ikke bliver distraheret af den visuelle forvirring eller kode på resten af siden.

Vis alle filer

Den nye brugergrænseflade i SharePoint Designer 2010 fokuserer på fremhævelse alle vigtige komponenter i en SharePoint-løsning. Hvis du har brugt på mappelisten i tidligere versioner af SharePoint Designer, kan du stadig har erfaring med arbejde med filer og mapper på et websted ved hjælp af visningen alle filer.

Toppen af siden

Arbejdsprocesser

SharePoint Designer 2010 indeholder væsentlige forbedringer af arbejdsprocesser. Nu kan du hurtigt designe arbejdsprocesser, der lette et bredt udvalg af business og human processer. Og mange nye dokumentkomponenter betyder, at arbejdsprocesser er mere fleksibel og effektiv og kan modeling mere komplekse forretningslogik og proces.

Genanvendelige arbejdsprocesser

Med SharePoint Designer 2010, kan du oprette arbejdsprocesser, der er nemt kan genbruges. Du kan oprette en genanvendelig arbejdsproces på webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder, og arbejdsprocessen er der kan genbruges globalt – hvilket betyder, at arbejdsprocessen kan knyttes til en liste eller et bibliotek i gruppen af websteder. Du kan også oprette en genanvendelig arbejdsproces i alle underordnede websteder i gruppen af websteder; Denne arbejdsproces er muligt at genbruge i det pågældende underordnede websted.

Eksportere arbejdsprocesser

Nu kan du eksportere en genanvendelig arbejdsproces fra en gruppe af websteder og derefter overføre og aktivere denne arbejdsproces i en anden gruppe af websteder. SharePoint Designer 2010 understøtter eksport af en arbejdsproces som en løsning pakke eller .wsp-fil.

Tilknytningskolonner

Hvis den genanvendelige arbejdsproces kræver, at bestemte kolonner skal findes på listen eller i biblioteket, som den er tilknyttet, kan du tilføje disse kolonner som tilknytningskolonner. Tilknytningskolonner føjes automatisk til en liste eller et bibliotek, når en genanvendelig arbejdsproces tilknyttes den pågældende liste eller bibliotek.

Knytte arbejdsprocesser til indholdstyper

Når du opretter en genanvendelig arbejdsproces, kan du vælge at filtrere din genanvendelige arbejdsproces efter en bestemt indholdstype eller efter en vilkårlig indholdstype, der arver fra denne indholdstype. Hvis du knytter en arbejdsproces til en webstedsindholdstype, stiller du denne arbejdsproces til rådighed for alle elementer med denne indholdstype på enhver liste og i ethvert bibliotek, som denne webstedsindholdstype er føjet til.

Arbejdsprocesser for websted

Du kan tænke på en arbejdsproces for et websted som en generel proces for hele webstedet. En arbejdsproces for et websted er tilknyttet et websted – ikke en liste, et bibliotek eller en indholdstype. I modsætning til de fleste arbejdsprocesser kører en arbejdsproces for et websted således ikke på et bestemt listeelement. Du kan i browseren starte en arbejdsproces for et websted eller få vist status for kørende arbejdsprocesser for websteder, hvis du klikker på Arbejdsprocesser for websted i menuen Webstedshandlinger.

Redigere de arbejdsprocesser, der følger med SharePoint Server

De tre mest populære arbejdsprocesser i SharePoint Server-godkendelse, indsamling af Feedback og indsamling af signaturer arbejdsprocesser – har været helt genopbygges som deklarative arbejdsprocesser, hvilket betyder, at de nu er fuldt ud justerbart i SharePoint Designer 2010. Disse arbejdsprocesser er hændelsesstyret, og alle de vigtige hændelser i arbejdsprocessen fået i editoren arbejdsproces, både for hver opgave i processen og for processen som helhed. For eksempel kan du nemt tilføje betingelser og handlinger til at definere, hvad der sker, når de enkelte opgaver er tildelt, udløbet eller afsluttet.

Designe en brugerdefineret godkendelsesproces

SharePoint Designer 2010 indeholder tre nye Godkendelseshandlinger: tildele element til godkendelse, tildele element til Feedback og generelt opgaveproces. "Stort tre" arbejdsprocesserne i SharePoint Server 2010 – arbejdsprocesser for godkendelse, indsamling af Feedback og indsamling af signaturer – er opbygget med disse handlinger. Handlingerne godkendelse overflade alle vigtige begivenheder i en godkendelsesproces, hvilket gør det nemt for dig at designe en human arbejdsproces, hvor mange personer arbejder sammen eller samarbejde om et bestemt dokument.

Repræsentationstrin

I den tidligere version af SharePoint Designer repræsenteret en arbejdsproces altid den bruger, som startede arbejdsprocessen og kørte med pågældende brugers tilladelser. Nu, i SharePoint Designer 2010, du kan nu bruge repræsentation trin at udføre handlinger ved repræsenterer forfatter af arbejdsprocessen i stedet for arbejdsproces afsenderen arbejdsprocessen. Repræsentation trin er meget nyttige i godkendelse og publicere scenarier, hvor de personer, der sender indhold til godkendelse og de personer, godkendelse af indhold har forskellige tilladelser.

Integration med Visio

Antag, at din organisation har en forretningsanalytiker der bedste forstår processen, der kræver en arbejdsproces til at registrere. Forretningsanalytiker kan nu skitsere arbejdsprocesser grafisk i Visio med SharePoint Designer 2010 og Visio Professional 2010. Visio Professional 2010 indeholder et Microsoft SharePoint Workflow skabelon, der indeholder figurer for alle de arbejdsprocesbetingelser og handlinger. Du kan starte i Visio og derefter eksportere til SharePoint Designer, eller du kan starte i SharePoint Designer og derefter eksportere til Visio, eller du kan navigere på en arbejdsproces design med mange transmission mellem begge programmer uden at miste nogen af indstillingerne for arbejdsproces.

Visualiseringer af arbejdsproces

Du kan nemt få vist status for en igangværende arbejdsproces på siden Status for arbejdsproces. Med en Visualiseringen af arbejdsprocessen, et Visio-diagram i arbejdsprocessen automatisk oprettes og vises i en Visio-webdel på siden Status for arbejdsproces. Visualiseringen af arbejdsprocessen viser en "direkte" visning af præcist, hvor en bestemt arbejdsgang befinder sig på. Arbejdsproces visualiseringer kræver Visio Professional 2010 installeret på din computer og Visio grafik-tjenester, der kører på serveren.

InfoPath-formularer

Hvis din server kører SharePoint Server 2010 (ikke SharePoint Foundation 2010 alene), alle arbejdsprocesformularer – Tilknytningsformularen, initieringsformularen og opgaveformularer – er nu InfoPath 2010 formularer. Det er nemt at ændre udseendet og layoutet af InfoPath-formularer, og du kan føje valideringsregler til en InfoPath-formular. Redigere en Arbejdsprocesformular i InfoPath 2010 skal du blot klikke på den formular og InfoPath åbnes direkte fra SharePoint Designer 2010.

Undertrin og nye arbejdsproceshandlinger

SharePoint Designer 2010 indeholder mange nye dokumentkomponenter som undertrin og nye arbejdsproceshandlinger. Eksempelvis hvis arbejdsprocessen er knyttet til et dokumentbibliotek, eller hvis det er filtreret til dokumentindholdstypen, vises en gruppe af kontekstafhængige Dokumentgruppe handlinger. En dokumentgruppe er en ny funktion i SharePoint Server 2010 hvorved en gruppe af dokumenter, behandles det som en enkelt enhed, så handling i en arbejdsproces til en dokumentgruppe gentages på alle elementer i pågældende dokumentgruppe. Andre nye arbejdsproceshandlinger medtage utility handlinger for at manipulere strenge og datoer; en ny relationelle handling, der bruger Active Directory til at søge efter en persons leder. og ny liste over handlinger, der kan bruge en arbejdsproces til at angive tilladelser for et element på listen.

Toppen af siden

Visninger og formularer

Denne version af SharePoint introducerer markante nye visnings- og formularfunktioner til lister: webdelen i XSLT-listevisning og InfoPath-formularer. Du har mere fleksibilitet end nogensinde før til at vælge, hvordan brugerne skal arbejde med data ved at bruge visningerne og formularerne i din løsning.

Webdel i XSLT-listevisning

Hver standard listevisningen i SharePoint 2010-produkter er nu en datavisning – specielt, en XSLT listen Vis Web del (XLV). Det betyder, at du nemt kan tilpasse en hvilken som helst standard listevisning i SharePoint Designer 2010 – for eksempel du kan nu føje betinget formatering på en vilkårlig listevisning. Og når du tilpasser en listevisning i SharePoint Designer 2010, kan du stadig ændre visningen ved hjælp af alle indstillingerne i browseren, såsom at tilføje eller fjerne kolonner eller filtrering og sortering. En XLV er fuldt ud justerbart både i SharePoint Designer og i browseren.

Delte XSLT-skabeloner betyder renere kode og bedre ydeevne

Webdele i XSLT-listevisning (XLV) bruger delte XSLT-typografiark, som er placeret i mappen _layouts på serveren. Hver standardlistevisning på hele serveren bruger samme sæt delte XSLT-skabeloner. I en XLV bruges én skabelon til at formatere hvert felt (eller kolonne), én skabelon til at formatere rækken og én skabelon til at formatere tabellen. Når du tilpasser udseendet af en XLV, opretter du XSL-skabeloner, der tilsidesætter andet, og som kun er for de specifikke skabeloner, du ændrer – hvis du f.eks. fremhæver et felt, opretter du XSLT, der kun overskriver den delte skabelon for dette specifikke felt. Det betyder, at XLV er lettere at arbejde med i kodevisning og desuden har bedre ydeevne, når siden gengives i browseren.

Nemt at fortryde tilpasninger ved at gendanne XSLT

Hvis du tilpasser en webdel i XSLT-listevisning og senere beslutter, at du vil fortryde disse ændringer, eller hvis der optræder fejl i XSL, som ikke kan afhjælpes, kan du altid gendanne en XLV til den tilstand, den havde, før du foretog ændringer. Når du gendanner XSLT for en XLV, går denne XLV tilbage til at bruge de delte XSLT-skabeloner på serveren. Du kan vælge at gendanne hele visningen eller blot specifikke XSLT-skabeloner, f.eks. elementskabelonen.

Oprette datavisninger fra båndet

Datavisningen er en effektiv funktion til visning og redigering af data fra en lang række datakilder – og det omfatter både data i SharePoint-lister og data, der er eksterne i forhold til SharePoint. Ved hjælp af båndet kan du let indsætte en datavisning bare med nogle klik. Derefter kan du tilpasse datavisningen yderligere ved at bruge alle indstillingerne under Værktøjer for listevisninger (for XLV'er) eller Værktøjer til datavisning (til webdelen Dataformular) på båndet.

Anvende betinget formatering fra båndet

Betinget formatering kan give dine datavisninger mere virkning, fordi de oplysninger, der er vigtige for teamet, fremhæves. Nu kan du anvende regler for betinget formatering til dine datavisninger direkte fra båndet.

Dele visningstyper og anvende dem fra båndet

Du kan nemt dele brugerdefinerede typografier til din listevisninger (XLVs) med andre i gruppen af websteder ved at uploade typografierne (. XSL-filer) til typografibiblioteket på webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder. Alle med de korrekte tilladelser kan derefter bruge SharePoint Designer 2010 til at anvende disse brugerdefinerede typografier på deres egne listevisninger med bare ét klik.

Datavisninger understøtter AJAX

Der er mange funktioner i datavisninger, som gør det lettere at arbejde med data, f.eks. sideopdeling, filtrering og sortering på kolonneoverskrifter og indbygget redigering. Nu kan du aktivere asynkrone opdateringer for hver visning, så alle disse funktioner ikke længere kræver helsidesopdateringer i browseren – det er kun datavisningen, der opdateres. Du kan også specificere et tidsinterval, når dataene i visningen opdateres automatisk, eller du kan føje en knap til en datavisning, som brugerne kan klikke på for at få opdateret visningen manuelt.

Relaterede elementvisninger

SharePoint Designer 2010 gør det nemmere at oprette dashboard-typen sider, der viser alle de data, der er relateret til et bestemt element. Først skal du bruge opslagskolonner til at oprette en overordnet / underordnet-relation mellem data i to forskellige lister – og nu i SharePoint 2010-produkter, kan du bruge indstillingerne for en opslagskolonne for at gennemtvinge referentiel integritet mellem disse lister, så der er ingen underordnede elementer tabt uden overordnede elementer. Derefter fra båndet i SharePoint Designer 2010, kan du nemt oprette relaterede element visninger, der viser alle underordnede elementer på en liste, der er relateret til et bestemt overordnede element i en anden liste.

Brugerdefinerede handlinger

Med SharePoint Designer 2010, kan du gøre det nemmere for andre at finde de vigtige handlinger, som de kan være nødvendigt at udføre på et element. For eksempel kan du tilføje en brugerdefineret handling til menuen listen element på en liste, så personer kan starte en arbejdsproces direkte fra menuen på listeelementet. Du kan også tilføje brugerdefinerede handlinger som knapper på båndet til siderne formular og visning af en liste. Brugerdefinerede handlinger gør det nemmere for brugerne skal bruge, ved at indsende de rigtige handlinger i den rigtige kontekst løsninger.

InfoPath-formularer

Lister kan nu bruge InfoPath-formularer til formularerne nyt element, Vis element og Rediger element i SharePoint Server 2010. InfoPath gør det nemt at ændre helt layout og udseendet af formularer. Plus InfoPath-formularer giver meget nyttige funktioner som formatering regler og valideringsregler. Og du har fleksibilitet, da hver indholdstype, der er knyttet til en liste kan have sit eget sæt af formularer. Når du har brug for til at designe formularer i InfoPath, kan du starte InfoPath 2010 direkte fra båndet i SharePoint Designer 2010.

Toppen af siden

Eksterne indholdstyper og Business Connectivity Services

SharePoint 2010 og Office 2010 omfatter nye funktioner til tæt integration af firmadata og forretningsprocesser med brugeroplevelsen i Office og SharePoint. Disse funktioner omfatter ny funktionalitet og nye tjenester og værktøjer på SharePoint-platformen. Når du bruger BCS (Business Connectivity Services), kan du oprette forbindelse til eksterne data fra Microsoft SQL Server, webtjenester eller .NET-assemblies. Og du kan oprette forbindelse til disse eksterne data fra klienten eller serveren, uanset om du er online eller offline, og du kan oprette, læse, opdatere og slette data i disse eksterne datakilder.

Eksterne indholdstyper

I den tidligere version af SharePoint fandtes begrebet firmadataenhed, som var en type eksterne firmadata, der er tilgængelige i firmadatakataloget. En enhed kunne f.eks. være en kunde eller en ordre. Nu kaldes en enhed en ekstern indholdstype. Indholdstyper i SharePoint kan have funktionsmåder som arbejdsprocesser eller politikker, der er tilknyttet dem. På samme måde kan eksterne indholdstyper også have funktionsmåder kaldet handlinger, der er tilknyttet dem. En handling er ikke en arbejdsproces eller en politik. Den bestemmer, om brugerne kan oprette, læse, opdatere, slette eller søge efter forekomster af den pågældende eksterne indholdstype. Indholdstyper og eksterne indholdstyper har derfor følgende til fælles: De definerer ikke kun skemaet med data (felterne og felttyperne), men også funktionsmåder eller handlinger, der er tilknyttet disse data.

Oprette eksterne indholdstyper i SharePoint Designer 2010

I den tidligere version understøtter SharePoint ikke redigering af en programdefinitionen i forretningsdatakataloget. Nu har SharePoint Designer 2010 værktøjer til at oprette forbindelse til eksterne data til at oprette eksterne indholdstyper, publicere de eksterne indholdstyper til forretningsdatakataloget på serveren, og skal oprettes automatisk både en ekstern liste og alle de formularer, der kræves, før den eksterne liste. Med SharePoint Designer 2010, kan du overflade eksterne data fra line of business systemer som SAP eller Siebel i SharePoint uden at skrive en enkelt linje af kode.

Eksterne lister

En ekstern liste er vigtig byggesten for BCS-løsninger. En ekstern liste ud og fungerer stort set det samme som en hvilken som helst SharePoint-liste, men indeholder data fra en ekstern kilde. En ekstern liste gør det nemt for personer at læse og skrive eksterne data i den velkendte oplevelse for at arbejde med en SharePoint-liste. Du kan oprette en ekstern liste og dens formularer højre fra SharePoint Designer 2010. Oprette en ekstern liste også opretter visninger (ved hjælp af den XSLT webdel i listevisning) og formularer (ved hjælp af XSLT formular webdelen) til browseren, og en brugerdefinerbare Outlook 2010 og en InfoPath 2010 form. InfoPath-formular kan bruges i stedet for standard XSLT-visninger og formularer til at få vist og redigere data i den eksterne liste i browseren, og Outlook-formular, der bruges til at vise eksterne data i Outlook 2010.

Eksterne lister i SharePoint Workspace

Når du opretter en ekstern liste, kan du blot klikke på knappen Opret forbindelse til SharePoint Workspace på båndet for at gøre den eksterne liste, der er tilgængelige i SharePoint Workspace 2010-serveren. I SharePoint Workspace, kan du få vist og redigere de eksterne data direkte fra klienten, uanset om du er forbundet eller offline. BCS indeholder en cache og synkronisering ordning, der er installeret på klientcomputeren og, der bevarer dataene, frisk og synkroniseret med back end-systemet. SharePoint Workspace giver også fejl og konflikt opløsning. Når du knytter en ekstern liste med SharePoint Workspace, er InfoPath 2010 formularer til visning og redigering af data i SharePoint Workspace automatisk oprettede.

Eksterne lister i Outlook

Du kan også oprette forbindelse til en ekstern liste til Outlook 2010. Når du opretter en ekstern indholdstype i SharePoint Designer 2010, kan du tilknytte det til en oprindelige Office-elementtype som en kontakt eller en opgave, så de eksterne data ser ud og fungerer ligesom en kontakt eller opgave element i Outlook. Antag f.eks, at dine eksterne data er en liste over kunder, og du vil have vist den eksterne data i Outlook. Fordi dataene for kunder, der svarer nøjagtigt til kontakter i Outlook, kan du knytte pågældende eksterne indholdstype til elementet kontakter i Outlook. Når du knytter den eksterne liste til Outlook, kan du oprette, opdatere og slette de eksterne data direkte fra Outlook, som du vil oprette og opdatere oprindelige Outlook-kontakter.

Forretningsdatakolonner, arbejdsproces og Word

Når du opretter en ekstern indholdstype, kan du tilføje en kolonne med forretningsdata til en liste eller bibliotek. En Business datakolonne er knyttet til en ekstern indholdstype og repræsenterer et felt fra den eksterne Indholdstype. Hvis et dokumentbibliotek bruger et Word-dokument til skabelonen, kan du redigere skabelon i Word ved at tilføje hurtige dele, som er indholdskontrolelementer, der er bundet til virksomhedsdata kolonner. Når personer opretter et nyt dokument baseret på den pågældende Word-skabelon, vises eksterne data i dokumentet i indholdskontrolelementer. De indholdskontrolelementer aktivere automatisk, hvis du vælger og løse funktionalitet til de eksterne data. Du kan også oprette en arbejdsproces, der er knyttet til dokumentbiblioteket og, der læser og skriver data til den eksterne liste med SharePoint Designer 2010. Liste over almindelige arbejdsproceshandlinger er blevet forbedret for at arbejde med eksterne data i SharePoint Designer.

Toppen af siden

Styre, hvor og hvordan personer kan bruge SharePoint Designer 2010

Hvis du er en IT-fagfolk der administrerer SharePoint for din organisation, du ved, at du bredt kan installere SharePoint Designer 2010 og har fuldført KONFIDENSINTERVAL, kan du nemt styre, hvor og hvordan personer i organisationen kan bruge SharePoint Designer. Desuden den nye Sideredigering oplevelse i SharePoint Designer 2010 betyder, at – som standard – tilpasning af sider (også kaldet "unghosting") er hverken mulige eller det er nødvendigt for at oprette effektive sider og dashboards.

Administrationssider til webprogrammet og gruppen af websteder

Hvis du er serveradministrator af en, har du en ny side i Central Administration dedikeret specifikt til indstillinger for SharePoint Designer 2010. Hvis du er administrator af en gruppe af websteder, har du en lignende webside i webstedsindstillingerne for webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder. For hver webprogram eller gruppe af websteder har du nu indstillinger for at tillade personer til at bruge SharePoint Designer til at tilpasse siderne, til at tilpasse mastersider og sidelayout og bruge visningen alle filer.

Tilpasning af sider kræver som standard højere tilladelser

Tilpasning af sider (også kaldet ophævelse af "ghosting") kræver nu højere tilladelser end i den tidligere version: Som standard er det kun administratorer af gruppen af websteder, der kan tilpasse sider, mastersider og sidelayout eller bruge visningen Alle filer. Det betyder, at i navigationsruden får de fleste brugere ikke vist noderne til Mastersider, Sidelayout og Alle filer. I stedet kan brugerne oprette løsninger ved at oprette og gemme webdelssider i biblioteket til webstedssider. Det er således let for dig at bevare ensartet branding og layout på tværs af webprogrammet eller gruppen af websteder.

Ny sideredigeringsoplevelse: standardtilstand over for avanceret tilstand

I SharePoint Designer 2010, fremhæves på oprette og konfigurere komponenter som datavisninger, formularer og arbejdsprocesser – og mindre om redigering af HTML og andre Web designer-typen opgaver. Standardtilstanden for at redigere webdelssider er derfor nemmere og mere intuitiv – faktisk standardtilstanden minder meget om at føje indhold til en wiki-side. Personer kan indsætte datavisninger og formularer, tekst og tilføje andet indhold i pladsholderen til hovedindholdet (PlaceHolderMain), men resten af siden er låst for redigering. I denne tilstand alle brugerdefineret indhold, der er placeret i en skjult webdel, så i standardtilstanden ikke kan tilpasses til en side ("replikeret"). Derimod i avanceret tilstand, du kan oprette et tilpasset siden ved at redigere noget på siden. Kun administratorer af grupper af websteder kan igen, som standard redigere sider i avanceret tilstand.

Webstedssider

I den tidligere version, kan du være blevet bekymret personer gemme filer i roden af webstedet eller ændre mappestrukturen på webstedet. I SharePoint Designer 2010, som standard vil de fleste personer ikke have adgang til visningen alle filer på et websted i stedet for alle nye sider, der er oprettet i et websted er placeret i dokumentbiblioteket webstedssider. Biblioteket sider på et websted indeholder en enkelt, strømlinet måde at oprette og gemme de filer, der er nødvendige for deres løsning.

Nemt at gendanne webstedssider til en tidligere version

Websteder Sidebiblioteket bruger versionsstyring, så hvis du ved et uheld indsættes på en side, du kan nemt gå tilbage til en tidligere version. I SharePoint Designer 2010 har alle SharePoint-side en oversigtsside, der viser versionshistorik for den pågældende side. På siden Oversigt, kan du gendanne en tidligere version direkte fra båndet.

Lettere opgraderinger for at komme videre

Brugerdefinerede sider kan let gøre opgraderingsprocessen. For eksempel når der opgraderes til Office SharePoint Server 2007, automatisk tog ikke tilpassede sider på den nye brugergrænseflade, og du skulle ofte manuelt Genskab tilpasninger på en ny version af siden. Med SharePoint Designer 2010 personer kan drage fordel af alle dens programmet oprettelse og tilpasning af funktioner uden at tilpasse ("unghosting") alle sider. Så du kan bredt installere SharePoint Designer 2010 og ved, at alle fremtidige opgraderinger SharePoint ikke kompliceret ved stort antal brugerdefinerede sider.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×