Nyheder i Microsoft Access

I Microsoft Access 2010 kan du oprette webdatabaser og udgive dem på et SharePoint-websted.

“Begynd at samarbejde med det samme.”

SharePoint-besøgende kan bruge dit databaseprogram i en webbrowser og bruge SharePoint-tilladelser til at fastsætte, hvem der kan se hvad. Og du kan starte med en skabelon, så du kan komme i gang med samarbejdsfunktionerne med det samme. Der er mange andre forbedringer, der understøtter denne nye udgivelsesmulighed og også er en fordel i forhold til de traditionelle pc-baserede databaser.

Brugergrænsefladen i Access 2010 er også blevet ændret. Hvis du ikke kender til Office Access 2007, er båndet og navigationsruden sikkert nyt for dig. Båndet erstatter menuerne og værktøjslinjerne i tidligere versioner. Navigationsruden erstatter og udvider funktionaliteten i vinduet Database. Og som noget nyt i Access 2010 giver visningen Backstage dig adgang til alle de kommandoer, der gælder for en hel database, som f.eks. at komprimere og reparere, eller kommandoer, der fandtes i menuen Filer.

I denne artikel beskrives de funktioner, der er introduceret i Office Access 2007 og Access 2010. Du kan finde flere oplysninger om en generel introduktion til Access i artiklen Introduktion til Access 2010.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Ny brugergrænseflade

Mere effektive værktøjer til objektoprettelse

Nye datatyper og kontrolelementer

Forbedret datapræsentation

Øget sikkerhed

En bedre måde at foretage fejlfinding af problemer på

Forbedrede korrekturredskaber

Oversigt

Hvis du har adgang til et SharePoint-websted med Access Services konfigureret, kan du oprette en webdatabase ved hjælp af Access 2010. Brugere kan bruge din database i et browservindue, men du skal bruge Access 2010 til at foretage designændringer. Selvom nogle databasefunktioner på computeren ikke kan oversættes til internettet, kan du foretage mange af de samme ting ved hjælp af nye funktioner, som f.eks. beregnede felter og datamakroer.

Dele en database på internettet

 • Bruge en skabelon    Der følger fem skabeloner med Access 2010: Kontaktpersoner, Aktiver, Projekter, Begivenheder og Velgørende bidrag. Du kan også redigere en skabelon, før eller efter du udgiver den.

 • Starte fra bunden    Når du opretter en ny, tom database, vælger du mellem en almindelig database og en webdatabase. Dette valg har indflydelse på de designfunktioner og kommandoer, du kan se, så det er let at sikre, at dit program er webkompatibelt.

 • Konvertere en eksisterende database til en webdatabase    Du kan udgive et eksisterende program på internettet. Ikke alle computerdatabasefunktioner understøttes på internettet, så du skal muligvis justere nogle funktioner i programmet.

  Bemærk!: Du kan køre den nye webkompatibilitetskontrol for at få hjælp til at identificere og løse problemer med kompatibilitet.

 • Intranet eller internet    Du kan udgive på din egen SharePoint-server, eller du kan bruge en værtsbaseret SharePoint-løsning.

Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en database til deling på internettet.

Ny makrogenerator

Access 2010 har en ny makrogenerator, der indeholder IntelliSense og en ren, ligefrem brugergrænseflade.

Makrogenerator

1. Vælg en handling på listen...

2. ... eller dobbeltklik på en handling i Handlingskatalog for at føje den til din makro.

3. Fanen Design vises, når du arbejder på en makro.

Når du tilføjer en handling, vises der flere indstillinger i makrogeneratoren. Når du f.eks. tilføjer en "Hvis"-handling, kan du se:

Makro med Hvis-handling

Udover de traditionelle makroer kan du bruge den nye makrogenerator til at oprette datamakroer, en ny funktion.

Datamakroer: Redigere data baseret på begivenheder

Datamakroer hjælper med at understøtte aggregeringer i webdatabaser og giver også en måde at implementere "udløsere" på i en Access 2010-database.

Lad os f.eks. antage, at du har feltet Procent fuldført og feltet Status. Du kan bruge en datamakro til at angive Procent fuldført til 100, når du angiver Status til Fuldført og 0, når du angiver Status til Ikke startet.

Forbedret udtryksgenerator

Udtryksgenerator indeholder nu IntelliSense, så du kan se dine muligheder, mens du skriver. Den viser også hjælp til den aktuelt valgte udtryksværdi i Udtryksgenerator. Hvis du f.eks. vælger funktionen Fjern overflødige blanke, viser Udtryksgenerator:

Fjern overflødige blanke(streng) Returnerer en variant af typen streng, der indeholder en kopi af den angivne streng uden foranstillede eller bagvedstillede mellemrum.

Beregnede felter

Du kan oprette et felt, der viser resultaterne af en beregning. Beregningen skal referere til andre felter i den samme tabel. Du bruger Udtryksgenerator til at oprette beregningen.

Regler for tabelvalidering

Bemærk!: Denne funktion blev introduceret i Access 2007.

Du kan oprette en regel, der forhindrer dataindtastning, hvis den ændrede post ville validere en angivet regel. I modsætning til en feltvalideringsregel kan en tabelvalideringsregel kontrollere værdien af mere end ét felt. Du bruger Udtryksgenerator til at oprette valideringsreglen.

Databaseskabeloner til opbygning af komplette programmer

Access 2010 indeholder en pakke af professionelt designede databaseskabeloner til registrering af kontaktpersoner, opgaver, begivenheder, studerende, aktiver og andre datatyper. Du kan bruge dem straks eller forbedre eller tilpasse dem, så du kan registrere oplysninger på præcis den måde, du vil.

Tilgængelige skabeloner i Backstage-visning

Hver skabelon er et komplet registreringsprogram, der indeholder foruddefinerede tabeller, formularer, rapporter, forespørgsler, makroer og relationer. Skabelonerne er designet, så du straks kan tage dem i brug. Hvis skabelondesignet opfylder dine behov, kan du gå i gang med det samme. Hvis ikke, kan du bruge skabelonen til hurtigt at komme i gang med at oprette den database, der opfylder netop dine behov.

Webdatabase over aktiver

Udover de skabeloner, som findes i Access 2010, kan du oprette forbindelse til Office.com og hente flere skabeloner.

Programdele til tilføjelse af funktioner til en eksisterende database

Du kan let føje funktionalitet til en eksisterende database ved at bruge en programdel. Som en nyhed i Access 2010 er en programdel en skabelon, der omfatter en del af en database – det kan f.eks. være en forudformateret tabel eller en tabel, som har en tilknyttet formular eller rapport. Føj f.eks. en opgaveprogramdel til din database, hvorefter du får en opgavetabel, en opgaveformular og mulighed for at knytte opgavetabellen til en anden tabel i databasen.

Programdele under fanen Opret

Forbedret dataarkvisning

Du kan oprette en tabel og begynde at bruge den uden at skulle definere felter på forhånd – klik blot på Tabel under fanen Opret, og begynd at indtaste data i det dataark, der vises. Access 2010 bestemmer automatisk datatypen for hvert felt, så du er i gang i løbet af ingen tid. Kolonnen Klik for at tilføje viser dig, lige præcis hvor et nyt felt skal tilføjes – og hvis du har brug for at ændre datatypen eller visningsformatet for et nyt eller eksisterende felt, kan du bruge kommandoerne på båndet under fanen Felter. Du kan også indsætte data fra Microsoft Excel-tabeller i et nyt dataark – Access 2010 opretter alle felterne og genkender automatisk datatyperne.

Klik for at tilføje i dataarkvisning

Ruden Feltliste

Ruden Feltliste, der blev introduceret i Access 2007, gør det muligt at tilføje felter fra andre tabeller. Du kan trække felter fra tabellen i din postkilde fra relaterede tabeller eller fra ikke-relaterede tabeller i databasen. Hvis det er nødvendigt med en relation mellem tabeller, oprettes den automatisk, eller også bliver du bedt om det i løbet af processen.

Ruden Feltliste

Layoutvisning er med til at gøre processen hurtigere ved design af formularer og rapporter

Brug layoutvisning til at foretage ændringer i designet, mens du får vist data i en formular eller rapport.

Layoutvisning har adskillige forbedringer i forhold til Access 2007 og er påkrævet, hvis du designer en formular eller rapport til internettet.

Formular i layoutvisning, der viser dynamiske data

Du kan f.eks. føje et felt til designgitteret ved at trække et felt fra ruden Feltliste, eller du kan ændre egenskaber ved at bruge egenskabsarket.

Bruge kontrolelementer til at holde styr på tingene

Layout, der blev introduceret i Office Access 2007, er grupper af kontrolelementer, som du kan flytte og tilpasse som en enhed. I Access 2010 er layout blevet forbedret, så placering af kontrolelementer i formularer og rapporter bliver mere fleksibel. Du kan opdele eller flette celler vandret eller lodret, hvilket gør det let at omarrangere felter, kolonner eller rækker.

Du skal bruge layoutvisning, når du designer webdatabaser, men designvisning er stadig tilgængelig for designarbejde på computerdatabaser.

Toppen af siden

Ny brugergrænseflade

Den nye brugergrænseflade – der blev introduceret i Office Access 2007 og forbedret i Access 2010 – er udviklet for at gøre det let for dig at finde kommandoer og funktioner, der tidligere ofte var gemt væk i komplicerede menuer og værktøjslinjer.

Båndet

Båndet er en samling af faner, der indeholder grupper af kommandoer, som er organiseret efter funktion og funktionalitet. Båndet erstatter de lag af menuer og værktøjslinjer, der fandtes i tidligere versioner af Access.

Vigtige funktioner i båndet omfatter:

 • Kommandofaner - faner, der viser kommandoer, som ofte bruges sammen, så du kan finde de ønskede kommandoer, når du skal bruge dem.

 • Kontekstafhængige kommandofaner - en kommandofane, der vises i overensstemmelse med konteksten - dvs. det objekt, du arbejder med, eller den opgave, du er ved at udføre. En kontekstafhængig fane indeholder de kommandoer, der forekommer mest relevante for dit aktuelle arbejde.

 • Gallerier – nye kontrolelementer, der viser et eksempel på en typografi eller indstilling, så du kan se resultatet, før du vælger.

Backstage-visningen

Backstage-visningen, der er ny i Access 2010, indeholder kommandoer, som du anvender på en hel database, som f.eks. at komprimere og reparere eller åbne en ny database. Kommandoer er arrangeret på faner i venstre side af skærmen, og hver enkelt fane indeholder en gruppe af relaterede kommandoer eller links. Hvis du f.eks. klikker på Ny, kan du se et sæt knapper, der gør det muligt at oprette en ny database fra bunden eller ved at vælge fra et bibliotek med professionelt designede databaseskabeloner.

Mange af de kommandoer, du finder i Backstage-visning, var tilgængelige i menuen Filer i tidligere versioner af Access. Desuden vises databaser, som du har haft åben for nylig, og links til populære Office Online-artikler (hvis du har forbindelse til internettet).

Fanen Ny i Backstage-visning

Navigationsrude

Navigationsruden, der blev introduceret i Access 2007, viser alle objekterne i den aktuelt åbne database og giver let adgang til dem. Brug navigationsruden til at organisere objekterne efter objekttype, oprettelsesdato, ændringsdato, relateret tabel (baseret på objektafhængigheder) eller i brugerdefinerede grupper, som du opretter. Har du brug for mere plads til at arbejde på dit formulardesign? Du kan nemt skjule navigationsruden, så den kun optager lidt plads, men stadig er tilgængelig. Navigationsruden erstatter databasevinduet, der blev brugt i Access-versioner, der er ældre end Access 2007.

Ojekter i navigationsruden

Faneopdelte objekter

Tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer vises som standard som faneopdelte objekter i Access-vinduet.

Bemærk!: Du kan ændre denne indstilling pr. database og bruge objektvinduer i stedet for faner.

Faneopdelte objekter i Access 2007

Hvis du klikker på objektfanerne, kan du nemt skifte mellem forskellige objekter.

Vinduet Hjælp

Access 2010 giver let adgang til indhold i både Access Hjælp og Udviklerreference fra det samme Hjælp-vindue. Du kan nemt ændre søgningen til f.eks. kun at omfatte indhold i Udviklerreference. Uanset hvordan du angiver indstillingerne i vinduet Hjælp, vil alt indhold i Access Hjælp og Udviklerreference altid være tilgængeligt online på Office.com eller MSDN.

Toppen af siden

Mere effektive værktøjer til objektoprettelse

Access 2010 giver et intuitivt miljø til at oprette databaseobjekter.

Fanen Opret

Brug fanen Opret til hurtigt at oprette nye formularer, rapporter, tabeller, forespørgsler og andre databaseobjekter. Hvis du vælger en tabel eller forespørgsel i navigationsruden, kan du oprette en ny formular eller rapport ud fra det pågældende objekt med et enkelt klik vha. kommandoen Formular eller Rapport.

De nye formularer og rapporter, der oprettes med et enkelt klik via denne proces, bruger et opdateret design til at gøre dem flottere at se på og mere nyttige med det samme. Automatisk genererede formularer og rapporter får et professionelt udseende design med sidehoveder, der indeholder logo og titel. Derudover indeholder en automatisk genereret rapport også dato- og klokkeslætsoplysninger og sidefødder og totaler med oplysninger.

Rapportvisning og layoutvisning

Disse visninger, der blev introduceret i Office Access 2007 og forbedret i Access 2010, gør det muligt at arbejde interaktivt med formularer og rapporter. Vha. rapportvisning kan du gennemse en nøjagtig gengivelse af rapporten uden at skulle udskrive den eller have den vist i Vis udskrift. Hvis du vil fokusere på bestemte poster, skal du bruge filterfunktionen eller foretage en søgning for at finde tilsvarende tekst. Du kan bruge kommandoen Kopiér til at kopiere tekst til Udklipsholder, eller klikke på de aktive links, der vises i rapporten, for at følge et link i browseren.

Med layoutvisning kan du foretage designændringer, mens du gennemser dine data. Du kan bruge layoutvisning til at foretage mange almindelige designændringer, mens du gennemser dine data i en formular eller rapport. Tilføj f.eks. et felt ved at trække et feltnavn fra den nye rude Feltliste, eller skift egenskaber vha. egenskabsarket.

Med layoutvisning kan du nu få bedre designlayout – grupper med kontroller, som du kan tilpasse på én gang, så det er nemt at omarrangere felter, kolonner, rækker eller et helt layout. Det er også nemt at fjerne et felt eller tilføje formatering i layoutvisningen.

Rapport i layoutvisning

Strømlinet oprettelse af gruppering og sortering i rapporter

Office Access 2007 introducerede en bedre og mere tilgængelig måde at gruppere, sortere og tilføje totaler på i rapporter. Brugergrænsefladen er let at navigere rundt i og at forstå, og når den bruges med den nye layoutvisning, kan du se effekten af dine ændringer med det samme.

Ruden Gruppering, sortering og total

Lad os antage, at du gerne vil se de samlede salgstal for hver region i en rapport. Brug layoutvisning og ruden Gruppering, sortering og total til at tilføje et gruppeniveau og anmode om en total – og se ændringerne direkte i din rapport. Rækken Total gør det nemt at føje en sum, et gennemsnit, antal, maksimum eller minimum til sidehoveder og sidefødder i rapporten. Enkle totaler kræver ikke længere manuel oprettelse af et beregnet felt. Nu skal du blot pege og klikke.

Oprette total i rapport

Forbedret layout for kontrolelementer, der hjælper dig med at oprette flotte formularer og rapporter

Formularer og rapporter indeholder ofte tabeldata som f.eks. en kolonne med kundenavne eller en række med alle felterne til en kunde. Du kan gruppere disse kontrolelementer i et layout, der nemt kan håndteres som en helhed, herunder etiketten.

Kommandoer i gruppen Layout for kontrolelementer på fanen Arranger

Da du kan vælge kontrolelementer fra forskellige sektioner, f.eks. etiketten i sektionens sidehoved eller sidefod, er der en betydelig fleksibilitet. Du kan nemt:

 • Flytte eller ændre størrelsen på et layout. Du kan f.eks. flytte en kolonne mod højre eller venstre.

 • Formatere et layout. Du kan f.eks. fremhæve kundenavnene i en kolonne med fed skrift.

 • Føje en kolonne (et felt) til et layout.

 • Fjerne en kolonne (et felt) fra et layout.

 • Flette eller opdele celler (kun Access 2010)

Flytte kolonne i layoutvisning

Layout gemmes sammen med designet, så de forbliver tilgængelige.

Opdelte formularer til hurtigt gennemsyn af data

Bemærk!: Denne funktion blev introduceret i Access 2007.

Du kan bruge en opdelt formular til at oprette en formular, der kombinerer en dataarkvisning med en formularvisning. Du kan angive en egenskab, der placerer dataarket øverst, nederst, til venstre eller til højre.

Delt formular

Bemærk!: Opdelte formularer er ikke tilgængelige i webdatabaser.

Integrerede makroer i formularer og rapporter

Integrerede makroer blev introduceret i Office Access 2007.

Brug integrerede makroer for at undgå at skulle skrive kode. En integreret makro gemmes i en egenskab og er en del af det objekt, den hører til. Du kan ændre designet af en integreret makro uden at skulle bekymre dig om andre kontrolelementer, der muligvis bruger makroen – hver integreret makro er uafhængig. Der er tillid til integrerede makroer, fordi de automatisk er forhindret i at udføre potentielt usikre handlinger.

Tildele integreret makro til hændelsen VedDobbeltklik

Toppen af siden

Nye datatyper og kontrolelementer

Som noget nyt i Access 2010 gør beregnede felter det muligt at gemme resultatet af en beregning. Office Access 2007 introducerede følgende nye og forberede datatyper og kontrolelementer:

 • Felter med flere værdier

 • Datatypen Vedhæftet fil

 • Forberede notatfelter

 • Indbygget kalenderkontrolelement for dato-/klokkeslætsfelter

Beregnede felter

Du kan oprette et felt, der viser en værdi, som beregnes ud fra andre data i samme tabel. Du bruger Udtryksgenerator til at oprette beregningen, så du drager fordel af IntelliSense og let adgang til Hjælp for udtryksværdier.

Data fra andre tabeller kan ikke bruges som kilde til de beregnede data. Nogle udtryk understøttes ikke af beregnede felter.

Felter med flere værdier

Et felt med flere værdier, der blev introduceret i Office Access 2007, kan gemme mere end én værdi pr. post. Lad os antage, at du skal tildele en opgave til en af dine medarbejdere eller leverandører, men at du vil tildele den til mere end én person. I de fleste databasestyringssystemer og i versioner af Access, der er tidligere end Office Access 2007, skulle du oprette en mange til mange-relation for at kunne gøre dette korrekt.

Bemærk!: Access opretter en skjult tabel for at vedligeholde den nødvendige mange-til-mange-relation for hvert felt med flere værdier.

Felter med flere værdier er særlig relevante, når du arbejder med en SharePoint-liste, der indeholder en af de typer af felter med flere værdier, der anvendes i Windows SharePoint Services. Access 2010 er kompatibel med disse datatyper.

Felt med flere værdier

Felter for vedhæftede filer

Datatypen Vedhæftet fil gør det nemt at gemme alle typer af dokumenter og binære filer i databasen uden at forøge databasens størrelse unødvendigt. Om muligt komprimerer Access automatisk vedhæftede filer for at minimere pladsforbruget. Skal du vedhæfte et Word-dokument i en post eller gemme en række digitale billeder i databasen? Med vedhæftede filer er disse opgaver meget lettere at udføre. Du kan endda føje flere vedhæftede filer til samme post.

Dialogboksen Vedhæftede filer

Bemærk!: Du kan bruge felter til vedhæftede filer i webdatabaser, men hver enkelt webtabel kan højst have ét felt til vedhæftede filer.

Notatfelter gemmer nu RTF-format og understøtter revisionsoversigt

Med RTF-notatfelter, der blev introduceret i Office Access 2007, skal du ikke længere begrænse dig til almindelig tekst i posterne. Du kan formatere tekst vha. indstillinger (f.eks. fed, kursiv, forskellige skrifttyper og farver samt andre almindelige formateringsindstillinger) og gemme teksten i databasen. Tekst i RTF-format gemmes i et notatfelt i et HTML-baseret format, der er kompatibelt med RTF-datatypen i Windows SharePoint Services. Når du angiver den nye egenskab Tekstformat til enten RTF eller Almindelig tekst, formateres oplysningerne herefter korrekt i kontrolelementerne af typen Tekstboks og i dataarkvisningen.

Notatfelter er velegnede til opbevaring af store datamængder. Du kan angive egenskaben Vedhæft kun for at bevare en oversigt over alle ændringer i et notatfelt. Du kan derefter få vist en oversigt over disse ændringer. Denne funktion understøtter også registreringsfunktionen i Windows SharePoint Services, så du også kan bruge Access til at få vist oversigten over indhold på SharePoint-listen.

Kalender til valg af datoer

Bemærk!: Denne funktion blev introduceret i Access 2007.

Felter og kontrolelementer, der anvender datatypen Dato/klokkeslæt, får automatisk understøttelse af en indbygget interaktiv kalender, der blev introduceret i Access 2007. Kalenderknappen vises automatisk til højre for datoen. Vil du vide, hvilken dato det er på fredag? Klik på knappen, hvorefter kalenderen automatisk vises, så du kan finde og vælge datoen. Du kan vælge at slå kalenderen fra for et felt eller et kontrolelement via en egenskab.

Toppen af siden

Forbedret datapræsentation

Med de nye datapræsentationsfunktioner kan du hurtigere oprette databaseobjekter og derefter lettere analysere dataene.

Forbedrede værktøjer til sortering og filtrering

Lad os antage, at du hurtigt skal finde en tilsvarende værdi eller sortere en kolonne med data. Funktionen Autofilter, der blev introduceret i Office Access 2007, forøger de allerede effektive filtreringsmuligheder, så du hurtigt kan fokusere på de ønskede data. Du kan nemt vælge blandt de entydige værdier i en kolonne, hvilket er praktisk i situationer, hvor du ikke kan huske det navn, du skal bruge, eller du kan sortere værdierne vha. letforståelige indstillinger i genvejsmenuen, f.eks. Sorter med ældste først eller Sorter med mindste først.

Autofilter

De mest almindelige filtreringsindstillinger er synlige i menukommandoer, ellers kan hurtigfiltre bruges til at begrænse oplysningerne, ud fra de data du indtaster. Indstillinger for hurtigfiltre ændres automatisk på basis af datatypen, så du får vist fornuftige valgmuligheder for tekst, dato og numeriske oplysninger.

Menuen Datofiltre

Totaler og alternative baggrundsfarver i dataark

Dataarkvisning indeholder rækken Total, der viser en sum, et antal, et gennemsnit, et maksimum, et minimum, en standardafvigelse eller en varians. Når du har tilføjet rækken Total, skal du pege på pilen i kolonnens celle og vælge den ønskede beregning.

Rækken Total i dataark

Dataark, rapporter og fortløbende formularer understøtter en alternativ baggrundsfarve for rækker, som du kan angive uafhængigt af standardbaggrundsfarven. Du kan nemt skyggelægge hver anden række og vælge enhver farve.

Dataark med alternativ rækkefarve

Betinget formatering

Access 2010 tilføjer nye betingede formateringsfunktioner, der sætter dig i stand til at opnå nogle af de samme formateringstypografier, der er tilgængelige i Excel. Du kan nu f.eks. tilføje datalinjer for at gøre en kolonne med tal mere læselige som vist i følgende illustration:

Betinget formatering i en Access-rapport

Bemærk!: Betinget formatering er ikke tilgængelig i webdatabaser.

Toppen af siden

Øget sikkerhed

Forbedrede sikkerhedsfunktioner og stærk integration med Windows SharePoint Services giver dig mulighed for at administrere mere effektivt og gøre dine programmer til registrering af oplysninger mere sikre end nogensinde. Hvis du gemmer data fra registreringsprogrammerne på lister på Windows SharePoint Services, kan du overvåge revisionsoversigten, gendanne slettede oplysninger og angive dataadgangstilladelser.

Office Access 2007 introducerede en ny sikkerhedsmodel, der er medtaget og forbedret i Access 2010. De samlede tillidserklæringer er integreret med Microsoft Office Sikkerhedscenter. Placeringer, der er tillid til, gør det nemt at have tillid til alle databaser i sikre mapper. Du kan indlæse et Office Access 2007-program, hvor kode eller makroer er deaktiveret for at øge sikkerheden i et sandkassemiljø (dvs. usikre kommandoer kan ikke køres). Makroer, der er tillid til, kører i sandkassetilstand.

Toppen af siden

Indsamle data ved hjælp af InfoPath-formularer og Outlook

Funktionen Dataindsamling, der blev introduceret i Office Access 2007, hjælper dig med at indsamle feedback ved hjælp af Outlook og eventuelt InfoPath. Du kan automatisk generere en InfoPath-formular eller en HTML-formular og integrere den i en e-mail-meddelelses brødtekst. Du kan derefter sende formularen til modtagere, der er udvalgt blandt Outlook-kontaktpersonerne, eller til modtagere, der er gemt i et felt i Access-databasen.

Bruge e-mail-meddelelse til at indsamle data

Du vælger, om om du vil indsamle nye oplysninger eller opdatere eksisterende oplysninger. Modtagere udfylder derefter formularen og returnerer den. Outlook genkender de indgående formularer og gemmer automatisk dataene i din Access-database – der kræves ingen genindtastning.

Eksportere til PDF- og XPS-format

I Access 2010 kan du eksportere data til filformatet PDF (Portable Document Format) eller XPS (XML Paper Specification) til udskrivning, postering og e-mail-distribution, forudsat at du først installerer tilføjelsesprogrammet Udgiv som PDF eller XPS. Hvis du eksporterer en formular, en rapport eller et dataark til en .pdf- eller .xps-fil, kan du indsamle oplysninger i en formular, der er nem at distribuere, og som bevarer alle formateringsegenskaberne, men ikke kræver, at andre installerer Access på deres computere for at kunne udskrive eller gennemgå outputtet.

 • PDF (Portable Document Format)    PDF er et elektronisk filformat med fast layout, som bevarer dokumentformatering og hjælper med fildeling. PDF-formatet sikrer, at filen, når den vises online eller udskrives, bevarer nøjagtigt det format, du havde tænkt dig, og at det ikke er nemt at kopiere eller ændre dataene i filen. PDF-formatet er også praktisk til dokumenter, der skal reproduceres ved hjælp af kommercielle udskrivningsmetoder.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS er et elektronisk filformat, der bevarer dokumentformatering og hjælper med fildeling. XPS-formatet sikrer, at filen, når den vises online eller udskrives, bevarer nøjagtigt det format, du havde tænkt dig, og at det ikke er nemt at kopiere eller ændre dataene i filen.

Nemmere at arbejde med eksterne data

Du kan nu oprette forbindelse til en webtjeneste som en ekstern datakilde. Du skal bruge en definitionsfil til webtjenesten, der fås af webtjenestens administrator. Når du har installeret definitionsfilen, kan du oprette en kæde til webtjenestedata som en sammenkædet tabel.

Nye funktioner i Office Access 2007 gør det nemmere at importere og eksportere data. Du kan gemme en import- eller eksporthandling og derefter genbruge den, næste gang du skal udføre den samme opgave. Med guiden Importer regneark kan du tilsidesætte den datatype, der er valgt af Access, og du kan importere, eksportere og sammenkæde til filer, som i det mindste har Office Excel 2007filformater.

Toppen af siden

En bedre måde at foretage fejlfinding af problemer på

Microsoft Office Diagnosticering, der blev introduceret i Office Access 2007, er en række diagnosticeringstest, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor computeren går ned. Disse diagnosticeringstest kan løse visse problemer direkte og kan identificere måder, hvorpå du kan løse andre problemer. Microsoft Office Diagnostics erstatter følgende Microsoft Office 2003-funktioner: Find og ret fejl og Microsoft Office-programgendannelse.

Toppen af siden

Forbedrede korrekturredskaber

I det følgende forklares nogle nye funktioner i stavekontrollen.

 • Stavekontrollen er blevet mere konsistent i Office-programmerne. Eksempler på denne ændring omfatter følgende:

 • Stavekontrollen omfatter den nye franske ordbog. I Microsoft Office 2003 var denne et tilføjelsesprogram, der skulle installeres separat. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Vælge, hvordan stave- og grammatikkontrollen skal fungere.

 • Der oprettes automatisk en udelukkelsesordbog for et sprog, første gang det pågældende sprog bruges. Du kan bruge udelukkelsesordbøger til at tvinge stavekontrollen til at markere ord, som du vil undgå at bruge. Udelukkelsesordbøgerne er praktiske, hvis du vil undgå ord, der er stødende eller ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne. Yderligere oplysninger finder du i artiklen Benytte udelukkelsesordbøger til at angive en foretrukken stavemåde for et ord.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×