Nye funktioner i Excel 2013

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Klik på et funktionsnavn på nedenstående liste for at få detaljeret hjælp til den pågældende funktion.

Funktionsnavn

Type og beskrivelse

Funktionen ARCCOT

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer arcus cotangens til et tal

Funktionen ARCCOTH

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen ARABISK

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Konverterer et romertal til arabertal

Funktionen BASE

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Konverterer et tal til en tekstrepræsentation med den givne radikand (base)

Funktionen BINOMIAL.DIST.INTERVAL

<c0>Statistisk:</c0>    Returnerer sandsynligheden af prøveresultater ved hjælp af en binomial fordeling

Funktionen BITOG

Teknikere    Returnerer et 'bitbaseret OG' af to tal

Funktionen BITLSKIFT

Teknikere    Returnerer en værdi, der er forskudt mod venstre med forskydning bit

Funktionen BITELLER

Teknikere    Returnerer et 'bitbaseret ELLER' af 2 tal

Funktionen BITRSKIFT

Teknikere    Returnerer en værdi, der er forskudt mod højre med forskydning bit

Funktionen BITXELLER

Teknikere    Returnerer et bitbaseret 'Eksklusivt eller' af to tal

Funktionen LOFT.MAT

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Runder et tal op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen KOMBINA

Matematisk og trigonometrisk:   
Returnerer antal kombinationer med gentagelser for et givet antal elementer

Funktionen COT

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer den hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COTH

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer cotangens til en vinkel

Funktionen CSC

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer cosekanten af en vinkel

Funktionen CSCH

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer den hyperbolske cosekant af en vinkel

Funktionen DAGE

<c0>Dato og klokkeslæt:</c0>    Returnerer antallet af dage mellem to datoer

Funktionen DECIMAL

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Konverterer en tekstrepræsentation af et tal i en given base til et decimaltal

Funktionen KODNINGSURL

Webdel    Returnerer en URL-kodet streng

Funktionen FILTRERXML

<c0>Web:</c0>    Returnerer bestemte data fra XML-indholdet ved at bruge den angivne XPath

Funktionen AFRUND.BUND.MAT

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Runder et tal ned til det nærmeste heltal eller til det nærmeste betydende multiplum

Funktionen FORMELTEKST

<c0>Opslag og reference:</c0>    Returnerer formlen på den angivne reference som tekst

Funktionen GAMMA

<c0>Statistisk:</c0>    Returnerer gammafunktionsværdien

Funktionen GAUSS

<c0>Statistisk:</c0>    Returnerer 0,5 mindre end standardnormalfordelingen

Funktionen HVISIT

<c0>Logisk:</c0>    Returnerer den værdi, du angiver, hvis udtrykket giver #N/A, ellers returneres resultatet af udtrykket

Funktionen IMAGCOSH

Teknikere    Returnerer den hyperbolske cosinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOT

Teknikere    Returnerer cotangens af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSC

Teknikere    Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSCH

Teknikere    Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSEC

<c0>Teknisk:</c0>    Returnerer sekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGSECH

Teknikere    Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSINH

Teknikere    Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGTAN

<c0>Teknisk:</c0>    Returnerer tangensen for et komplekst tal

Funktionen ER.FORMEL

Oplysninger    Returnerer SAND, hvis der er en reference til en celle, som indeholder en formel

Funktionen ISOUGE.NR

<c0>Dato og klokkeslæt:</c0>    Returnerer tallet for ISO-ugenummeret for årstallet for en given dato

Funktionen MENHED

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer enhedsmatrixen for den angivne dimension

Funktionen TALVÆRDI

Text    Konverterer tekst til tal i overensstemmelse med landestandarden

Funktionen PVARIGHED

Finansiering    Returnerer det antal perioder, der kræves, før en investering når en bestemt værdi

FunktionenPERMUTATIONA

<c0>Statistisk:</c0>    Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter (med gentagelser), der kan udvælges blandt det samlede antal objekter

Funktionen PHI

<c0>Statistisk:</c0>    Returnerer værdien af tæthedsfunktionen for en standardnormalfordeling

Funktionen RRI

<c0>Finansiel:</c0>    Returnerer en tilsvarende rente for væksten i en investering

Funktionen SEC

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer sekanten til en vinkel

Funktionen SECH

<c0>Matematisk og trigonometrisk:</c0>    Returnerer den hyperbolske sekant af en vinkel

Funktionen ARK

Oplysninger    Returnerer arknummeret for det ark, der refereres til

Funktionen ARK.FLERE

<c0>Information:</c0>    Returnerer antallet af ark i en reference

Funktionen SKÆRHED.P

<c0>Statistisk:</c0>    Returnerer skævheden af en distribution baseret på en population: en karakteristik af graden af asymmetri for en distribution omkring dens middelværdi

Funktionen UNICHAR

Text    Returnerer det Unicode-tegn, der refereres til ved den givne numeriske værdi

Funktionen UNICODE

<c0>Tekst:</c0>    Returnerer det tal (kodepunkt), der svarer til det første tegn i teksten

Funktionen WEBTJENESTE

<c0>Web:</c0>    Returnerer data fra en webtjeneste.

Funktionen XELLER

<c0>Logisk:</c0>    Returnerer et eksklusivt logisk ELLER for alle argumenter

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider