Modificere, redigere eller ændre en rapport

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette emne beskrives de teknikker, du kan bruge til at ændre en eksisterende Access-rapport. Access har to visninger, som du kan bruge til at foretage ændringer i rapporten: layoutvisning og designvisning. Dit valg af visning afhænger af, hvilke opgaver du forsøger at udføre. Ender du muligvis bruge begge visninger til at foretage dine ændringer.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå layoutvisning

Forstå designvisning

Skift mellem visninger

Ændre din rapport i layoutvisning

Ændre din rapport i designvisning

Forstå layoutvisning

Layoutvisning er den mest intuitive visning at bruge til at modificere rapporter og kan bruges til næsten alle de ændringer, du ønsker at foretage til en rapport i Access. I layoutvisning, rapporten kører, så du kan se dine data, nogenlunde samme måde, der skal vises, når det udskrives. Du kan dog også foretage ændringer til rapportdesign i denne visning. Fordi du kan se dataene, mens du redigerer rapporten, det er en praktisk visning for at angive kolonnebredden, skal du tilføje grupperingsniveauer eller udføre næsten alle opgaver, der påvirker udseende og læsbarheden af rapporten. Følgende illustration viser en kunde telefonbog rapport i layoutvisning.

Rapport i layoutvisning

Den rapport, der vises i layoutvisning ser ikke ikke helt den samme som den udskrevne rapport. For eksempel, er der ingen sideskift i layoutvisning. Også, hvis du har brugt Sideopsætning for Formatér rapporten med kolonner, kolonnerne vises ikke i layoutvisning. Men layoutvisning giver dig en meget god tilnærmelse af den udskrevne rapport. Hvis du vil se, hvordan rapporten ser ud, når den er udskrevet, skal du bruge Vis udskrift.

Visse opgaver kan ikke udføres i layoutvisning og kræver, at du skifte til designvisning. I visse situationer vises en meddelelse, der fortæller, skal du skifte til designvisning for at foretage en bestemt ændring.

Forstå designvisning

Designvisning giver dig en mere detaljeret visning af strukturen i rapporten. Du kan se felterne sidehoved og sidefod for den rapport, side og grupper. Rapporten kører ikke i designvisning, så du ikke kan se de underliggende data, mens du arbejder; der er dog visse opgaver, du nemmere kan udføre i designvisning end i layoutvisning. Du kan:

 • Tilføje et større udvalg af kontrolelementer i en rapport, som etiketter, billeder, linjer og rektangler.

 • Rediger kontrolelementkilder for tekstfelter i selve tekstfelterne uden at bruge egenskabsarket.

 • Ændre visse egenskaber, der ikke er tilgængelige i layoutvisning.

Følgende illustration viser en kunde telefonbog rapport i designvisning.

Rapport i designvisning

Skift mellem visninger

Access indeholder en række forskellige metoder til at skifte mellem visninger. Hvis rapporten allerede er åben, kan du skifte til en anden visning ved at gøre et af følgende:

 • Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på den visning, du vil i genvejsmenuen.

 • Højreklik på dokumentfanen for rapportens eller titellinjen, og klik derefter på den visning, du vil i genvejsmenuen.

 • Klik på knappen Vis at skifte mellem tilgængelige visninger i gruppen Vis under fanen Startside. Du kan alternativt klikke på pilen under Vis og derefter vælge en af de tilgængelige visninger i menuen.

 • Højreklik på et tomt område på selve rapporten, og klik derefter på den ønskede visning. Hvis rapporten er åben i designvisning, skal du højreklikke på uden for designgitteret.

 • Klik på et af små Vis ikoner på statuslinjen i Access.

Hvis rapporten ikke er åben, skal du dobbeltklikke på rapporten i navigationsruden for at åbne den i rapportvisning. Højreklik på rapporten i navigationsruden for at åbne rapporten i en anden visning, og klik derefter på den visning, du vil i genvejsmenuen.

Bemærk!: Hvis du vil redigere en rapport, hvor du har brugt Sideopsætning til at oprette flere kolonner (for eksempel en postadressen etiketrapport), kan du kun se kolonnerne i Vis udskrift. Når du får vist rapporten i rapportvisning eller layoutvisning, viser Access dataene i en enkelt kolonne.

Ændre din rapport i layoutvisning

I dette afsnit beskrives nogle af de almindelige rapport ændringer, du kan udføre i layoutvisning.

Ændre bredden af kolonne eller et felt i layoutvisning

 1. Klik på et element i den kolonne, du vil justere.

  En kant omkring elementet for at vise, at feltet er markeret.

 2. Træk den højre eller venstre kant af kanten, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

Ændre række- eller feltet højde i layoutvisning

 1. Klik på et element i den række, du vil justere.

  En kant omkring elementet for at vise, at feltet er markeret.

 2. Træk de øverste eller nederste kant af kanten, indtil rækken har den ønskede højde.

Tilføje et felt i layoutvisning

 • Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Funktioner under fanen Design.

  På listen over tilgængelige felter vises. Hvis der er felter i andre tabeller, de vil kunne ses tilgængelige felter i andre tabeller:.

 • Træk et felt fra Feltlisten til rapporten. Når du flytter feltet, indikerer et fremhævet område, hvor feltet skal placeres, når du slipper museknappen.

  Bemærk!: Tilføje flere felter på én gang, skal du holde CTRL-tasten nede og klik på hvert felt på Feltlisten, som du vil. Derefter slippe CTRL-tasten, og træk felterne til rapporten. Felterne placeres støder op til hinanden.

Toppen af siden

Forstå instrumentbræt

Kontrolelementet layout er hjælpelinjer, justere kontrolelementerne vandret og lodret at give rapporten et ensartet udseende. Du kan betragte et layout for kontrolelement: som en tabel, hvor hver celle i tabellen indeholder et kontrolelement. Følgende procedurer viser, hvordan du tilføje, fjerne eller omarrangere objekter i instrumentbræt.

Instrumentbræt leveres i to varianter: tabelformat og stablet.

 • I tabelformat instrumentbræt er kontrolelementer arrangeret i rækker og kolonner ligesom et regneark, med etiketter langs toppen. Layout for kontrolelement tabelformat dække altid to sektioner af en rapport Uanset hvilken sektion kontrolelementerne arbejder i, er etiketterne i sektionen over dem være. Følgende illustration viser et layout for kontrolelement: tabelformat.

  Layout for kontrolelement: tabelformat

 • I stablet layout, skal arrangeres kontrolelementer lodret, som du kan se på en papirformular med, med en etiket til venstre for hvert kontrolelement. Stablet layout er altid indeholdt i en enkelt rapportsektion. Følgende illustration viser et grundlæggende stablet layout.

  Layout for kontrolelement: almindeligt stablet

Du kan have flere layout for kontrolelement af typen på en rapport. Du kan for eksempel har tabellayout til at oprette en række med data for hver post, og klik derefter en eller flere stablet layout under, der indeholder flere data fra den samme post.

Oprette et nyt layout for kontrolelement:

Access opretter automatisk kolonner instrumentbræt i følgende situationer:

 • Du kan oprette en ny rapport ved at klikke på rapport Knapflade i gruppen rapporter under fanen Opret.

 • Du kan oprette en ny rapport ved at klikke på Tom rapport Knapflade i gruppen rapporter under fanen Opret, og derefter trække et felt fra ruden Feltliste til rapporten.

Du kan oprette et nyt layout for kontrolelement på en eksisterende rapport ved at gøre følgende:

 1. Vælg et kontrolelement, du vil føje til layoutet.

 2. Hvis du vil føje andre kontrolelementer til samme layout, holde Skift nede, og vælg også disse kontrolelementer.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på fanen Arranger i gruppen tabeltabelformat eller stablet.

  • Højreklik på det markerede kontrolelement eller kontrolelementer, peg på Layout, og klik derefter på tabelformat eller stablet.

Access opretter objektets layout og føjer de markerede kontrolelementer til den.

Skifte et layout for kontrolelement: tabelformat stablet eller under stablet til tabelformat

Sådan skifter du hele layoutet fra én type layout til en anden:

 • Vælg layout for kontrolelement: ved at klikke på orange layoutvælgeren i det øverste venstre hjørne af layoutet.

  Alle celler i layoutet er markeret.

 • Gør et af følgende:

  • Klik på den ønskede (tabelformat eller stablet ) layout under fanen Arranger i gruppen tabel.

  • Højreklik på layout for kontrolelement, peg på Layout, og klik derefter på den ønskede layouttype.

Access omarrangerer kontrolelementerne til layouttype, du har valgt.

Opdele et layout for kontrolelement: i to layout

Du kan opdele et layout for kontrolelement i to layout ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Hold Skift-tasten nede og klikke på de kontrolelementer, du vil flytte til det nye layout for kontrolelement.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på den ønskede for det nye layout (tabelformat eller stablet ) layout under fanen Arranger i gruppen tabel.

  • Højreklik på de markerede kontrolelementer, peg på Layout og derefter klikke på den layouttype, du vil bruge til det nye layout.

Access opretter et nyt kontrolelement layout og føjer de markerede kontrolelementer til den.

Omarrangere objekter i et layout for kontrolelement:

 • Du kan flytte et kontrolelement i et layout for kontrolelement: ved at trække det til den ønskede placering. Mens du trækker i feltet, angiver en vandret eller lodret linje, hvor den skal placeres, når du slipper museknappen.

 • Du kan flytte et kontrolelement fra et layout for kontrolelement til et andet layout for kontrolelement: af samme type. For eksempel kan du trække et kontrolelement fra et stablet layout på en anden stablet layout, men ikke på layout i tabelformat.

Føje kontrolelementer til et layout for kontrolelement:

Føje et nyt felt fra ruden Feltliste til et eksisterende layout for kontrolelement:   

 • Bare Træk feltet fra ruden Feltliste til layoutet. En vandret eller lodret linje angiver, hvor feltet skal placeres, når du slipper museknappen.

Du kan tilføje eksisterende kontrolelementer til et eksisterende layout for kontrolelement:   

 1. Markere det første kontrolelement, du vil føje til layout for kontrolelement.

 2. Hvis du vil føje andre kontrolelementer til samme layout, holde Skift nede, og vælg også disse kontrolelementer. Du kan vælge kontrolelementer i andre instrumentbræt.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis rapporten er åben i designvisning, kan du trække de markerede felter til layoutet. En vandret eller lodret linje angiver, hvor felterne, der skal placeres, når du slipper museknappen.

  • Hvis rapporten er åben i layoutvisning:

   1. Klik på typen af det layout, du føjer til under fanen Arranger i gruppen tabel. Hvis du føjer til et layout i tabelformat, skal du klikke påtabelformat. Hvis du føjer til et stablet layout, skal du klikke påstablet.

    Access opretter et nyt layout og føjer de markerede kontrolelementer til den.

   2. Træk det nye layout til den eksisterende layout. En vandret eller lodret linje angiver, hvor felterne, der skal placeres, når du slipper museknappen.

Fjerne objekter fra et layout for kontrolelement:

Fjerne et kontrolelement fra et layout for kontrolelement: giver dig mulighed at placere det et vilkårligt sted i rapporten uden at påvirke placering af andre kontrolelementer.

 1. Markér det kontrolelement, du vil fjerne fra layout. Markere flere kontrolelementer, holde Skift nede, og klik derefter på de objekter, som du vil fjerne. Hvis du vil markere alle kontrolelementerne i layoutet, skal du klikke på layout markeringsfeltet i det øverste venstre hjørne af layoutet.

 2. Højreklik på en af de markerede kontrolelementer, peg på Layout, og klik derefter på Fjern Layout.

  De markerede kontrolelementer fjernes fra layout.

Tip!: For at forhindre, at et kontrolelement bliver indsat i et layout for kontrolelement:, når du flytter den, skal du trykke på og holde CTRL nede, og træk derefter kontrolelementet til det ønskede sted.

Toppen af siden

Slette et felt eller kolonne

 1. Klik på det felt eller kolonne, der skal slettes, eller klik på dens navn eller kolonneoverskriften.

  Access tegner en kant rundt om elementet for at vise, at den er markeret.

 2. Tryk på Delete.

Ændre Sideopsætning

Brug grupperne Sidestørrelse og Sidelayout under fanen Sideopsætning for at ændre størrelse, retning, margener og osv.

 1. Klik på fanen Sideopsætning.

 2. Klik på størrelse for at vælge en anden papirstørrelse i gruppen Sidestørrelse.

 3. Klik på margener for at foretage justeringer af rapportens margener i gruppen Sidestørrelse.

 4. Klik på Stående eller liggende, hvis du vil ændre papirretningen i gruppen Sidelayout.

Ændre formateringen af et felt

 1. Marker det felt, du vil formatere.

 2. Bruge værktøjerne i gruppen skrifttype under fanen Formater til at anvende den ønskede formatering.

Binde en tekstboks til et andet felt (ændre kontrolelementkilden for kontrolelement for)

 1. Klik inde i kolonnen eller det felt, du vil ændre kontrolelementkilden.

  En kant omkring elementet for at vise, at feltet er markeret.

 2. Hvis egenskabsarket ikke aktuelt vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Angive egenskaben Kontrolelementkilde til det nye felt under fanen Data i egenskabsarket. Du kan vælge et felt fra på rullelisten, eller du kan skrive et udtryk i feltet.

Ændre postkilden i rapporten

 1. Hvis egenskabsarket ikke vises, skal du trykke på F4 for at få den vist.

 2. Klik på rapporten i rullelisten øverst i egenskabsarket.

 3. Klik på fanen Data på arket Egenskaber.

 4. Vælg den tabel eller forespørgsel, du vil bruge som postkilde i rullelisten Postkilde, eller klik på Knappen Generator for at få vist forespørgselsgeneratoren.

  Bemærk!: Hvis rapporten er i øjeblikket er baseret på en tabel, bliver du spurgt, om du vil oprette en forespørgsel baseret på tabellen. Klik på Ja for at få vist forespørgselsgeneratoren og oprette forespørgslen, eller klik på Nej for at annullere handlingen. Hvis du vælger at oprette en forespørgsel, bliver den nye forespørgsel postkilde for rapporten. Det oprettes som en "integreret" forespørgsel – det vil sige, en forespørgsel, der er gemt i egenskaben postkilde for rapporten i stedet for som en separat forespørgselsobjekt.

Ombryde tekst i et felt

 1. Hvis egenskabsarket ikke vises, skal du højreklikke på det felt, hvor du vil teksten skal ombrydes, og klik på Egenskaber. Ellers bare Klik på feltet for at markere den.

 2. På fanen Format i egenskabsarket skal du angive egenskaben KanStrækkes tilJa.

Tilføj gitterlinjer

Hvis kontrolelementerne er placeret i et layout for kontrolelement, kan du tilføje gitterlinjer for at give flere visuelle adskillelse mellem kontrolelementerne.

 1. Klik på et felt i et layout for kontrolelement.

  En kant omkring feltet for at vise, at det er markeret.

 2. Klik på gitterlinjer i gruppen tabel under fanen Arranger.

 3. Vælg det ønskede gitterlinjeformat på rullelisten.

Bemærk!: Du kan også tilføje gitterlinjer ved at højreklikke på et felt i et layout for kontrolelement, der peger på Layout, pege på gitterlinjer og derefter vælge typen gitterlinjer, du vil.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre et logo eller et andet billede

Følgende procedurer viser dig, hvordan du kan tilføje et logo til en rapport ved hjælp af værktøjet Logo, og hvordan du kan ændre størrelsen på et billedkontrolelement eller et billede i et billedkontrolelement.

Tilføj et logo

 • Klik på Logo under fanen Design i gruppen Sidehoved/sidefod.

  Dialogboksen Indsæt billede vises.

 • Gå til den mappe, hvor logofilen er gemt, og dobbeltklik på filen.

  Access føjer logoet til øverste venstre hjørne af rapporten.

Ændre størrelsen på et kontrolelement, der indeholder et logo eller et andet billede

 1. Klik på det kontrolelement, der indeholder billedet.

  En kant omkring kontrolelementet til at angive, at den er markeret.

 2. Placer markøren på kanten. Når markøren bliver til en dobbeltpil, kan du trække den i vejledningen angivet med pilene for at gøre billedkontrolelementet større eller mindre.

Bemærk, at standardværdien for egenskaben Størrelse tilstand for et billede er Multimedieklip, hvilket betyder, billedet vil bevare samme størrelse uanset hvor stor eller lille du gør billedkontrolelementet. Hvis du vil på billedet for at få større eller mindre, mens du tilpasser størrelsen på kontrolelementet, skal du gøre følgende:

Ændre størrelsen på logoet eller billedet i kontrolelementet

 1. Vælg billedet.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at vise det.

 3. På fanen Format i egenskabsarket skal du angive egenskaben Størrelse tilstand til den ønskede indstilling:

Indstilling

Beskrivelse

Klip

Billedet forbliver de samme størrelse, uanset hvor stor eller lille du gør billedkontrolelementet. Hvis du gør billedkontrolelementet mindre end billedet, er billedet beskåret.

Strækning

Billedet strækkes både lodret og vandret så det svarer til størrelsen på billedkontrolelementet. Den oprindelige højde-breddeforhold billedets bevares ikke, så denne indstilling kan medføre et forvrænget billede, medmindre du nøjagtigt angiver højden og bredden af billedkontrolelementet.

Zoome

Som billedkontrolelementet tilpasses, justerer billedet for at være så stor som mulig uden at påvirke den oprindelige højde-breddeforhold af billedet.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere en rapportens titel

Følgende procedurer viser, hvordan du tilføje eller redigere en etiket, der indeholder rapportens titel.

Føje en titel til en rapport

 • Klik på Titel på fanen Design i gruppen Sidehoved/sidefod.

  En ny etiket føjes til rapportens sidehoved, og navnet på rapporten er angivet for dig som rapportens titel.

 • Teksten i etiketten er markeret for dig, når der oprettes etiketten, så hvis du vil ændre teksten, kan du blot begynde at skrive den ønskede titel.

 • Tryk på ENTER, når du er færdig.

Redigere rapportens titel

 1. Dobbeltklik på det navn, der indeholder rapportens titel for at placere markøren i navnet.

 2. Skriv den tekst, du vil bruge som rapportens titel, og tryk på ENTER, når du er færdig.

Tilføje sidetal, dags dato eller det aktuelle klokkeslæt

Følgende procedurer viser dig, hvordan du kan tilføje sidetal i en rapport, og hvordan du føjer den aktuelle dato eller det aktuelle klokkeslæt.

Tilføje sidetal

 • Klik på Sidetal under fanen Design i gruppen Sidehoved/sidefod.

  Dialogboksen Sidetal vises.

 • Vælg det filformat, placering og justering, du vil for sidetal.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis tal på første side, hvis du ikke vil et tal på første side.

 • Klik på OK.

  Sidetal tilføjes til rapporten. Skifte til Vis udskrift til at se, hvordan tallene ser ud, når du udskriver rapporten.

Tilføje dato og det aktuelle klokkeslæt

 • Klik på dato og klokkeslæt under fanen Design i gruppen Sidehoved/sidefod.

  Dialogboksen dato og klokkeslæt vises.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag dato, hvis du ikke vil medtage datoen.

 • Hvis du vil medtage datoen, skal du klikke på det ønskede datoformat.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag klokkeslæt, hvis du ikke vil medtage klokkeslættet.

 • Hvis du vil medtage klokkeslættet, skal du klikke på det ønskede klokkeslætsformat.

  Et eksempel på dato og klokkeslæt i de formater, du har valgt, vises i området eksempel i dialogboksen.

 • Klik på OK.

Ændre din rapport i designvisning

I nogle tilfælde kan du ikke kan udføre bestemte ændringer i din rapport i layoutvisning og skal du i stedet bruge designvisning.

Tilføje linjenumre

 1. Klik på Tekstfelt i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

 2. Klik på et åbent område på den sektion, hvor du vil linjenumrene skal vises. I de fleste tilfælde bliver den detaljerede sektion. Du flytter tekstboksen til den endelige placering senere.

  Når du klikker på rapporten, oprettes en ny, ubundet tekstboks.

 3. Klik på etiketten (lige til venstre for den nye tekstboks), og tryk på DELETE.

 4. Klik én gang i den nye tekstboks at markere den, og klik derefter på igen for at placere markøren i tekstfeltet.

 5. Skriv = 1 , og tryk derefter på ENTER.

 6. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at vise det.

 7. Angive egenskaben LøbendeSum til Over alle under fanen Data i egenskabsarket.

  Bemærk!: Hvis dette er en grupperet rapport, og du vil nummereringen skal starte med 1 for hver gruppe, kan du angive egenskaben til Over grupper.

 8. Ændre størrelsen på tekstfeltet til en mindre bredde ved at placere markøren over på størrelseshåndtaget på højre kant af tekstboksen og trække den til venstre. Lad nok ledig plads til det største linjenummer, du forventer at se i denne rapport.

 9. Hvis det er nødvendigt, skabe plads til tekstfeltet i den længst til venstre kant af afsnittet detaljer, ved at trække de eksisterende kontrolelementer i den valgte sektion til højre eller ved at ændre størrelsen på kontrolelementet længst til venstre i den valgte sektion.

 10. Træk det nye tekstfelt til den placering, du vil det i rapporten.

 11. Skift til rapportvisning, Vis udskrift eller layoutvisning for at se linjenumrene.

Foretage et gruppehoved vises øverst på hver side

Det er praktisk at få gruppehovedet vises øverst på hver side, så du nemt kan se hvilken gruppe der dataene fremgår for grupper, der strækker sig over flere sider. Du kan vælge et gruppehoved i layoutvisning, men det er nemmere at gøre dette i designvisning.

 1. Dobbeltklik på gruppehovedsektionsvælgeren (den vandrette linje over gruppens Sidehovedsektion).

 2. På fanen Format i egenskabsarket skal du angive egenskaben Gentag sektion til Ja.

Åbne en underrapport i et separat vindue til visning af Design

Når du åbner en rapport i designvisning, åbnes er også en hvilken som helst underrapporter, der er indeholdt i rapporten i designvisning. Dog vises hver underrapport i dets underrapportkontrolelement ikke som et separat vindue. Da underrapport kontrolelementet er ofte for lille til at arbejde i nemt, er det som regel mere praktisk til at åbne underrapporten i et separat vindue, og derefter redigere den. For at åbne en underrapport i et nyt vindue, skal du gøre et af følgende:

 • Vælg underrapporten, og klik derefter på underrapport i nyt vindue i gruppen Funktioner under fanen Design.

 • Klik én gang uden for det underrapportkontrolelement Sørg for, at det er ikke er markeret, og derefter skal du højreklikke på kontrolelementet underrapport, og klik derefter på underrapport i nyt vindue.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×