Markere, flytte, ændre størrelse på og rotere figurer

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Microsoft Visio 2010 giver dig flere værktøjer til at vælge, flytte, ændre størrelse på og rotere figurer og objekter. Når du har markeret et objekt- eller alle objekter - i tegningen, kan du derefter ændre deres placering, forstørre eller formindske dem, spejlvende dem vandret og skubbe dem på plads.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bemærk!: Hvis du ikke kan markere, flytte, ændre størrelse på eller rotere en figur i diagrammet, kan det skyldes, at det er en del af et låst lag.

Benyt følgende fremgangsmåde for at låse et lag op:

 • Klik på Lag i gruppen Redigering på fanen Startside, og vælg Egenskaber for lag. Fjern markeringen i det afkrydsningsfelt, der er knyttet til den figur, du vil markere, i kolonnen Lås i dialogboksen Egenskaber for lag.

Hvad vil du foretage dig?

Markere figurer

Flytte figurer

Ændre størrelse på figurer

Rotere eller spejlvende figurer

Markere figurer

Oftest vil du skulle vælge figurer, før du kan gøre andre ting, f.eks, rotere eller ændre størrelsen på figurerne i Visio 2010 tegninger. I Visio, kan du markere figurer en ad gangen, efter område med værktøjet lasso eller vælge alle figurer på siden.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Markere en enkelt figur

 1. Klik på Pegeværktøj i gruppen Funktioner på fanen Startside.

 2. Peg på figuren på tegningssiden, indtil den bliver til en firehovedet pil, og klik derefter på figuren.

Markere flere figurer med Områdemarkering

 1. Klik på Markér i gruppen Redigering på fanen Startside, og vælg Områdemarkering.

 2. Placer markøren over og til venstre for de figurer, du vil markere, og træk derefter for at oprette et markeringsnet omkring figurerne.

 3. Når du har markeret figurerne, kan du se blå markeringshåndtag omkring de figurer, du har markeret, og magenta streger omkring de enkelte figurer.

Markere flere figurer med Frihåndsmarkering

 1. Klik på Markér i gruppen Redigering på fanen Startside, og vælg Frihåndsmarkering.

 2. Træk et frihåndsmarkeringsnet omkring de figurer, du vil markere.

 3. Når du markerer flere figurer, vises blå markeringshåndtag omkring de markerede figurer.

Markere figurer, der ligger delvist inden for et markeringsområde

Som standard skal markeringsnettet ved begge værktøjerne Områdemarkering og Frihåndsmarkering omslutte hver figur fuldstændigt for at markere den. Hvis du ønsker større fleksibilitet, kan du udvide markeringsnettet, så figurer, der ligger delvist inden for markeringsnettet, også markeres.

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere Visio, så du kan markere figurer, der ligger delvist inden for et markeringsområde:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Visio.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Markér figurer, der ligger delvist inden for området under Redigeringsindstillinger på fanen Avanceret i dialogboksen Visio-indstillinger.

.

Markere flere figurer på en side ved hjælp af genvejstaster

Tryk på og hold Skift eller Ctrl nede, mens du klikker på figurer for at markere flere figurer ad gangen.

Tip!: Du kan også bruge disse taster til at føje endnu en figur til en aktuel markering. Hvis du f.eks. vil føje en figur til en markering, du har oprettet med værktøjet Områdemarkering, kan du holde Skift eller Ctrl nede og derefter klikke på figuren.

Markere alle figurer på tegningssiden

Klik på Markér i gruppen Redigering på fanen Startside, og vælg Markér alt.

Markere en bestemt type objekt

 1. Klik på Markér i gruppen Redigering på fanen Startside, og vælg derefter Vælg efter type.

 2. Kontrollér, hvilken type objekt du vil markere, f.eks. figurer, forbindelser eller beholdere, i dialogboksen Vælg efter type, og klik derefter på OK.

Fjerne markeringen af en eller flere figurer

Sådan fjernes markeringen af alle figurer:

 • Klik på et tomt område i tegningen, eller tryk på Esc.

Sådan fjernes markeringen af en figur, når flere figurer er markeret:

 • Tryk på Skift, og klik på en figur for at annullere markeringen af den.

Toppen af siden

Flytte figurer

Visio 2010 tilbyder flere muligheder for at placere figurer præcist, hvor du vil have dem.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Flytte figurer med musen

 1. Markér alle de figurer, du vil flytte.

 2. Hold markøren over en af figurerne. En firhovedet pil vises.

 3. Træk figurerne til deres nye placering.

  Alle de markerede figurer flyttes med samme afstand og retning i forhold til deres oprindelige placering.

Tip!: Hvis du vil begrænse figurernes bevægelse til lodret eller vandret, skal du holde Skift nede, mens du trækker figurerne. Hvis du vil flytte figurerne til en anden side i tegningen, skal du trække figurerne til en sidefane.

Flyt figurer en bestemt afstand (kræver Visio Professional 2010 )

 1. Markér alle de figurer, du vil flytte.

 2. Klik på Tilføjelsesprogrammer i gruppen Makroer på fanen Vis, peg på Visio Ekstra, og klik derefter på Flyt figurer.

 3. Angiv det koordinatsystem, du vil bruge til at flytte figuren eller figurerne, under Retning.

  • Vandret/lodret     X- og Y-koordinaterne (kartesiske koordinater) bruges til at flytte markeringen.

  • Afstand/vinkel     Polære koordinater bruges til at flytte markeringen.

 4. Angiv afstandene for at flytte markeringen.

 5. Hvis du vil flytte en kopi af den eller de markerede figurer og beholde den eller de oprindelige figurer på deres oprindelige placering, skal du vælge Dupliker.

 6. Klik på OK, når du er færdig med at foretage indstillingerne.

Skubbe figurer med piletasterne

 1. Markér alle de figurer, du vil flytte.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde:

  • Tryk på en piletast for at flytte en figur til en ny position, hvor det kan fastgør som et gitter linje eller lineal tick-mærke.

   Hvis der ikke er en placering, hvor figuren kan fastgøres, flyttes figuren ét mærke på linealen, når du trykker på en piletast.

  • Hvis du vil flytte figuren én pixel, skal du holde Skift nede og trykke på en piletast.

Bemærk!: Hvis tegningen ruller, i stedet for at en figur flyttes, når du trykker på en piletast, skal du kontrollere, at Scroll Lock ikke er aktiveret.

Toppen af siden

Ændre størrelse på figurer

Du kan ændre størrelsen på figurerne ved at trække dem, indtil de er den størrelse, du vil, eller du kan angive en bestemt størrelse i Visio 2010.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Ændre størrelsen på en todimensionel (2D) figur, f.eks. et rektangel, med musen

 1. Markér alle de figurer, du vil ændre størrelsen på.

 2. Træk i et markeringshåndtag Markeringshåndtag , indtil figuren har den ønskede størrelse. Hvis du vil tilpasse figuren forholdsmæssigt, skal du trække i et hjørnehåndtag.

Ændre størrelsen på en endimensionel figur, f.eks. en streg, med musen

 1. Markér den figur, du vil ændre størrelsen på.

 2. Træk et slutpunkt til den ønskede længde.

Ændre størrelsen på en figur i vinduet Størrelse og placering

 1. Markér alle de figurer, du vil flytte.

 2. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis på fanen Vis, og vælg Størrelse og placering.

 3. Skriv de nye værdier i felterne Bredde, Højde og Længde i vinduet Størrelse og placering.

Toppen af siden

Rotere eller spejlvende figurer

Du kan rotere figurer efter grader, spejlvende dem lodret, spejlvende dem vandret eller rotere dem med rotationshåndtaget.

Bemærk!: Du kan finde oplysninger om, hvordan du roterer tekst, i Tilføje, redigere, flytte eller rotere tekst og tekstblokke.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Rotere en figur 90 grader

 1. Markér de figurer, du vil rotere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil rotere figuren mod uret, skal du klikke på Placering i gruppen Arranger på fanen Startside, pege på Roter figurer og vælge Roter til venstre 90º.

  • Hvis du vil rotere figuren med uret, skal du klikke på Placering i gruppen Arranger på fanen Startside, pege på Roter figurer og vælge Roter til højre 90º.

Rotere en figur med rotationshåndtaget

 1. Markér de figurer, du vil rotere.

 2. Træk i rotationshåndtaget Rotationshåndtag i Visio 2010. .

  Figuren roteres omkring rotationspunktet Rotationshåndtag . Du kan flytte rotationspunktet ved at holde markøren over rotationshåndtaget og derefter flytte markøren hen over rotationspunktet og trække den til en ny placering.

  Jo længere du flytter markøren væk fra markeringen, mens du trækker i rotationshåndtaget, des finere (mindre) er rotationsøgningen.

Rotere en figur efter en vinkel i vinduet Størrelse og placering

 1. Markér de figurer, du vil rotere.

 2. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis på fanen Vis, og vælg Størrelse og placering.

 3. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis på fanen Vis, og vælg Størrelse og placering.

 4. Skriv en ny værdi i feltet Vinkel i vinduet Størrelse og placering.

Spejlvende en figur lodret

 1. Markér de figurer, du vil spejlvende.

 2. Klik på Placering i gruppen Arranger på fanen Startside, peg på Roter figurer, og vælg Spejlvend lodret.

Spejlvende en figur vandret

 1. Markér de figurer, du vil spejlvende.

 2. Klik på Placering i gruppen Arranger på fanen Startside, peg på Roter figurer, og vælg Spejlvend vandret.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×