Rækker og kolonner

Vælg celleindhold i Excel

Markere celler, områder, rækker eller kolonner i et regneark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

På en regneark kan du markere celler, områder, rækker eller kolonner — f.eks. for at formatere dataene i markeringen eller for at indsætte andre celler, rækker eller kolonner. Du kan også markere hele cellens indhold eller dele af den og aktivere Redigeringstilstand, så du kan redigere dataene.

Du kan markere celler og celleområder i en Microsoft Excel-tabel på samme måde som i et regneark, men markering af rækker og kolonner i tabeller adskiller sig fra markering af rækker og kolonner i regneark.

Bemærk!: Hvis et regneark er blevet beskyttet, er det evt. ikke muligt at markere celler eller celleindholdet i regnearket.

Markere celler, områder, rækker eller kolonner

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Et stort område af celler uden at rulle

Klik på den første celle i området for at markere den, og klik derefter på feltet Navn i venstre side af formellinje.

Boksen Navn

Boksen Navn

Skriv cellereferencen i den sidste celle i det område, du ønsker markeret, og hold derefter SKIFT nede, mens du trykker på ENTER.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Markér alt .

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

Bemærk!: Hvis du vil markere alle celler i det aktive område, skal du trykke på CTRL + SKIFT + *.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Note Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klik på række- eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

Rækkeoverskrift.

Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Bemærk: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markerer tasten CTRL+SKIFT+PIL rækken eller kolonnen indtil sidst anvendte celle. Trykker du på tasten CTRL+SKIFT+PIL igen, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktive celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

  • De markerede celler eller områder bliver fremhævet i Excel. Sådanne fremhævninger ses ikke i en udskrift. Hvis du vil have vist celler med fremhævning i en udskrift af et regneark, kan du anvende celleskygger vha. formateringsfunktioner.

  • Når Scroll Lock er aktiveret, står der Scroll Lock på statuslinjen. Når du trykker på en piletast, mens Scroll Lock er aktiveret, rulles der en række op eller ned eller en kolonne til højre eller venstre. Hvis du vil bruge piletasterne til at rulle mellem celler, skal du deaktivere Scroll Lock.

  • Hvis markeringen udvides, når du klikker på en celle eller trykker på taster for at flytte rundt i regnearket, kan det skyldes, at du har trykket på F8 eller Skift+F8 for at udvide eller føje til markeringen. Hvis det er tilfældet, vises Udvid markering eller Føj til markering på statuslinjen. Tryk på F8 eller Skift+F8 igen for at stoppe udvidelsen eller tilføjelsen.

Toppen af siden

Markere indholdet i en celle

Hvis du vil markere hele indholdet af en celle

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

I cellen

Dobbeltklikke på cellen og derefter trække på tværs af indholdet i den celle, du vil markere.

I formellinje Knapflade

Klikke på cellen og derefter trække på tværs af indholdet i den celle, du vil markere på formellinjen.

Ved hjælp af tastaturet

Tryk på F2 for at redigere cellen, brug piletasterne til at placere indsættelsespunktet, og tryk derefter på Skift+piletast for at markere indholdet.

Toppen af siden

Markere rækker og kolonner i en Excel-tabel

Du kan markere celler og områder i en tabel på samme måde som i et regneark, men markering af tabelrækker og -kolonner adskiller sig fra markering af regnearksrækker og -kolonner.

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En tabelkolonne med eller uden tabeloverskrifter

Klik på den øverste kant af kolonneoverskriften eller kolonnen i tabellen. Følgende markørpil vises og angiver, at kolonnen markeres, når du klikker på den.

Markørpil til tabelkolonne

Bemærk!    Hvis du klikker en enkelt gang på den øverste kant, markeres tabelkolonnedataene, og hvis du klikker to gange på den, markeres hele tabelkolonnen.

Du kan også klikke et vilkårligt sted i tabelkolonnen og derefter klikke på Ctrl+mellemrum, eller du kan klikke på den første celle i tabelkolonnen og derefter trykke på Ctrl+Skift+pil ned.

Bemærk!    Hvis du trykker på Ctrl+mellemrum en enkelt gang, markeres tabelkolonnedataene, og hvis du trykker to gange på Ctrl+mellemrum, markeres hele tabelkolonnen.

En tabelrække

Klik på tabelrækkens venstre kant. Følgende markørpil vises og angiver, at rækken markeres, når du klikker på den.

Markørpil til tabelrække

Du kan klikke i den første celle i tabelrækken og derefter trykke på Ctrl+Skift+højre pil.

Alle tabelrækker og -kolonner

Klik på øverste venstre hjørne i tabellen. Følgende markørpil vises og angiver, at tabeldata i hele tabellen markeres, når du klikker på den.

Markørpil til tabelhjørne

Klik to gange på øverste venstre hjørne i tabellen for at markere hele tabellen, inklusive tabeloverskrifterne. Hvis du klikker to gange, markeres hele tabellen.

Du kan klikke et vilkårligt sted i tabellen og derefter trykke på Ctrl+A for at markere alle tabeldata i tabellen, eller du kan klikke på den øverste venstre celle i tabellen, og derefter trykke på Ctrl+Skift+End.

Tryk to gange på Ctrl+A for at markere hele tabellen, herunder tabeloverskrifterne.

Toppen af siden

Få mere at vide

Bemærk!: I nogle tilfælde kan det at markere en celle betyde, at de tilstødende celler også markeres. Få tip til at løse dette problem i dette indlæg Hvordan kan jeg stopper Excel i at fremhæve to celler på én gang? i communityet.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×