Makrohandlingen OverførDatabase

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge handlingen OverførDatabase til at importere eller eksportere data mellem den aktuelle Access-database (.mdb eller .accdb) eller Access-projekt (.adp) og en anden database. For Microsoft Office Access 2007 databaser, kan du også sammenkæde en tabel med den aktuelle Access-database fra en anden database. Med en sammenkædet tabel har du adgang til tabellens data, mens selve tabellen forbliver i anden databasen.

Bemærk!: Denne handling kan ikke, hvis databasen ikke er tillid til. Du kan finde flere oplysninger om aktivering af makroer, linkene i afsnittet Se også i denne artikel.

Indstillinger

Handlingen OverførDatabase har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Overførselstype

Den type overførsel, du vil foretage. Vælg Importer, Eksporter eller Sammenkæd i boksen Overførselstype i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Standardværdien er Importer.

Bemærk!: Overførselstypen Sammenkæd understøttes ikke for Access-projekter (.adp).

Databasetype

Den type database, der skal importeres fra, eksporteres til eller oprettes en kæde til. Du kan vælge Microsoft Access eller en række andre databasetyper i boksen Databasetype. Standardværdien er Microsoft Access.

Databasenavn

Navnet på den database, der skal importeres fra, eksporteres til eller oprettes en kæde til. Medtag den fuldstændige sti. Det er et obligatorisk argument.

Hvis databasetypen bruger separate filer til de enkelte tabeller, f.eks. FoxPro, Paradox og dBASE, skal du angive den mappe, der indeholder filen. Skriv filnavnet i argumentet Kilde (ved import eller sammenkædning) eller argumentet Destination (ved eksport).

Skriv det fulde Open Database Connectivity (ODBC) forbindelsesstreng ODBC-database.

Du kan se et eksempel på en forbindelsesstreng ved at sammenkæde en ekstern tabel med Access:

  1. Klik på fanen Eksterne Data i gruppen Importeradgang.

  2. Angiv stien til kildedatabasen i boksen Filnavn i dialogboksen Hent eksterne data.

  3. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik på OK.

  4. Vælg en tabel i dialogboksen Sammenkæd tabeller, og klik på OK.

Åbn den tabel, du netop har oprettet en kæde til, i designvisning, og få vist egenskaber for tabel ved at klikke på Egenskabsark under fanen Design under Funktioner. Teksten i egenskabsindstillingen Beskrivelse er tabellens forbindelsesstreng.

Yderligere oplysninger om ODBC-forbindelsesstrenge finder du i Hjælp-filen eller den øvrige dokumentation til ODBC-driveren til denne type ODBC-database.

Objekttype

Den type objekt, der skal importeres eller eksporteres. Hvis du vælger Microsoft Access i argumentet Databasetype , kan du vælge Tabel, Forespørgsel, Formular, Rapport, Makro, Modul, Dataadgangsside, Servervisning, Diagram, Lagret procedure eller Funktion i boksen Objekttype. Standardværdien er Tabel. Hvis du vælger en anden type database, eller hvis du vælger Sammenkæd i boksen Overførselstype, ignoreres dette argument.

Hvis du eksporterer en vælg forespørgsel til en Access-database, skal du vælge Tabel i dette argument for at eksportere forespørgslens resultatsæt og vælge Forespørgsel for at eksportere selve forespørgslen. Hvis du eksporterer en udvælgelsesforespørgsel til en anden type database, ignoreres dette argument, og resultatsættet af forespørgslen eksporteres.

Kilde

Navnet på den tabel, den udvælgelsesforespørgsel eller det Access-objekt, du vil importere, eksportere eller oprette kæde til. Ved visse typer databaser, f.eks. FoxPro, Paradox eller dBASE, er dette et filnavn. Medtag filtypenavnet (f.eks. .dbf) i filnavnet. Det er et obligatorisk argument.

Destination

Navnet på den importerede, eksporterede eller sammenkædede tabel, udvælgelsesforespørgslen eller Access-objektet i destinationsdatabasen. Ved visse typer databaser, f.eks. FoxPro, Paradox eller dBASE, er dette et filnavn. Medtag filtypenavnet (f.eks. .dbf) i filnavnet. Det er et obligatorisk argument.

Hvis du vælger Importer i argumentet Overførselstype og Tabel i argumentet Objekttype, oprettes en ny tabel, der indeholder dataene i den importerede tabel.

Hvis du importerer en tabel eller et andet objekt, føjes et tal til navnet, hvis det er i konflikt med et eksisterende navn. Hvis du f.eks. importerer Medarbejdere, og Medarbejdere allerede findes, omdøbes den importerede tabel eller det importerede objekt til Medarbejdere1.

Hvis du eksporterer til en Access-database eller en anden database, erstattes en eksisterende tabel eller et eksisterende objekt, der har samme navn.

Struktur

Angiver, om kun databasetabellens struktur uden nogen af de tilhørende data importeres eller eksporteres. Vælg Ja eller Nej. Standardværdien er Nej.

Bemærkninger

Du kan importere og eksportere tabeller mellem Access og andre typer databaser. Du kan også eksportere Access-udvælgelsesforespørgsler til andre typer databaser. Access eksporterer resultatsættet af forespørgslen i form af en tabel. Du kan importere og eksportere et databaseobjekt i Access, hvis begge databaser er Access-databaser.

Hvis du importerer en tabel fra en anden Access-database (.mdb eller .accdb), der er en sammenkædet tabel i den pågældende database, er den stadig sammenkædet, når du har importeret den. Det vil sige, at kæden importeres, ikke selve tabellen.

Hvis der kræves en adgangskode til den database, du åbner, vises en dialogboks, når du afspiller makroen. Skriv adgangskoden i denne dialogboks.

Handlingen OverførDatabase svarer til kommandoerne under fanen Eksterne data under Importer eller Eksporter. Du kan bruge disse kommandoer til at vælge en datakilde, f.eks. en Access-database eller anden type database, et regneark eller en tekstfil. Hvis du vælger en database, vises en eller flere dialogbokse, hvor du kan vælge den type objekt, der skal importeres eller eksporteres (ved Access-databaser), navnet på objektet og andre indstillinger, afhængigt af den database, du importerer fra eller eksporterer eller opretter kæde til. Argumenterne til handlingen OverførDatabase afspejler indstillingerne i disse dialogbokse.

Hvis du vil angive indeksoplysninger til en sammenkædet dBASE-tabel, skal du først sammenkæde tabellen:

  1. Klik på flere i gruppen Importer under fanen Eksterne Data.

  2. Klik på dBASE-fil.

  3. Angiv stien til dBASE-filen i boksen Filnavn i dialogboksen Hent eksterne data.

  4. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på OK.

  5. Angiv indeksene i dialogboksene til denne kommando. Indeksoplysningerne lagres i en speciel oplysningsfil (.inf), der er placeret i mappen Microsoft Office.

  6. Du kan derefter slette kæden til den sammenkædede tabel.

Næste gang du bruger handlingen OverførDatabase til at sammenkæde denne dBASE-tabel, bruges de angivne indeksoplysninger.

Bemærk!: Hvis du forespørger om eller filtrerer en sammenkædet tabel, skelnes der mellem store og små bogstaver i forespørgslen eller filteret.

Hvis du vil køre handlingen OverførDatabase i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden TransferDatabase for objektet DoCmd.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×