Makrohandlingen ImportExportData

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge makrohandlingen ImportExportData til at importere eller eksportere data mellem den aktuelle Access-database (.mdb eller .accdb) eller Access-projekt (.adp) og en anden database. For Access databaser på computeren, kan du også sammenkæde en tabel til den aktuelle Access-database fra en anden database. Med en sammenkædet tabel har du adgang til tabellens data, mens selve tabellen forbliver i anden databasen.

Bemærk!: Makrohandlingen OverførDatabase er begyndt i Access 2010, og omdøbt til ImportExportData.

Bemærk!: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen.

Indstillinger

Makrohandlingen ImportExportData har følgende argumenter:

Handlingsargument

Beskrivelse

Overførselstype

Den type overførsel, du vil lave. Vælg Importér, Eksportér eller Kæde i boksen Overførselstype i sektionen Handlingsargumenter i makrodesignvinduet. Standarden er Importér.

Bemærk!: Overførselstypen Kæde understøttes ikke for Access-projekter (.adp).

Databasetype

Typen database, der skal importeres fra, eksportere til eller oprette et link til. Du kan vælge Microsoft Access eller en af et antal andre databasetyper af i feltet Type Database. Standard er Microsoft Access.

Databasenavn

Navnet på databasen, der skal importeres fra, eksportere til eller oprette et link til. Medtag den fulde sti. Dette er et obligatorisk argument.

Angiv den mappe, der indeholder filen for typer databaser, der bruger separate filer for hver tabel, som FoxPro, Paradox og dBASE. Angiv filnavnet i argumentet Source (for at importere eller sammenkæde) eller argumentet Destination (for at eksportere).

Skriv det fulde Open Database Connectivity (ODBC) forbindelsesstreng ODBC-database.

Sammenkæde en ekstern tabel med Access for at få vist et eksempel på en forbindelsesstreng:

  1. På fanen Eksterne data i gruppen Importér skal du klikke på Access.

  2. Angiv stien til kildedatabasen i feltet filnavn i dialogboksen Hent eksterne Data.

  3. Klik på kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik på OK.

  4. Vælg en tabel i dialogboksen Sammenkæd tabeller, og klik på OK.

Åbn den nyligt sammenkædede tabel i designvisning og se egenskaber for tabel ved at klikke på Egenskabsarket under fanen Design under værktøjer. Teksten i indstillingen af egenskaben Beskrivelse er forbindelsesstrengen for denne tabel.

Se Hjælp-filen eller i dokumentationen til ODBC-driver af denne type af ODBC-database kan finde flere oplysninger om ODBC-forbindelsesstrenge.

Objekttype

Typen objekt til at importere eller eksportere. Hvis du vælger Microsoft Access til argumentet Type Database , kan du vælge tabel, forespørgsel, formular, rapport, makro, modul, Dataadgangsside, Server-visning, Diagram, En lagret Procedure eller funktionen i feltet Objekttype. Standard er tabel. Hvis du vælger en anden type database, eller hvis du vælger Link i feltet Overførselstype, ignoreres dette argument.

Hvis du eksporterer en vælg forespørgsel til en Access-database, du Vælg tabel i dette argument for at eksportere resultatsæt i forespørgslen, og vælg forespørgsel for at eksportere selve forespørgslen. Hvis du eksporterer en select-forespørgsel til en anden type database, ignoreres dette argument og resultatsættet af forespørgslen er eksporteret.

Kilde

Navnet på den tabel, udvælgelsesforespørgslen eller Access-objekt, du vil importere, eksportere eller sammenkæde. For nogle typer databaser, som FoxPro, Paradox eller dBASE, er dette et filnavn. Medtage filtypenavnet (såsom .dbf) i filnavnet. Dette er et obligatorisk argument.

Destination

Navnet på den importerede, eksporterede eller sammenkædede tabel, udvælgelsesforespørgslen eller Access-objekt i destinationsdatabasen. For nogle typer databaser, som FoxPro, Paradox eller dBASE, er dette et filnavn. Medtage filtypenavnet (såsom .dbf) i filnavnet. Dette er et obligatorisk argument.

Hvis du vælger Importer i argumentet Overførselstype og tabel i argumentet Objekttype , oprettes en ny tabel, der indeholder dataene i den importerede tabel.

Hvis du importerer en tabel eller et andet objekt, føjes et tal til navnet på, hvis det er i konflikt med et eksisterende navn. Eksempelvis hvis du importerer medarbejdere og medarbejdere, der allerede findes, omdøber Access den importerede tabel eller et andet objekt Employees1.

Hvis du eksporterer til en Access-database eller en anden database, erstatter Access automatisk en eksisterende tabel eller et andet objekt, der har samme navn.

Kun struktur

Angiver, om at importere eller eksportere kun strukturen i en databasetabel uden nogen af dataene. Vælg Ja eller Nej. Standard er Nej.

Bemærkninger

Du kan importere og eksportere tabeller mellem Access og andre typer databaser. Du kan også eksportere Access-udvælgelsesforespørgsler til andre typer databaser. Access eksporterer resultatsættet af forespørgslen i form af en tabel. Du kan importere og eksportere et databaseobjekt i Access, hvis begge databaser er Access-databaser.

Hvis du importerer en tabel fra en anden Access-database (.mdb eller .accdb), der er en sammenkædet tabel i databasen, er den stadig sammenkædet, når du importere den. Det vil sige, linket er importeret, ikke selve tabellen.

Hvis du har adgang til databasen kræver en adgangskode, vises en dialogboks, når du afspiller makroen. Skriv adgangskoden i denne dialogboks.

Handlingen ImportExportData ligner kommandoerne under fanen Eksterne Data under Import eller eksport. Du kan bruge disse kommandoer til at vælge en datakilde, som en Access-database eller en anden type database, et regneark eller en tekstfil. Hvis du vælger en database, vises en eller flere dialogbokse, hvor du kan vælge typen objekt til import eller eksport (for Access-databaser), navnet på objektet, og andre indstillinger, afhængigt af den database, du importerer fra eller eksportere eller oprette en kæde til. Argumenterne for handlingen ImportExportData afspejler indstillingerne i disse dialogbokse.

Hvis du vil angive indeksoplysninger for en sammenkædet dBASE-tabel, skal du først sammenkæde tabellen:

  1. Klik på Mere i gruppen Importér under fanen Eksterne data .

  2. Klik på dBASE fil.

  3. Angiv stien til dBASE-filen i boksen filnavn i dialogboksen Hent eksterne Data.

  4. Klik på kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på OK.

  5. Angiv indeksene i dialogboksene for denne kommando. Access gemmer i en speciel (.inf)-oplysningsfil, der er placeret i mappen Microsoft Office.

  6. Du kan derefter slette linket til den sammenkædede tabel.

Næste gang du bruger handlingen ImportExportData sammenkæde denne dBASE-tabel, bruger Access indeksoplysninger, du har specificeret.

Bemærk!: Hvis du forespørger eller filtrerer en sammenkædet tabel, er forespørgsel eller filter store og små bogstaver.

For at køre handlingen ImportExportData i et Visual Basic for Applications (VBA) modul, skal du bruge metoden OverførDatabase i objektet DoCmd .

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×