Målrette indhold efter en bestemt målgruppe

Målrette indhold efter en bestemt målgruppe

Liste- eller dokumentbibliotekselementer i SharePoint kan målrettes, så de kun vises til personer, der er medlem af en bestemt gruppe eller målgruppe. En målgruppe kan identificeres ved hjælp af SharePoint-grupper, distributionslister eller sikkerhedsgrupper eller ved hjælp af et regelbaseret system med henblik på at oprette en global målgruppe.

Opdateret den 3. januar 2017 takket være kundefeedback.

Oversigt

Ved hjælp af målgrupper kan du få vist indhold som f.eks. liste- eller bibliotekselementer, navigationslinks og andet indhold til bestemte grupper af personer. Det er nyttigt, hvis du vil præsentere oplysninger, der kun er relevante for en bestemt gruppe personer. Du kan f.eks. føje indhold til et dokumentbibliotek, så det kun kan ses af den juridiske afdeling.

Et hvilket som helst element på en liste eller i et bibliotek i SharePoint kan målrettes til specifikke målgrupper. Det kan du gøre ved hjælp af webdelen Indholdsforespørgsel. Andre typer webdele og deres indhold kan også målrettes til målgrupper.

Derudover kan du målrette navigationslinks på websteder til målgrupper. Ved at målrette linkene kan du forenkle brugernes oplevelse, fordi de kun kan se de navigationslinks, der er relevante for dem.

Du kan identificere en målgruppe ved hjælp af en eller flere af følgende:

 • SharePoint-grupper

 • Distributionslister

 • Sikkerhedsgrupper

 • Globale målgrupper

  Globale målgrupper er regelbaserede målgrupper, der vedligeholdes af SharePoint-administratorer.

Alle, der som minimum har tilladelse som bidragyder, kan angive en målgruppe, så længe navnet på målgruppen kendes. Du kan søge efter en målgruppe efter dens navn, alias eller beskrivelse ved at klikke på Gennemse ingen på listen Målgrupper.

Øverst på siden

Målret liste- eller bibliotekselementer til en målgruppe

Følgende procedure viser et eksempel på, hvordan du målretter alle elementerne på en bestemt liste, hvor listetypen er et dokumentbibliotek. Med webdelen Indholdsforespørgsel kan du også få vist alle elementerne fra et websted og dets underordnede websteder eller få vist elementer fra alle websteder i en gruppe af websteder. Derefter kan du oprette en forespørgsel, der inkluderer den målretning for målgrupper, som du angav for elementerne på webstederne eller i gruppen af websteder.

Du skal følge tre trin for at målrette elementer fra en liste eller et bibliotek til en bestemt målgruppe:

Trin 1: Aktivér målretning af målgrupper på listen eller i biblioteket

Når du aktiverer målretning af målgrupper på en liste eller i et bibliotek, kan du målrette hvert enkelt element på listen eller i biblioteket til en målgruppe.

Bemærk!: Hvis SharePoint-listen eller -biblioteket allerede er aktiveret til målretning af målgrupper, vises kolonnen Målgrupper.

 1. Klik på den liste eller det bibliotek, der indeholder det element, du vil målrette.

 2. I SharePoint Online skal du klikke på Indstillinger og klikke på Listeindstillinger eller Indstillinger for dokumentbibliotek.

  Menuen Indstillinger med Indstillinger for bibliotek markeret eller Menuen Indstillinger med Listeindstillinger fremhævet

  I SharePoint 2016, 2013, 2010 eller 2007 skal du klikke på værktøjslinjen for listen eller biblioteket, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Listeindstillinger eller Indstillinger for dokumentbibliotek.

  Listeindstillinger på båndet eller Knapper under Indstillinger for bibliotek på båndet i SharePoint

 3. Under Generelle indstillinger skal du klikke på Indstillinger for målretning vha. målgruppe.

  Indstillinger for målretning mod målgruppe under Generelt på siden med biblioteks- eller listeindstillinger
 4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér målretning vha. målgruppe.

  Afkrydsningsfeltet Aktivér målretning vha. målgruppe

Trin 2: Angiv målgruppen for elementerne

Når du aktiverer listen eller biblioteket til målretning af målgrupper, kan du vælge individuelle elementer på listen eller i biblioteket, som skal vises til en eller flere målgrupper.

 1. I SharePoint Online skal du klikke til venstre for det element, du vil ændre målgrupper for, klikke på detaljeikonet Oplysninger eller knappen Åbn detaljerude fremhævet og derefter klikke på Rediger alle efter egenskab.

  I SharePoint 2016, 2013, 2010 og 2007 skal du klikke på pilen eller ellipserne (... ) ud for navnet på et element på listen eller i biblioteket og derefter klikke på Rediger egenskaber eller Egenskaber. I nogle versioner af SharePoint skal du muligvis klikke på et andet sæt ellipser (... ).

 2. Tilføj en eller flere målgrupper på listen Målgrupper.

  Dokumentegenskaber med målgruppen udfyldt

  Bemærk!: Hvis indholdsgodkendelse eller arbejdsprocessen for indhold er aktiveret for listen eller biblioteket, skal elementet muligvis gennemgå godkendelsesprocessen.

 3. Klik på Gem.

Trin 3: Vis elementet i en webdel til SharePoint 2016, 2013, 2010 eller 2007

Hvis du vil have vist et element på en liste eller i et bibliotek i SharePoint til en bestemt målgruppe, kan du bruge webdelen Indholdsforespørgsel. Webdelen Indholdsforespørgsel giver dig mulighed at oprette en forespørgsel, der kan filtrere elementer på lister og i biblioteker.

Bemærk!: I SharePoint Online er webdele muligvis ikke synlige.

I dette eksempel kan du se, hvordan du får vist alle elementer fra en bestemt liste til en målgruppe. Listetypen er dokumentbibliotek.

 1. På den side, hvor du vil have vist elementet, skal du klikke på Knapflade eller Indstillinger Knappen Indstillinger på titellinjen i SharePoint 2016. og derefter klikke på Rediger side.

 2. I SharePoint 2010, 2013 og 2016 skal du klikke på fanen Indsæt og derefter klikke på Webdel

  Indsæt webdel

  I SharePoint 2007 skal du klikke på Tilføj en webdel og derefter klikke på webdelen Indholdsforespørgsel under Standard.

  Under Opsummering af indhold skal du klikke på Indholdsforespørgsel.

  Tilføj webdelen Indholdsforespørgsel

  Bemærk!: Hvis Indholdsforespørgsel ikke findes, skal du kontakte din SharePoint-administrator.

 3. Klik på Tilføj.

 4. I SharePoint 2010, 2013 og 2016 skal du klikke på pil ned Pil ned til redigering for Webdel til højre for webdelen og derefter klikke på Rediger webdel i menuen.

  I SharePoint 2007 skal du klikke på Rediger og derefter klikke på Rediger delt webdel for at åbne værktøjsrude for webdelen.

  Webdelsmenu, som giver mulighed for at vælge Rediger webdel
 5. Gør følgende under Forespørgsel i værktøjsruden

  Liste med egenskaber for webdelen Indholdsforespørgsel med tre billedforklaringer
  1. Klik på Vis elementer fra følgende liste, og angiv derefter listens placering.

   Bemærk!: I dette eksempel angiver vi en bestemt liste. Du kan udvide området og medtage elementer på lister fra mere end ét websted ved at klikke på en af de andre indstillinger.

  2. Under den påkrævede Listetype skal du vælge den listetype, som elementet tilhører. I dette eksempel skal du klikke på Dokumentbibliotek. Kun elementer på den listetype, som du vælger, bliver behandlet af forespørgslen.

  3. Gør følgende under Målretning til målgruppe.

   Hvis du vil

   Skal du

   Have vist listeelementerne til den målgruppe, du angav i trin 2: Angive målgruppen for elementerne, hvor den aktuelle bruger er medlem af målgruppen.

   Markér afkrydsningsfeltet Anvend målgruppefiltrering. Dette er påkrævet, for at forespørgslen kan fungere korrekt.

   Vis også de elementer på listen, som der ikke er angivet en målgruppe for. Disse elementer vises til alle.

   Markér afkrydsningsfeltet Medtag elementer, der ikke er målrettede. Dette er valgfrit.

   Når siden gengives, vises indholdet i webdelen kun til aktuelle brugere, der er medlem af de målgrupper, du har angivet.

Øverst på siden

Målret en webdel til en målgruppe

Webdele i SharePoint kan målrettes, så de kun vises til personer, der er medlem af en bestemt gruppe eller målgruppe. På den måde kan du oprette brugerdefinerede sider til bestemte grupper.

Bemærk!: Som med alle webdele har webdelen Indholdsforespørgsel en liste med Målgrupper i afsnittet Avanceret i værktøjsruden. Denne indstilling bestemmer, om selve webdelen er synlig for den aktuelle bruger. Hvis ikke, er ingen af de andre indstillinger gældende.

En målgruppe kan identificeres ved hjælp af en SharePoint-gruppe, en distributionsliste, en sikkerhedsgruppe eller en global målgruppe.

 1. På den side, hvor du vil have vist elementet, skal du klikke på Knapflade eller Indstillinger Knappen Indstillinger på titellinjen i SharePoint 2016. og derefter klikke på Rediger side.

 2. I SharePoint 2010, 2013 og 2016 skal du klikke på pil ned Pil ned til redigering for Webdel til højre for webdelen og derefter klikke på Rediger webdel.

  Webdelsmenu, som giver mulighed for at vælge Rediger webdel

  I SharePoint 2007 skal du klikke på Rediger og derefter klikke på Rediger delt webdel for at åbne værktøjsrude for webdelen.

 3. Under Avanceret kan du tilføje navnene på en eller flere målgrupper på listen Målgrupper.

  Avanceret afsnit under egenskaber for webdel med målgruppen fremhævet

Når siden gengives, vises webdelen kun til de brugere, der er medlem af de målgrupper, du har angivet.

Øverst på siden

Målret et navigationslink til en målgruppe

Et navigationslink på en SharePoint-server kan målrettes, så det kun vises til personer, der er medlem af en bestemt gruppe eller målgruppe. Du skal mindst have designtilladelse for at ændre navigationsindstillingerne på webstedet.

 1. På den side, hvor du vil have vist elementet, skal du klikke på Knapflade eller på Indstillinger Knappen Indstillinger på titellinjen i SharePoint 2016. , klikke på Indstillinger for websted og derefter klikke på Navigation under Udseende og funktionalitet eller klikke på Rediger navigation.

 2. På siden Indstillinger for navigation i websted under Strukturel navigation: Redigering og sortering skal du klikke på Tilføj link.

  Under strukturel navigation i Navigationsindstillinger med Tilføj link fremhævet
 3. I dialogboksen Navigationslink skal du skrive linkets Titel og URL-adresse og derefter føje et eller flere målgruppenavne til listen Målgrupper.

  Egenskaber for navigationslink med OK fremhævet.

  Hvad angår den relevante URL-adresse, kan du kopiere en til Udklipsholder ved at højreklikke på linket og derefter klikke på Kopiér genvej. Hvis du ikke har den pågældende indstilling i din browser, skal du gå til den side, du vil oprette link til, og kopiere adresselinjen.

Når siden gengives, vises navigationslinket kun til de brugere, der er medlem af de målgrupper, du har angivet.

Startskærm med målrettet link mod målgruppe, webdel og dokumenter
Den målrettede målgruppe kan se disse yderligere elementer: 1. Målrettede dokumenter. 2. Målrettet webdel med nyhedsstrøm. 3. Målrettet link.
Startside med elementer målrettet mod målgruppen, som den ser ud for en målgruppe, der ikke målrettes mod
De personer, der ikke er med i målgruppen, kan kun se det, der ikke er blevet målrettet.

Øverst på siden

Skriv en kommentar

Var denne artikel nyttig? Hvis ja, må du gerne fortælle os det nederst på siden. Hvis den ikke var nyttig, må du gerne fortælle os, hvad der var forvirrende eller manglede. Du bedes angive din version af SharePoint, operativsystem og browser. Vi bruger din feedback til at dobbelttjekke fakta, tilføje oplysninger og opdatere denne artikel.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×