Mål: Anslå ressourcebehov

Du har nu identificeret projektet område, herunder konfigureret opgavelisten og beregnet opgavernes varighed. Du kan bruge disse oplysninger til at foretage foreløbige beregninger, identificere krav og starte dine ressource- og indkøbsprocesser for at anskaffe det ressourcer, du skal bruge.

Tip!: Denne artikel er en i en række af artikler i Projektoversigten, der beskriver en lang række projektledelsesaktiviteter. Vi kalder disse aktiviteter for "mål", fordi de er organiseret omkring livscyklussen for projektledelsen: Opbygge en plan, spore og administrere et projekt og lukke et projekt.

Forrige mål  |  Næste mål

Se alle mål i projektoversigten

Taster på lommeregner og personaletal

Nummer 1  Identificere og vurdere ressourcekrav     Når du har oprettet område og mål og konfigureret Opgave-listen i din projektplan, er du klar til at planlægge ressourcer.

 Mere ...

Følgende fremgangsmåde kan hjælpe dig med at identificere de typer og mængder af ressourcer, du skal bruge til at iværksætte projektet:

 • Gennemgå projektets omfang og opgavelisten      Identificer projektkrav, hvad angår personer, udstyr, materialeressourcer og omkostningsressourcer, ved at gennemgå projektets omfang og opgavelisten.

 • Hente historiske oplysninger om ressourcer og varighed     Indhent oplysninger fra tidligere projektfiler, fra databaser og fra personer, der har arbejdet på lignende projekter. Se især efter oplysninger om typerne og antallet af ressourcer, der blev brugt, samt opgavernes faktiske varighed.

 • Overvej, hvordan ressourcetallene påvirker varigheder     Antallet af ressourcer, der er tildelt en opgave, har ofte indflydelse på varigheden af opgaven. I de fleste tilfælde og især for produktionsopgaver kan to ressourcer udføre en opgave på halvdelen af den tid, det tager en enkelt ressource at gøre det samme. At tilføje flere ressourcer til opgaver kaldes at "crashe" projektet, og hvis det bliver ført helt ud til ekstremerne, kan det være en risikabel metode til fuldførelse af et projekt på grund af de ekstra omkostninger og den manglende effektivitet, det kan medføre.

  I andre tilfælde, f.eks. ved designopgaver, kan en tilføjelse af ressourcer ikke garantere, at varigheden reduceres.

 • Overvej, hvordan ressourcens kapacitet og kvalitet påvirker varigheder     Kapaciteten og erfaringen for den ressource, der er tildelt en opgave, kan have betydelig indflydelse på varigheden af opgaven. Det forventes f.eks. som regel, at et teammedlem med fem års erfaring kan fuldføre en opgave på kortere tid end et teammedlem med to års erfaring.

 • Gennemse og justere beregnede varigheder     Brug de oplysninger, du indsamler om dette projekt og lignende projekter, til at finjustere beregnede varigheder for projektopgaverne. Nøjagtigheden af dine beregninger for ressourcekrav afhænger af nøjagtigheden af dine beregninger for opgavens varighed.

 • Identificere ressourcetyper og nødvendige mængder     Når du har indsamlet alle de oplysninger, du har brug for, skal du identificere typerne af ressourcer (personer, udstyr og materialer) og det antal, der skal bruges af hver ressource. Identificer også eventuelle detaljer og forudsætninger, som du bruger i forbindelse med de enkelte ressourcers jobtitel, færdigheder, erfaring, kapacitet, kvalitet eller karakter.

 • Bruge en ekspert til at gennemgå din ressourcekrav     Brug et erfarent og kyndigt teammedlem til at gennemgå anslåede varigheder og ressourcekrav til opgaven.

 • Brug et værktøj til administration af porteføljer    Hvis du bruger Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, kan du spore projekter og justere ressourcebehov via den indledende proces og godkendelsesprocessen, før du implementerer dem. I takt med at nye projekter indledes, og du tildeler ressourcer, kan du vurdere dem i forhold til organisationens mål.

nummer 2  Ændre en varighed     Brug de oplysninger, du indsamler om dette projekt og lignende projekter, til at forbedre opgavens beregnede varighed. Nøjagtigheden af dine beregnede varigheder påvirker direkte nøjagtigheden af det beregnede ressourcekrav.

nummer 3  Udvikle foreslåede ressourcer      På nuværende tidspunkt er du klar til at få vist ressourcetyper og antal. I forbindelse med menneskelige ressourcer kender du jobtitler, færdigheder og erfaring. Du kender typen, brandet, omkostningerne og kapaciteten for de udstyrsressourcer, der skal bruges. Du kender mængden af forbrugsmaterialer, der skal bruges. Du kan indtaste og samle disse ressourceoplysninger i Microsoft Office Project 2007 og sende dem som en del af dit ressourceforslag.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Udarbejd en kladde til en foreslået ressourceliste, hvis du vil registrere foreløbige ressourceoplysninger. Efterhånden som ressourcer bliver godkendt og anskaffet, kan du erstatte pladsholderresource-navnene på listen over foreslåede ressourcer med de faktiske ressourcenavne. Du kan endda foretage foreløbige opgavetildelinger og planlægge ressourcer.

 • Føj standardressourcer til projektet, hvis du bruger Microsoft Office Project Server 2007, og du vil føje pladsholderressourcer til teamet. Du kan angive de færdigheder, der er nødvendige for en opgave, i stedet for at angive den faktiske person, der skal bruges til opgaven.

 • Føj ikke-virksomhedsressourcer til projektet, hvis de ressourcer, du vil bruge, ikke er virksomhedsressourcer. Du kan eventuelt erstatte disse ressourcer med virksomhedsressourcer senere.

 • Føj ressourcer til virksomhedsressourcepuljen, hvis du bruger Microsoft Office Project Web Access, og du vil tilføje ressourcer, der er en del af organisationens virksomhedsressourcer. Disse ressourcer kan derefter planlægges på den mest effektive måde på tværs af organisationens projekter.

nummer 4  Indhente godkendelse for anslåede ressourcer     Send dit ressourceforslag til interessenter for at opnå godkendelse af de beregnede ressourcer.

 Mere ...

Når du har identificeret typerne og antallet af personer, udstyr, materialeressourcer og omkostningsressourcer, du skal bruge for at iværksætte dit projekt, kan det være nødvendigt at indhente godkendelse for bemanding og indkøb fra interessenter i din organisation eller fra eksterne kunder. Hvis du byder på dette projekt, kan følgende proces hjælpe dig med at opstille krav, forudsætninger og budget for dine forslag:

 • Udarbejde opgørelse over ressourcekrav      I opgørelsen angives typerne, mængderne og antallet af ressourcer, og der angives også forudsætninger for ressourcer. Opgørelsen over ressourcekrav kan være en udskrift af ressourcearket visning sammen med ressourcenoter, hvis det er relevant.

 • Udvikle strategi for arbejdskraft      Under hensyntagen til organisationens politikker og procedurer for ansættelse skal du udvikle din strategi for bemanding, udvikle din strategi for brug af eksisterende teammedlemmer, lån af ressourcer fra andre afdelinger og rekruttering af nye teammedlemmer. Medtag samtalen og udvælgelseskriterierne.

 • Udarbejde strategi for indkøb      Under hensyntagen til organisationens politikker og procedurer for indkøb skal du beskrive din strategi for indkøb af eksterne varer eller tjenester, indhentning af tilbud og valg af bedste underleverandører, udstyr og materialer for projektet.

 • Bruge en ekspert til at gennemgå ressourceforslaget      Brug et erfarent og kyndigt teammedlem eller en anden kollega til at gennemgå dit ressourceforslag samt eventuelle andre oplysninger, der kræves i forbindelse med processen til bemanding, indkøb eller tilbud.

 • Sende ressourceforslag til godkendelse      Du skal være tilgængelig, så du kan give yderligere oplysninger til interessenter eller kunder, der skal vurdere forslaget.

 • Brug et værktøj til administration af porteføljer    Hvis du bruger Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, kan du spore projekter og justere ressourcebehov via den indledende proces og godkendelsesprocessen, før du implementerer dem. I takt med at nye projekter indledes, og du tildeler ressourcer, kan du vurdere dem i forhold til organisationens mål.

nummer 5  Opdatere de beregnede ressourcer baseret på godkendelse     Når du har indhentet godkendelse til brug af ressourcer, og du har modtaget nye oplysninger om dem, kan du opdatere dine beregnede ressourcer.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Opdater ressourcekladdelisten, hvis du bruger visningen Ressourceark i Project 2007 til at registrere foreløbige ressourceoplysninger. Efterhånden som ressourcer bliver godkendt og anskaffet, kan du erstatte pladsholderresource-navnene med de faktiske ressourcenavne. Du kan endda foretage foreløbige opgavetildelinger og planlægge ressourcer.

 • Føj standardressourcer til projektet, hvis du bruger Project Server 2007, og du vil tilføje pladsholderressourcer ved at angive de færdigheder, der er brug for til en opgavetildeling, i stedet for den faktiske person, som skal bruges.

 • Føj ikke-virksomhedsressourcer til projektet, hvis de ressourcer, du vil bruge, ikke er virksomhedsressourcer. Du kan eventuelt erstatte disse ressourcer med virksomhedsressourcer senere.

 • Føj ressourcer til virksomhedsressourcepuljen, hvis du bruger Microsoft Office Project Web Access, og du vil tilføje ressourcer, der er en del af organisationens virksomhedsressourcer.

 • Erstat en ressourcetildeling, hvis du vil erstatte en ressource på ressourcelisten for at afspejle ændringer, der er foretaget i løbet af godkendelsesprocessen.

 • Fjerne en ressourcetildeling hvis du vil fjerne en ressource på ressourcelisten for at afspejle ændringer, der er foretaget i løbet af godkendelsesprocessen.

nummer 6  Tilføje supplerende oplysninger om en ressource eller et projekt     Tilføj flere oplysninger i form af noter, dokumenter og links til websider.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Føj en note til en opgave, ressource eller et projekt for at medtage en lille mængde oplysninger direkte i dit projekt. Du kan også føje en fil fra et andet program til et projektnote.

 • Få vist og upload dokumenter, hvis du vil sammenkæde understøttende dokumenter ved hjælp af Project Server 2007.

 • Opret en visuel rapport, hvis du vil bruge Microsoft Office Visio 2007 eller Microsoft Office Excel 2007 til at oprette rapporter, der hjælper dig med at analysere og rapportere om ressourceforbrug i alle faser i projektplanlægningen.

Forrige mål  |  Næste mål

Se alle mål i projektoversigten

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×