LOPSLAG, funktionen

Brug LOPSLAG, en af opslags- og referencefunktionerne, når du skal finde ting i en tabel eller et område efter række. Du kan f.eks. slå en pris på en reservedel til en bil op ved hjælp af delnummeret.

Tip!: Se disse YouTube-videoer fra Excel-communityeksperter for at få mere hjælp til LOPSLAG!

I sin simpleste form lyder funktionen LOPSLAG:

= LOPSLAG(en værdi, du vil slå op, et område, hvor du vil slå værdien op, kolonnenummeret i det område, der indeholder returværdien, den præcise værdi eller den omtrentlige værdi – angivet som 0/FALSK eller 1/SAND).

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tip!: Hemmeligheden bag LOPSLAG er at organisere dine data, så den værdi, du slår op (Frugt), er til venstre for den returværdi, du vil finde (Antal).

Du kan bruge funktionen LOPSLAG til at slå en værdi op i en tabel.

Syntaks

LOPSLAG(opslagsværdi; tabelmatrix; kolonneindeks_nr; [intervalopslag])

Det kunne f.eks. være:

  • =LOPSLAG(105;A2:C7;2;SAND)

  • =LOPSLAG( "Fontana";B2:E7;2;FALSK)

Argumentnavn

Beskrivelse

opslagsværdi    (påkrævet)

Den værdi, du vil slå op. Den værdi, du vil slå op, skal være i den første kolonne i det celleområde, du angiver i tabelmatrix .

Hvis tabelmatrix indeholder celleområdet B2:D7, så skal din opslagsværdi være i kolonne B. Se nedenstående grafik. Opslagsværdi kan være en værdi eller en reference til en celle.

Tabelmatrix    (påkrævet)

Det celleområde, hvor LOPSLAG vil søge efter opslagsværdi, samt returværdien.

Den første kolonne i celleområdet skal indeholde opslagsværdien, som f.eks. Efternavn i billedet nedenfor. Celleområdet skal også indeholde returværdien, du ønsker at finde, som f.eks. Fornavn i grafikken nedenfor.

Lær at markere områder i et regneark.

kolonneindeks_nr    (påkrævet)

Kolonnenummeret (starter med 1 for kolonnen yderst til venstre i et tabelmatrix), som indeholder returværdien.

områdeopslag    (valgfrit)

En logisk værdi, der angiver, om LOPSLAG skal søge efter en omtrentlig værdi eller en præcis værdi:

  • SAND antager, at den første kolonne i tabellen er sorteret enten numerisk eller alfabetisk, og der søges så efter den nærmeste værdi. Dette er standardmetoden, hvis du ikke selv angiver en.

  • FALSK søger efter den nøjagtige værdi i den første kolonne.

Sådan kommer du i gang

Der er fire oplysninger, som du skal bruge til at opbygge syntaksen for LOPSLAG:

  1. Den værdi, du vil slå op, også kaldet opslagsværdien.

  2. Det område, hvor opslagsværdien er placeret. Husk, at opslagsværdien altid skal være i den første kolonne i området, for at LOPSLAG kan fungere korrekt. Hvis din opslagsværdi f.eks. er i celle C2, skal dit område starte med C.

  3. Kolonnenummeret i det område, der indeholder returværdien. Hvis du f.eks. angiver B2:D11 som området, skal du tælle B som den første kolonne, C som den anden kolonne osv.

  4. Du kan også vælge at angive SAND, hvis du vil et omtrentligt match for returværdien, eller FALSK, hvis du vil have et nøjagtigt match for returværdien. Hvis du ikke angiver noget, vil standardværdien altid være SAND eller omtrentlig værdi.

Nu kan du sammensætte alle ovenstående på følgende måde:

= LOPSLAG(opslagsværdi, område, der indeholder opslagsværdien, kolonnenummeret i området, som indeholder returværdien – du kan også vælge at angive SAND for et omtrentligt match eller FALSK for et nøjagtigt match).

Eksempler

Her er nogle eksempler på LOPSLAG:

Eksempel 1

LOPSLAG-eksempel 1

Eksempel 2

LOPSLAG-eksempel 2

Eksempel 3

LOPSLAG-eksempel 3

Eksempel 4

LOPSLAG-eksempel 4

Eksempel 5

LOPSLAG-eksempel 5

Problem

Hvad der gik galt

Der blev returneret en forkert værdi

Hvis områdeopslag er SAND eller udeladt, skal den første kolonne sorteres alfabetisk eller numerisk. Hvis den første kolonne ikke er sorteret, kan den returnerede værdi være noget uventet. Sortér enten den første kolonne, eller brug FALSK som et nøjagtigt match.

#I/T i en celle

  • Hvis Intervalopslag er SAND, og hvis værdien i opslagsværdi er mindre end den mindste værdi i første kolonne i tabelmatrix, så får du fejlværdien #I/T.

  • Hvis Intervalopslag er FALSK, så angiver fejlværdien #I/T, at det nøjagtige tal ikke blev fundet.

Du kan finde flere oplysninger om løsning af #i/t-fejl i LOPSLAG under Sådan rettes en #i/t-fejl i funktionen LOPSLAG.

#REFERENCE! i en celle

Hvis kolonneindeks_nr er større end antallet af kolonner i tabelmatrix, returneres #REFERENCE! fejlværdien.

Få mere at vide om at løse #REFERENCE!-fejlværdier. Se Sådan retter du en #REFERENCE!-fejl for at få mere at vide om LOPSLAG-fejl..

#VÆRDI! i en celle

Hvis tabelmatrixen er mindre end 1, returneres #VÆRDI! fejlværdien.

Få mere at vide om at løse #VÆRDI!-fejlværdier. Se Sådan retter du en #VÆRDI!-fejl i funktionen LOPSLAG for at få mere at vide om LOPSLAG-fejl..

#NAVN? i en celle

Hvad med #NAVN? Denne fejlværdi betyder som regel, at formlen mangler anførselstegn. Hvis du vil slå en persons navn op, skal du sørge for at bruge anførselstegn rundt om navnet i formlen. Indtast f.eks. navnet som "Fontana" i =LOPSLAG("Fontana", B2:E7,2,FALSK).

Se Sådan retter du en #NAVN!-fejl for at få flere oplysninger..

Skal du

Hvorfor?

Brug af absolutte referencer til Intervalopslag

Brug af absolutte referencer giver dig mulighed for at udfylde en formel, så den altid ser på præcis det samme opslagsområde.

Lær at bruge absolutte cellereferencer.

Gem ikke tal- eller datoværdier som tekst.

Når du søger efter tal eller datoværdier, skal du sikre dig, at dataene i den første kolonne af tabelmatrix ikke er gemt som tekstværdier. Ellers kan LOPSLAG returnere en forkert eller uventet værdi.

Sortere den første kolonne

Sortér den første kolonne i tabellen, inden du bruger LOPSLAG, når Intervalopslag er SAND .

Brug af jokertegn

Hvis område_opslag er FALSK, og opslagsværdi er tekst, kan du bruge jokertegnene – spørgsmålstegn (?) og stjerne (*) – i opslagsværdi Et spørgsmålstegn matcher enkelttegn. En stjerne matcher tegnsekvenser. Hvis du ønsker at søge efter et faktisk spørgsmålstegn eller en faktisk stjerne, skal du indtaste en tilde (~) foran tegnet.

For eksempel vil = LOPSLAG ("Fontan?", B2: E7, 2, falsk) søge efter alle forekomster af Fontana med et sidste bogstav, der kan variere.

Kontrollér, at dine data ikke indeholder nogen forkerte tegn.

Når du søger efter tekstværdier i den første kolonne, skal du sikre dig, at dataene i den første kolonne ikke indeholder indledende mellemrum, afsluttende mellemrum, inkonsekvent brug af lige ( ' eller " ) og krøllede ( ‘ eller “) anførselstegn eller tegn, der ikke kan udskrives. I så fald kan LOPSLAG returnere en forkert eller uventet værdi.

For at få præcise resultater kan du prøve at bruge funktionen RENS eller funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE for at fjerne efterstillede mellemrum efter tabeværdier i en celle.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Oversigtskort: Opdatering af LOPSLAG
Oversigtskort: Fejlfindingstip til LOPSLAG
YouTube: Videoer om LOPSLAG fra Excel-communityeksperter
Alt det, du bør vide om LOPSLAG
Sådan retter du en #VÆRDI!-fejl i funktionen LOPSLAG
Sådan retter du en #I/T-fejl i funktionen LOPSLAG
Oversigt over formler i Excel
Sådan undgår du ødelagte formler
Registrer fejl i formler
Excel-funktioner (alfabetisk)
Excel-funktioner (efter kategori)
LOPSLAG (gratis forhåndsvisning)

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×