LOGREGR, funktionen

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen LOGREGR i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner i regressionsanalyser en eksponentialkurve, der indpasser de pågældende data og returnerer en værdimatrix, som beskriver kurven. Denne funktion skal angives som en matrixformel, fordi den returnerer en matrix, der indeholder værdier.

Ligningen for kurven er:

y = b*m^x

eller

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

Hvis der er flere x-værdier, hvor den afhængige y-værdi er en funktion af de uafhængige x-værdier. M-værdierne er grundtal svarende til hver eksponentiel x-værdi, og b er en konstant værdi. Bemærk, at y, x og m kan være matrixer. LOGREGR returnerer matrixen {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOGREGR(kendte_y'er;[kendte_x'er];[konstanter];[statistik])

Syntaksen for funktionen LOGREGR har følgende argumenter:

 • Kendte_y'er    Påkrævet. Det sæt y-værdier, som du allerede kender i forholdet y = b*m^x.

  • Hvis matrixen kendte_y'er findes i en enkelt kolonne, fortolkes hver kolonne med kendte_x'er som en separat variabel.

  • Hvis matrixen kendte_y'er er placeret i en enkelt række, fortolkes hver række med kendte_x'er som en separat variabel.

 • Kendte_x'er    Valgfrit. Et valgfrit sæt x-værdier, du måske allerede kender i forholdet y = b*m^x.

  • Matrixens kendte_x'er kan indeholde et eller flere sæt variabler. Hvis der kun anvendes én variabel, kan kendte_y'er og kendte_x'er være områder af enhver form, når blot de har samme dimensioner. Hvis der anvendes flere variabler, skal kendte_y'er være celler med en højde på én række eller en bredde på én kolonne (hvilket også kendes som en vektor).

  • Hvis kendte_x'er udelades, forudsættes matrixen {1;2;3;...}, der har samme størrelse som kendte_y'er.

 • Konstanter    Valgfrit. En logisk værdi, der angiver, om konstanten b skal være lig med 1.

  • Hvis konstant er SAND eller udelades, beregnes b på normal vis.

  • Hvis konstanter er FALSK, defineres b som lig med 1, og m-værdierne tilpasses y = m^x.

 • Statistik    Valgfrit. En logisk værdi, der angiver, om der skal returneres regressionsspecifikke stikprøvefunktioner.

  • Hvis statistik er SAND, returnerer LOGREGR disse andre stikprøvefunktioner i følgende matrix {mn;mn-1;...;m1;b\sfn;sfn-1;...;sf1;sfb\r 2;sey\F;fg\ksreg;ksrest}.

  • Hvis statistik er FALSK eller udelades, returnerer LOGREGR kun m-koefficienterne og konstanten b.

Du kan finde flere oplysninger om yderligere regressionsstatistikker under funktionen LINREGR.

 • Jo mere en dataudskrift ligner en eksponentialkurve, jo bedre tilnærmer den beregnede linje dataene. LOGREGR returnerer i lighed med LINREGR en matrix med værdier, der beskriver et forhold mellem værdierne, men hvor LINREGR tilnærmer dataene til en ret linje, tilnærmer LOGREGR dem til en eksponentialkurve. Du finder yderligere oplysninger under LINREGR.

 • Når der kun er én uafhængig x-variabel, kan du beregne værdierne for y-skæringspunktet (b) direkte ved hjælp af følgende formler:

  Y-skæringspunkt (b):
  INDEKS(LOGREGR(kendte_y'er;kendte_x'er);2)

  Du kan bruge ligningen y = b*m^x til at beregne de omtrentlige fremtidige værdier for y, men du kan også anvende Microsoft Excel-funktionen FORØGELSE til dette formål. Du kan finde flere oplysninger under funktionen FORØGELSE.

 • Formler, der returnerer matrixer, skal indtastes som matrixformler.

  Bemærk!:  Du kan ikke oprette matrixformler i Excel Online.

 • Når du angiver en matrixkonstant som f. eks. kendte_x'er som et argument, skal du bruge kommaer til at adskille værdier i den samme række og semikolon til at adskille rækker. Separatortegn kan være forskellige, afhængigt af dine internationale indstillinger.

 • Bemærk, at de y-værdier, der er skønsmæssigt beregnet med regressionsligningen, eventuelt ikke er gyldige, hvis de ligger uden for intervallet for de y-værdier, du har anvendt til at udregne ligningen.

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Måned

Enheder

11

33100

12

47300

år

69000

jf

102000

15,0

150000

16,7

220000

Formel

Beskrivelse

Resultat

=LOGREGR(B2:B7;A2:A7; SAND; FALSK)

Bemærk formlen i eksemplet skal indtastes som en matrixformel i Excel-programmet. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, skal du markere området C9: efterse, der starter med formelcellen. Tryk på F2, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Enter. Hvis formlen ikke indtastes som en matrixformel, er det enkelte resultat 1,4633.

Bemærk!: Hvis du har en aktuel version af Office 365, kan du blot indtaste formlen i øverste venstre celle i outputområdet og derefter trykke på Enter for at bekræfte formlen som en dynamisk matrixformel. Ellers skal formlen angives som en ældre matrixformel ved først at markere outputområdet, indtaste formlen øverst til venstre i outputområdet og derefter trykke på CTRL + SKIFT + ENTER for at bekræfte det. Excel indsætter klammeparenteser i begyndelsen og slutningen af formlen for dig. Se Retningslinjer for og eksempler på matrixformler for at få flere oplysninger om matrixformler.

1,4633

495,3048

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Måned

Enheder

11

33.100

12

47.300

år

69.000

jf

102.000

15,0

150.000

16,7

220.000

Formel

Resultat

=LOGREGR(B2:B7;A2:A7;SAND;SAND)

1,4633

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×