Lede et møde som præsentationsvært

Brug indstillingerne for deltager- og indholdsstyring i Lync Online for at få et produktivt møde uden forstyrrelser.

Vigtigt!:  Hvis du ikke er mødearrangør eller præsentationsvært, skal du være opmærksom på, at mange af disse indstillinger påvirker, hvad andre kan se, høre eller gøre i mødet. Det anbefales, at præsentationsværten foretager en fornuftig afvejning heraf.

Hvad vil du foretage dig?

Administrere deltagere

Vise eller skjule deltagerlisten

Slå lyden til eller fra for deltagere

Skifte præsentationsvært eller deltagerrettighederne under mødet

Give eller nægte adgang til personer i lobbyen

Starte en separat samtale med en eller flere deltagere

Invitere andre til mødet

Arbejde med mødeindhold

Uploade eller forberede indhold før mødet

Vise mødeindhold, som allerede er blevet uploadet

Dele et program eller dit skrivebord

Uploade en PowerPoint-fil til præsentation

Uploade vedhæftede filer, som deltagere kan få vist og gemme

Anmærke en PowerPoint-præsentation eller et whiteboard

Tilføje et whiteboard eller en afstemning til mødet

Vise eller skjule fase

Ændre indholdsrettigheder

Skift indstillingerne for hvem kan oprette anmærkninger i PowerPoint-præsentationer

Styre, hvem der kan få vist mødeindhold privat

Ændre, hvem der har adgang til mødeindhold

Ændre, hvem der kan få vist og gemme vedhæftede filer

Føje video til mødet

Afslutte eller forlade mødet

Forlade og afslutte mødet

Forlade mødet, men lade det være aktivt

Administrere deltagere

Du kan udføre de fleste møde administrationsopgaver ved at højreklikke på en eller flere personer på listen over deltagere eller ved at bruge menuen Indstillinger for personer Knapflade .

Vise eller skjule deltagerlisten

 • I samtalevinduet skal du klikke på menuen Indstillinger for personer og derefter klikke på Vis deltagerliste.

Det er bedst at lade deltagerlisten være synlig under mødet, så du kan holde øje med, hvem der er til stede, hvem der taler, og hvem der eventuelt har problemer med lyd eller deling. Men det kan være nødvendigt at skjule deltagerlisten f.eks. for et gennemgå en lang chatsamtale.

Slå lyden til eller fra for deltagere

 • For at administrere lyd for en eller flere personer skal du højreklikke på navnet eller navnene på deltagerlisten og derefter klikke på Slå lyd fra eller Slå lyd til.

  Vigtigt!:  Du kan slå lyden til eller fra for deltagere, der bruger Lync til at få lyd. Du kan ikke slå lyden fra eller til for deltagere, som har forbindelse til mødet via telefon, dvs. personer, som har brugt Lyncs Ring til mig-funktion og derved fået Lync-mødet til at ringe til et telefonnummer eller ved selv at ringe til mødet via telefon. (Personer, der har forbindelse til mødet via en telefon, kan trykke på *1 på deres telefons numeriske tastatur for at få adgang til tonekommandoer for lydfunktioner, herunder at slå lyden til eller fra.)

Skifte præsentationsvært eller deltagerrettighederne under mødet

 • Gør et af følgende:

  • På deltagerlisten skal du højreklikke på en eller flere deltagere og derefter klikke på Gør til præsentationsvært eller Gør til deltager, alt efter behov.

  • Klik på menuen Indstillinger for personer, og klik derefter på Gør alle til deltagere.

   Tip!:  Vælg denne indstilling, hvis der er så mange præsentationsværter, at det forstyrrer mødets forløb.

Give eller nægte adgang til personer i lobbyen

Mødelobbyen virker kun for deltagere, der har forbindelse til mødet via VoIP. Deltagere, der deltager i mødet via deres telefon, ledes uden om lobbyen.

 • For at give eller nægte adgang til personer i lobbyen, skal du gøre et af følgende:

  • I deltagerlisten under Lobby skal du klikke på Giv alle adgang eller Afvis alle.

  • På deltagerlisten ud for hver enkelt persons navn skal du klikke på Giv adgang eller Afvis, alt efter behov.

Starte en separat samtale med en eller flere deltagere

 • På deltagerlisten skal du vælge en eller flere personer og herefter højreklikke på det/de markerede navn(e) og derefter klikke på indstillingen for den type kontakt, du ønsker.

Invitere andre til mødet

For at invitere andre via Lync Online skal du gøre følgende.

 1. (Valgfrit) Hvis du vil ændre indstillinger for adgang eller præsentationsværtrolle for de personer, du vil invitere, skal du gøre følgende:

  • I Lync Online-mødet eller gruppens samtalevindue skal du klikke på Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger.

  • I dialogboksen Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger skal du klikke på knappen Mødeindstillinger.

  • Skift mødeindstillingerne efter behov. Du kan få mere at vide under Ændre mødeindstillinger under mødet.

 2. Klik på menuen Indstillinger for personer, og klik derefter på Inviter via navn eller telefonnummer.

For at invitere andre ved at sende en mail skal du gøre følgende:

 1. Klik på menuen Indstillinger for personer, og klik derefter på Inviter via mail.

 2. (Valgfrit) Hvis du vil ændre indstillinger for adgang eller præsentationsværtrolle for de personer, du vil invitere, skal du klikke på Mødeindstillinger. Du kan finde flere oplysninger under Angive indstillinger for onlinemøde.

Toppen af siden

Arbejde med mødeindhold

I Lync Online vises mødeindhold til højre for deltagerlisten i et område kaldet fase. Hvis du er den aktive præsentationsvært, kan du i dette område arbejde med Microsoft PowerPoint-præsentationer, whiteboards og mødeafstemninger. Når du deler et program eller dit skrivebord, kan alle andre i mødet desuden se, hvad du deler på fasen.

Uploade eller forberede indhold før mødet

Før mødet begynder, skal du gøre følgende:

 1. I Kalender i Microsoft Outlook-klienten til meddelelser og samarbejde skal du åbne indkaldelsen til det møde, du har planlagt, og derefter klikke på Deltag i onlinemøde.

 2. I samtalevinduet skal du gøre et eller begge af følgende:

  • Klik på menuen Del for at dele dit skrivebord eller et program, uploade en PowerPoint-præsentation, tilføje et whiteboard eller oprette en ny afstemning.

  • Klik på knappen Tilføj eller vis vedhæftede filer for at uploade en fil.

Du kan få mere at vide ved at se de relevante procedurer, som beskrives senere i dette emne.

Vise mødeindhold, som allerede er blevet uploadet

 • I mødevinduet skal du klikke på Del, pege på Nyligt indhold og derefter klikke på det indhold, du vil vise.

Dele et program eller dit skrivebord

Uploade en PowerPoint-fil til præsentation

 1. I mødevinduet skal du klikke på Del og derefter klikke på PowerPoint-præsentation.

 2. Vælg den fil, der skal tilføjes, og klik derefter på Overfør. Du kan få flere oplysninger i Give en PowerPoint-præsentation.

Uploade vedhæftede filer, som deltagere kan få vist og gemme

For at uploade et dokument, så deltagerne kan gemme en kopi på deres egen computer, skal du gøre følgende:

 1. I samtalevinduet skal du klikke på knappen Tilføj eller vis vedhæftede filer.

 2. I dialogboksen Vedhæftede filer skal du klikke på Tilføj vedhæftede filer.

 3. Vælg den fil, du vil tilføje, og klik derefter på Overfør.

Anmærke en PowerPoint-præsentation eller et whiteboard

 • På mødesiden skal du på værktøjslinjen Anmærkning i det nederste venstre hjørne klikke på det ønskede anmærkningsværktøj.

Du eller andre i mødet kan anmærke et whiteboard eller en PowerPoint-slide på følgende måder:

 • Brug Laserpegepind, en farvet prik mærket med dit navn

 • Indsæt linjer eller figurer

 • Tilføj tekst

 • Tegn eller fremhæv med Pen

 • Tilføj et pilestempel, kontrolstempel eller X-stempel

 • Indsæt en grafikfil

Hvis du vil have mere at vide om anmærkningsværktøjer, skal du se Samarbejde på et whiteboard.

Bemærk!:  Anmærkningsværktøjerne er ikke tilgængelige for delt indhold. Hvis du deler dit skrivebord eller et program, skal andre anmode om tilladelse, inden de kan foretage ændringer i det indhold, du deler.

Tilføje et whiteboard eller en afstemning til mødet

 • I mødevinduet, skal du klikke på Del og derefter på Nyt whiteboard eller Ny afstemning.

For flere oplysninger, se Samarbejde på et whiteboard og Foretag en afstemning.

Vise eller skjule fase

 • I samtalevinduet skal du klikke på Del og derefter på Vis fase.

Toppen af siden

Ændre indholdsrettigheder

Du kan ændre, hvem der kan gøre hvad med delt indhold.

Skift indstillingerne for hvem kan oprette anmærkninger i PowerPoint-præsentationer

 1. I samtalevinduet skal du klikke på Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger.

 2. I dialogboksen Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger skal du klikke på knappen Mødeindstillinger.

 3. I dialogboksen Indstillinger for onlinemøde under Rettigheder skal du ændre Sæt anmærkninger i præsentationer til Kun præsentationsværter, Alle eller Ingen.

Styre, hvem der kan få vist mødeindhold privat

Som standard kan andre præsentationsværter se mødeindhold privat, uden det påvirker, hvad andre i mødet kan se. Andre præsentationsværter kan bladre gennem de PowerPoint-slides, som du viser, i deres eget tempo eller skifte til et andet element på Indholdsliste.

Hvis du vil ændre private visningsindstillinger for mødeindhold, skal du gøre følgende:

 1. I samtalevinduet skal du klikke på Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger.

 2. I dialogboksen Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger skal du klikke på knappen Mødeindstillinger.

 3. I dialogboksen Indstillinger for onlinemøde under Rettigheder skal du ændre Vis privat til Kun præsentationsværter, Alle eller Ingen.

Bemærk!:  Delte skriveborde eller programmer kan ikke vises privat.

Ændre, hvem der har adgang til mødeindhold

Som standard er det kun præsentationsværter, som har udvidet adgang til mødeindholdet. For at ændre dette skal du gøre følgende:

 • I Indholdsliste skal du klikke på pilen ud for det element, du vil ændre, pege på Gør tilgængelig for og derefter klikke på Arrangører, Præsentationsværter eller Alle.

Hvis du vælger Præsentationsværter eller Alle, kan personer i den pågældende kategori styre PowerPoint-præsentationer, whiteboards og afstemninger på følgende måder:

 • Gemme en lokal kopi med eller uden anmærkninger

 • Ændre det, der bliver vist på mødesiden

 • Omdøbe eller fjerne indhold

 • Give alle udvidet adgang til mødeindhold

Ændre, hvem der kan få vist og gemme vedhæftede filer

Som standard kan alle mødedeltagere gemme og få vist vedhæftede filer. For at ændre dette skal du gøre følgende:

 1. I samtalevinduet skal du klikke på knappen Tilføj eller vis vedhæftede filer.

 2. Klik på pilen til højre for det indhold, du vil ændre, peg på Gør tilgængelige for, og klik derefter på Arrangører, Præsentationsværter eller Alle.

Toppen af siden

Føje video til mødet

Hvis du vil tilføje video til mødet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 • I samtalevinduet skal du klikke på Video.

Toppen af siden

Afslutte eller forlade mødet

Du kan enten afslutte mødet og afbryde alles forbindelse eller blot lukke vinduet og lade andre fortsætte med mødet.

Forlade og afslutte mødet

 • I mødevinduet skal du klikke på Indstillinger for personer og herefter klikke på Fjern alle, og afslut mødet. Dette lukker vinduet og afbryder forbindelsen til alle på mødet, inklusive de deltagere, der ringede ind.

Skærmbillede af knappen Afslut mødet

Forlade mødet, men lade det være aktivt

 • Du skal blot lukke samtale- eller mødevinduet. Andre kan opretholde forbindelsen og fortsætte med mødet.

  Vigtigt!:  Vi anbefaler, at du bruger indstillingen Fjern alle, og afslut mødet for at undgå gebyrer fra udbyderen af lydmøder i tilfælde af, at de andre deltagere glemmer at afbryde deres lyd. Den eneste undtagelse er, hvis du vil tillade, at deltagerne fortsætter mødet i dit fravær.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×