Løs problemer med levering af mail, fejlkode 550 5.1.1 til 5.1.20 i Office 365

Senest opdateret 23-10-2015
Dette emne kan hjælpe dig med at løse mailproblemer, der er relateret til fejlkoderne 550 5.1.1 til 5.1.20, hvis du ser en af disse fejlkoder i en rapport om manglende levering. Mailflowproblemer kan være frustrerende, men vi har løsninger, som du kan prøve for at få sendt din meddelelse.

symbol for mailbruger

Jeg har sendt en meddelelse. Hvad kan jeg gøre for at løse dette?

Symbol for administrator

Jeg er administrator. Hvad kan jeg gøre for at løse dette?

Symbol for Hjælp

Hvorfor fik jeg en rapport om manglende levering?


symbol for mailbruger

Jeg har sendt en meddelelse og får fejlkoden 5.1.x i en rapport om manglende levering. Hvad kan jeg gøre for at løse dette?   

Her er fem forskellige løsninger, du kan prøve. Du behøver muligvis ikke prøve alle løsningerne. Hvis disse trin ikke hjælper dig til at få sendt mailen, skal du kontakte din mailadministrator og henvise personen til afsnittet med administratorhjælp i dette emne, så du kan få hjælp.

Badge for bedste fremgangsmåde

Løsning 1: Kontrollér, at modtagerens mailadresse er korrekt   

Dette er det mest almindelige problem, som medfører 5.1.x-fejl. Kontrollér for korrekt stavemåde. Hvis du ændrer noget, skal du sende mailen igen.

Løsning 2: Fjern modtagerens mailadresse fra listen til autofuldførelse   

Fjern modtagerens mailadresse fra listen over foreslåede navne i listen til autofuldførelse, og skriv den igen, før du prøver at sende mailen. Listen til autofuldførelse er en liste med forslag til navne, der vises i dit mailprogram, når det finder et navn, der svarer til det, du har indtastet på linjen Til. Hvis du har brug for flere oplysninger om dette, skal du se Fjerne foreslået navn eller mailadresse fra listen til autofuldførelse i Outlook Web App.

 1. Opret en ny mail.

 2. Begynd at skrive modtagerens navn eller mailadresse i feltet Til, indtil modtageren vises på rullelisten.

  Automatisk fuldførelse af liste i Outlook Web App
 3. Brug tasterne Pil ned og Pil op til at vælge modtageren. og tryk derefter på Delete-tasten.

 4. Skriv modtagerens fulde adresse, og send derefter meddelelsen.

Løsning 3: Kontrollér, at modtageren ikke har en videresendelsesregel for mail aktiveret   

Sendte du den oprindelige meddelelse til præcis den modtageradresse, der vises i rapporten om manglende levering? Det kan du kontrollere ved at sammenligne adressen i rapporten om manglende levering med den adresse, der vises i den oprindelige meddelelse, der findes i din Sendt-mappe.

Hvis adresserne ikke er ens, skal du kontakte den person, du sendte den oprindelige meddelelse til, og spørge, om vedkommende har en mailregel om at videresende meddelelser, og om den virker den korrekt. Personens regel kunne have forsøgt at sende en kopi af din meddelelse til en ugyldig mailadresse. Hvis personen har en sådan regel, skal vedkommende enten rette mailadressen eller fjerne reglen for at forhindre NDR 5.1.x-fejl.

Løsning 4: Kontrollér, at din mailkonto ikke er blevet kompromitteret   

Sendte du den oprindelige meddelelse? Hvis ikke, er det muligt, at en spammer eller en anden har brugt din mailadresse til at sende meddelelsen.

Kontrollér din Sendt-mappe for at se, om der er meddelelser, du ved, at du ikke har sendt. Hvis du finder nogen, er det muligt, at din mailkonto er blevet kompromitteret. For at løse dette problem skal du gøre følgende:

 1. Skift adgangskoden til din mailkonto. Sørg for at bruge en stærk adgangskode.

 2. Køre en antimalware-scanning på din computer.

Løsning 5: Kontrollér, at rapporten om manglende levering er relateret til den meddelelse, du faktisk sendte   

Hvis din Sendt-mappe kun indeholder meddelelser, du ved, du har sendt, kan den rapport om manglende levering, som du modtog, være backscatter, som du kan ignorere. En forklaring på backscatter: Spammere forfalsker ofte Fra-adressen for spam ved hjælp af mailadresser, de har indsamlet fra internettet, i stedet for at bruge deres egen adresse. Hvis en af disse spammeddelelser ikke kan leveres, kan en mailserver sende en rapport om manglende levering lige som den, du fik, tilbage til Fra-adressen. Sådan en rapport om manglende levering er ubrugelig, da den giver et forkert indtryk af, at du har gjort noget galt. Denne type ubrugelige, automatiske meddelelser kaldes backscatter. De er irriterende, men hvis det er backscatter, er din konto ikke blevet kapret.

Kontrollér din Sendt-mappe for at se meddelelser, du ved, at du ikke har sendt. Hvis du ikke kan se nogen mistænkelige meddelelser, er det sandsynligt, at den NDR-besked, du har modtaget, er backscatter. Hvis du allerede har ændret din adgangskode og kørt en antimalware-scanning, kan du ignorere disse backscatter-NDR'er.

Få flere oplysninger under Backscatter-meddelelser og EOP.

Toppen af siden


Symbol for administrator

Jeg er mailadministrator. Hvad kan jeg gøre for at løse problemerne 5.1.1 til 5.1.20 i rapporter om manglende levering?   

Hvis trinnene i afsnittet Hjælp til mailbruger ikke løser problemet for afsenderen, kan løsningen muligvis relateres til den måde, brugerens Office 365-konto er konfigureret på. Hvis du har en hybrid topologi, kan løsningen også være relateret til den lokale mailoverførselsagent. Der kan også være et problem med modtagerens domænekonfiguration. Her er fire løsninger, du kan prøve. Du behøver muligvis ikke prøve alle løsningerne for at få sendt meddelelsen.

Løsning 1: Kontrollér, om der er konfigurationsproblemer eller problemer med tjenesten i meddelelsescentret i Office 365   

For Office 365-konti er Office 365-portalen en central kilde til en række forskellige værktøjer, beskeder og oplysninger, som du kan bruge til at foretage fejlfinding af dette og andre problemer.

Log på en administratorkonto på Office 365-portalen på https://portal.office.com, og brug Dashboard til at gøre følgende:

 1. Se Meddelelsescenter for at se, om din organisation har et kendt konfigurationsproblem.

  1. Vælg Meddelelsescenter.

  2. Vælg Vis alle.

  3. Vælg Forebyg eller løs problemer, og foretag andre relevante foreslåede handlinger.

 2. Kontrollér, om der er et aktuelt tjenesteproblem i Office 365, der påvirker brugerens konto.

  1. Vælg Tjenestetilstand for at se en oversigt over eventuelle problemer.

  2. Vælg Vis alle for at få flere oplysninger om alle kendte problemer.

 3. Kontrollér afsender- og modtagerdomæner for forkerte eller forældede ressourceposter til mailudveksling (MX) ved at køre værktøjet Fejlfinding af mailflow i Office 365.

Hvis der er et problem med modtagerens domæne, skal du kontakte modtageren eller modtagerens mailadministrator for at gøre opmærksom på problemet. Vedkommende skal løse problemet for at forhindre NDR-fejl 5.1.x.

Løsning 2: Opdater gamle ressourceposter til mailudveksling (MX-poster)   

Fejlkode 5.1.1 kan skyldes problemer med ressourceposten til mailudveksling (MX-post) for modtagerens domæne. For eksempel kan MX-posten pege på en gammel mailserver, eller MX-posten kan være tvetydig pga. en nylig konfigurationsændring.

Bemærk!: Opdateringer af et domænes DNS-poster kan tage op til 72 timer at sprede til alle DNS-servere på internettet.

Hvis afsendere uden for dit domæne modtager denne rapport om manglende levering, når de sender mails til modtagere i dit domæne, kan du prøve følgende.

 • Ressourcepost til mailudveksling for dit domæne kan være forkert. Det kan f.eks. være, at den peger på en mailserver, der ikke er gyldig. Bed din domæneregistrator eller DNS-værtstjeneste om at bekræfte, at MX-posten for dit domæne er korrekt. MX-posten for et domæne, der er tilmeldt Exchange Online, anvender syntaksen <domain>.mail.protection.outlook.com.

 • Kontrollér, at du kun har én MX-post konfigureret for dit domæne. Microsoft understøtter ikke anvendelse af mere end én MX-post for et domæne, der er tilmeldt Exchange Online.

 • Du kan teste din MX-post og din mulighed for at sende mail fra din Exchange Online-organisation ved hjælp af Bekræft MX-post og test af udgående forbindelseOffice 365 > Konfiguration af mailflow i Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

Se flere oplysninger i Opret DNS-poster for Office 365 hos enhver DNS-udbyder og Tilpas en SPF-post til at validere udgående mails, der sendes fra dit domæne.

Løsning 3: Opdater brugerens liste til autofuldførelse, hvis brugeren svarer til en genopbygget eller overflyttet postkasse   

Denne rapport om manglende levering kan skyldes besvarelse af gamle meddelelser eller opdatering af gamle mødeindkaldelser, hvor modtageren har den samme mailadresse, men noget i modtagerens postkasse er ændret. F.eks. kan brugerens postkasse være blevet slettet og genoprettet eller overført fra Exchange Online til en lokal Exchange. Hvis modtagerens mailadresse i rapporten om manglende levering har formatet IMCEAEX-_O=<string>@<domain>, svarer brugeren sandsynligvis på en gammel mail.

Du kan løse problemet ved at følge trinnene i næste afsnit for at fjerne elementer, der ikke er gyldige, fra listen til autofuldførelse.

Dårlige elementer på listen til autofuldførelse

Brugeren kan have valgt et element, som ikke er gyldigt, fra listen til autofuldførelse, også kaldet kaldenavnscache. F.eks. kan modtageren være flyttet fra en lokal Exchange-organisation til Exchange Online eller omvendt. Selvom modtagerens mailadresse er den samme, kan andre interne identifikatorer for modtageren have ændret sig, hvilket gør det cachelagrede element for den pågældende modtager ugyldigt.

Hvis du bruger Outlook Web App

For at fjerne modtagere, der ikke er gyldige, fra listen til autofuldførelse i Outlook Web App skal du udføre én af følgende procedurer.

Fjern en enkelt modtager

 1. Vælg Ny mail.

 2. Begynd at skrive modtagerens navn eller mailadresse, indtil modtageren vises på rullelisten.

 3. Brug tasterne Pil ned og Pil op til at vælge modtageren. og tryk derefter på Delete-tasten.

Følgende procedure forudsætter, at du kan få adgang til postkassen i lightversionen af Outlook Web App. Det gør du ved at åbne postkassen i en webbrowser, der kun understøtter lightversionen af Outlook Web App, og benytte følgende fremgangsmåde:

Fjern alle modtagere

 1. Åbn brugerens postkasse i Outlook Web App.

 2. Vælg Indstillinger > Visningsindstillinger > Outlook Web App-version, vælg Brug lightversionen af Outlook Web App, og vælg derefter på OK.

 3. Log af, og luk din webbrowser. Næste gang du åbner postkassen, kommer du til at bruge lightversionen af Outlook Web App.

Tøm hele listen til autoudførelse

 1. Åbn brugerens postkasse i lightversionen af Outlook Web App.

 2. Vælg Indstillinger > Beskeder. Brug sektionen Oversættelse af e-mail-navn til at vælge Ryd listen over de seneste modtagere, og vælg derefter OK.

 3. Hvis du vil have postkassen tilbage til Outlook Web App, skal du vælge Indstillinger > Outlook Web App-version, fjerne markeringen i Brug light-versionen af Outlook Web App og derefter vælge Gem.

Hvis du bruger Outlook 2010 eller Outlook 2013

Du fjerner ugyldige modtagere på brugerens liste til autoudførelse i Microsoft Outlook 2010 eller Microsoft Outlook 2013 således:

Fjern en enkelt modtager

 1. Opret en ny mail.

 2. Begynd at skrive modtagerens navn eller mailadresse, indtil modtageren vises på rullelisten.

 3. Vælg modtageren på rullelisten ved at flytte markøren hen på modtageren uden at klikke eller ved hjælp af tasterne Pil ned og pil op.

 4. Slet modtageren ved at vælge Slet eller ved at trykke på Delete-tasten.

Fjern alle modtagere

 1. Vælg Filer > Indstillinger > Mail.

 2. Brug sektionen Send beskeder til at vælge Tøm listen til autofuldførelse, og vælg derefter Ja.

Løsning 4: Opdater videresendelsesregler til at fjerne forkerte adresser   

Nogle gange forårsages en rapport om manglende levering af en modtager, som brugeren ikke direkte sender mail til. Det kan f.eks. være, at den tiltænkte modtager enten har en videresendelsesregel eller en stedfortræder konfigureret til sin postkasse. Desuden kan modtagerens mailadministrator have oprettet en transportregel, der enten kopierer eller videresender meddelelsen til en modtagers mailadresse, som ikke er gyldig. Du kan finde flere oplysninger om disse problemer under Konfigurer videresendelse af mails for en postkasse eller Brug transportregler til at kopiere meddelelser til en revisor.

Toppen af siden


Symbol for Hjælp

Derfor har du fået en rapport om manglende levering med fejlkode 5.1.x   

Den meddelelse, kaldes også en rapport om manglende levering, som du får i din indbakke om dette problem, kan sige noget om, hvorfor den adresse, du angav, ikke blev fundet eller er ugyldig, eller den kan fortælle, om der er et dårligt element i cachen til autofuldførelse for modtagere i Outlook eller Outlook Web App. Vi har nogle løsninger på de mest almindelige problemer. Andre relaterede problemer vil kræve administratoradgang til mailindstillinger, som de fleste personer ikke behøver gøre noget ved. Der findes et par almindelige grunde til, at du får vist denne meddelelse:

 • Den person eller postkasse, du forsøger at sende meddelelsen til, blev ikke fundet på destinationens mailserver.

 • Du ikke har tilladelse til at sende til distributionsgruppen eller én af dens undergrupper.

 • Den person eller postkasse, du forsøger at sende meddelelsen til, har en mailindstilling kaldet en MX-ressourcepost, som ikke er opdateret.

 • Den person eller postkasse, du forsøger at sende meddelelsen til, har konfigureret en regel til videresendelse af meddelelser til en anden adresse, men reglen fungerer ikke korrekt.

Har du stadig brug for hjælp med fejlkoderne 5.1.1 til 5.1.20?

Få hjælp fra Office 365 Community-foraene Administratorer: Log på, og opret en serviceanmodning Administratorer: Ring til support

Få flere oplysninger

Hvad er Exchange-rapporter om manglende levering (NDR) i Exchange Online og Office 365

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×