Læse dokumenter i Word

Almindelige læseværktøjer er indbygget i Word: blad gennem et dokument, tilføje kommentarer, definere og oversætte ord og kopiere eller fremhæve tekst samt andre praktiske læseværktøjer. Du kan aktivere eller deaktivere fuldskærmsvisning på båndet.

Hvis du læser et dokument, ikke skrive eller overordnet redigering, skal du klikke eller trykke på vis > læsetilstand for at skjule skrive funktioner og menuer og for at lade mere plads til selve siderne. I læsetilstand tilpasses sidelayoutet enheden, så der bruges kolonner og større skriftstørrelser, som du kan tilpasse.

Læsetilstand i Word

Du forlader læsetilstanden ved at klikke eller trykke på Vis > Rediger dokument.

Ud over de Læsekontrol elementer, du bruger ofte, kan du zoome ind og ud på billeder og andre objekter, udvide eller skjule sektioner eller se integrerede videoer. Juster kolonner, sidefarven og layout. Åbn navigationsruden for hurtigt at flytte rundt i dokumentet.

Billede af en del af menuen Vis i læsetilstand, hvor indstillingen Rediger dokument er markeret.

Læse

Klik på Vis > Læsetilstand for at skifte til layoutet for læsetilstand.

Klik eller tryk på pilene yderst på skærmen for at skifte side.

Billede med pilen til sideskift til højre i læsetilstand

 • Dobbeltklik eller tryk to gange for at zoome ind og få tabeller, diagrammer og billeder til at fylde hele skærmen.

 • Klik eller tryk uden for objektet for at zoome ud igen og fortsætte med at læse.

 • Hvis der er kommentarer i dokumentet, kan du se et kommentartip i margenen. Klik på det for at læse kommentaren. Hvis du vil se alle kommentarer, skal du klikke på Vis > Vis kommentarer.

 • Hvis du vil tilføje dine egne kommentarer, skal du markere det indhold, du vil skrive en kommentar til, og højreklikke på det og derefter klikke på ny kommentarog skrive den kommentarboble, der vises.

  Tip!: Andre indstillinger på listen Vis åbner navigationsruden, ændrer kolonnebredden eller baggrundsfarven og skifter fra kolonner til traditionelt layout.

Billede af menuen Vis i læsetilstand, hvor indstillingen Navigationsrude er markeret.

Markér og højreklik på den tekst, der skal kopieres, og klik på Kopiér.

Højreklik på den tekst, du vil oversætte eller definere, og gør et af følgende:

 • I Word 2016 skal du klikke på Oversæt eller Smart opslag.

 • I Word 2013skal du klikke på Oversæt eller Definer

Markér og højreklik på teksten, klik på Fremhæv, og klik på en farve.

Skjul eller udvid dele af et dokument med blot et tryk eller klik. Pilen for udvid/skjul vises, når du holder musen ud for en overskrift. Hvis du bruger en enhed med berøringsfølsom skærm, er de altid synlige.

Billede med pilen for udvid/skjul ud for en overskrift i læsetilstand.

Genåbn et dokument, og fortsæt med at læse fra det sted, hvor du sidst var. Word husker, hvor du var nået til – også selvom du genåbner et onlinedokumentet på en anden computer.

Visningen Fuldskærmslæsning er optimeret til at læse et dokument på computerskærmen. I visningen Fuldskærmslæsning har du også mulighed for at se dokumentet, som det vises på en udskrevet side.

 • Klik på fuldskærmslæsningi gruppen dokumentvisninger under fanen Vis .

  Office 14-båndet

Du kan bruge en af følgende indstillinger til at flytte fra side til side i et dokument:

 • Klik på pilene i sidens nederste hjørne.

 • Tryk på PGDN og PGUP eller mellemrum og tilbage på tastaturet.

 • Klik på navigationspilene øverst i midten af skærmen.

  Tip!: Klik på visningsindstillinger, og klik derefter på vis to sider Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

Flytte ét skærmbillede ad gangen

 1. Klik på visningsindstillinger, og klik derefter på vis to sider Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

 2. Tryk på CTRL + højre pil eller CTRL + venstre pil for at flytte ét skærmbillede ad gangen.

Klik på Indstillinger for visning, og gør derefter et af følgende:

 • Først skal du sørge for, at indstillingen Vis udskrevet side under Indstillinger for visning ikke er markeret. Hvis du vil have vist teksten i en større størrelse, skal du klikke på Forøg tekststørrelse. Hvis du vil have vist mere tekst på skærmen, skal du klikke på Formindsk tekststørrelse.

 • Hvis du vil have vist siden, som den ser ud, når du udskriver den, skal du klikke på Vis udskrevet side.

 • Hvis du vil have vist to sider på samme tid, skal du klikke på Vis to sider Knapflade .

Hoppe til en skærm

 • Tryk på HOME eller END for at hoppe til det første eller sidste skærmbillede i dokumentet.

 • Hvis du vil hoppe til en bestemt skærm, skal du skrive nummeret på skærmen og derefter trykke på ENTER.

Gå til en del af dokumentet

Du kan bruge siden gennemse siderne under fanen dokument i navigationsruden for at finde den sektion af dokumentet, du vil hoppe til.

 1. Hvis navigationsruden ikke er synlig, skal du klikke på side x af x øverst i midten af skærmen, klikke på gå til en sideog derefter klikke på Navigationsrude.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil hoppe til en hvilken som helst overskrift i dokumentet, skal du klikke på Gennemse overskrifterne under fanen dokument og klikke på en overskrift. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der ikke er angivet nogen overskrifter i dokumentet.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, skal du klikke på fanen gennemse siderne på dit dokument og derefter klikke på miniaturebilledet for den pågældende side.

Toppen af siden

 1. Klik på pilen ud for Tekstfremhævningsfarvepå titellinjen.

 2. Klik på den fremhævningsfarve, du vil bruge.

 3. Markér den tekst eller grafik, du vil fremhæve.

 • Hvis du vil deaktivere fremhævning, skal du klikke på Tekstfremhævningsfarveog derefter klikke på stop fremhævningeller trykke på ESC.

 • Hvis du vil ændre overstregningstusch farven, skal du klikke på pilen ud for Tekstfremhævningsfarveog derefter klikke på den ønskede farve.

 • Klik på Indsæt kommentarpå titellinjen.

Registrere ændringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillade indtastning i dokumentet, skal du klikke på Indstillinger for visningog derefter klikke på Tillad skrivning.

 2. Klik på Indstillinger for visning igen, peg på Registrer ændringer, og klik derefter på Registrer ændringer.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

Toppen af siden

Søge efter eller erstatte et ord eller en sætning

 1. Klik på værktøjer, og klik derefter på Søg.

 2. I feltet Søg efter skal du skrive den tekst, du vil søge efter, på samme måde som i alle andre visninger i Microsoft Word.

 3. Hvis du vil erstatte den tekst, du finder i dokumentet med en anden tekst, skal du klikke på fanen Erstat og derefter skrive erstatningsteksten i feltet Erstat med .

  Bemærk!: Hvis du vil bruge Erstat, skal du klikke på Indstillinger for visningog derefter klikke på Tillad skrivning.

 1. Markér et ord eller en sætning i dokumentet.

 2. Klik på værktøjer, og klik derefter på Opslag.

  Bemærk!: Hvis du vil vælge en bestemt type Research-materiale – f. eks en ordbog, en ordbog, et leksikon eller en synonymordbog, skal du vælge en opslags tjeneste i opgaveruden Opslag .

 • Klik på Luk i øverste højre hjørne af skærmen, eller tryk på ESC.

Øverst på siden

Visningen Fuldskærmslæsning er optimeret til at læse et dokument på computerskærmen. I visningen Fuldskærmslæsning har du også mulighed for at se dokumentet, som det vises på en udskrevet side.

Læs et dokument

 • Klik på fuldskærmslæsningi gruppen dokumentvisninger under fanen Vis .

  Billede af Word-båndet

Du kan bruge en af følgende indstillinger til at flytte fra side til side i et dokument:

 • Klik på pilene i sidens nederste hjørne.

 • Tryk på PGDN og PGUP eller mellemrum og tilbage på tastaturet.

 • Klik på navigationspilene øverst i midten af skærmen.

  Tip!: Klik på visningsindstillinger, og klik derefter på vis to sider Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

Toppen af siden

 1. Klik på visningsindstillinger, og klik derefter på vis to sider Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

 2. Tryk på CTRL + højre pil eller CTRL + venstre pil for at flytte ét skærmbillede ad gangen.

Toppen af siden

Klik på Indstillinger for visning, og gør derefter et af følgende:

 • Hvis du vil have vist teksten i en større størrelse, skal du klikke på Forøg tekststørrelse.

 • Hvis du vil have vist mere tekst på skærmen, skal du klikke på Formindsk tekststørrelse.

 • Hvis du vil have vist siden, som den ser ud, når den udskrives, skal du klikke på Vis udskrevet side.

 • Hvis du vil have vist to sider på én gang, skal du klikke på Vis to sider Knapflade .

Toppen af siden

 • Tryk på HOME eller END for at hoppe til det første eller sidste skærmbillede i dokumentet.

 • Hvis du vil hoppe til en bestemt skærm, skal du skrive nummeret på skærmen og derefter trykke på ENTER.

Toppen af siden

Du kan bruge dokumentoversigten eller miniatureruden til at finde den sektion af dokumentet, du vil hoppe til.

 1. Hvis dokumentoversigten eller miniatureruden ikke er synlig, skal du klikke på gå til en side eller sektion i et dokument øverst i midten af skærmen og derefter klikke på Dokumentoversigt eller miniaturer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil hoppe til en anden overskrift i dokumentet, skal du klikke på overskriften i dokumentoversigten.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, skal du klikke på miniaturebilledet for den pågældende side.

Toppen af siden

I visningen Fuldskærmslæsning kan du fremhæve indhold, registrere dine ændringer, tilføje kommentarer og gennemse ændringer.

Fremhæve indhold, du vil huske

 1. Klik på læseværktøjer, og klik derefter på Tekstfremhævningsfarve.

 2. Markér den tekst eller grafik, du vil fremhæve.

 • Hvis du vil deaktivere fremhævning, skal du klikke på læseværktøjer, klikke på Tekstfremhævningsfarveog derefter klikke på stop fremhævning, eller trykke på ESC.

 • Hvis du vil ændre overstregnings tuschns farve, skal du klikke på læseværktøjer, klikke på pilen ud for Tekstfremhævningsfarveog derefter klikke på den ønskede farve.

Registrere ændringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillade indtastning i dokumentet, skal du klikke på Indstillinger for visningog derefter klikke på Tillad skrivning.

 2. Klik på Indstillinger for visning igen, peg på Registrer ændringer, og klik derefter på Registrer ændringer.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

Tilføj kommentarer

 • Placer indsætningspunktet det sted, hvor du vil tilføje kommentaren, klik på læseværktøjer, og klik derefter på ny kommentar.

Toppen af siden

 1. Klik på læseværktøjer, og klik derefter på Søg.

 2. I feltet Søg efter skal du skrive den tekst, du vil søge efter, på samme måde som i alle andre visninger i Microsoft Office Word.

 3. Hvis du vil erstatte den tekst, du finder i dokumentet med en anden tekst, skal du klikke på fanen Erstat og derefter skrive erstatningsteksten i feltet Erstat med .

Toppen af siden

 1. Markér et ord eller en sætning i dokumentet.

 2. Klik på læseværktøjer, og klik derefter på Opslag.

  Bemærk!: Hvis du vil vælge en bestemt type Research-materiale – f. eks en ordbog, en ordbog, et leksikon eller en synonymordbog, skal du vælge en opslags tjeneste i opgaveruden Opslag .

Toppen af siden

 • Klik på Luk i øverste højre hjørne af skærmen, eller tryk på ESC.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×