Office
Log på
Gør tilgængeligheden og brugervenligheden bedre

Læringsværktøjer i Word

Læringsværktøjer i Word

Læringsværktøjer er designet til at hjælpe dig med at forbedre dine læsefærdigheder ved at forbedre din evne til at udtale ordene korrekt, læse hurtigt og præcist og forstå, hvad du læser.

Fra forskellige undersøgelser ved vi, at læsning kræver følgende færdigheder:

 • Afkodning: Evnen til at udtale ord korrekt.

 • Læsefærdighed: Evnen til at læse hurtigt og korrekt.

 • Forståelse: Evnen til at forstå det, du læser.

Læringsværktøjer i Word kan hjælpe dig med at udvikle og forbedre dine læsefærdigheder.

Bemærk!: Du kan få mere at vide om den forskning, der er relateret til læsning, i Læreværktøjer til forbedring af læse- og skrivefærdigheder.

Nyheder i Læringsværktøjer

Muligheden for at bruge funktionerne Læringsværktøjer, mens du redigerer eller skriver et dokument, er en nyhed i Word. Læringsværktøjer tilføjer visuelle ændringer, så du kan være sikker i dine valg, når du arbejder på dokumentet. Du kan også være sikker på, at dokumentet udskrives som normalt, og at medforfattere stadig kan redigere det i den oprindelige visning.

Tilgængelig for abonnenter i Version 1707 (Build 8326.2058)

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bemærk!: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

Læringsværktøjer i Word 2016 giver dig følgende værktøjer, som kan hjælpe med læsbarheden og læseforståelsen.

 • Højtlæsning lader dig høre dokumentet blive læst højt, mens de enkelte ord i teksten bliver fremhævet simultant.

  Bemærk!: Højtlæsning har ikke højre-mod-venstre-sprogunderstøttelse. Højtlæsning oplæser teksten på standardsproget for dit operativsystem. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du tilføjer flere tekst-til-tale-stemmer, skal du se Sådan downloader du tekst-til-tale-sprog til Windows

 • Kommandoen Stavelser viser dig pauserne mellem ordstavelserne i dit indhold. Dette kan være med til at forbedre ordgenkendelse og -udtale.

  Bemærk!: Stavelsesdannelse er tilgængeligt på baskisk, bulgarsk, catalansk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, galisisk, græsk, islandsk, italiensk, kasakhisk, kroatisk, lettisk, litauisk, nederlandsk, norsk (bokmål), norsk (nynorsk), polsk, portugisisk (Brasilien), portugisisk (Portugal), rumænsk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk, ukrainsk og walisisk. Teksten skal være indstillet korrekt. Få mere at vide under Angiv sprogindstillinger. Hvis teksten er indstillet til et ikke-understøttet sprog, staves det ikke, heller ikke selvom teksten understøttes. Eksempel: Hvis engelsk tekst kopieres til et kinesisk dokument, skal den engelske tekst markeres og angives til engelsk. Ellers staves teksten ikke.

 • Kommandoen Tekstafstand øger afstanden mellem ord, tegn og linjer. Dette kan hjælpe dig med nemt at skimme tekst, samtidig med at det letter læsbarheden.

  Bemærk!: Tekstafstand er tilgængeligt for alle sprog, undtagen dem, der er skrevet med komplekse eller forbundne scripts. Eksempelvis understøttes arabisk ikke.

 • Kommandoen Kolonnebredde kan bruges til at ændre linjelængdens bredde. Dette hjælper med at reducere den negative effekt af visuel overfyldning, så du opnår et bedre fokus på og en større forståelse af ord og tegn i et teksttungt dokument.

 • Sidefarve kan indstilles til Sepia (lysegul side, der minder om udskrift), Inverteret (sort baggrund med hvid tekst), som gør teksten nem at skimme og forstå eller Ingen for ikke at foretage ændringer.

Muligheden for at bruge funktionerne Læringsværktøjer, mens du redigerer eller skriver et dokument, er en nyhed i Word. Læringsværktøjer tilføjer visuelle ændringer, så du kan være sikker i dine valg, når du arbejder på dokumentet. Du kan også være sikker på, at dokumentet udskrives som normalt, og at medforfattere stadig kan redigere det i den oprindelige visning.

 1. På fanen Visning under gruppen Moderne skal du vælge Læringsværktøjer.

  Læringsværktøjer på fanen Visning

  Læringsværktøjer

  Hermed skifter du til Words Weblayout-visning, og funktionerne under Læringsfunktioner aktiveres automatisk. Funktionerne Tekstafstand og Smal kolonnebredde anvendes automatisk, første gang du besøger denne visning.

 2. Gør et eller alt af det følgende, afhængigt af hvordan du vil fokusere på dokumentets indhold:

  • Angiv Sidefarve til Sepia (lysegul side, der minder om udskrift), Inverteret (sort baggrund med hvid tekst), som gør teksten nem at skimme og forstå eller Ingen for ikke at foretage ændringer.

  • Vælg Kolonnebredde for at ændre linjelængdens bredde. I denne visning er der fire indstillinger: Meget smal, Smal, Moderat eller Bred. Vælg den indstilling, der virker bedst for dig.

  • Vælg Stavelser for at vise pauserne mellem ordstavelserne i indholdet. Når du er i denne redigeringstilstand, kan du skrive og foretage ændringer i dokumentet, mens stavelsesmarkeringerne vises i realtid, mens du skriver eller tilføjer indhold.

  • Vælg Højtlæsning for at høre dokumentet blive læst højt, mens de enkelte ord i teksten bliver fremhævet simultant. Hvis du begynder at skrive, mens Højtlæsning er slået til, vil oplæseren standse, så du kan foretage ændringerne. Du kan nemt genoptage oplæsningen, når du har foretaget de ønskede ændringer.

Bemærk!: Højtlæsning er også tilgængelig i Word under fanen Gennemse, så du kan bruge funktionen Oplæser i alle Words visninger. Du behøver ikke at være i visningen Læringsværktøjer for at bruge denne funktion.

Højtlæsning i Word lader dig høre dokumentet blive læst højt, mens de enkelte ord i teksten bliver fremhævet simultant. Vælg fanen Gennemse, og vælg Højtlæsning for at begynde med at lytte til dokumentet.

Du kan bruge følgende knapper, der vises i øverste højre hjørne af skærmen, til at styre læsningen.

Indstillinger for Læringsværktøjer
 • Vælg ikonet for Afspil/Pause for at starte/standse oplæsningen. Vælg ikonet for Næste, hvis du vil have oplæseren til at springe den aktuelle sætning over og begynde at læse fra det næste afsnit. Vælg ikonet for Forrige, hvis du vil have oplæseren til at springe den aktuelle sætning over og begynde at læse fra det forrige afsnit. Du kan ændre læsehastigheden og stemmen ved hjælp af menuen Indstillinger.

  Ikonet for Luk stopper oplæsningen og lukker højtlæsningstilstanden.

  Oplæseren begynder som standard at læse fra markørens placering i Words redigeringsvisninger eller på toppen af siden i Words Læsetilstand, medmindre du har markeret et ord. I så fald begynder den at læse fra det markerede ord. Du kan også markere en tekstblok, før du starter Højtlæsning, hvilket begrænser oplæseren til det markerede afsnit.

  Du kan bruge følgende tastaturgenveje til Højtlæsning:

  1. CTRL+ALT+MELLEMRUMSTAST:  Start/afslut Højtlæsning

  2. CTRL+MELLEMRUMSTAST:  Sæt Højtlæsning på pause

  3. ALT+HØJRE: Øg læsehastigheden

  4. ALT+VENSTRE: Sænk læsehastigheden

  5. CTRL+HØJRE: Læs forrige afsnit

  6. CTRL+VENSTRE: Læs næste afsnit

  Klik på fanen Læringsværktøjer for at se nedenstående indstillinger:

 • Vælg Stavelser for at vise pauserne mellem ordstavelserne i indholdet. Dette kan være med til at forbedre ordgenkendelse og -udtale.

 • Vælg Tekstafstand for at øge afstanden mellem ord, tegn og linjer. Dette kan hjælpe dig med nemt at skimme tekst, samtidig med at det hjælper på læselighed.

 • Vælg Kolonnebredde for at ændre linjelængdens bredde. Dette hjælper med at reducere den negative effekt af visuel overfyldning, så du opnår et bedre fokus på og en større forståelse af ord og tegn i et teksttungt dokument.

 • Angiv Sidefarve til Sepia (lys gul side, der minder om udskrift), Inverteret (sort baggrund med hvid tekst), som gør teksten nem at skimme og forstå, eller lad indstillingen stå som Ingen.

Læringsværktøjer i Læsetilstand kan kun bruges, når du læser et dokument.

 1. På fanen Visning i gruppen Visninger skal du vælge Læsetilstand.

  Læsetilstand_C3_2017610132925

 2. Eller vælg Læsetilstand på statuslinjen.

  Læsetilstand Statuslinje_C3_2017610132942

 3. Gør et eller alt af det følgende fra menuen Visning, afhængigt af hvordan du vil fokusere på indholdet i dokumentet.

  Læringsværktøjer Læsetilstand Visning fane_C3_201761013307

 • Vælg Stavelser for at vise pauserne mellem ordstavelserne i indholdet.

 • Vælg Tekstafstand for at øge afstanden mellem ord, tegn og linjer.

 • Vælg Højtlæsning for at høre dokumentet blive læst højt, mens de enkelte ord i teksten bliver fremhævet simultant.

Bemærk!: I Læsetilstand er indstillingerne Kolonnebredde og Sidefarve kun tilgængelige, hvis du har valgt Kolonnelayout i Layout.

Relaterede oplysninger

Læringsværktøjer til forbedring af læse- og skrivefærdigheder

Læs dokumenter i Word

Nyheder om hjælp til handicappede i Word

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

New Learning Tools Help Educators Create More Inclusive Classrooms (Nye læringsværktøjer hjælper undervisere med at skabe mere inkluderende undervisningslokaler)

Fortæl os, hvad du synes om Læringsværktøjer i Word 2016, og foreslå forbedringer

Send dine forslag til Forslagskassen til Word til Windows (skrivebordsprogram).

Brug Læringsværktøjer i dit Word Online-dokument

 1. På fanenVisning i gruppen Dokumentvisninger skal du vælge Forenklet læser.

  Immersive Reader

  Dokumentet åbnes i Forenklet læser.

 2. Du har adgang til en eller flere af de følgende funktioner i Forenklet læser, afhængigt af hvordan du vil fokusere på indholdet i dokumentet.

  • Vælg Afspil nederst i vinduet for at få dokumentet læst højt og samtidig få vist teksten fremhævet. Oplæseren begynder som standard at læse fra toppen af siden, medmindre du har markeret et ord. I så fald begynder den at læse fra det markerede ord. Vælg Sæt på pause for at stoppe oplæsningen.

   Vælg Stemmeindstillinger i øverste højre hjørne af dokumentet for at ændre hastigheden på oplæsningen.

   Indstillinger for stemme
  • Tekstindstillinger   

   Du kan ændre dokumentets udseende ved hjælp af Tekstindstillinger. De valg, du foretager i tekstindstillingerne, kan hjælpe dig med at sætte større fokus på indholdet og fjerne visuelle forstyrrelser.

   Angiv de indstillinger for Tekststørrelse, Afstand, Skrifttype og Temaer, der passer til dine indlæringsbehov. Du kan øge eller mindske tekststørrelsen og afstanden mellem bogstaver og ord. Den temafarve, du vælger, bruges som baggrundsfarve i dokumentet.

   Tekstindstillinger
  • Ordklasser   

   Vælg en eller flere af følgende indstillinger:

   • Stavelser for at opdele ord i stavelser.

   • Substantiver for at fremhæve substantiver i dit dokument med lilla.

   • Verber for at fremhæve verber i dit dokument med rød.

   • Adjektiver for at fremhæve adjektiver i dit dokument med blågrøn.

    Ordklasser

 3. Klik på ikonet Luk for at lukke Forenklet læser.

Relaterede oplysninger

Læringsværktøjer til forbedring af læse- og skrivefærdigheder

Læs dokumenter i Word

Nyheder om hjælp til handicappede i Word

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

New Learning Tools Help Educators Create More Inclusive Classrooms (Nye læringsværktøjer hjælper undervisere med at skabe mere inkluderende undervisningslokaler)

Fortæl os, hvad du synes om Læringsværktøjer i Word Online, og foreslå forbedringer

Send dine forslag til wacltcrew@microsoft.com

Brug Læringsværktøjer i dit Word-dokument på din iPad

Bemærk!: Denne funktion er kun tilgængelig for Office 365-abonnenter, der deltager i Office Insider-programmet. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

Læringsværktøjer i Word til iPad har en række værktøjer, som kan hjælpe med læsbarheden og læseforståelsen. I Word kan du finde læringsværktøjer under fanen Visning.

Skub til/fra-knappen til højre for at starte fanen Læringsværktøjer.

Viser fanen Vis på dokumentet

På fanen Læringsværktøjer har du følgende værktøjer, der kan hjælpe dig, mens du læser eller redigerer dokumentet.

 • Kolonnebredde kan bruges til at ændre linjelængdens bredde. Dette hjælper med at reducere den negative effekt af visuel overfyldning, så du opnår et bedre fokus på og en større forståelse af ord og tegn i et teksttungt dokument.

  Viser indstillinger for kolonnebredde til Læringsværktøjer
 • Sidefarve kan indstilles til Sepia (lysegul side, der minder om udskrift), Inverteret (sort baggrund med hvid tekst), som gør teksten nem at skimme og forstå eller Ingen for ikke at foretage ændringer.

  Viser indstillinger for sidefarve til Læringsværktøjer

 • Højtlæsning lader dig høre dokumentet blive læst højt, mens de enkelte ord i teksten bliver fremhævet simultant.

  Bemærk!: Højtlæsning har ikke højre-mod-venstre-sprogunderstøttelse. Højtlæsning oplæser teksten på standardsproget for dit operativsystem. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du tilføjer flere tekst-til-tale-stemmer, skal du se Sådan downloader du tekst-til-tale-sprog til Windows

  Viser ReadAloud under Læringsværktøjer

  Brug knapperne, der vises i nederste højre hjørne på skærmen til at kontrollere læsningen. Vælg ikonet Afspil/Pause for at starte/stoppe oplæsningen. Vælg ikonet Næste, hvis du vil have oplæseren til at springe den aktuelle sætning over og begynde at læse fra det næste afsnit. Vælg ikonet Forrige, hvis du vil have oplæseren til at springe den aktuelle sætning over og begynde at læse fra det forrige afsnit. Du kan ændre læsehastigheden ved hjælp af ikonet Indstillinger.

Fortæl os, hvad du synes om Læringsværktøjer i Word til iPad, og foreslå forbedringer

Send dine forslag til wacltcrew@microsoft.com

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×