Lær, hvordan du navigerer i Microsoft Teams vha. tilgængelighgedsfunktioner

Lær, hvordan du navigerer i Microsoft Teams vha. tilgængelighgedsfunktioner

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

OneNote omfatter hjælpefunktioner til handicappede, som gør det nemmere for personer med handicap som begrænset bevægelighed eller nedsat syn til at arbejde med notesbøger, sektioner og sider. Du kan finde flere oplysninger om hjælp til handicappede indstillinger og funktioner, der er specifikke for platform, kan du se konfigurere din enhed til at arbejde med hjælp til handicappede i Office 365.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i OneNote

Da OneNote er skybaseret, kan du bruge den samme notesbog på alle dine enheder. OneNote synkroniserer automatisk indholdet.

Når du åbner OneNote, er fokus på titlen på en notesbogside. Første gang du åbner OneNote, vil du f.eks. høre: "Titel. OneNote: Ét sted til alle dine noter".

OneNote tilbyder tre visninger: visningen Normal, visning af hele siden, og Fastgør til skrivebordet visning. Fastgør til skrivebordet er den samme som Normal visning, men forankret på den ene side af skærmen. Du kan finde flere oplysninger om visning af hele siden, Brug fuldskærmstilstand.

I Normal visning. OneNote har en øverste bjælke, der indeholder faner på båndet. Som de fleste Office-produkter åbnes hver fane på båndet en relaterede kommandoer på båndet. Du kan finde en liste over tastaturgenveje, du kan bruge til at åbne hver fane på båndet, Naviger ved hjælp af et tastatur.

Under den øverste linje ser du to ruder, en siderude og en navigationsrude. En side indeholder én eller flere indholdsblokke, hvor du kan angive noter.

Naviger ved hjælp af et tastatur

Du kan bruge OneNote med genvejstaster. Få mere at vide ved at referere til tastaturgenveje i OneNote til Windows.

 • Tryk på F6 for at veksle mellem navigationsruder, menuer og indholdsområdet.

 • Brug piletasterne til at veksle mellem elementer i et indholdsområde.

  Bemærk!: Du kan ikke bruge Tab-tasten til at navigere i den primære indholdsblok i OneNote. I denne rude vil indholdet blive indrykket, hvis du trykker på Tab-tasten.

 • Tryk på Tab-tasten for at veksle mellem knapper og menupunkter – tryk på mellemrumstasten for at aktivere dem.

På fanerne på båndet i OneNote ser du Filer, Hjem, Indsæt, Tegning, Historik, Gennemse, Vis og Læringsværktøjer. Andre særlige faner, f.eks. fanen Layout til tabeller, vises kun, når det er nødvendigt.

Denne tabel viser de genveje, der åbner hver fane på båndet:

For at åbne denne fane

skal du trykke på

Hjem

Alt+H

Indsæt

Alt+N

Tegning

Alt+D

Historik

Alt+S

Gennemse

Alt+R

Vis

Alt+W

Læringsværktøjer

Y2

Særlige funktioner til brug af OneNote

Brug fuldskærmstilstand

Du kan bruge OneNote fuldskærmstilstand for at gøre sidevisningen nemmere. Det gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere igennem en side.

 1. Tryk på Alt for at gå til menulinjen hovedfanen på siden OneNote, indtil du høre den aktuelt markerede fane.

 2. På hovedfanen på menulinjen skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Fuldskærmstilstande, knap skjult," tryk derefter på Enter. En undermenu åbnes. Du hører: "Knappen Tegning i fuldskærmsvisning", og tryk derefter på Enter.

  Du bruger nu fuldskærmstilstanden. Fokus er på hovedindholdsområdet.

 3. Hvis du vil forlade fuldskærmstilstanden, skal du trykke på Alt. Du hører det første element på værktøjslinjen. Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Afslut knappen Tegning i fuldskærmstilstand". Tryk på Enter.

Skift tekststørrelse

Du kan ændre tekststørrelsen i titellinjer, menuer, meddelelsesbokse, palettitler, ikoner og værktøjstip uden at justere din skærms opløsning. 

 1. Tryk på Windows-tasten i en vilkårlig visning. Du hører: "Start vindue, Søgefelt, redigering."

 2. I søgefeltet skal du skrive "Gør tekst større." Du hører: "Gør tekst og andre elementer større eller mindre." Tryk på Enter. Du hører: "Indstillinger for vinduer, Vis et, brugerdefineret."

 3. Tryk på tasten Tab i vinduet med Indstillinger, indtil du høre: "Vis avancerede indstillinger for hyperlink." Tryk på Enter. Du hører: "Avanceret Vis indstillinger for vindue."

 4. Tryk på TAB, indtil du høre: "Avanceret størrelseshåndtag eller tekst og andre elementer hyperlink". Tryk på Enter. Du hører: "Vis vinduer, styre panel privat link".

 5. Tryk på TAB, indtil du høre: "computeren element, titellinjer, redigerbare kombinationsboks, skjules." Hvis du vil udvide listen i kombinationsboksen, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på ned og op piletasterne for at flytte på listen. Når du høre en indstilling, du vil ændre, skal du trykke på Enter.

 6. Tryk på TAB, indtil du høre: "Skriftstørrelse," efterfulgt af den aktuelle skriftstørrelse. Hvis du vil udvide listen i kombinationsboksen, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på ned og op piletasterne for at flytte på listen. Når du høre en indstilling, du vil ændre, skal du trykke på Enter.

 7. Tryk på TAB, indtil du høre: "Markeret fed afkrydsningsfelt." Hvis du vil med fed tekst, skal du trykke på mellemrumstasten. Du hører: "Markeret".

 8. Tryk på TAB, indtil du høre: "Anvend knappen". Tryk på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige

OneNote til Mac på Office 365 tilbyder hjælp til handicappede-funktioner, der forbedrer de omfattende funktioner, der er indbygget i macOS. Dette emne giver et overblik over de funktioner, herunder tip til navigation ved hjælp af lige tastaturet.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du bruger disse indbyggede handicapvenlige funktioner, skal du læse Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365. Hvis du vil lære, hvordan du bruger OneNote, skal du læse Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i OneNote til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Dette emne forudsætter, at du har aktiveret tastaturadgang til fuldskærm, og at du har aktiveret VoiceOver og er fortrolig med kommandoen VO. (Tryk på Control+Option).

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i OneNote

Når du åbner OneNote til Mac, vises menuen OneNote øverst i skærmbilledet med dets menupunkter tilføjet efter Apple-menuen. Navnet på dit dokument vises nedenfor, og det er centreret. Som standard er værktøjslinjen Hurtig adgang placeret til venstre i skærmbilledet. Denne værktøjslinje indeholder ofte anvendte kommandoer såsom Fortryd og Annuller Fortryd. Beskedfeltet og ikonet indstillinger for deling er på samme linje og i højre side af skærmen. Nedenfor dem findes menuen Hjælp med at forbedre Office.

Under denne linje finder du et sæt faner på båndet, såsom Indsæt og Vis. Båndet sidder under denne række af faner. Når du vælger en fane, vises et fanespecifikt bånd. Hvert bånd indeholder kommandoer, der er inddelt i grupper. F.eks skifter fanen Indsæt til et bånd, som gør det muligt for dig at forskellige elementer, såsom tabeller eller billeder, til at indsætte i dit dokument.

Naviger ved hjælp af tastaturet

 • For at gå til den placering, hvor du kan åbne andre notesbøger eller oprette en ny, skal du trykke på Kommando+O.

 • For at få vist en liste over åbne notesbøger skal du trykke på Control+G.

 • Hvis du vil søge i notesbøger, skal du trykke på VO+F.

Navigere i en OneNote-notesbog

 • Hvis du vil skifte mellem sektioner i en notesbog, skal du trykke på Command+Shift+{ eller }

 • Hvis du vil veksle mellem sider i en sektion, skal du gøre følgende:

  1. For at flytte fokus på listen over siden skal du trykke på Command+Ctrl+G

  2. For at markere den forrige eller næste side i sektionen skal du trykke på pil op eller pil ned eller Command+PageUp- eller PageDown-tasten.

  3. For at gå til den første side på listen: Option+Home For at gå til den sidste side på listen: Option+End

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Gør dine OneNote-notesbøger handicapvenlige

OneNote til iOS bruger de indbyggede tilgængelighedsfunktioner i iOS til at hjælpe handicappede personer med at bruge appen. Du kan for eksempel bruge den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver eller Dikteringsværktøjet til at angive tekst

Du kan finde flere oplysninger om, hvilke handicapvenlige indstillinger og funktioner, der fungerer med din enhed, ved at læse Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365. Hvis du vil lære, hvordan du bruger OneNote, skal du se Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Bliv fortrolig med OneNote til iOS-layoutet

Den OneNote til iOS-app indeholder de følgende visningstyper: Primær visning, Sektionsliste, Sideliste og lærredet.

Den primære visning i OneNote til iOS-appen indeholder en liste over de OneNote-notesbøger, som du har. Du kan også oprette nye notesbøger i denne visning. Øverst på den primære visning findes knappen Indstillinger i øverste venstre hjørne, et søgefelt ud for den i midten og meddelelsesknappen i øverste højre hjørne. Under den øverste række er der et link til Seneste noter efterfulgt af listen over notesbøger. Der er en knap, til at tilføje en ny notesbog i bunden af skærmen.

For at gå til en side i en notesbog, skal du først navigere til en notesbog i den primære visning. Gå derefter til en notesbogsektion i lisen Sektioner og til sidst til en side i en notesbog i listen Sider. Når du åbner en side i en notesbog i listen Sider, åbnes der et lærred. Lærredet indeholder som regel en sidetitel, en dato og et eller flere indholdskomponenter.

Når du åbner appen første gang, åbnes den i den primære visning. Næste gang åbnes det i den visning, hvor du slap.

Naviger ved hjælp af berøring

Her er nogle nyttige bevægelser til at navigere i OneNote til iOS-appen ved hjælp af berøring:

 • For at navigere mellem elementerne på skærmen, skal du stryge til højre, for at gå frem på skærmen eller venstre for at gå tilbage.

 • Hvis du vil markere et element eller en handling, så dobbelttryk på skærmen.

 • Anbring din finger på skærmen, og træk langsomt rundt for at undersøge, hvad der er på skærmen. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Når du hører navnet på det element, du vil markere så fjern din finger, og dobbelttryk.

 • Hvis du vil redigere, flytte eller slette en notesbog, en sektion eller en side så placer fokus på elementet, og stryg derefter op eller ned med én finger for at gå igennem de tilgængelige handlinger.

 • For at navigere rundt i lærredet, skal du stryge til højre eller venstre med én finger. Når du redigerer et lærredselement, så dobbeltklik på skærmen med to fingre for at få vist genvejsmenuen.

 • For at lukke søgeruden, og annullere tilstanden søgning skal du stryge bogstavet "z" med to fingre.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Gør dine OneNote-notesbøger handicapvenlige

OneNote til Android omfatter handicapvenlige funktioner, som gør det nemmere for personer med handicap, såsom nedsat mobilitet eller nedsat syn, at arbejde med notesbøger, sektioner og sider. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke handicapvenlige indstillinger og funktioner der er platformspecifikke, ved at læse: Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365.

Mange hndicapvenlige funktioner er indbygget i din enhed, f.eks. skærmlæseren TalkBack og indstillinger for farver i stor kontrast. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger OneNote under Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • Sørg for, at du slår TalkBack til, før du starter OneNote til Android.

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i OneNote til Android-appen

OneNote til Android-appen indeholder de følgende visningstyper:

 • Primær visning

 • Sektionsvisning

 • Listen Sider

 • Lærred

Den primære visning i OneNote til Android-appen indeholder en liste over de OneNote-notesbøger, som du har. Du kan også oprette nye notesbøger i denne visning. I den primære visning findes knappen Flere indstillinger i øverste højre hjørne og knappen Søg til venstre for den. Under den øverste række er der et link til Seneste noter efterfulgt af listen over notesbøger. Der er en knap til at tilføje en ny notesbog i bunden af skærmen.

For at gå til en side i en notesbog skal du først navigere til en notesbog i den primære visning. Gå derefter til en notesbogsektion i visningen Sektioner og derefter til en side i en notesbog på listen Sider. Når du åbner en side i en notesbog på listen Sider, åbnes der et lærred. Lærredet indeholder som regel en sidetitel, en dato og en eller flere indholdsblokke.

Hvis du har brugt appen før, åbner den i den sidst benyttede visning.

Naviger ved hjælp af berøring

Her er nogle nyttige bevægelser til at navigere i OneNote til Android-appen ved hjælp af berøring:

 • For at navigere mellem elementerne på skærmen, skal du stryge til højre, for at gå frem på skærmen eller venstre for at gå tilbage.

 • Hvis du vil markere et element eller en handling, så dobbelttryk på skærmen.

 • Anbring din finger på skærmen, og træk langsomt rundt for at undersøge, hvad der er på skærmen. TalkBack læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Når du hører navnet på det element, du vil markere, skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen for at vælge elementet.

 • For at kopiere, flytte eller slette en sektion eller en side skal du først rette fokus mod elementet og derefter dobbelttrykke og holde nede for at åbne genvejsmenuen. Stryg til højre, indtil du finder den ønskede indstilling. Dobbelttryk derefter på skærmen. Se Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote for yderligere oplysninger.

 • For at navigere rundt på lærredet skal du stryge til højre eller venstre med én finger.

 • Stryg nedad og til venstre for at gå tilbage fra en given visning. Dette svarer til at trykke på Tilbage-knappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Gør dine OneNote-notesbøger handicapvenlige

OneNote til Windows 10 inkluderer tilgængelighedsfunktioner, der gør det nemt for brugere med nedsat mobilitet eller nedsat syn at arbejde med notesbøger, sektioner og sider.

Mange handicapvenlige funktioner er indbygget i din computer eller enhed, f.eks. skærmlæseren Oplæser, Forstørrelsesglas og indstillinger for farver i stor kontrast. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger OneNote under Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i OneNote til Windows 10-appen

Når du åbner OneNote-appen hører du titlen på den sidste notesbog, du havde åben.

Tryk på F6 for at gå til den øverste linje. Du hører: "Under fanen hjem". Den øverste bjælke fanerne navigationsruden knappen og båndet (Hjem, Indsæt, tegne og visning ). Du kan også finde andre indstillinger, der er beskrevet i næste afsnit.

Naviger i OneNote til Windows 10 ved hjælp af tastaturet

De primære navigationstaster er F6 og tasten Tab.

 • Når du bruger et tastatur til at flytte mellem navigationsruder, menuer og redigeringsområdet, tryk på F6, indtil du høre den, du vil bruge.

 • For at flytte mellem knapper og menupunkter, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre en, du ønsker, og tryk på Enter for at aktivere dem.

  Bemærk!: I den primære indholdsruden OneNote, Brug ikke tasten Tab til at navigere. I ruden gør når du trykker på Tab-tasten indhold indrykning.

Når du trykker på F6, kan du det komme igennem disse ting:

 • Fanerne på båndet: hjem, Indsæt, tegne og visning. Når du går til båndet ved at trykke på F6, kan du høre navnet på den aktuelt markerede fane.

  Hver fane åbnes et bånd med kommandoer, som side redigeringsindstillinger. Bemærk, at zoome kommandoer under fanen Vis.

 • Navigationsruden notesbog. Du kan høre "seneste noter, knappen" eller navnet på en af dine notesbøger.

  Navigationsruden indeholder en liste over dine notesbøger og giver dig mulighed for at åbne eller oprette flere notesbøger. Her finder du også appindstillingerne og oplysninger om din brugerkonto.

 • Knappen Søg. Du kan høre: "Søg og knappen".

  Skriv den tekst, du vil søge efter, og tryk på Enter.

 • Navigationsruden sektion. Du kan høre navnet på et af dine afsnit.

  Denne viser en liste over sektioner og indeholder knappen Ny sektion.

 • I ruden Sidenavigation. Du kan høre navnet på en af siderne i en sektion.

  Her finder du en liste over sider og knappen Ny side.

 • Sidelærred. Du kan høre: "OneNote aktuelle side, indhold Bloker." Dette er, hvor du kan redigere sideindhold.

Naviger ved at bruge tastaturgenveje

Se den komplette liste over tastaturgenveje i OneNote til Windows 10 under Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10.

Nogle nyttige tastaturgenveje er angivet i tabellen nedenfor:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn navigationsruden Notesbog

CTRL + G

Sæt fokus på den aktuelle sektion i listen

Ctrl+Skift+G

Sæt fokus på den aktuelle side i listen

Ctrl + Alt + G

Opret en ny sektion

CTRL + T

Opret en ny side

CTRL + N

Skjul navigationsrude

Du kan forenkle visningen i OneNote til Windows 10 og skjule navigationsruden.

 1. Gå til knappen Fuldskærmstilstande som beskrevet i Brug fuldskærmstilstand, og tryk på Enter.

 2. I undermenuen Fuldskærmtilstande skal du trykke på pil ned, indtil du hører: "Fra, Skjul navigationsknap." Tryk på Enter.

 3. Du kan vise navigationsruden igen ved at flytte til undermenuen Fuldskærmstilstande og trykke på pil ned, indtil du hører: "Til, Skjul navigationsknap." Tryk på Enter.

Brug fuldskærmstilstand

Du kan bruge fuldskærmstilstanden i OneNote til Windows 10 til at gøre sidevisningen enklere. Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

 1. Tryk på Alt for at gå til menulinjen hovedfanen på en OneNote til Windows 10 side. Du hører den aktuelt markerede fane.

 2. Tryk på tasten Tab på menulinjen hovedfanen, indtil du høre "fuld skærm funktionsmåder, knappen skjult," og derefter trykke på Enter for at åbne undermenuen. Du hører: "Fuld skærm tegning knappen." Tryk på Enter for at markere den.

  Du bruger nu fuldskærmstilstanden. Fokus er på hovedindholdsområdet.

 3. Tryk på Alt for at afslutte fuldskærmstilstand. Du hører det første element på værktøjslinjen. Tryk på tasten Tab, indtil du høre: "Afslut fuld skærm tegning knappen." Tryk på Enter.

Skift tekststørrelse

Du kan ændre tekststørrelsen i titellinjer, menuer, meddelelsesbokse, palettitler, ikoner og værktøjstip uden at justere din skærms opløsning. 

 1. Tryk på Windows-tasten i en vilkårlig visning. Du hører: "Start vindue, Søgefelt, redigering."

 2. I søgefeltet skal du skrive "Gør tekst større." Du hører: "Gør tekst og andre elementer større eller mindre." Tryk på Enter. Du hører: "Indstillinger for vinduer, Vis et, brugerdefineret."

 3. Tryk på tasten Tab i vinduet med Indstillinger, indtil du høre: "Vis avancerede indstillinger for hyperlink." Tryk på Enter. Du hører: "Avanceret Vis indstillinger for vindue."

 4. Tryk på TAB, indtil du høre: "Avanceret størrelseshåndtag eller tekst og andre elementer hyperlink". Tryk på Enter. Du hører: "Vis vinduer, styre panel privat link".

 5. Tryk på TAB, indtil du høre: "computeren element, titellinjer, redigerbare kombinationsboks, skjules." Hvis du vil udvide listen i kombinationsboksen, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på ned og op piletasterne for at flytte på listen. Når du høre en indstilling, du vil ændre, skal du trykke på Enter.

 6. Tryk på TAB, indtil du høre: "Skriftstørrelse," efterfulgt af den aktuelle skriftstørrelse. Hvis du vil udvide listen i kombinationsboksen, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på ned og op piletasterne for at flytte på listen. Når du høre en indstilling, du vil ændre, skal du trykke på Enter.

 7. Tryk på TAB, indtil du høre: "Markeret fed afkrydsningsfelt." Hvis du vil med fed tekst, skal du trykke på mellemrumstasten. Du hører: "Markeret".

 8. Tryk på TAB, indtil du høre: "Anvend knappen". Tryk på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Gør dine OneNote-notesbøger handicapvenlige

OneNote Online kører i en browser, så du kan anvende den på næsten enhver enhed, som kan bruge en browser. Platforme på enhver enhed, f.eks. Windows, Mac, iOS osv., indeholder indbyggede tilgængelighedsfunktioner, som kan gøre det nemmere at bruge OneNote. Du kan f.eks. bruge en skærmlæser, et digitalt forstørrelsesglas eller et værktøj til diktat. Disse instruktioner er skrevet til en Windows-pc.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger OneNote Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da OneNote Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for OneNote Online.

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i OneNote Online

Menuen bjælke, der indeholder fanerne er øverst i en OneNote Online-vinduet. Under fanerne er der et værktøjer bånd med forskellige indstillinger afhængigt af den aktuelt markerede fanen under båndet, der er området rude, der indeholder listen notesbøger, sektioner liste og sidelisten i venstre side af skærmen. Siden redigeringsområde strækker fra midten af skærmen helt til højre kant.

Landemærkerne der bruges i OneNote Online er:

 • Liste over Microsoft-tjenester

 • Menulinje

 • Liste over notesbøger

 • Redigeringsområde (lærred)

Naviger i OneNote Online ved hjælp af tastaturet

Du kan navigere dokumentlandmærker i OneNote Online ved at trykke på Ctrl + F6.

Hvis du vil bevæge dig gennem skærmelementer i OneNote Online, skal du trykke på Tabulatortasten for at gå fremad, og Shift+Tabulatortasten for at gå tilbage. Tryk på Enter for at vælge et element. Hvis du vil søge i menuer eller lister, skal du trykke på Piletasterne op eller ned og derefter på Enter for at foretage et valg. Tryk på Esc, for at afslutte en menu eller tilstand.

Hvis du vil gennemse sektioner og sider i en notesbog med Oplæser, skal du trykke på SR tast + pil op flere gange, indtil du høre: "Elementer". Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre: "Notesbøger." Brug tasten SR tast + højre pil til at gå gennem listen sektioner og sider listen.

Brug Fortæl mig det

Brug Fortæl mig til hurtigt at finde en kommando. Se denne video for at få mere at vide om funktionen Fortæl mig: Brug af Fortæl mig til at få tingene gjort hurtigt med en skærmlæser og et tastatur.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Fortæl mig til at finde en kommando:

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil udføre en handling.

 2. Gå til den Fortæl mig-redigeringsfeltet ved at trykke på Alt+Q.

 3. Indtast den ønskede kommando. Skriv f.eks. "punkttegn".

 4. Tryk på pil ned for at gennemgå søgeresultaterne. Tryk på Enter for at vælge et.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Genvejstaster i OneNote Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Gør dine OneNote-notesbøger handicapvenlige

Teknisk support til personer med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×