Del og rediger samtidigt

Lås eller lås op for bestemte områder i et beskyttet regneark

Låse eller låse op for bestemte områder i et beskyttet regneark

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som standard du beskytte et regneark låser alle celler, så ingen af dem der kan redigeres. Hvis du vil aktivere nogle celleredigering, mens at forlade andre celler låst, er det muligt at låse alle cellerne. Du kan låse bestemte celler og områder, før du beskytte regnearket, og du kan også aktivere bestemte brugere at redigere kun i bestemte områder i et beskyttet ark.

Følg disse trin:

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis regnearket er beskyttet:

  1. Under fanen Gennemse, klik på Fjern Arkbeskyttelse (i gruppen ændringer ).

   Fjern arkbeskyttelse

   Klik på knappen Beskyt ark til Fjern arkbeskyttelse, når et regneark er beskyttet.

  2. Hvis du bliver bedt om det, kan du angive adgangskoden for at fjerne beskyttelsen af regnearket.

 2. Markér hele regnearket ved at klikke på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

 3. Klik på Formatér celleskrifttype pop op-starteren under fanen Startside. Du kan også trykke på Ctrl + Skift + F eller Ctrl + 1.

  Dialogboksstarteren for dialogboksen Formatér celler

 4. I pop op Formatér celler under fanen beskyttelse, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet låst og klik derefter på OK.

  Dette låser alle cellerne i regnearket op. Nu kan du markere de specifikke celler, du vil låse.

 5. Markér de celler i regnearket, du vil låse.

 6. Få vist Formater celler pop op-vinduet igen (Ctrl + Skift + F).

 7. Denne gang under fanen beskyttelse, Markér afkrydsningsfeltet låst og klik derefter på OK.

 8. Klik på Beskyt ark under fanen Gennemse.

  Beskyt ark

 9. Vælg de elementer, som brugerne skal kunne ændre, på listen Tillad alle dette regnearks brugere at.

  Flere oplysninger om regnearkselementer

  Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt

  Hvis du vil forhindre brugere i at

  Markér låste celler

  Flytte markøren til de celler, for hvilke afkrydsningsfeltet Låst er markeret under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard har brugerne tilladelse til at markere låste celler.

  Markér ulåste celler

  Flytte markøren til de celler, hvor afkrydsningsfeltet Låst ikke er markeret under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler . Som standard kan brugerne markere ulåste celler, og de kan trykke på Tab-tasten for at flytte mellem de ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatér celler

  Ændre de ønskede indstillinger i dialogboksene Formatér celler og Betinget formatering. Hvis du har anvendt betinget formatering, før du beskyttede regnearket, ændres formateringen også, hvis en bruger indtaster en værdi, der opfylder en anden betingelse.

  Formatér kolonner

  Bruge kolonneformateringskommandoerne, herunder ændre kolonnebredde eller skjule kolonner (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Formatér rækker

  Bruge rækkeformateringskommandoerne, herunder ændre rækkehøjde eller skjule rækker (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Indsæt kolonner

  Indsætte kolonner.

  Indsæt rækker

  Indsætte rækker.

  Indsæt links

  Indsætte nye links, selv i ulåste celler.

  Slet kolonner

  Slette kolonner.

  Hvis Slet kolonner er beskyttet, og Indsæt kolonner ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte kolonner, som vedkommende ikke kan slette.

  Slet rækker

  Slette rækker.

  Hvis Slet rækker er beskyttet, og Indsæt rækker ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte rækker, som vedkommende ikke kan slette.

  Sortér

  Brug af kommandoer til at sortere data (gruppen Sortér og filtrer under fanen Data).

  Uanset denne indstilling kan brugerne aldrig sortere områder, der indeholder låste celler i et beskyttet regneark.

  Brug Autofilter

  Brug af rullepilene til at ændre filteret på områder, når der anvendes autofiltre.

  Uanset denne indstilling kan brugere ikke anvende eller fjerne autofiltre på et beskyttet regneark.

  Brug pivottabeller

  Formatere, ændre layout af, opdatere eller på anden måde redigere eller oprette nye pivottabeller.

  Rediger objekter

  Ved at gøre et af følgende:

  • Foretage ændringer af grafikobjekter, herunder kort, integrerede diagrammer, figurer, tekstfelter og kontrolelementer, du ikke låste op, før du beskyttede regnearket. Hvis et regneark f.eks. har en knap, der afspiller en makro, kan du klikke på knappen for at afspille makroen, men du kan ikke slette knappen.

  • Foretage ændringer, f.eks. formatering, af et integreret diagram. Diagrammet opdateres fortsat, når du ændrer dets kildedata.

  • Tilføje eller redigere kommentarer.

  Rediger scenarier

  Få vist scenarier, du har skjult, og redigere eller slette scenarier, du har beskyttet mod ændringer. Brugerne kan redigere værdierne i de justerbare celler, hvis cellerne ikke er beskyttet, og de kan tilføje nye scenarier.

  Elementer i diagramark

  Markér dette afkrydsningsfelt

  Hvis du vil forhindre brugere i at

  Indhold

  Foretage ændringer af elementerne i diagrammet, f.eks. dataserier, akser og forklaringer. Diagrammet vil stadig afspejle ændringer, der foretages af kildedataene.

  Objekter

  Foretage ændringer af grafikobjekter, herunder figurer, tekstfelter og kontrolelementer, medmindre du låser objekterne op, inden du beskytter diagramarket.

 10. Skriv en adgangskode til arket i feltet Adgangskode til at fjerne arkbeskyttelse, klik på OK, og skriv derefter adgangskoden for at bekræfte den.

  • Adgangskoden er valgfri. Hvis du ikke angiver en adgangskode, kan alle brugere fjerne beskyttelsen af regnearket og ændre de beskyttede elementer.

  • Sørg for at vælge en adgangskode, du kan huske, da du ikke kan få adgang til de beskyttede elementer på regnearket, hvis du har glemt adgangskoden.

Hvis du vil give bestemte brugere rettigheder til at redigere områder i et beskyttet regneark, skal din computer køre Microsoft Windows XP eller nyere, og den skal være på et domæne. I stedet for at bruge rettigheder, der kræver et domæne, kan du også angive en adgangskode for området.

 1. Markér det regneark, du vil beskytte.

 2. Klik på Tillad brugere at redigere områder i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  Tillad brugere at redigere områder

  Denne kommando er kun tilgængelig, når regnearket ikke er beskyttet.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje et nyt redigerbart område, skal du klikke på Ny.

  • Hvis du vil ændre et eksisterende redigerbart område, skal du markere det i feltet Områder, der åbnes ved angivelse af en adgangskode, når arket er beskyttet og derefter klikke på Rediger.

  • Hvis du vil slette et eksisterende redigerbart område, skal du markere det i feltet Områder, der åbnes ved angivelse af en adgangskode, når arket er beskyttet og derefter klikke på Slet.

 4. Skriv navnet på det område, du vil låse op, i feltet Titel.

 5. Skriv et lighedstegn (=) i feltet Refererer til celler, og skriv derefter referencen for det område, du vil låse op.

  Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks, markere området i regnearket og derefter klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at vende tilbage til dialogboksen.

 6. Hvis du vil benytte adgang med en adgangskode, skal du skrive en adgangskode, der giver adgang til området, i feltet Adgangskode til området.

  Det er valgfrit at angive en adgangskode, når du planlægger at bruge adgangsrettigheder. Hvis du bruger adgangskode, kan du se brugerlegitimationsoplysninger for de autoriserede personer, der redigerer området.

 7. Klik på Tilladelser, og klik derefter på Tilføj for at tilføje adgangsrettigheder.

 8. Skriv navnene på de brugere, der skal kunne redigere områderne, i feltet Angiv de objektnavne, der skal vælges (eksempler).

  Du kan se, hvordan brugernavne skal indtastes, ved at klikke på eksempler. Du kan kontrollere, at navnene er korrekte, ved at klikke på Kontrollér navne.

 9. Klik på OK.

 10. Hvis du vil angive rettigheder for den valgte bruger, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne Tillad eller Afvis under Rettigheder og derefter klikke på Anvend.

 11. Klik på OK to gange.

  Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du skrive den, du angav.

 12. Klik på Beskyt ark i dialogboksen Tillad brugere at redigere områder.

 13. Vælg de elementer på listen Tillad alle dette regnearks brugere at, som brugerne skal kunne ændre.

  Flere oplysninger om regnearkselementer

  Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt

  Hvis du vil forhindre brugere i at

  Markér låste celler

  Flytte markøren til de celler, for hvilke afkrydsningsfeltet Låst er markeret under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard har brugerne tilladelse til at markere låste celler.

  Markér ulåste celler

  Flytte markøren til de celler, hvor afkrydsningsfeltet Låst ikke er markeret under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler . Som standard kan brugerne markere ulåste celler, og de kan trykke på Tab-tasten for at flytte mellem de ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatér celler

  Ændre de ønskede indstillinger i dialogboksene Formatér celler og Betinget formatering. Hvis du har anvendt betinget formatering, før du beskyttede regnearket, ændres formateringen også, hvis en bruger indtaster en værdi, der opfylder en anden betingelse.

  Formatér kolonner

  Bruge kolonneformateringskommandoerne, herunder ændre kolonnebredde eller skjule kolonner (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Formatér rækker

  Bruge rækkeformateringskommandoerne, herunder ændre rækkehøjde eller skjule rækker (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Indsæt kolonner

  Indsætte kolonner.

  Indsæt rækker

  Indsætte rækker.

  Indsæt links

  Indsætte nye links, selv i ulåste celler.

  Slet kolonner

  Slette kolonner.

  Hvis Slet kolonner er beskyttet, og Indsæt kolonner ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte kolonner, som vedkommende ikke kan slette.

  Slet rækker

  Slette rækker.

  Hvis Slet rækker er beskyttet, og Indsæt rækker ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte rækker, som vedkommende ikke kan slette.

  Sortér

  Brug af kommandoer til at sortere data (gruppen Sortér og filtrer under fanen Data).

  Uanset denne indstilling kan brugerne aldrig sortere områder, der indeholder låste celler i et beskyttet regneark.

  Brug Autofilter

  Brug af rullepilene til at ændre filteret på områder, når der anvendes autofiltre.

  Uanset denne indstilling kan brugere ikke anvende eller fjerne autofiltre på et beskyttet regneark.

  Brug pivottabeller

  Formatere, ændre layout af, opdatere eller på anden måde redigere eller oprette nye pivottabeller.

  Rediger objekter

  Ved at gøre et af følgende:

  • Foretage ændringer af grafikobjekter, herunder kort, integrerede diagrammer, figurer, tekstfelter og kontrolelementer, du ikke låste op, før du beskyttede regnearket. Hvis et regneark f.eks. har en knap, der afspiller en makro, kan du klikke på knappen for at afspille makroen, men du kan ikke slette knappen.

  • Foretage ændringer, f.eks. formatering, af et integreret diagram. Diagrammet opdateres fortsat, når du ændrer dets kildedata.

  • Tilføje eller redigere kommentarer.

  Rediger scenarier

  Få vist scenarier, du har skjult, og redigere eller slette scenarier, du har beskyttet mod ændringer. Brugerne kan redigere værdierne i de justerbare celler, hvis cellerne ikke er beskyttet, og de kan tilføje nye scenarier.

  Elementer i diagramark

  Markér dette afkrydsningsfelt

  Hvis du vil forhindre brugere i at

  Indhold

  Foretage ændringer af elementerne i diagrammet, f.eks. dataserier, akser og forklaringer. Diagrammet vil stadig afspejle ændringer, der foretages af kildedataene.

  Objekter

  Foretage ændringer af grafikobjekter, herunder figurer, tekstfelter og kontrolelementer, medmindre du låser objekterne op, inden du beskytter diagramarket.

 14. Skriv en adgangskode i feltet Adgangskode til at fjerne arkbeskyttelse, klik på OK, og skriv derefter adgangskoden igen for at bekræfte den.

 • Adgangskoden er valgfri. Hvis du ikke angiver en adgangskode, kan enhver bruger fjerne beskyttelsen fra regnearket og ændre de beskyttede elementer.

 • Sørg for, at du vælger en adgangskode, du kan huske. Hvis du har glemt adgangskoden, kan du ikke få adgang til de beskyttede elementer på regnearket.

 • Hvis en celle tilhører mere end ét område, kan de brugere, der har tilladelse til at redigere et af disse områder, også redigere cellen.

 • Hvis en bruger forsøger at redigere flere celler på én gang og har tilladelse til at redigere nogle, men ikke alle cellerne, bliver brugeren bliver bedt om at redigere cellerne en efter en.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×