KURS, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KURS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger.

Syntaks

KURS(afregningsdato;udløbsdato;rente;afkast;indløsningskurs;hyppighed;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer angives som tekst.

Syntaksen for funktionen KURS har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets årlige kuponrente.

 • Afkast    Påkrævet. Værdipapirets årlige afkast.

 • Indløsningskurs    Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Hyppighed    Påkrævet. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, mens 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor obligationen udløber. Antag f.eks., at en 30 års obligation udstedes den 1. januar 2008 og erhverves af køber 6 måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være den 1. januar 2008, afregningsdatoen den 1. juli 2008 og udløbsdatoen 1. januar 2038, 30 år efter udstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Afregningsdato, udløbsdato, hyppighed og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer KURS fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis afkast < 0, eller hvis rente < 0, returnerer KURS fejlværdien #NUM!.

 • Hvis indløsningskurs ≤ 0, returnerer KURS fejlværdien #NUM!.

 • Hvis hyppighed er et andet tal end 1, 2 eller 4, returnerer KURS fejlværdien #NUM!.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer KURS fejlværdien #NUM!.

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer KURS fejlværdien #NUM!.

Vigtigt!: 

 • Når N > 1 (N er antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og indløsningsdato), beregnes KURS på følgende måde:

 • Ligning

 • hvor:

 • Når N = 1 (N er antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og indløsningsdato), beregnes KURS på følgende måde:

 • PRIS-formel, når N <= 1

 • DTK = antallet af dage fra afregningsdato til næste kupondato.

 • E = antallet af dage i den kuponperiode, hvor afregningsdatoen falder.

 • P = antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdato.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse af argument

15-02-2008

Afregningsdato

15-11-2017

Udløbsdato

5,75 %

Procentsats på halvårlig kupon

6,50 %

Afkast i procent

DKK 100

Indløsningskurs

2

Frekvens er halvårligt

0

30/360 datotype

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KURS(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Obligationskursen for obligationen med de betingelser, der er angivet i cellerne A2:A8.

DKK 94,63

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×