KPI'er (nøgletal) i PowerPivot

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Primære indikatorer (KPI'er) er visuelle mål for ydeevne. En KPI, der er baseret på et bestemt beregnet felt, er udviklet til at hjælpe brugerne med hurtigt at evaluere den aktuelle værdi og status for en metrikværdi i forhold til et defineret mål. KPI-Indikatoren systemets ydeevne af den værdi, der er defineret af et Base mål (også kendt som ved hjælp af et beregnet felt i Power Pivot i Excel 2013), mod en målværdi, også defineret af en måling eller af en absolut værdi . Hvis din model har ingen målinger, skal du se oprette en måling.

Pivottabel medKPI
Pivottabel med medarbejderens fulde navn i rækker og salgs-KPI i værdier

Oprette en KPI

 1. Datavisning, klik på den tabel, der indeholder det mål, der fungerer som det grundlæggende mål. Hvis du ikke allerede har oprettet et grundlæggende mål, kan du se oprette en måling.

 2. Kontroller, at beregningsområdet vises. Hvis det ikke bliver vist, skal du i Power Pivot klikke på Startside> Beregningsområde.

  Beregningsområdet vises under den tabel, du aktuelt arbejder i.

 3. I beregningsområdet, skal du højreklikke på det beregnede felt, der skal fungere som det grundlæggende mål (værdi), og klik derefter på Opret KPI.

 4. Vælg en af følgende indstillinger i Definer målværdi:

  Vælg mål, og vælg derefter et destinationsprogram mål i feltet.

  Bemærk!: Hvis der er ingen felter i feltet, er der ingen beregnede felter i modellen. Du skal oprette en måling.

  Vælg Absolut værdi, og skriv derefter en numerisk værdi.

 5. I Definer tærskler for status skal du klikke og trække i den nedre og øvre tærskelværdi.

 6. Klik på en billedtype i Vælg ikontype.

 7. Klik på Beskrivelser, og angiv derefter beskrivelser for KPI, værdi, status og mål.

Redigere en KPI

 • I beregningsområdet, skal du højreklikke på den måling, der fungerer som det grundlæggende mål (værdi) for KPI'EN, og klik derefter på Rediger KPI-indstillinger.

Slette en KPI

 • I beregningsområdet, skal du højreklikke på den måling, der fungerer som det grundlæggende mål (værdi) for KPI'EN, og klik derefter på Slet KPI.

  Når du sletter en KPI sletter ikke den grundlæggende mål eller target mål (Hvis du har defineret).

Flere oplysninger om KPI'er.

I forretningsterminologi er en KPI en kvantificerbar måling til at måle forretningsmålsætninger. En salgsafdeling i en virksomhed kunne f.eks. bruge en KPI til at måle sit månedlige bruttooverskud i forhold til det budgetterede bruttooverskud. Regnskabsafdelingen kan f.eks. måle de månedlige udgifter i forhold til omsætningen for at evaluere omkostningsniveauet, og en HR-afdeling kan f.eks. måle medarbejderudskiftningen på kvartalsbasis. Alle disse er eksempler på KPI'er. Forretningsfolk bruger ofte KPI'er, der er grupperet i en virksomhedsresultatoversigt, så de kan få et hurtigt og nøjagtigt historisk overblik over virksomhedens succes eller identificere tendenser.

En KPI indeholder:

Basisværdi

En basisværdi defineres ved et beregnet felt, der oversættes til en værdi. Denne værdi kan f.eks. oprettes som en aggregering af salget, eller oprettes for at definere overskuddet for en bestemt periode.

Målværdi

En målværdi defineres ved et beregnet felt, der oversættes til en værdi, eller ved en absolut værdi. Et beregnet felt kan f.eks. bruges som en målværdi, hvor lederne i en virksomhed gerne vil sammenligne, hvordan salgsafdelingen klarer sig ift. en bestemt kvote, og hvor budgetmålingen repræsenterer målværdien. Et eksempel på, at en absolut værdi kan bruges som målværdi, kunne være, hvis en HR-chef ønsker at evaluere antallet af sygedage for hver medarbejder i forhold til gennemsnittet, hvor det gennemsnitlige antal sygedage repræsenterer den absolutte værdi.

Statustærskler

En statustærskel defineres ved intervallet mellem den nedre og øvre tærskel. Statustærsklen vises med et grafikelement, så det er nemt for brugerne at bestemme status for basisværdien i forhold til målværdien.

Eksempel

Salgschefen hos Adventure Works vil oprette en pivottabel, som hun kan bruge til at få et hurtigt overblik over, om salgskonsulenterne når deres salgsmål for en bestemt periode (år) eller ej. For hver salgskonsulent vil hun have, at pivottabellen skal vise de faktiske salgstal i dollar, salgsmålet i dollar og en enkel grafisk oversigt med status for, om hver enkelt salgskonsulent er efter, på niveau med eller foran sit salgsmål. Hun vil gerne kunne inddele dataene efter år.

For at kunne gøre dette vælger salgschefen at føje en salgs-KPI til Adventure Works' projektmappe. Salgschefen opretter derefter en pivottabel med felterne (beregnede felter og KPI) og udsnit for at analysere, om salgsteamet når deres mål.

I Power Pivot-projektmappen oprettes en måling af kolonnen SalgsBeløb i tabellen FaktiskForhandlerSalg, hvilket giver det faktiske beløb i dollar for hver enkelt salgskonsulent. Denne måling definerer KPI'ens basisværdi. Salgschefen kan markere en kolonne og klikke på Autosum under fanen Startside eller skrive en formel på formellinjen.

Det beregnede felt salg oprettes med følgende formel:

Sales:=sum(FactResellerSales[SalesAmount])

Kolonnen SalgBeløbKvota i tabellen FaktiskSalgKvota har et salgsbeløbsmål, der er defineret for hver enkelt medarbejder. Værdierne i denne kolonne fungerer som beregnet felt (målværdi) i KPI'en.

Det beregnede felt SalgBeløbKvota oprettes med følgende formel:

Målrette SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Bemærk!: Der er en relation mellem kolonnen EmployeeKey i tabellen FactSalesQuota og kolonnen EmployeeKey i tabellen DimEmployees. Denne relation er nødvendig, så hver salgskonsulent i tabellen DimEmployee er repræsenteret i tabellen FactSalesQuota.

De beregnede felter er nu oprettet til at fungere som basisværdi og målværdi for KPI'en, og derfor kan det beregnede felt salg udvides til en ny salgs-KPI. I salgs-KPI'en er det beregnede felt SalgBeløbKvota defineret som målværdi. Statustærsklen er defineret som et interval af procenttal, hvor målet er 100 %, hvilket vil sige, at det faktiske salg, der er defineret ved det beregnede felt salg, opfylder de beløbsmål, der er defineret i det beregnede feltSalgBeløbKvota. Nedre og øvre procenttal er defineret på statuslinjen, og der er valgt en grafiktype.

KPI i PowerPivot

KPI'er i Power Pivot

Salgschefen kan nu oprette en pivottabel og føje KPI'ens basisværdi, målværdi og status til værdifeltet. Kolonnen Medarbejdere føjes til feltet RækkeNavn, og kolonnen Kalenderår tilføjes som udsnitsværktøj.

Salgschefen kan nu hurtigt få vist salgsstatus for salgsafdelingudsnittet sorteret efter år med det faktiske salgsbeløb, salgskvotebeløbet og status for hver salgskonsulent. Hun kan analysere salgstendenser for flere år og finde ud af, om det er nødvendigt at justere salgsmålet for en salgskonsulent.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×