Kopiere en opgave, en ressource eller et Project-element

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft Office Project indeholder flere indstillinger til kopiering af data i og på tværs af projekter.

Du kan kopiere:

 • Hele opgaver og ressourcer

 • Bestemte opgaver, ressourcer eller projektdata.

 • Projektelementer (som f.eks. felter, kalendere og filtre).

Hvad vil du foretage dig?

Kopiere en opgave eller ressource

Kopiere bestemte data til flere celler

Kopiere et element på tværs af projekter

Kopiere en opgave eller ressource

Selvom du kan kopiere eller flytte en Opgave eller ressource til enhver tid, er det bedst at gøre det, før du opretter opgaveafhængigheder. Når du kopierer eller flytter en opgave eller ressource, genoprettes Project, som standard opgaveafhængigheder.

 1. Vælg i feltet Id den opgave eller ressource, som du vil kopiere eller flytte:

  • Hvis du vil markere en række, skal du klikke på rækkens id-nummer for opgaven eller ressourcen.

  • Hvis du vil markere en gruppe sammenhængende rækker, skal du holde SKIFT nede og derefter klikke på det første og det sidste id-nummer i gruppen.

  • Hvis du vil markere flere ikke-sammenhængende rækker, skal du holde CTRL nede og derefter klikke på id-numrene.

 2. For at flytte den opgave eller ressource, skal du klikke på Klip opgave eller Ressource klippe Button image .

  Hvis du vil kopiere den opgave eller ressource, skal du klikke på Kopier opgave eller Kopier ressource Button image .

 3. Marker i feltet Id de rækker, hvor du vil indsætte det markerede.

 4. Klik på Indsæt Button image .

  Hvis der findes oplysninger i destinationsrækken, indsættes de nye rækker oven over destinationsrækken.

Bemærk!: 

 • Når du kopierer en opgave i det samme projekt, er den opgave-id'erne igen. Hvis du vil flytte en opgave i et projekt, skal du trække og slippe opgaven på opgavelisten for at bevare opgavens entydige id-numre.

 • Project kopierer eller flytter følgende tilknyttede oplysninger med den opgave eller ressource: noter, sammenkædet eller integreret objekter og underopgaver, hvis markeringen er en hovedopgave.

 • Du kan indstille Project til ikke at genoprette opgaveafhængigheder, når en opgave eller ressource flyttes. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, klik på fanen Tidsplan, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

Toppen af siden

Kopiere bestemte data til flere celler

Hvis du har indtastet oplysninger om en opgave eller ressource, og du ønsker at kopiere oplysningerne for flere andre opgaver eller ressourcer, kan du let kopiere oplysningerne til alle valgte felter på en gang. Hvis du f.eks. administrerer en stor ressourcepulje for et projekt, og flere ressourcer bruger den samme lønsats, kan du angive lønsatsen for en ressource og derefter kopiere den til de resterende ressourcer på en gang.

 1. Hold CTRL nede, og klik på det felt, der er knyttet til en enkelt opgave eller ressource, som du vil kopiere, og klik derefter på de felter, du vil udfylde eller indsætte i.

 2. Peg på Fyld i menuen Rediger, og klik derefter på den ønskede retning.

  • Hvis du klikker på Ned, kopieres værdien i det første felt, du klikkede på, til det valgte felt.

  • Hvis du klikker på Op, kopieres værdien i det sidste felt, du klikkede på, til hvert enkelt valgt felt.

  • Hvis du klikker på Højre, kopieres værdien i det første felt, du klikkede på, til hvert enkelt valgt felt til højre for den første værdi. Hvis du har valgt felter til venstre for den første værdi, kopieres værdien ikke til nogen celler.

  • Hvis du klikker på Venstre, kopieres værdien i det første felt, du klikkede på, til hver enkelt valgt felt til venstre for den første værdi. Hvis du har valgt felter til højre for den første værdi, kopieres værdien ikke til nogen celler.

Du kan også kopiere oplysninger og gentage mønstre ved hjælp af fyldhåndtag. Marker de oplysninger, du vil kopiere. Klik på fyldhåndtaget i det nederste højre hjørne af de markerede oplysninger, og træk derefter for at medtage de felter, hvor du vil gentage markeringen.

Bemærk!: 

 • De oplysninger, du udfylder eller indsætter, skal være den samme type som det felt, som du indsætter i. Du kan f.eks. indsætte navne i et tekstfelt og omkostninger i et feltet valuta.

 • Du kan udfylde eller indsætte i kun de felter, der accepterer angivet eller standardværdier. Du kan udfylde felter med oplysninger, der indeholder beregnede værdier, som et varians felt.

 • I menuen Rediger under Udfyld er indstillingerne Højre og Venstre kun tilgængelige i den tidsfaseinddelt del af visningerne Ressourceforbrug og Opgaveforbrug.

 • I visningerne Opgaveforbrug og Ressourceforbrug kan du kun kopiere rækker af samme type, når du anvender fyldhåndtaget.

 • Vær forsigtig, når du indsætter datoer i planlægningsfelter, som f.eks. Startdato, Slutdato, Faktisk startdato eller Faktisk slutdato. Du kan angive en uønsket begrænsning i din plan.

Toppen af siden

Kopiere et element på tværs af flere projekter

Du kan kopiere projektelementer (herunder felter, grupper, kalendere, værktøjslinjer, kort, formularer, tabeller, filtre, visninger, rapporter og moduler) mellem global fil og den aktive projektfil eller mellem to projektfiler.

Tip!: Hvis du har et element i et projekt, som du tror kan være anvendelig i andre nye projekter, kan du kopiere elementet til den globale fil for at gøre den tilgængelig i et nyt projekt, der oprettes på din computer. Du kan ikke kopiere elementer til den global virksomhedsskabelon.

 1. Åbn den fil, der indeholder elementet, og åbn derefter den eller de filer, som du vil kopiere elementet til.

 2. Klik på Assistent i menuen Funktioner.

  Hvis du vil ændre den globale virksomhedsskabelon, skal du åbne denne skabelon, før du kan ændre elementer ved hjælp af Assistent.

 3. Klik på fanen for den type element, du vil kopiere.

 4. Vælg den fil, der indeholder det element, du vil kopiere, på listen tilgængelig i i venstre side af dialogboksen Assistent.

 5. Vælg den fil, som du vil kopiere elementet til, på listen tilgængelig i i højre side af dialogboksen Assistent.

 6. Klik på navnet på det element, som du vil kopiere på listen i venstre side af dialogboksen Assistent.

 7. Klik på Kopier.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×