Konvertere en database til Access 2007-filformat

Du kan konvertere databaser fra tidligere versioner af Access til Microsoft Office Access 2007-filformat, åbne tidligere versioner af Access-databaser uden at konvertere dem og ændre standardfilformatet for nye databaser, du opretter.

Hvad vil du foretage dig?

Konvertere en Access-database til et andet filformat

Åbne tidligere versioner af Access-filer i Office Access 2007

Ændre standardfilformatet

Få kendskab til nogle forskelle mellem Office Access 2007-filer og tidligere versioner af Access-filer

Konvertere en Access-database til et andet filformat

I Office Access 2007 bruges et nyt filformat, der understøtter nye funktioner (f.eks. opslagsfelter med flere værdier, RTF-tekst og vedhæftede filer), og som også sætter dig i stand til at udgive en database til et Windows SharePoint Services 3.0-websted. Hvis du har en database, der er oprettet i en tidligere version af Access, kan du stadig åbne den i Office Access 2007, men du skal konvertere den til Office Access 2007-filformat, før du kan udnytte de nye funktioner i Office Access 2007. Når du har konverteret en database til Office Access 2007, kan du ikke åbne den i (eller oprette en kæde til den fra) nogen tidligere version af Access. Hvis du skal dele databasen med andre brugere, skal du derfor sikre dig, at alle disse personer bruger Office Access 2007, før du konverterer databasen til Office Access 2007-filformatet.

Bemærk!: Du kan ikke konvertere en replikeret database til Office Access 2007-filformatet. Du kan dog bruge Office Access 2007 til at oprette en replika af en database, der er formateret i enten Access 2000- eller Access 2002-2003-filformat.

Kommandoen Gem database som i Office Access 2007 gør det muligt at konvertere en database til enhver af de tre seneste filformater: Access 2000, Access 2002-2003 eller Office Access 2007. Ved at bruge kommandoen Gem database som bevares den oprindelige database i det oprindelige format, og der oprettes også en kopi af databasen i det filformat, du angiver. Du kan også bruge kommandoen til at gemme en kopi af databasen i det samme filformat som originalen.

Konvertere en Access-database til et andet filformat

 1. Hvis den fil, du vil konvertere, ikke er åben, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Åbn, navigere til filen og derefter dobbeltklikke på den for at åbne den.

  Bemærk!: Hvis dialogboksen Databaseforbedringer åbnes, og du bliver spurgt, om du vil opgradere databasen, er filformatet for den database, du åbner, ældre end Access 2000. Hvis du vil fortsætte, skal du gå til afsnittet Åbne tidligere versioner af Access-filer i Office Access 2007.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på pilen ud for Gem som, og klik derefter på det filformat, du vil konvertere til, under Gem databasen i andet format.

  Du kan f.eks. klikke på Aktuelt filformat for at gemme kopien i samme filformat som den oprindelige database, eller du kan vælge et af de andre filformater.

  Hvis der er åbne databaseobjekter, når du bruger kommandoen Gem database som, bliver du bedt om at lukke dem, før kopien oprettes. Klik på Ja for at lukke objekterne, eller klik på Nej for at annullere hele processen. Hvis det er nødvendigt, bliver du bedt om at gemme eventuelle ændringer.

 3. Skriv et filnavn til kopien af databasen i boksen Filnavn i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

  Kopien af databasen oprettes og åbnes. Den oprindelige database lukkes automatisk.

Bemærk!: Hvis du har en Office Access 2007-database (.accdb), som du vil gemme i et tidligere Access-filformat (.mdb), kan du gøre dette, hvis din .accdb-database ikke indeholder opslagsfelter med flere værdier, offlinedata eller vedhæftede filer. Hvis du forsøger at konvertere en .accdb-database, der indeholder sådanne elementer, til et .mdb-filformat, vises der en fejlmeddelelse i Access.

Toppen af siden

Åbne tidligere versioner af Access-filer i Office Access 2007

Når du åbner en .mdb-database med Access 97- eller Access 95-filformat, åbner Access dialogboksen Databaseforbedringer, hvori du bliver bedt om at opgradere databasen. Hvis du vil fortsætte, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Ja, hvis du vil opgradere databasen til det filformat, du har valgt som standardfilformat i Office Access 2007. Når du har konverteret databasen, kan du foretage designændringer til filen i Office Access 2007, men du kan ikke længere åbne databasen i en Access-version, der er ældre end den version, du har konverteret databasen til. Yderligere oplysninger om ændring af standardfilformatet i Office Access 2007 finder du i afsnittet Ændre standardfilformatet.

 • Klik på Nej, hvis du vil åbne databasen uden at opgradere den. Du kan fortsat arbejde med filen, men du kan ikke foretage designændringer ved hjælp af Office Access 2007.

 • Klik på Annuller, hvis du vil annullere åbningshandlingen.

Toppen af siden

Ændre standardfilformatet

Når du har installeret Office Access 2007 første gang, er standardfilformatet .accdb. Når du opretter en ny database ved at klikke på Tom database på siden Introduktion til Microsoft Office Access eller ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Ny Knapflade , opretter Access en ny .accdb-fil.

Du kan ændre standardfilformatet, så Office Access 2007 opretter .mdb-filer, der er kompatible med tidligere versioner af Access. De tilgængelige filformater er Access 2000 og Access 2002-2003. Hvis du angiver standardfilformatet til et af disse tidligere filformater, kan du drage nytte af det forbedrede udviklingsmiljø i Office Access 2007, men du kan ikke føje ny Office Access 2007-funktionalitet (som f.eks. opslagsfelter med flere værdier og Windows SharePoint Services-integration) til de filer, du opretter.

Sådan ændres standardfilformatet:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger. Knapflade

 2. Klik på Populær i venstre rude i dialogboksen Access-indstillinger.

 3. Vælg det ønskede filformat på rullelisten Standardfilformat under Opretter databaser, og klik derefter på OK.

Næste gang, du enten klikker på Tom database på siden Introduktion til Microsoft Office Access eller klikker på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Ny, oprettes den nye fil i det angivne standardfilformat.

Tilsidesætte standardfilformatet

Selvom du har indstillet standardfilformatet til en bestemt version af Access, kan du altid tilsidesætte standardfilformatet, når du opretter en ny database:

 1. Klik på Tom database på siden Introduktion til Microsoft Office Access (eller klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny Knapflade ).

 2. Skriv et navn til den nye database i boksen Filnavn, og klik derefter på knappen Gennemse ud for boksen Filnavn.

 3. Klik på det ønskede filformat på rullelisten Filtype, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Få kendskab til nogle forskelle mellem Office Access 2007-filer og tidligere versioner af Access-filer

2007 Microsoft Office-system indeholder Access-databaseprogrammet, som er en forbedret version af Microsoft Jet-databaseprogrammet. Dette opgraderede program muliggør integrering i Windows SharePoint Services 3.0 og Microsoft Office Outlook 2007 foruden forbedringer i Office Access 2007 (f.eks. oprettelse af opslagsfelter med flere værdier).

Filtypenavne

Office Access 2007 introducerer nogle nye filtypenavne:

 • ACCDB     Filtypenavnet for det nye Office Access 2007-databasefilformat. Dette erstatter .mdb-databasefiltypenavnet.

 • ACCDE     Filtypenavnet for Office Access 2007-filer, der gemmes i tilstanden "kun udføre". I en .accde-fil er al Visual Basic for Applications (VBA)-kildekode fjernet. Brugere af .accde-filer kan kun udføre VBA-kode, ikke ændre den. Filtypenavnet .accde erstatter filtypenavnet .mde.

 • ACCDT    Filtypenavnet for Access-databaseskabeloner.

Arbejdsgruppeoplysningsfiler

I arbejdsgruppeoplysningsfiler gemmes data for sikrede databaser. Disse filer har filtypenavnet .mdw. Der er ikke ændret på .mdw-filformatet i Office Access 2007. Arbejdsgruppestyring i Office Access 2007 opretter .mdw-filer, der er identiske med dem, der er oprettet i versionerne Access 2000 til og med Access 2003. Alle .mdw-filer, der er oprettet i disse tidligere versioner, kan anvendes i Office Access 2007-databaser.

Låse filer

Når en database åbnes, styres fillåsning af en låsefil. Når du åbner en .mdb-fil, opretter og åbner Access en .ldb-låsefil. Det gælder også, hvis du bruger Office Access 2007 til at åbne en .mdb-databasefil. Hvis du f.eks. åbner filen Db1.mdb, opretter og åbner Access en fil med navnet Db1.ldb - denne .ldb-fil styrer låsningen. For filer, der er oprettet i Office Access 2007-filformatet (.accdb files), styrer Access låsningen ved at oprette og åbne en fil med filtypenavnet .laccdb. Hvis du f.eks. åbner Db1.accdb, opretter og åbner Access en låsefil med navnet Db1.laccdb. På samme måde som med .ldb-filer slettes .laccdb-filer automatisk, når databasen er blevet lukket af alle brugere.

Med separate låsefiler for Office Access 2007-filer og for filer, der er oprettet i tidligere versioner af Access, er det muligt at have både Db1.mdb og Db1.accdb åbne i Office Access 2007 samtidigt, uden at det skaber konflikter i låsefilen, fordi der oprettes to forskellige låsefiler. Det er muligt at have den samme .mdb-fil åben i Office Access 2007 og i en tidligere version af Access samtidigt, og begge versioner kan anvende den samme .ldb-låsefil.

ACCDE-filer

En .accde-fil er Office Access 2007-versionen af MDE-filen i tidligere versioner af Access. Det er en låst version af den oprindelige .accdb-fil. Hvis .accdb-filen indeholdt VBA-kode, medtages kun den kompilerede kode i .accde-filen - derfor kan VBA-koden ikke vises eller redigeres af brugeren. Desuden har brugere af .accde-filer ikke tilladelse til at foretage designændringer til formularer eller rapporter. Du kan oprette .accde-filer ud fra .accdb-filer ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Oprette en ACCDE-fil i Office Access 2007

 1. Åbn den database, du vil gemme som en .accde-fil, i Office Access 2007.

 2. Klik på Opret ACCDE på fanen Databaseværktøjer i gruppen Databaseværktøjer. Knapflade

 3. Gå til den mappe, hvor du vil gemme filen, i dialogboksen Gem som, skriv et navn til filen i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

Sammenkædede tabeller

Du kan kæde en tabel fra et ældre Access-format til en database i en nyere version af Access, men du kan ikke kæde en tabel fra en nyere version af Access til en database i en ældre version af Access. Du kan f.eks. oprette en kæde fra en .accdb-database til tabeller i en anden .accdb-database eller til tabeller i en .mdb-database, men du kan ikke oprette en kæde fra en .mdb-database til tabeller i en .accdb-database.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×