Office
Log på

Konvertér tal til ord

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Excel 2013 og Excel 2016 har ikke en standard-funktion, der viser tal som engelske ord i en regnearkscelle, men du kan tilføje denne egenskab ved at indsætte koden SpellNumber funktion i et modulark. Denne funktion kan du konvertere kr og kr beløb ord.

Hvis du vil konvertere numeriske værdier til tekstformat uden at vise dem som ord skal du bruge funktionen tekst i stedet.

I denne artikel

Opret SpellNumber-funktionen for at konvertere tal til ord

 1. Du kan bruge tastaturgenvejen Alt + F11 til at åbne Visual Basic Editor.

  Bemærk!: Du kan også åbne Visual Basic Editor ved at vise fanen udvikler på båndet.

 2. Klik på fanen Insert, og klik derefter på Module.

  Klik på Modul i menuen Indsæt.
 3. Kopiér de følgende kodelinjer.

  Bemærk!: Denne kode er kendt som en makrofunktion, og den automatiserer opgaven med at konvertere tal til tekst i hele regnearket.

  Option Explicit

  Funktionen 'Main

  Funktionen SpellNumber (ByVal MyNumber)

  Dim Dollars, Cents, Temp

  Dim DecimalPlace, Count

  ReDim Place(9) As String

  Place(2) = " Thousand "

  Place(3) = " Million "

  Place(4) = " Billion "

  Place(5) = " Trillion "

  ' Strengrepræsentation af beløb.

  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

  ' Position for decimalplads, 0 hvis ingen.

  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

  ' Konvertér øre, og angiv MyNumber til beløb i kroner.

  If DecimalPlace > 0 Then

  Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _ "00", 2))

  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))

  End If

  Count = 1

  Do While MyNumber <> ""

  Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))

  If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars

  If Len(MyNumber) > 3 Then

  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

  Else

  MyNumber = ""

  End If

  Count = Count + 1

  Loop

  Select Case Dollars

  Case ""

  Dollars = "No Dollars"

  Case "One"

  Dollars = "One Dollar"

  Case Else

  Dollars = Dollars & " Dollars"

  End Select

  Select Case Cents

  Case ""

  Cents = " and No Cents"

  Case "One"

  Cents = " and One Cent"

  Case Else

  Cents = " and " & Cents & " Cents"

  End Select

  SpellNumber = Dollars & Cents

  Funktionen End

  ' Konverterer et tal fra 100-999 til tekst

  Funktionen GetHundreds (ByVal MyNumber)

  Dim Result As String

  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

  ' Konvertér pladsen for hundreder.

  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then

  Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "

  End If

  ' Konvertér pladsen for tiere og ettere.

  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then

  Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))

  Else

  Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))

  End If

  GetHundreds = Result

  Funktionen End

  ' Konverterer et tal fra 10 til 99 til tekst.

  Funktionen GetTens(TensText)

  Dim Result As String

  Result = "" ' Nulstil den midlertidige funktionsværdi.

  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' Hvis værdien er mellem 10-19...

  Select Case Val(TensText)

  Case 10: Result = "Ten"

  Case 11: Result = "Eleven"

  Case 12: Result = "Twelve"

  Case 13: Result = "Thirteen"

  Case 14: Result = "Fourteen"

  Case 15: Result = "Fifteen"

  Case 16: Result = "Sixteen"

  Case 17: Result = "Seventeen"

  Case 18: Result = "Eighteen"

  Case 19: Result = "Nineteen"

  Case Else

  End Select

  Else ' Hvis værdien er mellem 20-99...

  Select Case Val(Left(TensText, 1))

  Case 2: Result = "Twenty "

  Case 3: Result = "Thirty "

  Case 4: Result = "Forty "

  Case 5: Result = "Fifty "

  Case 6: Result = "Sixty "

  Case 7: Result = "Seventy "

  Case 8: Result = "Eighty "

  Case 9: Result = "Ninety "

  Case Else

  End Select

  Result = Result & GetDigit _

  (Right(TensText, 1)) ' Hent plads for ettere.

  End If

  GetTens = Result

  Funktionen End

  ' Konverterer et tal fra 1 til 9 til tekst.

  Function GetDigit(Digit)

  Select Case Val(Digit)

  Case 1: GetDigit = "One"

  Case 2: GetDigit = "Two"

  Case 3: GetDigit = "Three"

  Case 4: GetDigit = "Four"

  Case 5: GetDigit = "Five"

  Case 6: GetDigit = "Six"

  Case 7: GetDigit = "Seven"

  Case 8: GetDigit = "Eight"

  Case 9: GetDigit = "Nine"

  Case Else: GetDigit = ""

  End Select

  Funktionen End

 4. Indsæt kodelinjerne i feltet Module1 (code).

  Kode indsat i feltet Module1 (code).
 5. Klik på Filer, og klik på Luk og vend tilbage til Microsoft Excel. Funktionen SpellNumber er nu klar til brug.

  Bemærk!: Denne funktion fungerer kun for den aktuelle Excel-fil, der er åben. Hvis du vil bruge denne funktion i en anden Excel-projektmappe, skal du gentage trinnene med at kopiere og indsætte koden i den pågældende fil.

Toppen af siden

Brug funktionen SpellNumber i individuelle celler

 1. Skriv formlen =SpellNumber(værdi) i den celle, hvor du vil have vist et skrevet tal, der erstatter værdi med det ønskede tal.

 2. Tryk på Enter på tastaturet.

  Hvis du f.eks. skriver =SpellNumber(22.50), skal der stå Twenty-Two Dollars and Fifty Cents i cellen.

  Tip!: Hvis du vil konvertere tal til tekst i en separat celle skal du erstatte den numeriske værdi med en cellereference i formlen SpellNumber. Skriv f.eks. =SpellNumber(A1) for at få vist den skrevne værdi i celle A1.

Toppen af siden

Gem din projektmappe med SpellNumber-funktionen

Excel kan ikke gemme en projektmappe med makrofunktioner i det almindelige makrofri projektmappeformat. Hvis du klikker på Filer > Gem. Åbnes der en VB-projekt-dialogboks. Klik på Nej.

Klik på Nej i dialogboksen VB-projekt.

Du kan gemme filen som en Excel-skabelon med aktive makroer for at bevare filen i det aktuelle format.

 1. Klik på Filer > Gem som.

 2. Klik på rullemenuen Filtype, og vælg Excel Macro-Enabled Template.

  Vælg Excel-skabelon med aktiverede makroer.
 3. Klik på Gem.

Toppen af siden

Se også

Funktionen TEKST

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×