Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog

Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog

Hvis du arbejder på et dokument og har brug for at tilføje tekst, der er på et andet sprog end det, du normalt bruger, kan Office kontrollere stavning og grammatik i denne tekst for dig. 

Hvis du leder efter oplysninger om, hvordan du kan bruge korrekturværktøjerne eller slå stavekontrol eller grammatikkontrol til eller fra, kan du se: Udfør stave- og grammatikkontrol i Office 2010 og nyere.

Bemærk!: Hvis du vil skrive på et ikke-latinsk sprog, såsom arabisk eller kinesisk, kan du ændre tastaturlayout med Værktøjslinjen sprog. Når du ændrer tastaturlayout, ændrer Office sprog for stavning og grammatik for dig. Se Aktivér eller ændr sproget for tastaturlayout for at få mere at vide.

Office skal vide, hvilket sprog teksten er i, for at kontrollere stavning og grammatik nøjagtigt:

 1. Placer markøren i det dokument, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

  Angiv korrektursprog

 3. Rul ned til det ønskede sprog, og vælg det.

 4. Klik på OK for at lukke dialogboksen Sprog.

Hvis du vil ændre sproget, mens du udfører stavekontrol af en database eller en projektmappe, kan du ændre ordbogssproget under kørsel af stavekontrollen:

 1. Under fanen Gennemse i Excel eller fanen Hjem i Access skal du klikke på Stavekontrol.

 2. I ruden eller dialogboksen Stavekontrol skal du vælge det ønskede sprog på listen Ordbogssprog.

  Tip!: Hvis stavekontrollen ikke finder fejl, vises dialogboksen Stavekontrol ikke. Hvis dette sker, når du forsøger at ændre sproget, bør du overveje bevidst at lave stavefejl i et ord for at gennemtvinge, at dialogboksen vises.

Hvis det ønskede sprog ikke er tilgængeligt, skal du muligvis bruge en Office-sprogpakke. Du kan finde flere oplysninger under Language Accessory Pack til Office 2016.

Hvis du vil ændre standardredigeringssproget for at køre stavekontrol, kan du gå til Skift sproget, som Office bruger i dets menuer og korrekturredskaber.

I InfoPath Designer gælder Angiv korrektursprog for den aktuelle formularvisning. Formularer med flere visninger kan have forskellige korrektursprog for hver visning. I InfoPath Editor gælder Angiv korrektursprog for hele formularen. Korrektursproget gælder for hele visningen. Al tekst i visningen er markeret som samme sprog.

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget for en formular:

 1. Under fanen Hjem skal du klikke på pilen under Stavekontrol og derefter klikke på Angiv korrektursprog.

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 3. Gå i gang med at skrive, eller foretag stavekontrol.

Se også

Bemærkninger!: 

Hvis du vil angive sproget i Access, kan du blot skrive i det sprog, du vil bruge.

Hvis du vil ændre det sprog, der er knyttet til blot et afsnit af teksten, skal du markere teksten, kontrollere stavningen og ændre sproget i dialogboksen Stavekontrol.

Sådan ændrer du ordbogssproget for hele databasen:

 1. Åbn den Access-database, som du vil ændre ordbogssproget for.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

  Knappen Access-indstillinger

 3. Klik på Korrektur.

 4. I listen Ordbogssprog skal du klikke på det sprog, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

 5. Du kan kontrollere stavning ved at vælge de poster eller felter, du vil kontrollere, og derefter klikke på Stavekontrol Knapflade på fanen Hjem.

  Bemærk!: Stavekontrollen anvender det valgte ordbogssprog til at udføre stavekontrol i databasen. Hvis du vil kontrollere stavningen i en flersproget database, skal du ændre sproget og køre stavekontrol på alle sprog i databasen.

Hvis du vil angive sproget i Excel, kan du blot skrive i det sprog, du vil bruge.

Hvis du vil ændre det sprog, der er knyttet til blot et afsnit af teksten, skal du markere teksten, kontrollere stavningen og ændre sproget i dialogboksen Stavekontrol.

Sådan ændrer du ordbogssproget for hele projektmappen:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  Knappen Excel-indstillinger

 2. Klik på Korrektur.

 3. I listen Ordbogssprog skal du markere det sprog, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 4. Hvis du vil udføre stavekontrol på regnearket, skal du på fanen Gennemse i gruppen Korrektur klikke på Stavekontrol Knapflade .

  Tip!: Hvis du vil kontrollere stavningen i en flersproget projektmappe, skal du ændre ordbogssproget og køre stavekontrol på alle sprog, der er anvendt i hver projektmappe eller celle.

Hvis du vil angive sproget i InfoPath, kan du blot skrive i det sprog, du vil bruge.

Hvis du vil ændre det sprog, der er knyttet til blot et afsnit af teksten, skal du markere teksten, kontrollere stavningen og ændre sproget i dialogboksen Stavekontrol.

Sådan ændrer du ordbogssproget for en hel InfoPath-skabelon eller formular:

 1. Klik på Indstil sprog i menuen Funktioner Knapflade .

 2. Vælg det sprog, du vil bruge, i dialogboksen Sprog.

 3. Begynd at skrive på det nye sprog.

 4. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-2. I trin 2 skal du vælge det nye sprog, du vil bruge.

 5. Hvis du vil udføre stavekontrol på en formular, skal du på fanen Gennemse i gruppen Korrektur klikke på Stavekontrol Knapflade .

Hvis du vil angive sproget i OneNote, kan du blot skrive i det sprog, du vil bruge.

Hvis du vil ændre det sprog, der er knyttet til blot et afsnit af teksten, skal du markere teksten, kontrollere stavningen og ændre sproget i opgaveruden Foretage stavekontrol.

Sådan indstiller du ordbogssproget for en note:

 1. Vælg den note, du vil angive sproget for, eller placer markøren, hvor du vil starte en ny note.

 2. Klik på Indstil sprog i menuen Funktioner Knapflade .

 3. Vælg det ønskede sprog i opgaveruden Indstil sprog.

 4. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. I trin 3 skal du vælge det nye sprog, du vil bruge.

 5. Hvis du udføre stavekontrol, skal du i menuen Funktioner pege på Stavekontrol og klikke på Stavekontrol Knapflade .

Hvis du vil angive sproget i Outlook, kan du blot skrive i det sprog, du vil bruge.

Hvis du vil ændre det sprog, der er knyttet til blot et afsnit af teksten, skal du markere teksten, kontrollere stavningen og ændre sproget i dialogboksen Stave- og grammatikkontrol.

Sådan ændrer du ordbogssproget for hele meddelelsen:

 1. På fanen Meddelelse skal du under gruppen Korrektur klikke på pilen under Stavekontrol og derefter klikke på Indstil sprog Knapflade .

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

  Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol Knapflade står foran sproget, betyder det, at korrekturværktøjerne, f.eks. stavekontrol, grammatikkontrol og synonymordbog, er installeret for det pågældende sprog. Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol Knapflade ikke står foran sproget, kan du skrive og redigere tekst, men du kan ikke køre stave- eller grammatikkontrol eller bruge synonymordbogen for dette sprog.

 3. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. I trin 3 skal du vælge det nye sprog, du vil bruge.

 4. Hvis du vil kontrollere stavningen af en meddelelse, skal du klikke på Stavekontrol Knapflade på fanen Meddelelse.

  Tip!: Hvis stavekontrollen ikke finder de relevante stavefejl, når du har udført disse trin, kan du prøve at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk i dialogboksen Sprog (i trin 2).

Hvis du vil angive sproget i PowerPoint, kan du blot skrive i det sprog, du vil bruge.

Hvis du vil ændre det sprog, der er knyttet til blot et afsnit af teksten, skal du markere teksten, kontrollere stavningen og ændre sproget i dialogboksen Stave- og grammatikkontrol.

Sådan ændrer du ordbogssproget for hele diasset:

 1. På fanen Gennemse skal du i gruppen Korrektur klikke på Sprog Knapflade .

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

  Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol står foran sproget Knapflade , betyder det, at korrekturværktøjerne, f.eks. stavekontrol, grammatikkontrol og synonymordbog, er installeret for det pågældende sprog. Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol ikke står foran sproget Knapflade , kan du skrive og redigere tekst, men du kan ikke køre stave- eller grammatikkontrol eller bruge synonymordbogen for det sprog.

 3. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-2. I trin 2 skal du vælge det nye sprog, du vil bruge.

 4. Hvis du vil kontrollere stavningen af et dias, skal du klikke på Stavekontrol Knapflade på fanen Gennemse.

  Bemærk!: I PowerPoint skal du bruge stavekontrol på hvert dias.

Hvis du vil angive sproget i Publisher, kan du blot skrive i det sprog, du vil bruge.

Hvis du vil ændre det sprog, der er knyttet til blot et afsnit af teksten, skal du markere teksten, kontrollere stavningen og ændre sproget i dialogboksen Stavekontrol.

Sådan ændrer du ordbogssproget for en hel publikation:

 1. På menuen Funktioner skal du klikke på Sprog og derefter klikke på Indstil sprog.

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 3. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. I trin 3 skal du vælge det nye sprog, du vil bruge.

 4. Hvis du udføre stavekontrol, skal du i menuen Funktioner pege på Stavekontrol og klikke på Stavekontrol Knapflade .

  Tip!: Hvis du vil kontrollere stavning på alle siderne i en publikation med flere sider, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Kontrollér alle tekstenheder i dialogboksen Foretage stavekontrol er markeret.

Hvis du vil angive sproget i Visio, kan du blot skrive i det sprog, du vil bruge.

Sådan ændrer du ordbogssproget for specifik tekst i Visio:

 1. Vælg et eksisterende tekstafsnit. Du kan også skrive et nyt stykke tekst på det sprog, du vil bruge, og derefter vælge teksten.

 2. Klik på Tekst i menuen Formatér, og klik derefter på fanen Skrifttype.

 3. Vælg det sprog, du vil bruge, i listen Sprog.

 1. Placér markøren i det dokument, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Hvis du vil ændre det sprog, der er knyttet til et eksisterende tekstafsnit, skal du markere teksten.

 2. På fanen Gennemse skal du i gruppen Korrektur klikke på Angiv sprog Knapflade .

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

  Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol Knapflade står foran sproget, betyder det, at korrekturværktøjerne, f.eks. stavekontrol, grammatikkontrol og synonymordbog, er installeret for det pågældende sprog. Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol Knapflade ikke står foran sproget, kan du skrive og redigere tekst, men du kan ikke køre stave- eller grammatikkontrol eller bruge synonymordbogen for det sprog.

 4. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. I trin 3 skal du vælge det nye sprog, du vil bruge.

  Tip!: Hvis stavekontrollen ikke finder de relevante stavefejl, når du har udført disse trin, kan du prøve at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk i dialogboksen Sprog (i trin 3).

Se også

Angiv korrektursprog, når du opretter et nyt dokument

 1. Klik på det sted i dokumentet, hvor du vil gå i gang med at skrive på et andet sprog.

 2. Klik på Stavekontrol og Angiv korrektursprog under fanen Gennemse.

  Klik på Stavekontrol > Angiv korrektursprog på fanen Gennemse

 3. Rul gennem listen for at vælge det ønskede sprog, og klik på OK.

  Billede af listen Angiv korrektursprog i Word Online.

 4. Gå i gang med at skrive på det sprog, du har valgt.

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, skal du gentage trin 3 og 4.

Angiv korrektursprog, når du redigerer et eksisterende dokument

 1. Åbn det eksisterende dokument, du vil ændre sproget for.

 2. Klik på Rediger dokument, og klik derefter på Word Online.

  Rediger i Word Online

 3. Vælg og højreklik på teksten, og klik på Angiv korrektursprog.

  Højreklik og klik på Angiv korrektursprog

 4. Rul gennem listen for at vælge det ønskede sprog, og klik på OK.

  Billede af listen Angiv korrektursprog i Word Online.

 5. Gå i gang med at skrive på det sprog, du har valgt.

 6. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, skal du gentage trin 3 og 4.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×