Konfigurere en webdel til indholdssøgning i SharePoint

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Få vist indhold på dine klassiske SharePoint-sider ved at konfigurere enkle og avancerede forespørgsler i en webdel til IndholdsSøgning.

Denne webdel er udviklet til Classic-sider. Hvis du ikke bruger klassiske sider, skal du se den Fremhævede webdel indhold.

Om webDelen IndholdsSøgning (CSWP)

Når besøgende navigerer til en side, der indeholder en CSWP, udsteder webDelen automatisk en forespørgsel. Søgeresultaterne vises i CSWP. I de fleste tilfælde ved de besøgende ikke engang, at søge teknologien bruges til at vise det indhold, de får vist. Til dem ser det ud og føles som enhver anden webside.

Hvis du konfigurerer en forespørgsel i en CSWP, kan du definere, hvilke indholds besøgende der skal se, når de navigerer til en side, der indeholder en CSWP. Som standard er forespørgslen i CSWP konfigureret til at vise de tre senest ændrede elementer på webstedet. Ved at konfigurere forespørgslen kan du ændre det antal elementer, der vises i CSWP, og hvilket indhold der vises. For eksempel kan du konfigurere forespørgslen, så CSWP vil vise ni listeelementer fra en bestemt liste eller de sidste seks dokumenter, som den besøgende har oprettet i et dokumentbibliotek.

Toppen af siden

Tilføje en webdel til IndholdsSøgning

 1. Kontrollér, at du er medlem af SharePoint-gruppen designere på det websted, hvor du vil tilføje en webdel.

 2. Gå til den side, hvor du vil tilføje en webdel.

 3. Fra Indstillinger Lille tandhjul for indstillinger, der overtog pladsen fra Indstillinger for websted. skal du vælge Rediger side.

 4. I den zone, hvor du vil tilføje en webdel, skal du vælge Tilføj enwebdel.

 5. På listen kategorier skal du vælge indholds aggregering.

 6. På listen over dele skal du vælge _GT_ Tilføjindholds søgning .

Toppen af siden

Få vist indhold ved at konfigurere en simpel forespørgsel i en webdel til IndholdsSøgning

Hvis den forespørgsel, som CSWP skal udsende, er enkel, for eksempel hvis du vil begrænse søgeresultaterne til en resultatkilde eller til et bestemt mærke, skal du formentlig kun bruge konfigurationsindstillingerne under fanen grundlæggende .

Fanen BASIC (BASIS) ved konfiguration af forespørgslen i webdelen Indholdssøgning

 1. Kontrollér, at du er medlem af SharePoint-gruppen Designere på det websted, der indeholder webdelen Indholdssøgning.

 2. Gå til den side, der indeholder den CSWP, du vil redigere.

 3. Fra Indstillinger Lille tandhjul for indstillinger, der overtog pladsen fra Indstillinger for websted. skal du vælge Rediger side.

 4. I webDelen skal du vælge menuen webDelen IndholdsSøgning, > Rediger webdel.

 5. I værktøjsruden for webdelen skal du vælge Skift forespørgsel i sektionen Søgekriterier i sektionen Egenskaber.

  En dialogboks, som vises i billedet ovenfor, åbnes. Her kan du konfigurere forespørgslen som beskrevet i følgende tabel.

Vælg en forespørgsel

Vælg en Administrer resultatkilder for at angive, hvilket indhold der skal søges i.

Begræns resultater efter app

Vælg en indstilling på listen for at begrænse resultaterne til et bestemt websted, bibliotek, en bestemt liste eller URL-adresse.

Begræns efter mærke

Du kan begrænse resultaterne til indhold, der er mærket med et udtryk.

Markér en af følgende indstillinger:

Begræns ikke efter noget mærke

Søgeresultaterne begrænses ikke af et udtryk.

Begræns efter navigations ordet for den aktuelle side

Søgeresultaterne er begrænset til indhold, der er mærket med navigations ordet for den aktuelle side. Navigations ordet vises som den sidste del af den fulde URL-adresse. Denne indstilling er kun relevant for websteder, der bruger administreret navigation.

Begræns efter Aktuel og underordnet navigation

Søgeresultaterne er begrænset til indhold, der er mærket med navigations ordet for den aktuelle side (vises som den sidste del af den fulde URL-adresse) og indhold, der er mærket med underudtryk for det aktuelle navigations udtryk. Denne indstilling er kun relevant for websteder, der bruger administreret navigation.

Bemærk!: I et scenarie for kryds område publicering fungerer dette valg kun, når den resultatkilde, du har valgt i menuen Vælg en forespørgsel , er den katalog resultatkilde, der blev oprettet, da du forbundne dit publiceringswebsted til et katalog.

Begræns til dette mærke

Søgeresultaterne er begrænset til indhold, der er mærket med det mærke, du skriver i feltet.

Toppen af siden

Få vist indhold ved at konfigurere en avanceret forespørgsel i en webdel til IndholdsSøgning

Hvis den forespørgsel, som CSWP skal udsende, er avanceret, for eksempel du vil bruge syntaksen for nøgleords forespørgselssprog (KQL), skal du bruge de konfigurationsindstillinger, der er tilgængelige i Avanceret tilstand under fanen grundlæggende funktioner .

Når du konfigurerer forespørgslen i Avanceret tilstand, kan du også bruge forespørgselsvariabler . Forespørgselsvariabler er pladsholdere, der erstattes med værdier, når en forespørgsel køres. Eksempler på forespørgselsvariabler er {User.Name}, som er en pladsholder for navnet på den bruger, der får vist siden, eller {URLToken. 1}, som er en pladsholder for den første værdi i URL-adressen som optalt fra højre mod venstre.

 1. Kontrollér, at du er medlem af SharePoint-gruppen Designere på det websted, der indeholder webdelen Indholdssøgning.

 2. Gå til den side, der indeholder den CSWP, du vil redigere.

 3. Fra Indstillinger Lille tandhjul for indstillinger, der overtog pladsen fra Indstillinger for websted. skal du vælge Rediger side.

 4. I værktøjsruden for webdelen skal du vælge Skift forespørgsel i sektionen Søgekriterier i sektionen Egenskaber.

 5. I den dialogboks, der åbnes, skal du vælge Skift til avanceret tilstand.

 6. Konfigurer din forespørgsel som beskrevet i følgende tabeller:

Fanen GrundlæggeNde funktioner

Vælg en forespørgsel

Vælg en resultatkilde for at angive, hvilket indhold der skal søges i.

Nøgleordsfilter

Du kan bruge nøgleordsfiltre til at føje forespørgselsvariabler til din forespørgsel. Du kan se en liste over tilgængelige forespørgselsvariabler under forespørgselsvariabler i SharePoint Server 2013.

Du kan vælge foruddefinerede forespørgselsvariabler fra rullelisten og derefter føje dem til forespørgslen ved at vælge Tilføj Nøgleordsfilter.

Egenskabsfilter

Du kan bruge egenskabsfiltre til at forespørge indholdet af administrerede egenskaber, der er indstillet til at blive forespørget i søgeskemaet.

Du kan vælge administrerede egenskaber fra rullelisten egenskabsfilter . Vælg Tilføj egenskabsfilter for at føje filteret til forespørgslen.

Bemærk!: Brugerdefinerede administrerede egenskaber vises ikke på listen over egenskabsfiltre . Hvis du vil føje en brugerdefineret administreret egenskab til din forespørgsel, skal du skrive navnet på den brugerdefinerede administrerede egenskab efterfulgt af forespørgsels betingelsen, f. eks MyCustomColorProperty: grøn , i tekstfeltet forespørgsel .

Forespørgselstekst

Skriv din forespørgsel ved hjælp af KQL (nøgleords forespørgselssprog), eller brug listerne Nøgleordsfilter og egenskabsfilter til at opbygge forespørgslen.

Nøgleords forespørgslen kan bestå af fritekst nøgleord, egenskabsfiltre eller operatorer. Brug klammeparenteser til at omslutte forespørgselsvariabler. Forespørgselsvariabler erstattes med en faktisk værdi, når forespørgslen køres.

Nøgleords forespørgsler har en maksimal længde på 2.048 tegn.

Fanen afgrænsninger

Brug denne fane, hvis dine søgeresultater skal være begrænset til elementer, der har en eller flere afgrænsningsværdier. De administrerede egenskaber, der er aktiveret som afgrænsninger i søgeskemaet, vises i sektionen Vælg dine afgrænsninger . Vælg en afgrænsnings værdi på listen, og vælg derefter Tilføj for at føje den til forespørgslen.

Hvis du vil have søgeresultater vist som en gruppe på én eller flere administrerede egenskaber, skal du vælge Vis mere. Dette er nyttigt, hvis du vil vise flere varianter for et bestemt element, og du vil gruppere dem under et enkelt resultat.

Fanen Sortér

Under denne fane kan du angive, hvordan dine søgeresultater skal sorteres. De administrerede egenskaber, der er angivet som sortering i søgeskemaet, vises på rullelisten Sortér efter . På denne liste skal du vælge en administreret egenskab og derefter vælge faldende eller stigende. Hvis du vil tilføje flere sorteringsniveauer, skal du vælge Tilføj sorteringsniveau.

Hvis du har valgt rang fra listen Sortér efter , kan du vælge, hvilken rangeringsmodel der skal bruges til sortering på listen rangeringsmodel . Du kan også tilføje flere regler og betingelser ved at vælge Tilføj dynamisk bestillings regel.

Fanen Indstillinger

Forespørgselsregler

Vælg, om du vil bruge forespørgselsregler.

Genskrivning af URL-adresse

Vælg, hvis du vil have, at URL-adressen genskrives til siden med Elementoplysninger til at være relative for hvert katalogelement som defineret, når du har knyttet dit publiceringswebsted til et katalog. Hvis du vælger Undlad at skrive URL-adresser, vil URL-adresserne for katalogelementer pege direkte på Biblioteks elementet i det forbundne katalog.

Funktionsmåde for indLæsning

Vælg, hvornår søgeresultaterne, der returneres af webDelen IndholdsSøgning, vises på websiden. Standardindstillingen er asynkron indstilling: problem forespørgsel fra browseren. Forespørgsler udstedes fra slutbrugerens browser, når hele siden er modtaget (asynkron). Hvis du vælger indstillingen synkron Isere: problem forespørgsel fra serveren, udstedes forespørgsler fra serveren, og søgeresultaterne medtages i det side svar, der sendes tilbage fra SharePoint (synkron). Synkron indlæsning gør søgning sårbar over for angreb på tværs af websteder, der anmoder om forfalskning. Vælg kun denne indstilling ,  når du er omhyggelig med at overveje, om denne sårbarhed kan udnyttes.

Priority

Vælg prioriteten for indhold, der vises af denne webdel i forhold til andre webDele for søgning. Hvis SharePoint kører under stor belastning, vil forespørgslerne blive kørt i henhold til deres prioritet.

Lagring

Vælg en Active Directory-sikkerhedsgruppe, hvis du vil have, at søgeresultaterne skal cachelagres for brugerne i gruppen. Hvis du vil cachelagre søgeresultaterne for en sikkerhedsgruppe, kan du reducere side indlæsningstiden.

Bemærk!: Du skal kun vælge en sikkerhedsgruppe, hvor søgeresultaterne er identiske for alle brugere i gruppen. Hvis du vil have mere at vide, skal du se få sider indlæst hurtigere med cachelagring i webdelen indholdssøgning.

Fanen test

Under denne fane kan du få vist forespørgselsoplysninger, der er sendt af CSWP.

Forespørgselstekst

Viser den forespørgsel, der skal køres af CSWP.

Vælg Vis flere for at få vist flere oplysninger.

Forespørgselsskabelon

Viser indholdet af den forespørgselsskabelon, der anvendes til forespørgslen.

Raffineret af

Viser de afgrænsninger, der er anvendt på forespørgslen, som defineret under fanen Afgrænsninger.

Grupperet efter

Viser søgeresultater, der er grupperet efter administreret egenskab som defineret under fanen Afgrænsninger.

Anvendte forespørgselsregler

Viser, hvilke forespørgselsregler der anvendes på forespørgslen.

Variabler til forespørgselsskabelon

Viser de forespørgselsvariabler, der anvendes på forespørgslen, og værdierne for disse variabler, som de gælder for den aktuelle side. Vælg test forespørgselfor at få vist resultaterne.

Hvis du vil teste, hvordan forespørgslen fungerer for forskellige brugersegment vilkår, skal du vælge Tilføj brugersegment . Vælg test forespørgselfor at få vist resultaterne.

Forespørgselstekst

Viser den forespørgsel, der er udstedt af CSWP.

Toppen af siden

Styre, hvordan indhold vises i en webdel til IndholdsSøgning

Hvis du vil styre, hvordan indhold vises i en CSWP, skal du tilpasse visningsskabeloner. Hvis du vil vide, hvordan du opretter en brugerdefineret visningsskabelon, skal du se SharePoint 2013 design administrator-visningsskabeloner

Toppen af siden

Tip til, hvordan du konfigurerer webDelen IndholdsSøgning for at reducere side indlæsningstiden

CSWP giver mange muligheder for at konfigurere forespørgslen. Men hvis du konfigurerer webDelen til at bruge en meget kompleks forespørgsel, skal SharePoint arbejde hårdere for at løse forespørgslen, som kan føre til hurtigere side indlæsningstid. I søge jargon er dette det samme som stignings ventetid for forespørgsel.

Følgende tip kan hjælpe dig med at reducere forespørgsels kompleksiteten og side indlæsningstiden:

 • Undgå at bruge flere eller flere operatorer. ELLER-operatorer forøger forespørgsels kompleksiteten mere end og operatorer. Hvis din forespørgsel indeholder eller-operatorer, kan du prøve at ændre forespørgslen til brug og operatorer i stedet.

 • Undgå at bruge jokertegn-operatoren (*). I stedet kan du prøve at konfigurere forespørgslen til at bruge præcis matchning.

 • Undgå at bruge nøgleordsudtryk. Prøv i stedet for at bruge et enkelt nøgleord.

 • Undgå at bruge forespørgselsvariabler, der indeholder egenskaber for bruger egenskaber eller ord og ordsæt. Se forespørgselsvariabler i SharePoint Server 2013 for at få flere oplysninger og eksempler på disse egenskaber.

 • Undgå at tilføje brugerdefineret sortering som f. eks sorteringsniveauer og dynamiske sorteringsregler. I stedet kan du prøve at bruge standard sorteringsindstillingerne fra rullemenuerne Sortér efter og rangerings model under fanen Sortér

 • Hvis du ikke bruger forespørgselsregler, skal du vælge Brug ikke forespørgselsregler fra fanen Indstillinger .

 • Hvis du ikke bruger CSWP til at vise indhold fra et produktkatalog, skal du vælge Undlad at skrive URL-adresser igen under fanen Indstillinger .

Se også

Ændre indstillinger for webDelen søgeresultater

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×