Konfigurere en delt Gemini Service program

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Vigtigt!: Klik på PowerPivot til SharePoint eller Konfigurere PowerPivot til SharePoint for at få vist de seneste produktdokumentationen til PowerPivot på Microsofts websted.

Microsoft SQL Server PowerPivot til SharePoint er en samling af server-komponenter, dashboards, webdele og biblioteksskabeloner til deling af PowerPivot-data i Excel 2010-projektmapper i en SharePoint-farm. Det er påkrævet infrastruktur til deling af PowerPivot-data i Excel-projektmapper i SharePoint.

Hvis du vil bruge PowerPivot til SharePoint, skal du oprette og konfigurere et PowerPivot-tjenesteprogram. Hvis du har installeret PowerPivot til SharePoint på en ny SharePoint-server, der blev konfigureret ved konfiguration af SQL Server, kan tjenesteprogrammet oprettet og konfigureret allerede. Ellers skal du følge trinnene i denne artikel for at oprette en anmodning om tjenesten PowerPivot, du har installeret.

Hvad vil du foretage dig?

Lær mere om PowerPivot til SharePoint

Oprette et PowerPivot-tjenesteprogram

Konfigurere et PowerPivot-tjenesteprogram

Tildele et PowerPivot-tjenesteprogram til et webprogram

Lær mere om PowerPivot til SharePoint

PowerPivot til SharePoint er Analysis Services-integration med SharePoint 2010, introduceret i SQL Server 2008 R2 som en del af en bred business intelligence-strategi, der gør det muligt for selvbetjening data analytics på arbejdsstationen og på en SharePoint-farm. Du kan installere det ved at køre installationsprogrammet til SQL Server på en SharePoint-server. Når den er installeret, kan du konfigurere og administrere den som som en delt tjeneste i Central Administration, som minder om hvordan du kan administrere Excel Services eller Access Services.

PowerPivot til SharePoint fungerer med Excel Services, opfange anmodninger om PowerPivot-data i Excel 2010 (.xlsx) projektmappen og videresende disse forespørgsler til en PowerPivot-webtjenesten i farmen.

PowerPivot fungerer også med Analysis Services i hukommelsen lager og behandling dataprogrammet, der understøtter store data i en PowerPivot-projektmappe. Tjenesten Analysis Services-program og tjenesten PowerPivot er installeret sammen og fungerer som en enkelt enhed. Tjenesten PowerPivot giver integration med SharePoint, mens tjenesten Analysis Services-program besvarer anmodninger om indlæse og fjerne PowerPivot-data i hukommelsen på den samme programserver.

Toppen af siden

Oprette et PowerPivot-tjenesteprogram

Et PowerPivot-tjenesteprogram er en bestemt konfiguration af en PowerPivot-tjeneste. Selvom du har brug for kun én PowerPivot-tjenesteprogram, kan hver SharePoint-webprogram have sin egen PowerPivot-tjenesteprogram, hvis du vil variere indstillinger eller isolere programmet konfigurationsdata. Der genereres en separat tjeneste programmet database for hver tjenesteprogram, du opretter, isolere PowerPivot service-program og konfiguration af data fra andre webprogrammer, som også bruger den samme fysiske server-forekomst.

 1. Starte Central Administration.

 2. Klik på Administrer tjenesteprogrammer i programadministration skal.

 3. Klik på Tjenesteprogrammer tæt på toppen af siden.

 4. Klik på pil ned på knappen Ny.

 5. Vælg SQL Server PowerPivot Service. Hvis den ikke vises på listen, PowerPivot til SharePoint er ikke installeret korrekt, eller funktionen er ikke aktiveret for farmen.

 6. Angiv et navn til programmet, på siden Opret ny PowerPivot-tjenesteprogrammet. Standard er PowerPivotServiceApplication<number >. Hvis du opretter flere PowerPivot-tjenesteprogrammer, hjælper et beskrivende navn andre administratorer, forstå, hvordan det skal bruges.

 7. I -Programgruppen, at oprette en ny programgruppen og en sikkerheds-id for programmet, hvis du vil køre under en anden konto (anbefales). Sørg for at angive en brugerkonto for domænet, hvis planlægger at skalere ud installation for at medtage yderligere service forekomster, som kører under den samme identitet.

 8. Angiv oplysninger, der bruges til at oprette en database, der gemmer programmet data for dette tjenesteprogram. For databaseserver er standardværdien den forekomst af SQL Server-Database Engine, der er vært for farm konfigurationsdatabaser.

 9. I Databasenavn, standardværdien er PowerPivotServiceApplication1_<guid >. Du skal oprette en entydig database til hver PowerPivot-tjenesteprogrammet. Standardnavnet til databasen svarer til standardnavnet på tjenesteprogrammet. Hvis du har angivet et entydigt navn til tjenesteprogrammet, skal du følge en lignende Navnekonventionen for databasenavnet på din, så du kan administrere dem sammen.

 10. I Database Authentication er standard Windows-godkendelse. Standardværdien fungerer altid Hvis i PowerPivot-tjenesteprogrammet kører på den samme computer som databasen eller på en computer, der er tilgængelige via en pålidelig forbindelse. Det fungerer muligvis ikke hvis tjenesten og database er på forskellige computere eller domæner. I dette tilfælde Brug SQL-godkendelse. Før du gør, kontrollere understøtter serveren blandet godkendelse, og at krypterede forbindelser er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger kryptere forbindelser til SQL Server i SQL Server bøger Online.

 11. Markér afkrydsningsfeltet for Tilføj proxy for tjenesteprogrammet til standard serverens gruppe. Dette tilføjer forbindelsen til tjenesteprogram til standardgruppen service forbindelse. Hvis dette er det kun PowerPivot-tjenesteprogram i gruppen, bliver programmet med det samme tilgængelig til nye og eksisterende SharePoint Web-programmer, der bruger standardgruppen for forbindelsen. Hvis det er en ekstra post i en forbindelse gruppe, der allerede har et Gemini tjenesteprogram, er det ikke bruges, medmindre du vælger den i en brugerdefineret liste.

 12. Klik på Gem.

Toppen af siden

Konfigurere et PowerPivot-tjenesteprogram

Et PowerPivot-tjenesteprogram er oprettet ved hjælp af en standardkonfiguration. Standardindstillingerne er anbefalet til de fleste scenarier. Ændre dem kun, hvis du støder på langsomme svartid eller afbrudte forbindelser, eller hvis du varierende PowerPivot tjenestekonfiguration for bestemte webprogrammer i SharePoint.

 1. Starte Central Administration.

 2. Klik på Administrer tjenesteprogrammer i programadministration skal. På listen over tjenesteprogrammer, skal du se det tjenesteprogram, du lige har oprettet og med navnet. Standard er PowerPivotServiceApplication1, men dit skal være forskellige, hvis du har oprettet et andet tjenesteprogram.

 3. Dobbeltklik på i PowerPivot-tjenesteprogrammet på listen. Siden Indstillinger for PowerPivot vises.

 4. I Databasen indlæse Timeout, Forøg eller formindsk værdien for at ændre, hvor lang tid tjenesten PowerPivot venter på et svar fra tjenesteforekomsten af Analysis Services-program, det videresendes en Indlæs dataanmodning. Da meget store datasæt tage tid til at flytte over en netværksforbindelse, skal du tillade tilstrækkelig tid til forekomsten af PowerPivot til at hente Excel-projektmappen og flytte PowerPivot-data til forekomsten af Analysis Services til behandling af forespørgsler. Da PowerPivot-data kan være meget stor, er standardværdien 30 minutter.

 5. I Forbindelse puljen Timeout, Forøg eller formindsk værdien for at ændre, hvor mange minutter PowerPivot service beholder en inaktiv dataforbindelse åben. Standardværdien er 5 minutter. I denne periode, vil tjenesten PowerPivot genbruge en inaktiv dataforbindelse for skrivebeskyttet anmodninger, der stammer fra den samme SharePoint-bruger for den samme PowerPivot-datakilde. Hvis ingen yderligere anmodninger modtages for de pågældende data i den periode, der er angivet, fjernes forbindelsen fra puljen. Gyldige værdier er 0 eller 1 til maksimale heltal.

 6. I Maksimale forbindelse puljen datastørrelse, Forøg eller formindsk værdien til at ændre det maksimale antal inaktive forbindelser opretter tjenesten PowerPivot enkelt forbindelsesgrupper for hver bruger af SharePoint, PowerPivot-datakilde og PowerPivot Tjenesten forekomst kombination. Standardværdien er 100 inaktive forbindelser. Gyldige værdier er -1 (ubegrænset), 0 (deaktiverer bruger gruppering) eller 1 til maksimale heltal. Disse forbindelsesgrupper aktivere tjenesten til at understøtte igangværende forbindelser til den samme skrivebeskyttet data efter den samme bruger mere effektivt. Du bør altid begrænse antallet af åbne forbindelser til at sikre, at de ikke point, der kræves over tid og forbruge serverens hukommelse unødvendigt. Bemærk, at ændre grænsen for forbindelse gruppestørrelse ikke medfører afbrudte forbindelser. Tjenesten PowerPivot kan aldrig afvise en forbindelse, der er baseret på puljen forbindelsesindstillinger.

 7. I Tilladte størrelse på Server forbindelse puljen, skal du øge eller mindske værdien for at ændre antallet åbne forbindelser i en forbindelse puljen, der er oprettet for en forbindelse til PowerPivot-tjenesten til tjenesten Analysis Services-program. Hver forekomst af tjenesten PowerPivot åbnes en separat administrative forbindelse, der har tilladelse til Analysis Services systemadministrator på forekomsten af et program. PowerPivot-tjenesten opretter en separat gruppe for at genbruge administrative forbindelser til søgning efter inaktive forbindelser og overvåger servertilstand. Standardværdien er 5 forbindelser. Gyldige værdier er -1 (ubegrænset), 1 til maksimale heltal eller 0 (deaktiverer gruppering af forbindelse i administrator).

 8. I Metoden fordeling, kan du angive det skema, som det midterste modul PowerPivot bruger til at vælge en bestemt forekomst af PowerPivot-tjenesten til håndtering af anmodning fra en klient til justering af belastning. Standard er Round Robin, der tildeler anmodninger om at servere i samme gentaget rækkefølge, uanset om en tjeneste er optaget eller inaktiv. Du kan vælge tilstand baseret til fordeler anmodninger om baseret på server fase, målt efter tilgængelig hukommelse og processor anvendelsen.

 9. I Dataopdatering i arbejdstid, kan du angive et område af timer, der bestemmer en arbejdsdag. Data Opdater tidsplaner kan køre efter afslutning af en arbejdsdag til at vælge transaktions data, der er oprettet i normal arbejdstid op.

 10. I Oversigten for opdatering af Data, kan du angive hvor lang tid til at bevare en historisk post data opdatere behandling. Disse oplysninger vises i data Opdater oversigt over sider, der holdes for hver projektmappe, der bruger dataopdatering.

 11. Angiv et tidsinterval til rapportering forespørgsel statistik i intervallet for rapportering af forespørgslen i Brugen dataindsamling. Forespørgsel statistik rapporteres som en enkelt hændelse for at minimere server til server-kommunikation.

 12. Angiv hvor lang tid at bevare historiske historikken for Brugsdata i Oversigt over brug Data.

 13. Angiv en øvre grænse, der bestemmer, hvor én kategori stopper, og en anden begynder i hver forespørgsel svar grænseværdi i Brugen dataindsamling. Disse kategorier etablere en oprindelig plan mod hvilken forespørgsel funktionsmåde måles. Du kan bruge disse kategorier til at overvåge tendenser i forespørgsel svar sluttidspunkter for systemet.

 14. Klik på OK for at gemme ændringerne. Ændringer til metoden Indlæs timeout eller fordeling anvendes kun på nye indgående anmodninger. Anmodninger, der allerede er i gang, er underlagt de værdier, der var gældende, da anmodningen blev modtaget.

Toppen af siden

Tildele et PowerPivot-tjenesteprogram til et webprogram

Når du konfigurerer et PowerPivot-tjenesteprogram, kan du tildele det til et webprogram ved at føje det til listen over tjenesteydelser programmet forbindelse til det pågældende Web-program. Der er to måder at gøre følgende:

 • Føje den til gruppen standard forbindelse. Forbindelse standardgruppen er en samling af tjenesten programmet forbindelser, der er tilgængelige for et webprogram, der refererer til den.

 • Oprette en liste over brugerdefinerede forbindelse til et bestemt webprogram. Hvis du har oprettet flere PowerPivot service-programmer, kan du vælge hvilke, der skal bruges ved at markere den i en brugerdefineret liste.

Forbindelse standardgruppen accepterer mere end én tjenesteprogram af samme type. Vær opmærksom på, men, hvis du tilføjer yderligere PowerPivot-tjenesteprogrammer, de vil blive ignoreret. Kun den første forekomst på listen, der skal bruges.

 1. Klik på Administrer webprogrammer i Central Administration i programadministration skal.

 2. Klik på Webprogrammer øverst på siden.

 3. Vælg det program, du vil tildele en forbindelse (for eksempel SharePoint-80).

 4. Klik på forbindelser.

 5. Vælg standard- eller [custom] i redigere følgende gruppe af tilknytninger.

 6. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver forbindelse til tjenesteprogram du vil bruge til [brugerdefineret]. Hvis du har flere PowerPivot service-programmer (angivet efter Type, der er angivet til Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.PowerPivotServiceApplicationProxy), skal du sørge for at vælge kun.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×