Konfigurere eller deaktivere AutoFormat under skrivning

Konfigurere eller deaktivere AutoFormat under skrivning

Office 365-abonnement, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bruge funktionen AutoFormat til hurtigt at anvende eller ændre automatisk formatering for ting som bindestreger og tankestreger, brøker, links, anførselstegn og opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver.

For at deaktivere automatisk formatering for et program skal du fjerne markeringen i hver indstilling, du vil deaktivere. Få adgang til AutoFormat indstillinger skal du gå til filer > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur. (Undtagen i Outlook, hvor du har brug for at gå til Klik på filer > Indstillinger > Mail > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur )

Fanen Autoformat under skrivning

Hvad er forskellen mellem "Autoformat" og "Autoformat under skrivning"?

 • Indstillinger for Autoformat under skrivning anvendes til tekst, mens du skriver.

 • Indstillingerne på fanen AutoFormat anvendes, når du manuelt køre kommandoen AutoFormat (som kræver brug af værktøjslinjen Hurtig adgang).

De fleste af denne artikel beskrives indstillingerne på fanen Autoformat under skrivning. Se Brug af fanen AutoFormat og kommandoen AutoFormat i bejdets d under oplysninger om fanen AutoFormat.

Du kan foretage ændringer i funktionsmåden for automatisk formatering i et Office-program ved først at åbne vinduet Indstillinger for Autokorrektur og derefter vælge fanen Autoformat under skrivning.

Alle programmer undtagen Outlook:

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Outlook:

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Mail > Redigeringsindstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Word, Excel og PowerPoint:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Indstillinger for [program] > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Outlook:

 1. Åbn et mailelement, og klik derefter på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Redigeringsindstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Publisher og Visio:

 1. Klik på Indstillinger for Autokorrektur i menuen Funktioner.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Hvad betyder den enkelte indstilling?

Sæt af indstillinger for AutoFormat du se kan variere en smule afhængigt af hvilket program, du er i.

ERSTAT UNDER SKRIVNING

Indstilling

Beskrivelse

"Lige anførselstegn" med “krøllede”

Erstatter lige anførselstegn (" ") og lige apostroffer (' ') med krøllede, indledende og afsluttende anførselstegn og apostroffer.

Brøker (1/2) med brøktegn (½)

Erstatter almindelige indtastede brøker (f.eks. 1/2) med tilsvarende enkelttegn (½). Denne indstilling fungerer for følgende indtastede brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

Hvis du vil indsætte tilsvarende enkelttegn for nogle få andre brøker (f.eks. 1/5), skal du se: Indsæt en markering eller et andet symbol

*Fed* og _kursiv_ med ægte formatering

Anvender skrifttypen fed på al tekst omsluttet af stjerner (*) og anvender kursiv på al tekst omsluttet af understregningstegn (_). F.eks. bliver *computer* til computer og _computer_ bliver til computer. Bemærk, at i Word erstattes (*) eller (_) med formateringen. I Outlook forbliver (*) og (_), selv efter formateringen anvendes.

Internet- og netværksstier med links

Erstatter skrevne internetadresser, netværksstier og mailadresser med links.

Engelske ordenstal (1st) med hævet skrift

Erstatter engelske ordenstal (der viser den forholdsmæssige placering af et element i en sekvens), f.eks. 1st, 2rd eller 3rd, med hævet skrift (f.eks. " 1st skrevet med hævet skrift ").

Bindestreger (--) med tankestreg (—)

Erstatter en dobbelt bindestreg (--) med en lang tankestreg (—), og en sekvens med mellemrum+bindestreg+mellemrum ( - ) med en kort tankestreg (–). Bemærk, at hvis du vil have en lang tankestreg, skal du ikke bruge et mellemrum før og efter dobbelt bindestreg.

Humørikoner :-) og pile ==> med specialtegn

Erstatter indtastede humørikoner og pile med tilsvarende tegnsymboler og humørikoner.

ANVEND UNDER SKRIVNING

Indstilling

Beskrivelse

Automatiske opstillinger med punkttegn

Opretter en opstilling med punkttegn, når en tekstlinje starter med *, - eller > efterfulgt af et mellemrum eller et tabulatorstop.

Du kan afslutte en opstilling med punkttegn ved at trykke på Enter to gange.

Kantlinjer

Tegner en linje, når du skriver tre af følgende tegn efter hinanden: ~, #, *, -, _ eller = på en ny linje og derefter trykker på Enter. Hvis du f.eks. skriver ~~~ på en ny linje og derefter trykker på Enter, tegnes der en bølget streg hen over siden.

Indbyggede overskriftstypografier

Anvender overskriftstypografier på afsnit, der består af fem eller færre ord (som ikke afsluttes med punktum), når du trykker to gange på Enter. Skriv en ny linje uden nogen foranstillede tabulatorstop for Overskrift 1. Sæt et enkelt tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 2. Og sæt to tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 3.

Bemærk!: Du skal trykke to gange på Enter efter det foregående afsnit for at anvende overskrifter automatisk.

Automatiske opstillinger med tal og bogstaver

Opretter en opstilling med tal eller bogstaver, når en tekstlinje starter med tallet 1 efterfulgt af et punktum eller et tabulatorstop.

Hvis du vil afslutte en opstilling med tal eller bogstaver, skal du trykke to gange på Enter.

Tabeller

Opretter en tabel med en enkelt række, når du indsætter en sekvens af plustegn (+) og bindestreger (-) i starten af en tekstlinje og derefter trykker på Enter. Du skal indlede og afslutte sekvensen med et plustegn. Hvis du f.eks. skriver +---+---+------+, oprettes der en tabel med én række og tre kolonner. Kolonnebredden er proportionel med antallet af bindestreger mellem plustegnene. Hvis du vil tilføje en række et sted i tabellen, skal du placere markøren i slutningen af den række, hvor du vil indsætte den nye række, og derefter trykke på Enter.

Medtag nye rækker og kolonner i tabellen (kun Excel)

Føjer en ny række eller kolonne til en eksisterende tabel, når du skriver data i en tilstødende række eller kolonne. Hvis du f.eks. har en tabel med to kolonner i kolonnerne A og B og derefter skriver data i en tilstødende celle i kolonne C, formateres kolonne C automatisk som en del af den eksisterende tabel.

Automatisk tilpasning af titeltekst til pladsholder (kun PowerPoint)

Reducerer skriftstørrelsen af titelteksten, så teksten passer i den definerede pladsholder til titeltekst.

Bemærk!: Titelteksten reduceres automatisk med kun én reduktion af skriftstørrelse, f.eks. fra 44 til 40, baseret på de indbyggede skriftstørrelser for skrifttypen. Hvis du vil reducere skriftstørrelsen endnu mere, skal du markere titelteksten og enten vælge en mindre indbygget skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse eller skrive den ønskede skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse.

Automatisk tilpasning af brødtekst til pladsholder (kun PowerPoint)

Reducerer skriftstørrelsen af brødteksten, så teksten passer i den definerede pladsholder til brødtekst.

AUTOMATISK UNDER SKRIVNING

Indstilling

Beskrivelse

Formatér efterfølgende punkt som det forrige

Formaterer den indledende tekst i et listeelement som den indledende tekst i det forrige listeelement. Den indledende formatering gentages frem til det første tegnsætningstegn i listeelementet, typisk et punktum, et kolon, en bindestreg, en lang tankestreg, et spørgsmålstegn, et udråbstegn eller et tilsvarende tegn.

Kun formatering, der anvendes på hele den indledende tekst, gentages i det næste listeelement. Formatering, der kun anvendes på en sektion af den indledende tekst, gentages ikke i den indledende tekst i efterfølgende listeelementer.

Tab-tast og Tilbage-tast justerer venstre indrykning og indrykning af første linje

Indryk den første linje i et afsnit ved at placere markøren foran den første linje og derefter trykke på Tab-tasten. Indryk hele afsnittet ved at placere markøren foran en vilkårlig linje i afsnittet (dog ikke den første linje) og derefter trykke på Tab-tasten. Hvis du vil fjerne en indrykning, skal du placere markøren foran den første linje i afsnittet og derefter trykke på Tilbage-tasten.

Definer typografier ud fra formateringen

Anvender en indbygget typografi på manuelt formateret tekst, når teksten har samme formatering som en indbygget typografi.

Udfyld formler i tabeller for at oprette beregnede kolonner

Anvender en enkelt formel på alle celler i en tabel i en kolonne. Formlen justeres automatisk til at udvide til alle celler i en tabel i kolonnen. Klik på overskrifterne nedenfor for at få flere oplysninger

Klik på overskrifterne nedenfor for at få flere oplysninger

Du kan straks afvise eller ændre automatisk formatering, der opstår, mens du skriver. Når Office anvender den automatiske formatering, du holder musen over det element, har du AutoFormatted, og vælg de Indstillinger for Autokorrektur-knappen Knapflade , der vises:

 • Fortryd formatering for denne forekomst alene. (Hvis du vil, kan du vælge at annullere fortrydelsen af formateringen, efter at du har fortrudt.)

  Tip!: Du kan også bruge CTRL + Z (Fortryd) umiddelbart fortryde ændre formateringen kun for denne forekomst.

 • Skift denne specifikke indstilling for autoformat globalt ved at klikke på indstillingen Stop, så Office stopper med at foretage den automatiske ændring, som lige blev udført.

 • Rediger indstillinger ved at klikke på Styring af indstillinger for autoformat for at åbne fanen Autoformat under skrivning, og skift indstillingerne.

Word har en Autoformat-fane ud over fanen Autoformat under skrivning. Indstillingerne for Autoformat under skrivning anvendes på teksten, mens du skriver, som beskrevet ovenfor. Fanen Autoformat bruges mindre, fordi indstillingerne på den kun anvendes, når du kører kommandoen Autoformat, som du skal tilføje værktøjslinjen Hurtig adgang for at kunne bruge.

Kommandoen Autoformat foretager samme type ændringer som dem, der foretages af indstillingerne for Autoformat under skrivning, men formateringen anvendes på tekst, der allerede er blevet skrevet. Du kan eksempelvis bruge Autoformat til at erstatte lige anførselstegn med krøllede eller erstatte brøker med brøktegn i et helt dokument på én gang.

For at du kan bruge kommandoen Autoformat, skal du først føje den til værktøjslinjen Hurtig adgang på følgende måde:

 1. I Word skal du klikke på ikonet Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang og så på Flere kommandoer.

  Vælg flere kommandoer til værktøjslinjen Hurtig adgang

 2. Under Vælg kommandoer fra skal du vælge Alle kommandoer.

 3. Rul ned på listen, vælg Autoformat... eller Autoformater nu, klik på Tilføj, og klik så på OK.

  Vælg kommandoen Autoformat på Hurtig adgang

 4. Du kører kommandoen ved at klikke på ikonet Autoformat i værktøjslinjen Hurtig adgang.

  Ikonet Autoformat

Se også

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×