Konfiguration af egenskaberne for tabelfunktionsmåden for Power View-rapporter

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du bruger Power View, du kan angive egenskaber for tabelfunktionsmåden til at ændre funktionsmåden gruppe med detaljerækker og giver et bedre standardplacering af identifikationsoplysninger (som navne, foto-id'er eller logobilleder) i feltet beholdere, kort og diagrammer.

Bemærk!:  Du skal angive række-id, før du kan angive andre egenskaber.

 1. Åbn Power Pivot. Du kan finde oplysninger i Starte Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tilføjelsesprogrammet .

 2. Klik på tabelfanen i bunden af vinduet for at vælge den tabel, du vil konfigurere egenskaber.

 3. Klik på Avanceret > Tabelfunktionsmåde.

 4. Vælg en kolonne i tabellen, der indeholder kun entydige værdier og ingen tomme værdier i Række-id. Angive et række-id, er det første trin til at angive andre egenskaber.

 5. Vælg i Behold entydige rækker, kolonner, der skal behandles som entydige, selvom de er dubletter (for eksempel medarbejder fornavn og efternavn, i de tilfælde, hvor to eller flere medarbejdere deler det samme navn).

 6. Kolonnen Standardetiket indeholder et visningsnavn til at repræsentere rækkedata (for eksempel medarbejderens navn i en post).

  I nogle Power View-visualiseringer såsom kort vises standardnavn i en større skrifttype. Hvis du har også angive et standardbillede, vises standardnavn under standardbilledet i fanerne i en feltbeholder.

 7. Vælg en kolonne indeholder i Standardbillede, et billede, der repræsenterer rækkedata (for eksempel en foto-ID på en post).

Denne artikel indeholder

Hvorfor indstille egenskaber for tabelfunktionsmåden?

Standardfelter

Egenskaben række-id

Egenskaben Behold entydige rækker

Standardnavne

Standardbilleder

Optimere til specifikke layouts

Billeder mangler

Sådan angiver du en kolonne indeholder URL-adresser til billede

Sådan angiver du en kolonne indeholder binære billeder

Tabeller mangler en eller flere rækker

Matrixlayout er overfyldte

Diagram, der viser for mange elementer og niveauer på aksen

Næste trin

Se også

Hvorfor indstille egenskaber for tabelfunktionsmåden?

Power View grupperer elementer automatisk baseret på felter og præsentationsformatet, du bruger. I de fleste tilfælde giver standard grupperingen en optimal resultat. Men standard gruppering funktionsmåde for nogle tabeller, primært dem, der indeholder detaljerede data, nogle gange grupperer rækker, der ikke skal grupperes (for eksempel medarbejder eller kunde poster, der skal være angivet enkeltvis, særligt, når to eller flere personer dele den samme første og sidste navn). Du kan angive egenskaber, der kan medføre rækker, der skal være angivet enkeltvis i stedet for grupperet for disse tabeller.

Bemærk!: Ikke ændre standardfunktionen på tabeller, der fungerer som en opslagstabel (som en datotabel, en kategori produkttabellen eller en afdeling tabel, hvor tabellen består af et lille antal rækker og kolonner) eller oversigt over tabeller, der indeholder rækker, der er kun interessant når opsummeres (for eksempel tælling data, der opløftes efter køn, alder eller Geografi). For opslags- og oversigt over tabeller giver standard gruppering funktionsmåde det bedste resultat.

Toppen af siden

Standardfelter

Du kan angive, hvilke felter føjes til Power View automatisk, hvis en person klikker på tabelnavnet i Power View-feltlisten. En tabel kan have en masse felter, men nogle af dem der sandsynligvis bruges oftere end andre.

 1. Fanen > Standardfeltsæti Power Pivot vinduet > Avanceret .

 2. Markere et felt i felterne i tabellen , og klik på Tilføj.

 3. Det er flyttet til standardfelter i rækkefølge.

 4. Når du har alle de felter, du vil, kan du ændre den rækkefølge, de vises. Vælg et felt, og klik på Flyt op eller Flyt ned.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Egenskaben række-id

I tabellen angiver række-id en enkelt kolonne, der indeholder kun entydige værdier og ingen tomme værdier. Egenskaben række-id bruges til at ændre gruppering så en gruppe ikke er baseret på en række felt sammensætning, men i stedet på en fast kolonne, der altid bruges til at identificere entydigt en række, uanset de felter, der bruges i et bestemt rapportlayout.

Angive denne egenskab ændres standard gruppering funktionsmåde fra dynamisk gruppering baseret på de kolonner, der findes i visningen til fast gruppering funktioner, der indeholder en oversigt over baseret på række-id. Ændre standard gruppering funktionsmåde er relevant for rapportlayout, som en matrix, der ellers ville gruppe (eller Vis subtotaler) for hver kolonne i rækken.

Angivelse af et række-id giver mulighed for følgende yderligere egenskaber: egenskaben Behold entydige rækker , egenskaben Standardetiket og egenskaben Standardbillede , hver især påvirker feltfunktionsmåden i Power View.

Du kan også bruge Række-id alene som en separat egenskab til at give mulighed for følgende:

 • Brug af binære billeder i en rapport. Ved at fjerne tvetydighed omkring række entydige, kan Power View se Sådan tildeles standardbilleder og standardnavne for en bestemt række.

 • Fjerne uønskede subtotaler i en matrixrapport. Standard gruppering på niveauet for felt opretter en subtotal for hvert felt. Hvis du vil kun en enkelt subtotal, der beregnes på niveauet for række skal giver angive række-id dette resultat.

Du kan ikke angive et række-id for tabeller, der er markeret som datotabeller. Række-id er angivet til datotabeller, når du markerer tabellen. Du kan finde yderligere oplysninger finder er markeret som dato.

Toppen af siden

Egenskaben Behold entydige rækker

Denne egenskab kan du angive, hvilke kolonner formidle identitetsoplysninger (som medarbejdernavnet på en eller en produktkode) på måde, der adskiller én række fra en anden. I tilfælde, hvor rækker vises skal være identiske (som to kunder med samme navn), Gentag de kolonner, du angiver for denne egenskab i tabellen rapport.

Afhængigt af, hvilke kolonner, du føjer til en rapport, kan du finde rækker, der behandles som identiske rækker, fordi værdierne i hver række, der ser ud til at være den samme (for eksempel to kunder med navnet Jon Yang). Det kan skyldes, at andre kolonner, der indeholder graduering (som et mellemnavn, adresse eller fødselsdato) ikke er i rapportvisning. I et scenarie er standardfunktionsmåden at skjule de identiske rækker i en enkelt række, summering af enhver beregnede værdier i et enkelt større resultat fra de kombinerede rækker.

Du kan angive en eller flere kolonner, der altid skal gentages, ved at angive egenskaben Behold entydige rækker , selvom der er identiske forekomster, når du opretter denne kolonne til rapportvisningen. Beregnede værdier, der er knyttet til rækken fordeles nu, baseret på hver enkelt række i stedet for gendannes op til enkelt række.

Bemærk!:  Da kolonnerne slutbrugeren vælger kan påvirke grupperingen, som ændrer filterkontekst til udtryk beregninger, model designere skal varetage til at oprette målinger, der returnerer de korrekte resultater.

Toppen af siden

Standardnavne

Denne egenskab specificerer en etiket, der vises en fremtrædende plads i en kort eller et diagram eller sammen med standardbilledet i navigationsbåndet i feltet rapporten. Når den bruges med et standardbillede, vises standardnavn under billedet. Når du vælger en standardnavn, Vælg den kolonne, der giver de fleste oplysninger om rækken (for eksempel en navn).

I fanen strimmel layoutet for en flisebeholder med navigationsbåndet øverst, vises standardnavn i titelområdet under et billede som defineret af egenskaben standardbillede. Eksempelvis hvis du har en liste over medarbejdere, kan du flisen medarbejderoplysninger, via deres foto-ID som standardbillede og medarbejdernavn som standardnavn. Kolonnen standard etiket vises altid under billedet i fanerække af en objektbeholder til felter, selvom du ikke eksplicit markerer den på rapportlisten.

I fanerækkelayoutet forside for en flisebeholder med navigation på tværs af bunden af felter, vises standardbilledet uden standardnavn.

Standardnavn vises i et kort layout i en større skrifttype i titelområdet øverst i hvert kort. Eksempelvis hvis du har en liste over medarbejdere, kan du gøre kort med medarbejderoplysninger, via deres foto-ID som standardbillede og medarbejdernavn som standardnavn.

Toppen af siden

Standardbilleder

Denne egenskab angiver et billede, der vises som standard i fanerække i en flise eller fremtrædende under standardnavn til venstre i et kort. Et standardbillede skal være visuelt indhold. Som eksempler kan nævnes et foto-ID i medarbejdertabellen, en kunde logo i en kunde tabel eller en land figur i en Geografi tabel.

Bemærk!:  Billeder kan leveres fra URL-adresser til en billedfil på en webserver, eller som binære data, der er integreret i projektmappen. Hvis billedet er baseret på en URL-adresse, skal du også angive kolonnen som en billedtype, så Power View henter billedet i stedet for at få vist URL-adressen som tekstdata i rapporten.

Toppen af siden

Optimere til specifikke layouts

I dette afsnit beskrives effekten af at angive egenskaber for tabelfunktionsmåden fra hensyn til et bestemt præsentationsformat og dataegenskaber. Hvis du forsøger at finjustere layoutet af en matrixrapport, f.eks, kan du bruge disse oplysninger til at forstå, hvordan du kan forbedre en matrix præsentation med egenskaber for tabelfunktionsmåden i modellen.

Billeder mangler

Egenskaber, du angiver i modellen fastslå, om billeder er visualized i en rapport eller repræsenteres som tekstværdier i rapporten. Billeder mangler i det følgende eksempel fra rapporten. Hvor skal vises et billede, vises URL-adressen på billedfilen i stedet. Dette sker, fordi tekst i modellen, fortolkes som tekst i rapporten. Du kan ændre dette problem ved at angive egenskaber i en kolonne, der indeholder en URL-adresse til billede. Egenskaben giver besked om Power View til at bruge kolonneværdien som en URL-adresse i stedet for at få den vist som tekst.

Rapportegenskaber

Sådan angiver du en kolonne indeholder URL-adresser til billede

 • Kontrollér, at Datakategori er angivet til URL-adresse til billede (foreslået)i PowerPivot -vinduet > Avanceret under fanen > sektionen Egenskaber for rapportering .

 • Hvis ikke, skal du klikke på pil ned for Datakategori > Mere kategorier> billedets URL-adresse.

Sådan angiver du en kolonne indeholder binære billeder

 • I PowerPivot -vinduet > Avanceret fanen > Egenskaber for rapportering section> Tabelfunktionsmåde.

 • Vælg en kolonne, der indeholder entydige værdier for Række-id.

Tabeller mangler en eller flere rækker

Nogle gange standard gruppering funktionsmåde resultaterne i et resultat, som er modsatte af det, du ville; nærmere betegnet kan vises detaljerækkerne, der findes i modellen, ikke i rapporten. Som standard, Power View-grupper på de kolonner, du føjer til visningen. Hvis du føjer Landenavn til rapporten, vises hvert land én gang i visningen, selvom den underliggende tabel kan indeholde tusindvis af rækker, der indeholder flere forekomster af hvert landenavn. I dette tilfælde giver standard gruppering funktionsmåde det rigtige resultat.

Imidlertid overveje et andet eksempel, hvor du måske flere forekomster af en række skal vises, fordi faktisk de underliggende rækker indeholder data om forskellige enheder. I dette eksempel Antag, at du har to kunder begge navngivet Jon Yang. Ved hjælp af standard gruppering funktionsmåde for vises kun én forekomst af Jon Yang i rapporten. Desuden fordi kun én forekomst vises på listen, er summen af den pågældende værdi for begge kunder målingen Årlige indtægter . I dette tilfælde, hvor kunder, der deler det samme navn er faktisk forskellige personer, giver standard gruppering funktionsmåde et forkert resultat.

Eksempel på en rapport med entydige værdier

Hvis du vil ændre standard gruppering funktionsmåde, angive egenskaber for Række-id og Behold entydige rækker . Behold entydige rækker, Vælg i kolonnen Efternavn så denne værdi gentages for en række, selvom den allerede findes i en anden række. Når du ændrer egenskaberne og genudgive projektmappen, kan du oprette den samme rapport, men denne gang, du får vist begge kunder med navnet Jon Yangmed den Årlige indtægter korrekt allokeres til hver enkelt.

Rapport eksempel, der viser kombinerede værdier

Matrixlayout er overfyldte

Når du præsenterer en detaljeret tabel i en matrix, indeholder standard grupperingen en opsummerede værdi for hver kolonne. Det kan være flere summarizations, end du ønsker, afhængigt af dine mål. Hvis du vil ændre denne funktionsmåde, kan du angive Række-id. Ingen yderligere egenskaber, der skal angives; kun indstilling række-id er tilstrækkeligt at ændre grupperingen, så summarizations beregnes for hver række, der er baseret på dets entydige række-id.

Sammenlign følgende før og efter billeder, der viser effekten af at angive denne egenskab for et matrix-layout.

Før: Standardgruppering baseret på felter i matrix

Rapportegenskaber
Efter: Gruppering efter række-id

Rapportegenskaber

Diagram, der viser for mange elementer og niveauer på aksen

Diagramrapporter, der viser detaljerede data skal bruge række-id som en akse. Aksen er defineret, hvilket resulterer i et bedste gæt layout, der ikke muligvis mening uden en række-id. Hvis du vil ændre denne funktionsmåde, kan du angive Række-id. Ingen yderligere egenskaber, der skal angives; kun indstilling række-id er tilstrækkeligt at ændre grupperingen, så summarizations beregnes for hver række, der er baseret på dets entydige række-id.

Sammenlign følgende før og efter billeder, der viser effekten af at angive denne egenskab for et diagramlayout. Det er den samme rapport med identiske felter og præsentation. Den eneste forskel er nederste billedet viser en rapport, når Række-id blev angivet i tabellen elementer.

Rapportegenskaber
Før: Standardgruppering baseret på felter i et diagram

Rapportegenskaber

Efter: Gruppering efter række-id (række-id bliver aksen)

Toppen af siden

Næste trin

Når du har evalueret tabellerne i modellen og indstille egenskaberne for tabelfunktionsmåden for disse med detaljerækkerne, der skal altid vises som individuelle elementer, kan du yderligere optimere modellen gennem yderligere egenskaber eller indstillinger. Finde flere oplysninger om Power View Selvstudium: optimere din datamodel til Power View-rapportering.

Bemærkninger!:  Ophavsrettigheder til video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Demografiske data fra UNData (data.un.org) på Microsoft Azure Marketplace

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu, som er distribueret ifølge licensen på Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Toppen af siden

Se også

PowerPivot-rapporteringsegenskaber for Power View

PowerPivot: Effektiv dataanalyse og datamodellering i Excel

Selvstudium: Pivottabeldataanalyse med en datamodel i Excel 2013

Videoer om Power View og PowerPivot

Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×