Konfiguration af egenskaberne for tabelfunktionsmåden for Power View-rapporter

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du bruger Power View, kan du angive egenskaber for tabelfunktionsmåde for at ændre funktionsmåden for detaljerækker og give en bedre standardplacering for at identificere oplysninger (f. eks navne, foto-id'er eller logobilleder) i flise beholdere, kort og diagrammer.

Bemærk!:  Du skal angive række-id, før du kan angive andre egenskaber.

 1. Åbn Power Pivot. Se Start Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tilføjelsesprogram for at få mere at vide.

 2. Klik på fanen Tabel nederst i vinduet for at vælge den tabel, du vil konfigurere egenskaber for.

 3. Klik på Avanceret _GT_ tabelfunktionsmåde.

 4. I række-idskal du vælge en kolonne i tabellen, der kun indeholder entydige værdier og ingen tomme værdier. Angivelse af et række-id er det første trin til at angive andre egenskaber.

 5. I Behold entydige rækkerskal du vælge kolonner, der skal behandles som entydige, selvom de er dubletter (f. eks. medarbejders fornavn og efter navn, for de tilfælde, hvor to eller flere medarbejdere deler det samme navn).

 6. Kolonnen standardetiket indeholder et visningsnavn, der repræsenterer række data (f. eks. medarbejdernavn i en medarbejderpost).

  I nogle Power View-visualiseringer, f. eks kort, vises standardnavnet i en større skrifttype. Hvis du også har angivet et standardbillede, vises standardnavnet under standardbilledet under fanerne i en flise beholder.

 7. I standardbilledeskal du vælge en kolonne indeholder et billede, der repræsenterer række dataene (f. eks. et foto-id i en medarbejderpost).

I denne artikel

Hvorfor angive egenskaber for tabel funktionsmåden?

Standardfelter

Egenskaben række-id

Egenskaben Behold entydige rækker

Standardnavne

Standardbilleder

Optimere til bestemte layout

Billeder mangler

Sådan angiver du, at en kolonne indeholder billed-URL-adresser

Sådan angiver du, at en kolonne indeholder binære billeder

Tabeller mangler en eller flere rækker

Matrix layout er for overfyldt

Diagram, der viser for mange elementer og niveauer på aksen

Næste trin

Se også

Hvorfor angive egenskaber for tabel funktionsmåden?

Elementer i Power View grupperer automatisk baseret på de felter og det præsentationsformat, du bruger. I de fleste tilfælde giver standard grupperingen et optimalt resultat. Men for nogle tabeller, der primært indeholder detaljerede data, vil standard funktionsmåden nogle gange gruppere rækker, der ikke skal grupperes (f. eks. medarbejder-eller kundeposter, der skal vises individuelt, især når to eller flere personer have samme fornavn og efter navn. For sådanne tabeller kan du angive egenskaber, der medfører, at rækker vises individuelt i stedet for grupperede sammen.

Bemærk!: Du må ikke ændre standardfunktionsmåden for tabeller, der fungerer som en opslagstabel (f. eks en datotabel, en produktkategori eller en afdelings tabel, hvor tabellen består af et relativt lille antal rækker og kolonner), eller opsummerings tabeller, der indeholder rækker, der kun er interessant, når du opsummerer (f. eks. optællings data, der opløftes af køn, alder eller geografi). For opslags-og oversigts tabeller giver standardfunktionen til gruppering det bedste resultat.

Toppen af siden

Standardfelter

Du kan angive, hvilke felter der føjes til Power View automatisk, hvis nogen klikker på tabelnavnet i Power View-feltlisten. En tabel kan have mange felter, men nogle af dem bruges sandsynligvis oftere end andre.

 1. I vinduet Power Pivot >-fanen Avanceret > standardfeltsættet.

 2. Vælg et felt i felterne i tabellen , og klik på Tilføj.

 3. Det flyttes til standardfelter i rækkefølge.

 4. Når du har alle de ønskede felter, kan du ændre den rækkefølge, de vises i. Markér et felt, og klik på Flyt op eller Flyt ned.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Egenskaben række-id

I tabellen angiver række-id'et en enkelt kolonne, der kun indeholder entydige værdier og ingen tomme værdier. Egenskaben række-id bruges til at ændre grupperingen, så en gruppe ikke er baseret på en rækkes felt komposition, men i stedet for en fast kolonne, der altid bruges til entydigt at identificere en række, uanset hvilke felter der bruges i et bestemt rapportlayout.

Hvis du angiver denne egenskab, ændres standard grupperings funktionsmåden fra dynamisk gruppering baseret på de kolonner, der vises i visningen, til en fast grupperet funktionsmåde, der opsummerer baseret på række-id'et. Hvis du ændrer standardindstillingerne for gruppering, er det relevant for rapportlayout, f. eks en matrix, der ellers ville gruppere (eller vise subtotaler) for hver kolonne i rækken.

Hvis du angiver et række-id, aktiveres følgende yderligere egenskaber: egenskaben Behold entydige rækker , egenskaben standardetiket og egenskaben standardbillede , der hver især påvirker felt funktionsmåden i Power View.

Du kan også bruge række-id alene som en enkeltstående egenskab til at aktivere følgende:

 • Brug af binære billeder i en rapport. Hvis du fjerner flertydighed omkring række entydighed, kan Power View bestemme, hvordan standardbilleder og standardetiketter skal tildeles til en given række.

 • Fjern uønskede subtotaler fra en matrix rapport. Standardgruppering på feltniveau opretter en subtotal for hvert felt. Hvis du kun vil have en enkelt subtotal, der beregnes på rækkeniveau, giver angivelse af række-id'et dette resultat.

Du kan ikke angive et række-id for tabeller, der er markeret som dato tabeller. For dato tabeller er række-id'et angivet, når du markerer tabellen. Du kan finde flere oplysninger i dialog boksen Markér som datotabel.

Toppen af siden

Egenskaben Behold entydige rækker

Denne egenskab gør det muligt for dig at angive, hvilke kolonner der skal have identitetsoplysninger (f. eks et medarbejdernavn eller en produktkode) på den måde, der adskiller én række fra en anden. Hvis rækker ser ud til at være identiske (f. eks. to kunder med det samme navn), gentages de kolonner, du angiver for denne egenskab, i rapport tabellen.

Afhængigt af hvilke kolonner du føjer til en rapport, kan du finde rækker, der behandles som identiske rækker, fordi værdierne i hver række ser ud til at være ens (f. eks. to kunder med navnet Jon Yang). Dette kan skyldes, at andre kolonner, der leverer differentiering (f. eks et mellemnavn, adresse eller fødselsdato), ikke er i rapportvisningen. I et sådant scenarie er standardfunktionsmåden at skjule de identiske rækker i en enkelt række, hvilket opsummerer eventuelle beregnede værdier i et enkelt større resultat fra de kombinerede rækker.

Hvis du angiver egenskaben Behold entydige rækker , kan du angive en eller flere kolonner, der altid skal gentages, også selvom der er dublerede forekomster, hver gang du føjer denne kolonne til rapportvisningen. Beregnede værdier, der er knyttet til rækken, tildeles nu på basis af hver enkelt række i stedet for at blive rullet op til en enkelt række.

Bemærk!:  Da de kolonner, som slutbrugeren vælger, kan påvirke grupperingen, som ændrer filter konteksten for Expression-beregninger, skal model designere være klar til at oprette mål, der returnerer de korrekte resultater.

Toppen af siden

Standardnavne

Denne egenskab angiver en etiket, der vises tydeligt i et kort eller diagram, eller sammen med standardbilledet i navigations rækken i en flise rapport. Når den bruges sammen med et standardbillede, vises standardnavnet under billedet. Når du vælger en standardetiket, skal du vælge den kolonne, der giver mest oplysninger om rækken (f. eks. et navn).

I fane layoutet for en flise beholder med navigations striben øverst, vises standardnavnet i titelområdet under et billede, sådan som det er defineret af egenskaben standardbillede. Hvis du for eksempel har en liste over medarbejdere, kan du overføre medarbejderoplysninger, bruge deres foto-ID som standardbillede og medarbejdernavn som standardetiket. Kolonnen standardetiket vises altid under billedet i navigationen i fane navigationen i en flise beholder, selvom du ikke eksplicit vælger den på rapportfeltlisten.

I et udgangs flow layout for en flise beholder med navigationen langs den nederste del af fliserne vises standardbilledet uden standardnavnet.

I et kortlayout vises standardnavnet i en større skrifttype i titelområdet øverst på hvert kort. Hvis du for eksempel har en liste over medarbejdere, kan du tage kort med medarbejderoplysninger ved at bruge deres foto-ID som standardbillede og medarbejdernavn som standardetiket.

Toppen af siden

Standardbilleder

Denne egenskab angiver et billede, der vises som standard i navigationen i fane navigationen i en flise rapport eller fremtræder under standardnavnet til venstre for et kort. Et standardbillede skal være visuelt indhold. Eksempler omfatter et foto-ID i tabellen medarbejdere, et kunde logo i en kundetabel eller en lande figur i en geografi tabel.

Bemærk!:  Billeder kan udformes fra URL-adresser til en billedfil på en webserver eller som binære data, der er integreret i projektmappen. Hvis billedet er baseret på en URL-adresse, skal du sørge for også at angive kolonnen som en billedtype, så Power View henter billedet i stedet for at vise URL-adressen som tekstdata i rapporten.

Toppen af siden

Optimere til bestemte layout

I dette afsnit beskrives virkningen af at angive egenskaber for tabel funktionsmåder ud fra et bestemt præsentationsformat og egenskaber for dataene. Hvis du forsøger at finjustere layoutet af en matrix rapport, kan du bruge disse oplysninger til at forstå, hvordan du kan forbedre en matrix præsentation, ved hjælp af egenskaber for tabelfunktionsmåde i modellen.

Billeder mangler

Egenskaber, du angiver i modellen, afgør, om billeder visualiseres i en rapport eller vises som tekstværdier i rapporten. I følgende eksempel mangler billeder i rapporten. Hvor et billede skal vises, vises billedfilens URL-adresse i stedet. Dette problem opstår, fordi teksten i modellen fortolkes som tekst i rapporten. Du kan ændre denne funktionsmåde ved at angive egenskaber for en kolonne, der indeholder en billed-URL-adresse. Egenskaben giver Power View besked om at bruge kolonneværdien som en URL-adresse i stedet for at vise den som tekst.

Rapportegenskaber

Sådan angiver du, at en kolonne indeholder billed-URL-adresser

 • I sektionen PowerPivot -vinduet > Avanceret > rapporterings egenskaber skal du kontrollere, at data kategori er angivet til billed-URL-adresse (foreslået).

 • Hvis det ikke er, skal du klikke på rullepilen for data kategori _GT_ flere kategorier_GT_ URL-adresse til billede.

Sådan angiver du, at en kolonne indeholder binære billeder

 • I PowerPivot -vinduet _GT_ avanceret > rapporterings egenskaber section> tabelfunktionsmåde.

 • For række-idskal du vælge en kolonne, der indeholder entydige værdier.

Tabeller mangler en eller flere rækker

Nogle gange resulterer standard funktionsmåden i et resultat, der er det modsatte af det, du har tænkt. detaljerede rækker, der findes i modellen, vises ikke i rapporten. Som standard er Power View-grupper på de kolonner, du føjer til visningen. Hvis du føjer landenavn til rapporten, vises hvert land én gang i visningen, selvom den underliggende tabel kan indeholde tusindvis af rækker, der omfatter flere forekomster af hvert land navn. I dette tilfælde giver standardindstillingerne for gruppering det korrekte resultat.

Du skal dog overveje et andet eksempel, hvor du måske vil have flere forekomster af en række til at blive vist, da de underliggende rækker indeholder data om forskellige enheder. I dette eksempel antager du, at du har to kunder med navnet Jon Yang. Hvis du bruger standardindstillingerne for gruppering, vises der kun én forekomst af Jon Yang i rapporten. Da der kun vises én forekomst på listen, er den årlige indkomst for målingen summen af den pågældende værdi for begge kunder. I denne situation, hvor kunder, der deler det samme navn, faktisk er forskellige personer, giver standard funktionsmåden et forkert resultat.

Eksempel på en rapport, der viser entydige værdier

Hvis du vil ændre standardindstillingerne for gruppering, skal du angive række-id'et og beholde entydige egenskaber for rækker. I Behold entydige rækkerskal du vælge kolonnen efter navn, så denne værdi gentages for en række, selvom den allerede vises i en anden række. Når du har ændret egenskaberne og genudgiver projektmappen, kan du oprette den samme rapport, kun denne gang får du vist både kunder med navnet Jon Yangmed den årlige indtægt , der er tildelt hver enkelt.

Eksempel på en rapport, der viser kombinerede værdier

Matrix layout er for overfyldt

Når du præsenterer en detalje tabel i en matrix, får standard grupperingen en summeret værdi for hver kolonne. Afhængigt af dine mål kan det være mere opsummeret, end du ønsker. Hvis du vil ændre denne funktionsmåde, kan du angive række-id. Der skal ikke angives yderligere egenskaber. Det er tilstrækkeligt at angive række-id, hvis du vil ændre grupperingen, så opsummeringer beregnes for hver række ud fra dens entydige række-id.

Sammenlign følgende før og efter billeder, der viser effekten af at angive denne egenskab for et matrix layout.

Før: Standardgruppering baseret på felter i matrix

Rapportegenskaber

Rapportegenskaber

Diagram, der viser for mange elementer og niveauer på aksen

Diagramrapporter, der viser detaljerede data, skal bruge række-id'et som en akse. Hvis der ikke er et række-id, er aksen ikke defineret, hvilket resulterer i et layout, der kan opnå en fornemmelse. Hvis du vil ændre denne funktionsmåde, kan du angive række-id. Der skal ikke angives yderligere egenskaber. Det er tilstrækkeligt at angive række-id, hvis du vil ændre grupperingen, så opsummeringer beregnes for hver række ud fra dens entydige række-id.

Sammenlign følgende før og efter billeder, der viser effekten af at angive denne egenskab for et diagramlayout. Det er den samme rapport, med identiske felter og præsentation. Den eneste forskel er det nederste billede viser en rapport efter angivelse af række-id i tabellen elementer.

Rapportegenskaber

Rapportegenskaber

Toppen af siden

Næste trin

Når du har evalueret tabellerne i modellen, og du har angivet egenskaber for tabel funktionsmåden på dem, der indeholder detaljerækker, der altid skal vises som individuelle elementer, kan du yderligere optimere modellen via yderligere egenskaber eller indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om Power View under Selvstudium: optimere din data model til Power View-rapportering.

Bemærkninger!:  Ophavsrettigheder til video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Populations data, der er leveret af unData (data.un.org) på Microsoft Azure Marketplace

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu, som er distribueret ifølge licensen på Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Toppen af siden

Se også

PowerPivot-rapporterings egenskaber for Power View

PowerPivot: effektiv dataanalyse og datamodellering i Excel

Selvstudium: Analyse af pivottabeldata vha. en datamodel i Excel 2013

Power View-og PowerPivot-videoer

Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×