Kompatibilitetsproblemer med formler i Excel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Kompatibilitetskontrollen har fundet et eller flere kompatibilitetsproblemer med tidligere versioner Microsoft Excel i forbindelse med formler.

Begynder med Excel 2007, som standard kontrollerer kompatibilitetskontrollen, om der er problemer med tidligere versioner af Excel. Hvis du kun er interesseret i en bestemt version, fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for de andre versioner.

Dialogboksen Kompatibilitetskontrol i Excel

Vigtigt!: 

  • Hvis du ser problemer i listen Betydeligt funktionstab, skal du løse dem, før du gemmer filen, så du kan forhindre permanent tab af data eller forkert funktionalitet.

  • Du kan eventuelt vælge at løse problemerne på listen Mindre pålidelighedstab, inden du fortsætter med at gemme projektmappen – data eller funktionalitet går ikke tabt, men det kan medføre ændringer af udseende eller funktioner, når du åbner den i en tidligere version af Excel.

Tip!: Hvis der er mange problemer, der skal undersøges, kan du vælge Kopiér til nyt ark. Brug den nye Kompatibilitetsrapport til at løse problemerne.

Denne artikel indeholder

Problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Problemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Problem

Løsning

Nogle regneark indeholder flere matrixformler, som refererer til andre regneark, end dem, der understøttes af det valgte filformat. Nogle af disse matrixformler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 og nyere projektmappe matrixer, der refererer til andre regneark er begrænset af tilgængelig hukommelse, men i Excel 97-2003 regneark kun kan indeholde op til 65,472 projektmappe matrixer, der refererer til andre regneark. Projektmappe matrixer ud over maksimumgrænsen konverteres til og få vist #VALUE! fejl.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder matrixformler, som refererer til et andet regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder matrixer med flere elementer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Matrixer med mere end 256 kolonner eller 65.536 rækker gemmes ikke, og det medfører måske andre resultater.

Hvad betyder det?    I Excel 2010 og nyere kan du bruge matrixformler, der indeholder elementer for mere end 256 kolonner og 65.536 rækker. I Excel 2007, dette overstiger grænsen for array-elementer og kan returnere andre resultater.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder matrixformler, som har flere elementer end det, der understøttes i tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Nogle formler indeholder flere værdier, referencer og/eller navne, end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 og nyere er den maksimale længde på formelindhold 8.192 tegn, og den maksimale interne formellængde er 16.384 byte. Den maksimale længde på formelindhold er 1.024 tegn i Excel 97-2003, og den maksimale interne formellængde er 1,800 byte. Når kombinationen af formelargumenter (herunder værdier, referencer og/eller navne) overskrider de maksimale grænser for Excel 97-2003, medfører formlerne #VALUE! fejl, når du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler, hvor grænsen for den maksimale formellængde i Excel 97-2003 overskrides, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #VÆRDI!

Nogle formler indeholder flere indlejringsniveauer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end syv indlejringsniveauer gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 og nyere en formel kan indeholde op til 64 indlejringsniveauer, men i Excel 97-2003, er det maksimale antal indlejringsniveauer kun 7.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end syv indlejringsniveauer, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder funktioner, der har flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler, der har mere end 30 argumenter pr. funktion, gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 og nyere en formel kan indeholde op til 255 argumenter, men i Excel 97-2003 er maksimumgrænsen for argumenter i en formel kun 30.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 30 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler bruger flere operander, end der tillades af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 og nyere det maksimale antal operander, der kan bruges i formler er 1.024, men i Excel 97-2003 er maksimumgrænsen for operander i formler kun 40.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 40 operander, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder funktioner med flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end 29 argumenter i en funktion gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 og nyere en brugerdefineret funktion (), som du opretter ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA) kan indeholde op til 60 argumenter, men i Excel 97-2003, antallet af argumenter i brugerdefinerede funktioner begrænset af VBA til kun 29.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner, som bruger mere end 29 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlen #VÆRDI! Du skal muligvis bruge VBA-kode for at ændre brugerdefinerede funktioner.

En eller flere funktioner i denne projektmappe er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Excel.  Når den genberegnes i tidligere versioner, returnerer disse funktioner fejlværdien #NAVN? i stedet for de aktuelle resultater.

Hvad betyder det?    Excel 2007 og nyere indeholder nye og omdøbte funktioner. Fordi disse funktioner ikke er tilgængelige i Excel 97-2003, vil de returnere #NAME? fejl i stedet for de forventede resultater, når projektmappen åbnes i den tidligere version af Excel..

I nogle tilfælde føjes præfikset _xlfn til formlen, f.eks. =_xlfn.HVIS.FEJL (1,2).

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner, som ikke er tilgængelige i tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #NAVN?

Kompatibilitetsfunktioner er tilgængelige for alle funktioner, der er omdøbt. Du kan undgå fejl ved at bruge disse funktioner i stedet.

Nye funktioner kan erstattes med de rette funktioner, der er tilgængelige i tidligere versioner af Excel. Du kan også fjerne formler, der bruger nye funktioner, ved at erstatte dem med formelresultaterne.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller, der ikke understøttes i det valgte filformat.  Disse referencer konverteres til cellereferencer.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 eller nyere kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitiv til at arbejde med tabel data, når du bruger formler, som henviser til en tabel, enten dele af en tabel eller hele tabellen. Denne funktion understøttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller, så du kan ændre dem til de cellereferencer, du vil bruge.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller i andre projektmapper, der i øjeblikket ikke kan åbnes i denne version af Excel. Referencerne konverteres til #REF, når de gemmes i Excel 97-2003-format, da de ikke kan konverteres til arkreferencer.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 eller nyere kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitiv til at arbejde med tabel data, når du bruger formler, som henviser til en tabel, enten dele af en tabel eller hele tabellen. Denne funktion understøttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer. Men hvis de strukturerede referencer peger på tabeller i andre projektmapper, der ikke er åbent, de, konverteres til og vises som #reference fejl.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller i andre projektmapper, så du kan ændre dem for at undgå #REF-fejl.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder datavalideringsregler, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder. Disse datavalideringsregler gemmes ikke.

Hvad betyder det?    I Excel 2010 og nyere kan datavalideringsregler referere til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder. Denne type datavalideringsregel understøttes ikke i Excel 97-2007 og er ikke tilgængelige.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsregler, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark. Disse datavalideringsregler understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 2010 og nyere kan du bruge datavalideringsregler, der refererer til værdier i andre regneark. Denne type datavalidering understøttes ikke i Excel 97-2007 og kan ikke vises i regnearket.

Men alle datavalideringsregler forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer under fanen Indstillinger i dialogboksen Datavalidering (gruppen Dataværktøjer under fanen Data).

Projektmappen indeholder et datakonsolideringsområde, der henviser til celler uden for række- og kolonnegrænserne for det valgte filformat. Formelreferencer til data i dette område justeres og vises muligvis ikke korrekt i en tidligere version af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 og nyere kan konsolideringen dataområder indeholde formler, der refererer til data uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat. I Excel 97-2003 er regnearksstørrelse kun 256 kolonner gange 65.536 rækker. Formel referencer til data i celler uden for denne kolonne- og kolonnegrænsen justeres og vises muligvis ikke korrekt.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde datakonsolideringsområder, der indeholder formelreferencer til data uden for række- og kolonnegrænsen i Excel 97-2003, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Denne projektmappe indeholder brugerdefinerede beskrivelser af VBA-brugerdefinerede funktioner. Alle brugerdefinerede beskrivelser fjernes.

Hvad betyder det?    I kan Excel 2010 og nyere du bruge Visual Basic for Applications (VBA) til at oprette brugerdefinerede funktioner med brugerdefinerede beskrivelser. Brugerdefinerede beskrivelser, der ikke understøttes i Excel 97-2007 og fjernes.

Hvad kan du gøre?    Du behøver ikke at udføre en handling, da alle brugerdefinerede beskrivelser fjernes.

Toppen af siden

Problemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Problem

Løsning

Nogle matrixformler i denne projektmappe refererer til en hel kolonne. I tidligere versioner af Excel, bliver disse formler muligvis konverteret til fejlværdien #NUM!, når de genberegnes.

Hvad betyder det?    Matrixformler, der refererer til en hel kolonne i Excel 2007 eller nyere, konverteres til og vises som #NUM! fejl, når de genberegnes i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de matrixformularer, der refererer til en hel kolonne, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at undgå #NUM!-fejl.

Et eller flere definerede navne i denne projektmappe indeholder formler, der bruger mere end de 255 tegn, der er tilladt i det valgte filformat. Disse formler gemmes, men afkortes, når de redigeres i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Hvis grænsen på 255 tegn, der understøttes i Excel 97-2003, overskrides i navngivne områder i formler, fungerer formlen korrekt, men den afkortes i dialogboksen Navn og kan ikke redigeres.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder navngivne områder i formler, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så brugerne kan redigere formlerne i Excel 97-2003.

Nogle formler i denne projektmappe er sammenkædet med andre projektmapper, der er lukket. Hvis disse formler genberegnes i tidligere versioner af Excel, uden af de projektmapper, de er kædet sammen med, åbnes, kan der ikke returneres tegn ud over grænsen på 255 tegn.

Hvad betyder det?    Hvis formler i en projektmappe er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, kan de kun vise op til 255 tegn, når de genberegnes i Excel 97-2003. Formelresultaterne afkortes muligvis.

Hvad kan du gøre?    Søg efter de celler, der indeholder formler, som er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, så du kan kontrollere kæderne og foretage de nødvendige ændringer for at undgå afkortede formelresultater i Excel 97-2003.

En datavalideringsformel indeholder mere end 255 tegn.

Hvad betyder det?    Hvis grænsen på 255 tegn, der understøttes i Excel 97-2003, overskrides i datavalideringsformler, fungerer formlen korrekt, men den afkortes og kan ikke redigeres.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsformler, og brug derefter færre tegn i formlen, så brugerne kan redigere dem i Excel 97-2003.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×