Kompatibilitetsproblemer med betinget formatering

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Kompatibilitetskontrollen har fundet et eller flere kompatibilitetsproblemer, der er relateret til betinget formatering.

Vigtigt!: Inden du gemmer projektmappen i et tidligere filformat, skal du løse de problemer, der kan medføre betydelige tab af funktionalitet, så du kan forhindre permanent tab af data eller forkert funktionalitet.

Du kan eventuelt vælge at løse de problemer, der medfører mindre pålidelighedstab, inden du fortsætter med at gemme projektmappen – data eller funktionalitet går ikke tabt, men det kan medføre ændringer af udseendet eller funktioner, når du åbner den i en tidligere version af Microsoft Excel.

Denne artikel indeholder

Problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Problemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Problem

Løsning

Nogle celler indeholder flere betingede formater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Kun de første tre betingelser bliver vist i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 og nyere betinget formatering indeholde op til 64 betingelser, men i Excel 97-2003 kan du kun se de første tre betingelser.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, hvor der er anvendt betinget formatering med mere end tre betingelser, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at bruge ikke mere end tre betingelser.

Nogle celler indeholder overlappende betingede formateringsområder. I tidligere versioner af Excel evalueres alle de betingede formateringsregler ikke på de overlappende celler. De overlappende celler viser forskellig betinget formatering.

Hvad betyder det?    Områder med overlappende betinget formatering understøttes ikke i Excel 97-2003, og den betingede formatering vises ikke som forventet.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der har områder med overlappende betinget formatering, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå overlapning.

En eller flere celler i projektmappen indeholder en betinget formateringstype, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, f.eks. datalinjer, farveskalaer eller ikonsæt.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 kan du ikke se betinget formatering typer, som datalinjer, farveskalaer og ikonsæt, top eller bund rangerede værdier over eller under middel værdier, unikke eller dublerede værdier og sammenligning af tabel kolonne til at bestemme, hvilke celler der skal formateres.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg for at finde celler, der har betingede formateringstyper, der er nye i Excel 2007 eller nyere versioner i kompatibilitetskontrollen, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at bruge kun formateringstyper, der understøttes i tidligere versioner af Excel.

Nogle celler indeholder betinget formatering, hvor indstillingen Stop hvis sand ikke er markeret. I tidligere versioner af Excel genkendes denne indstilling ikke, og Excel standser efter den første sande betingelse.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 kan der ikke anvendes betinget formatering, uden at der standses, når betingelsen er opfyldt. Betinget formatering anvendes ikke længere, når den første betingelse er sand.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, hvor indstillingen Stop hvis sand ikke er markeret, og klik derefter på Ret for at løse kompatibilitetsproblemet.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder typen af betinget formatering på et separat område (såsom top/bund N, top/bund N %, over/under gennemsnittet eller over/under standardafvigelsen). Dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 kan du ikke se betinget formatering i ikke-sammenhængende celler.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder en type betinget formatering i et separat område, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at bruge regler for betinget formatering, der er tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

Nogle pivottabeller i denne projektmappe indeholder betinget formatering, der muligvis ikke virker korrekt i tidligere versioner af Excel. Reglerne for betinget formatering viser ikke de samme resultater, når du bruger disse pivottabeller i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Betinget formatering resultater du kan se i pivottabeller i Excel 97-2003 kan ikke den samme som i Excel 2007 og nyere pivottabeller.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde felter i pivottabeller, der indeholder regler for betinget formatering, og anvend derefter regler for betinget formatering, der er tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder betinget formatering, som refererer til værdier i andre regneark. Disse betingede formater understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 kan vises betinget formatering, som refererer til værdier i andre regneark ikke.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, som refererer til værdier i andre regneark, og anvend derefter betinget formatering, der ikke refererer til værdier i andre regneark.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder betinget formatering og bruger formatet 'Tekst, der indeholder' sammen med en reference eller en formel. Disse betingede formater understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?     I Excel 97-2007 vises betinget formatering, som bruger formler til tekst, der indeholder regler ikke i regnearket.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, som bruger formler til tekst, der indeholder regler, og anvend derefter betinget formatering, der understøttes i tidligere versioner af Excel.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en regel, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, da der findes en formelfejl i området.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2007, kan betinget formatering, der bruger områdebaserede regler ikke vises korrekt i regnearket når de områdebaserede regler indeholder formelfejl.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder områdebaserede regler, som indeholder formelfejl, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så områdebaserede regler ikke indeholder formelfejl.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder et ikonsæt for betinget formatering, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Understøttes ikke i Excel 97-2007, betinget formatering, som viser et ikon for bestemte og ikonsæt for de vises ikke i regnearket.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, som viser et bestemt ikonsæt, og kontrollér derefter, at den betingede formatering ikke viser det pågældende ikonsæt.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en regel for datalinjer, der bruger en "negativ værdi". Disse datalinjer understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2007 vises betinget formatering, der indeholder en regel for datalinjer, der bruger en negativ værdi ikke i regnearket.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder betinget formatering, og som indeholder negative datalinjer, da formatet for negative værdier er angivet til Automatisk i dialogboksen Ny formateringsregel (fanen Hjem, gruppen Typografier, Betinget formatering, Ny regel), eller Akseindstillinger er angivet til Automatisk eller Cellemidtpunkt i dialogboksen Indstillinger for negativ værdi og akse (fanen Hjem, gruppen Typografier, Betinget formatering, Ny regel, formattypografien Datalinje, knappen Negative værdier og akser), og foretag derefter de nødvendige ændringer.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder betinget formatering, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder. Disse betingede formater gemmes ikke.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2007 vises betinget formatering, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder ikke i regnearket.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder, og rediger derefter det antal af ikke-sammenhængende celleområder, som den betingede formatering refererer til.

Toppen af siden

Problemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Problem

Løsning

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en regel for datalinjer, der bruger en indstilling for fyld, kant eller "linjens retning". Disse datalinjer understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Betinget formatering, der indeholder en regel for datalinjer, der bruger en udfyldt farve eller kant eller venstre mod højre og højre mod venstre liggende retning indstillinger for datalinjer vises ikke i regnearket i Excel 97-2007.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, som indeholder en regel for betinget formatering af datalinjer, hvor der bruges en udfyldt farve eller kant eller indstillinger for venstre mod højre- og højre mod venstre-retning for datalinjer, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×