Kompatibilitetskontrol i PowerPoint

PowerPoint til Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du bruger Kompatibilitetskontrol, kan der blive vist meddelelser om muligt tab af funktionalitet, når du gemmer en PowerPoint-præsentation som en PowerPoint 97-2003-fil (.ppt). Dette dokument indeholder meddelelser, som genereres af Kompatibilitetskontrol. Brug oplysningerne under hver meddelelse til at se, hvorfor meddelelsen vises samt forslag til handlinger, der skal udføres.

Der er oplysninger om, hvordan du bruger Kompatibilitetskontrol, i:

Der er to slags meddelelser fra Kompatibilitetskontrol:

 1. I de mest almindelige tilfælde mister du Rediger funktionaliteten kun, når du åbner filen i en tidligere version af PowerPoint. Hvis du gemmer en præsentation med en SmartArt-grafik til en tidligere version af PowerPoint format, og derefter åbne denne fil i tidligere versioner af PowerPoint, ændres SmartArt-grafik for eksempel på et billede. Hvis du åbner filen igen i en nyere version af PowerPoint uden at foretage ændringer, der SmartArt-grafik billede, kan du dog fortsætte med at redigere din SmartArt-grafik. Slags meddelelser har "i tidligere versioner af PowerPoint" i dem.

 2. I det andet tilfælde går funktionalitet permanent tabt. Hvis du f.eks. har ændret pladsholderteksten på et brugerdefineret layout, går pladsholderteksten permanent tabt.

Du kan ikke redigere visse indhold fra senere versioner af PowerPoint i tidligere versioner af PowerPoint. For eksempel konverteres figurer og tekst med nye effekter til billeder (bitmap) i nogle tidligere versioner af PowerPoint at sikre, at de ser ens i en præsentation. Som et resultat, kan ikke du ændre stregtykkelse, fyldfarve eller andre aspekter af figurer og tekst. Også, når teksten er slået til en bitmap, en hvilken som helst animationer på teksten vises ikke under præsentationen.

Tip:    Hvis du vil ændre en SmartArt-grafik, en figur eller andre objekter i præsentationen, skal du gemme en kopi af din PowerPoint-præsentation, og Gem derefter kopien som en PowerPoint 97-2003-fil (.ppt). Du kan foretage ændringer til den oprindelige præsentation ved at gøre dette, hvis din SmartArt-grafik, figurer eller andre objekter konverteres til billeder, når du gemmer præsentationen i formatet af en tidligere version.

Medieklip, der er integreret eller opgraderes i PowerPoint 2010 eller nyere versioner, konverteres til et billede, du ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et medieklip, der er indsat eller opgraderet i præsentationen.

Indsæt medieklippet igen, og brug Kæde til fil i stedet for at integrere.

For at bevare figurens visuelle udseende bliver nogle effekter konverteret til billeder, der bruges som fyld i figuren. Du kan stadig redigere eventuel tekst, fordi teksten vises oven på billederne.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En figur med en eller flere af følgende effekter: skygge (indre), glød, facet, bløde kanter eller gradueringsfyld.

Fjern effekterne.

For at bevare figurens visuelle udseende bliver figuren og eventuel tekst i figuren konverteret til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Tekst med en eller flere af følgende effekter: refleksion, skygge (indre), skær, transformation, 3D-rotation, tekstkonturer eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern teksteffekterne.

Gennemstreget eller dobbelt gennemstreget tekst, spalter med tekst, underordnede tekstniveauer 6 - 9 eller lodret tekst.

Fjern disse ved hjælp af knapperne i grupperne Skrifttype eller Afsnit under fanen Hjem.

En figur med en refleksionseffekt.

Fjern effekterne.

For at bevare dine grupperede figurers visuelle udseende konverteres de grupperede figurer til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Grupperede figurer med en eller flere af følgende effekter anvendt på alle figurer: refleksion, skær, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

For at bevare SmartArt-grafikkens visuelle udseende konverteres SmartArt-grafikken til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En SmartArt-grafik.

SmartArt-grafik konverteres til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint end Office PowerPoint 2007. Du kan dog ophæve grupperingen af SmartArt-grafikken, som derefter kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint. Bemærk, at når du konverterer SmartArt-grafik til individuelle figurer, er funktionerne under fanerne SmartArt-værktøjer ikke længere tilgængelige.

For at bevare tabellens visuelle udseende konverteres tabellen til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En tabel med WordArt i cellerne.

Fjern teksteffekterne.

En tabel med en eller flere af følgende effekter: refleksion, celle facet, skygge eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

Denne meddelelse vises, når du føjer en effekt til en figur, der medfører, at det konverterede billede bliver større end 30 megabyte.

Meddelelsen vises, fordi din figur indeholder

Prøv denne løsning

En figur med en eller flere af følgende effekter: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

For at bevare de grupperede figurers visuelle udseende konverteres de grupperede figurer til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint, og eventuelle effekter fjernes.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Grupperede figurer med en eller flere af følgende effekter anvendt på alle figurer: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

Du modtager muligvis denne meddelelse, hvis præsentationen indeholder en brugerdefineret version af værktøjslinjen Hurtig adgang, brugerdefinerede dele af brugergrænsefladen, der ikke understøttes i tidligere versioner af PowerPoint end Office PowerPoint 2007, eller begge dele. Disse brugerdefinerede funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En eller flere knapper er føjet til værktøjslinjen Hurtig adgang specifikt for denne præsentation.

En tilpasset brugergrænseflade.

Fordi Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet) i Office PowerPoint 2007 og PowerPoint 2010 er meget forskelligt fra menuerne og værktøjslinjerne i tidligere versioner af PowerPoint, vil eventuelle tilpasninger, der er foretaget i Office PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010, ikke være tilgængelige i tidligere versioner af PowerPoint.

I tidligere versioner af PowerPoint kan du føje lignende brugerdefinerede kommandoer til værktøjslinjer og menuer.

I Microsoft Office Excel 2007 og nyere versioner er regnearksstørrelsen 16.384 kolonner gange 1.048.576 rækker. Men regnearksstørrelsen i tidligere versioner af Excel er kun 256 kolonner gange 65.536 rækker. Data i celler uden for denne kolonne- og rækkegrænse går tabt i tidligere versioner af Excel. Formelreferencer til data i dette område returnerer fejlværdien #REFERENCE!.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et diagram, der er oprettet ud fra celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol i Excel for at finde de celler og områder, der ligger uden for række- og kolonnegrænserne, markér dem, og placer dem derefter inden for kolonne- og rækkegrænserne eller i et andet regneark ved hjælp af kommandoerne Klip og Sæt ind.

Denne meddelelse vises, når du gemmer en præsentation, der indeholder et brugerdefineret layout med et eller flere ActiveX-objekter, som en PowerPoint 97-2003-præsentation (.ppt).

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et eller flere ActiveX-objekter, der er føjet til et brugerdefineret layout.

Klik på Fortsæt, hvis præsentationen ikke indeholder kode. Koden fjernes derefter fra præsentationen.

Hvis præsentationen indeholder kode, og du vil beholde den, skal du klikke på Annuller.

Bemærkninger!: 

 • Du kan ikke gemme kode, der er knyttet til ActiveX-objekter i brugerdefinerede layout, til tidligere filformater end PowerPoint 2007.

 • Gem filen som en præsentation (.pptx) for at undgå tabt eller beskadiget kode.

Når du gemmer en præsentation, der indeholder et brugerdefineret layout med brugerdefineret prompttekst, vises denne meddelelse.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et brugerdefineret layout med brugerdefineret prompttekst.

Når du gemmer som en tidligere version, ændrer PowerPoint automatisk prompttekst til almindelig pladsholdertekst eller til et tekstfelt.

Ret pladsholderen til et tekstfelt, og skriv den brugerdefinerede prompt i tekstfeltet.

Denne meddelelse vises, når du tilføjer en animationseffekt til en pladsholder på et brugerdefineret layout.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En animationseffekt føjet til en pladsholder på et brugerdefineret layout.

Når du gemmer som en tidligere version, ændrer PowerPoint automatisk pladsholderen til standardpladsholderen uden animation.

Ret pladsholderen til et tekstfelt eller en figur, og anvend animationen på den.

Når du anvender visse animationseffekter på figurer og derefter gemmer præsentationen i filformatet for en tidligere version af PowerPoint, vises dine animationer muligvis ikke. Det skyldes, at animationen er forbundet til tekst eller en figur, der blev ændret til et billede.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv den ne løsning

En animationseffekt anvendt på en figur, der bliver ikke-redigerbar (f.eks. SmartArt-grafik).

Når du gemmer som en tidligere version, ændrer PowerPoint automatisk pladsholderen til standardpladsholderen uden animation.

Ret objektet til et animeret billede ved at gøre følgende:

 1. Markér figuren på sliden.

 2. Højreklik på figuren, og vælg Gem som billede.

 3. Når du har gemt, skal du klikke på Billede i gruppen Billeder under fanen Indsæt.

 4. Naviger til billedet, og klik derefter på Indsæt.

 5. Anvend animationen på billedet.

Denne meddelelse vises, når du gemmer en præsentation, der indeholder et ikke-initialiseret ActiveX-objekt. Et ikke-initialiseret ActiveX-objekt er et kontrolelement, som ikke er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer ActiveX-objekter, under Aktivere eller deaktivere ActiveX-indstillinger i Office-filer.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et ikke-initialiseret ActiveX-objekt.

 1. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen. Der vises en sikkerhedsdialogboks, hvor du kan aktivere ActiveX-objektet. Hvis du gør dette, initialiseres ActiveX-objektet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du træffer en sikker beslutning, før du klikker på en indstilling, under Aktivere eller deaktivere ActiveX-indstillinger i Office-filer.

 2. Hvis du fortsat vil se beskeden, når du har fulgt trin 1, skal du slette ActiveX-objektet fra din præsentation.

Bruge kompatibilitetskontrollen til at identificere potentielle tab af funktionalitet, når du gemmer præsentationen Microsoft Office PowerPoint 2007 i filformatet i en tidligere version af PowerPoint. Dette dokument indeholder meddelelser, som kompatibilitetskontrollen genererer. Brug oplysningerne under hver meddelelse for at se, hvad årsag til meddelelsen vises og forslag om, hvad der skal ske.

Der findes to forskellige typer meddelelser fra kompatibilitetskontrol.

I de mest almindelige tilfælde mister du Rediger funktionaliteten kun, når filen åbnes i en tidligere version af PowerPoint. Eksempelvis hvis du gemmer en præsentation med SmartArt-grafik til en tidligere version af PowerPoint-format, og derefter åbne denne fil i en tidligere version af PowerPoint, ændres SmartArt-grafikken til et billede. Men hvis du åbner filen igen i Office PowerPoint 2007, uden at foretage ændringer, SmartArt-grafik billede, du kan fortsætte med at redigere din SmartArt-grafik. Disse typer meddelelser har "i tidligere versioner af PowerPoint" i dem.

I det andet tilfælde mister du permanent funktionalitet. Hvis du har ændret pladsholderteksten på et brugerdefineret layout, pågældende pladsholderteksten for eksempel blive slettet permanent.

Du kan ikke redigere visse Office PowerPoint 2007 indhold i tidligere versioner af PowerPoint. For eksempel konverteres figurer og tekst med nye effekter til billeder (bitmap) i tidligere versioner af PowerPoint for at sikre, at de ser ens i en præsentation. Som et resultat, kan ikke du ændre stregtykkelse, fyldfarve eller andre aspekter af figurer og tekst. Også, når teksten er slået til en bitmap, en hvilken som helst animationer på teksten vises ikke under præsentationen.

Tip!: Hvis du vil ændre SmartArt-grafik, en figur eller andre objekter i præsentationen Office PowerPoint 2007, Gem en kopi af præsentationen Office PowerPoint 2007, og Gem derefter kopien som en PowerPoint 97-2003-fil. Du kan foretage ændringer til den oprindelige Office PowerPoint 2007 præsentation ved at gøre dette, hvis din SmartArt-grafik, figurer eller andre objekter konverteres til billeder, når du gemmer præsentationen i formatet af en tidligere version.

For at bevare figurens visuelle udseende bliver nogle effekter konverteret til billeder, der bruges som fyld i figuren. Du kan stadig redigere eventuel tekst, fordi teksten vises oven på billederne.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En figur med en eller flere af følgende effekter: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjerne effekter eller gradueringsfyld.

For at bevare figurens visuelle udseende bliver figuren og eventuel tekst i figuren konverteret til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Tekst med en eller flere af følgende effekter: refleksion, glød, facet, skygge (indre eller perspektiv), cd'en transformation, 3D-rotation, tekstkonturer eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjerne teksteffekt, disposition eller fyld.

Gennemstreget eller dobbelt gennemstreget tekst, spalter med tekst, underordnede tekstniveauer 6 - 9 eller lodret tekst.

Fjern disse ved hjælp af knapperne i grupperne Skrifttype eller Afsnit under fanen Hjem.

En figur med en eller flere af følgende effekter: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjerne effekter eller gradueringsfyld.

For at bevare dine grupperede figurers visuelle udseende konverteres de grupperede figurer til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Grupperede figurer med en eller flere af følgende effekter anvendt på alle figurer: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjerne en 3D-effekt.

For at bevare SmartArt-grafikkens visuelle udseende konverteres SmartArt-grafikken til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En SmartArt-grafik.

SmartArt-grafik konverteres til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint end Office PowerPoint 2007. Du kan dog konvertere SmartArt-grafik til individuelle figurer, som kan ændres ved hjælp af tidligere versioner af PowerPoint. Bemærk, at når du konverterer en SmartArt-grafik til individuelle figurer, funktioner på fanerne SmartArt-værktøjer er ikke længere tilgængelig.

Hvis du vil bevare samme visuelle udseende af indholdsfortegnelsen, konverteres tabellen til et billede, du ikke kan redigeres i en tidligere version af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En tabel med WordArt i cellerne.

Fjerne WordArt-typografi.

En tabel med en eller flere af følgende effekter: refleksion, celle facet, skygge eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

Denne meddelelse vises, når du føjer en effekt til en figur, der medfører, at det konverterede billede bliver større end 30 megabyte.

Meddelelsen vises, fordi din figur indeholder

Løsning t o prøve

En figur med en eller flere af følgende effekter: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjerne effekter eller gradueringsfyld.

For at bevare de grupperede figurers visuelle udseende konverteres de grupperede figurer til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint, og eventuelle effekter fjernes.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Grupperede figurer med en eller flere af følgende effekter anvendt på alle figurer: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjerne en 3D-effekt.

Du modtager muligvis denne meddelelse, hvis præsentationen indeholder en brugerdefineret version af værktøjslinjen Hurtig adgang, brugerdefinerede dele af brugergrænsefladen, der ikke understøttes i tidligere versioner af PowerPoint end Office PowerPoint 2007, eller begge dele. Disse brugerdefinerede funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En eller flere knapper er føjet til værktøjslinjen Hurtig adgang specifikt for denne præsentation.

En tilpasset brugergrænseflade.

Da Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet) i Office PowerPoint 2007 er meget forskelligt fra menuerne og værktøjslinjerne i tidligere versioner af PowerPoint, er eventuelle tilpasninger, der er foretaget i Office PowerPoint 2007 er ikke tilgængelige i tidligere versioner af PowerPoint.

I tidligere versioner af PowerPoint kan du føje lignende brugerdefinerede kommandoer til værktøjslinjer og menuer.

Regnearksstørrelse er 16.384 kolonner gange 1.048.576 rækker i Microsoft Office Excel 2007, men regnearksstørrelse af tidligere versioner af Excel er kun 256 kolonner gange 65.536 rækker. Data i celler uden for denne kolonne og række grænse går tabt i tidligere versioner af Excel. Formel referencer til data i dette område vil returnere #reference! fejl.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et diagram, der er oprettet ud fra data i celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat.

Klik på Office Excel 2007 kompatibilitetskontrol, finde for at finde de celler og områder, der falder uden for række- og kolonnegrænserne, markér dem, og placer dem inden for kolonne- og eller i et andet regneark ved hjælp af Klip og Indsæt kommandoer.

Når du gemmer en Office PowerPoint 2007 præsentation, der indeholder et brugerdefineret layout med en eller flere ActiveX-objekter som en PowerPoint 97-2003-præsentation (.ppt), vises denne meddelelse.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En eller flere ActiveX-objekter, der føjes til et brugerdefineret layout.

Hvis præsentationen ikke indeholder kode, skal du klikke på Fortsæt.

Hvis præsentationen indeholder kode, skal du klikke på Annuller.

Bemærkninger!: 

 • Du kan ikke gemme kode, der er knyttet til ActiveX-objekter i brugerdefinerede layout, til tidligere PowerPoint-filformater i Office PowerPoint 2007.

 • For at undgå tabt eller beskadiget kode, skal du gemme filen som en PowerPoint 2007-præsentationsfil (.ppt).

Når du gemmer en præsentation, der indeholder et brugerdefineret layout med brugerdefineret prompttekst, vises denne meddelelse.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et brugerdefineret layout med brugerdefineret prompttekst.

Slette den brugerdefinerede prompttekst fra det brugerdefinerede layout.

Vælg Brugerdefineret teksten i pladsholderen i visningen Slidemaster, og derefter slette den. Almindelig pladsholdertekst vender tilbage, når den brugerdefinerede tekst slettes.

Denne meddelelse vises, når du tilføjer en animationseffekt til en pladsholder på et brugerdefineret layout.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En animationseffekt føjet til en pladsholder på et brugerdefineret layout.

Slette animationseffekten fra pladsholderen ved at gøre følgende:

 1. Vælg pladsholderen, i visningen Diasmaster.

 2. Klik på Brugerdefineret Animation i gruppen animation under fanen animationer.

 3. Klik på Fjern i Brugerdefineret Animation opgaverude.

Når du anvende visse animationseffekter på figurer og derefter gemme præsentationen i formatet af en tidligere version af PowerPoint, animationer, kan ikke ses. Dette skyldes, at animationen, der er på tekst eller en figur, som er blevet slået til et billede.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En animationseffekt, der er anvendt på en figur, der bliver.

Slette animationen ved at gøre følgende:

 1. Klik på den figur, der indeholder den animation, du vil slette.

 2. Vælg Ingen Animation i gruppen animation på listen Animer under fanen animationer.

Når du gemmer en præsentation, der indeholder en ikke-initialiseret ActiveX-objekt, vises denne meddelelse. Et ikke-initialiseret ActiveX-objekt er et kontrolelement, der ikke er blevet aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om aktivering af ActiveX-objekter, skal du se aktivere eller deaktivere ActiveX-objekter i Office-dokumenter.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et ikke-initialiseret ActiveX-objekt.

 1. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen. Der vises en sikkerhedsdialogboks, der giver dig mulighed for at aktivere ActiveX-objektet. Hvis du gør det til starte ActiveX-objektet. Oplysninger om, hvordan du gør en sikker beslutning, før du klikker på en indstilling, skal du se aktivere eller deaktivere ActiveX-indstillinger i Office-filer.

 2. Hvis du fortsat vil se beskeden, når du har udført trin 1, skal du slette ActiveX-objektet fra din præsentation.

Relaterede emner

Hvordan åbner jeg en PowerPoint 2013-præsentation i PowerPoint 2003 eller tidligere?
Åbne en præsentation, der er oprettet i en anden version af PowerPoint

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×