Kommandolinjeparametre til Microsoft Office-produkter

Når du starter et Microsoft Office-produkt, kører startprocessen på en standardmåde. Microsoft Word viser f. eks Word-velkomstbilledet og indlæser skabelonen Normal. Men lad os antage, at du vil have Word til at starte uden velkomstbilledet og derefter indlæse en anden skabelon end skabelonen Normal. Eller du vil tilpasse processen endnu mere ved at indlæse et tilføjelsesprogram eller afspille en makro, når du starter. Du kan tilføje indstillinger som denne ved hjælp af underkommandoer, der kaldes Kommandolinjeparametre , til en Office-appens start kommando.

Hvis du kun vil bruge tilpasningen én gang, kan du skrive kommandoen og skifte i dialogboksen Kør (menuen Start) i Microsoft Windows. Hvis du vil bruge en bestemt parameter mange gange, eller hver gang du starter appen, kan du oprette en genvej på skrivebordet, der starter programmet ved hjælp af den samme parameter og de samme parametre. Denne artikel beskriver, hvordan du gør begge dele. Det omfatter også en tabel, der viser alle de parametre og parametre, der er tilgængelige i Office-Apps på computeren.

Hvis du bruger en kommandolinjeparameter, betyder det ikke, at du skal skrive hele start-kommandoen ved kommandoprompten. Du kan starte Office-appen som sædvanlig, ved at klikke på programikonet på skrivebordet eller ved at klikke på programnavnet i menuen Start . Alle start metoder gør stort set det samme: de kører appens. exe-fil, også selvom du ikke skriver kommandoen eller endda ser den.

En kommandolinjeparameter er en modifikator, der føjes til. exe-filen. En start fil med en switch ser sådan ud.

 outlook.exe /nopreview

I dette eksempel er en kommandolinjeparameter blevet føjet til. exe-filen til Microsoft Outlook. Switchen består af en skråstreg og et ord eller en forkortelse, der angiver skifterens handling. Denne parameter fortæller Outlook, at den skal starte uden at vise læseruden.

En parameter efterfølges nogle gange af en eller flere specifikke instruktioner, der kaldes parametre, som giver programmet flere oplysninger om, hvordan du kører. exe-kommandoen. Følgende kommando fortæller f. Outlook, at der skal indlæses et bestemt profilnavn ved start.

outlook exe /profile profilename

Kontaktnavne kan ikke forkortes og skelner ikke mellem store og små bogstaver. Deres parametre er nogle gange små og store bogstaver.

Her er navnene på Start kommandoerne for Office-produkterne Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint Fremviser, Outlook og Access.

Word

Winword. exe

Excel

Excel. exe

PowerPoint

POWERPNT. exe

PowerPoint-fremviser

PPTVIEW. exe

Outlook

Outlook. exe

Adgang

Msaccess. exe

Når du bruger en af Office-start kommandoerne, skal du angive den fulde sti til produktets. exe-fil. Bekræft placeringen af denne fil på computeren. Denne tabel viser placeringen af. exe-filerne, hvis du har accepteret standardmappe placeringerne under installationen.

I Office 2007

Windows 32-bit: C:\Programmer (x86) \Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bit: C:\Programmer\Microsoft Office\Office12\

I Office 2010

Windows 32-bit: C:\Programmer (x86) \Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bit: C:\Programmer\Microsoft Office\Office14\

I Office 2013

Windows 32-bit: C:\Programmer (x86) \Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bit: C:\Programmer\Microsoft Office\Office15\

I Office 2016
& Office 2019

Windows 32-bit: C:\Programmer (x86) \Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bit: C:\Programmer\Microsoft Office\Office16\

I Office 365

Windows 32-bit:C:\Programmer (x86) \Microsoft Office\root\Office16\

Windows 64-bit: C:\Programmer\Microsoft Office\root\Office16\

 1. I Windows 10 skal du klikke på ikonet Søg eller Cortana på proceslinjen, skrive Kørog derefter klikke på kommando prompt i resultaterne.

  I Windows 8 skal du trykke på Windows-tasten, skrive Kørog derefter trykke på ENTER.

  I Windows 7 skal du klikke på Start, pege på alle programmer, klikke på tilbehørog derefter klikke på Kør.

 2. I dialogboksen Kør skal du skrive et anførselstegn, angive den fulde sti for appens. exe-fil og derefter skrive et andet anførselstegn. Du kan også klikke på Gennemse for at finde og vælge filen. I dette tilfælde angives anførselstegnene automatisk.

 3. Skriv et mellemrum efter det afsluttende anførselstegn, og skriv derefter parameteren. Du kan for eksempel skrive:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Næste gang du starter appen, åbnes den som normalt. Hvis du vil gøre din tilpassede start tilgængelig til gentagen brug, skal du gå til næste sektion.

Bemærk følgende om, hvordan du brugerkommandolinje parametre:

 • Du kan kun bruge et skift ad gangen. Det er ikke muligt at starte en Office-app med flere parametre.

 • Hvis parameteren er en sti til en placering på din computer eller et filnavn med mellemrum, skal du sætte det i dobbelte anførselstegn – f. eks/t "måned Report. dotx".

 • Skift og parametre skelner ikke mellem store og små bogstaver. For eksempel fungerer/RO som/ro.

 • Medtag et tomt mellemrum før hver parameter og et før hver parameter.

 1. Højreklik på skrivebordet i Windows, peg på Ny, og klik derefter på Genvej i genvejsmenuen.

 2. I guiden Opret genvejskal du i feltet Skriv placeringen af elementet element skrive et dobbelte anførselstegn ("), angive den fulde sti for appens. exe-fil (herunder filnavnet) og derefter skrive et andet dobbelte anførselstegn. (Du kan også klikke på Gennemse for at finde og vælge filen. I så fald tilføjes anførselstegnene automatisk.)

 3. Efter det afsluttende anførselstegn skal du skrive et mellemrum og derefter skrive parameteren og eventuelle parametre. Hvis parameteren er en sti til en placering på computeren, og stien indeholder et mellemrum, skal det også være omgivet af anførselstegn. Eksempler:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klik på Næste.

 5. Skriv et nyt navn til genvejen i boksen Skriv et navn til denne genvej, og klik derefter på Udfør.

  Guiden opretter genvejen og placerer den på skrivebordet.

Når du vil bruge genvejen til at starte appen, skal du dobbeltklikke på den.

Hvis du vil føje skrivebordsgenvejen til menuen Start i Windows, skal du højreklikke på genvejen og derefter klikke på Fastgør til menuen Start i genvejsmenuen.

Liste over kommandolinjeparametre til Office-produkter

Hvert Office-produkt har et forskelligt sæt kommandolinjeparametre.

Bemærk: Disse lister omfatter ikke alle de parametre, der er tilføjet siden Office 2007. Hvis du brugerkommandolinje parametre, og du vil have oplysninger om nyere tilgængelige parametre, bedes du svare Ja eller Nej til spørgsmålet "var disse oplysninger nyttige" i slutningen af dette emne. I det felt, der vises, skal du fortælle os, hvilket Office-produkt og hvilken version du er interesseret i.

Skift og parameter

Beskrivelse

/safe

Starter Word i fejlsikret tilstand.

/q

Starte Word uden at vise velkomstbilledet i Word.

/ttemplatename

Starte Word med et nyt dokument baseret på en anden skabelon end skabelonen Normal.

Eksempel    Hvis du vil starte Word med et dokument, der er baseret på en skabelon med navnet Myfax. dotx, der er gemt på C-drevet, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/tc:\Myfax.dotx

Bemærk!: Du skal ikke medtage et mellemrum mellem skiftet og navnet på skabelonfilen.

Sikkerhedsnote!: Da skabeloner kan indeholde makrovirus, skal du være forsigtig med at åbne dem eller oprette filer baseret på nye skabeloner. Tag følgende forholdsregler: Kør opdaterede antivirusprogrammer på computeren, Angiv sikkerhedsniveauet for makroer til høj, Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige, brug digitale signaturer, og vedligehold en liste over pålidelige kilder.

/t filename

Starter Word og åbner en eksisterende fil.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åbne skabelonfilen Myfax. dotx, der er gemt på C-drevet, skal du skrive følgende på kommandoprompten:

/t c:\Myfax.dotx

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åbne flere filer som minfil. docx og MyFile2. docx, hver, der er gemt på C-drevet, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Starte Word med et nyt dokument baseret på en eksisterende fil.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og oprette et nyt dokument baseret på fil minfil. docx, der er gemt på skrivebordet, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Starter Word og åbner en skrivebeskyttet kopi af et dokument, der er gemt på et Microsoft Windows SharePoint Services-websted. Webstedet skal være på en computer, der kører Word 2007 eller nyere eller Windows SharePoint Services 2,0 eller nyere.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åbne en kopi af filen minfil. docx, der er gemt i et dokumentbibliotek på URL-http://MySite/Documents, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Bemærk!: Hvis dokumentet er tjekket ud til dig, har parameteren /h ingen effekt. Word åbner filen, så du kan redigere den.

/pxslt

Starter Word og åbner et eksisterende XML-dokument, der er baseret på den angivne XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation).

Eksempel    Hvis du vil starte Word og anvende XSLT-MyTransform, der er gemt på C-drevet, til XML-filen data. XML, der også er gemt på C-drevet, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Starter Word og forhindrer tilføjelsesprogrammer og globale skabeloner (herunder skabelonen Normal) i at blive indlæst automatisk. Parameteren /a låser også indstillingsfilerne.

/ladd-in

Starter Word og indlæser derefter et bestemt tilføjelsesprogram til Word.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og derefter indlæse tilføjelsesprogrammet salg. dll, der er gemt på C-drevet, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/lc:\Sales.dll

Bemærk!: Du skal ikke medtage et mellemrum mellem skiftet og navnet på tilføjelsesfilen.

Sikkerhedsnote!: Vær forsigtig, når du kører eksekverbare filer eller kode i makroer eller programmer. Eksekverbare filer eller kode kan bruges til at udføre handlinger, der kan kompromittere sikkerheden for din computer og dine data.

/m

Starter Word uden at afspille AutoExec-makroer.

/mmacroname

Starte Word og derefter køre en bestemt makro. Parameteren /m forhindrer også, at Word kører AutoExec-makroer.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og derefter køre makro Salelead, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/mSalelead

Bemærk!: Du skal ikke medtage et mellemrum mellem skiftet og makroens navn.

Da makroer kan indeholde virus, skal du være omhyggelig med at køre dem. Tag følgende forholdsregler: Kør opdateret antivirussoftware på din computer. angive sikkerhedsniveauet for makroer til høj; Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Hav tillid til alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner . bruge digitale signaturer; Opret en liste over udgivere, der er tillid til.

/n

Starter en ny forekomst af Word, hvor der ikke er nogen åbne dokumenter. Dokumenter, der er åbnet i hver forekomst af Word, vises ikke som valg på listen Skift Windows -liste over andre forekomster.

/w

Starter en ny forekomst af Word med et tomt dokument. Dokumenter, der er åbnet i hver forekomst af Word, vises ikke som valg på listen Skift Windows -liste over de andre forekomster.

/r

Registrerer Word i Windows-registreringsdatabasen igen. Denne parameter starter Word, kører Office-konfiguration, opdaterer Windows-registreringsdatabasen og lukker derefter.

/x

Starter Word fra operativsystemets shell, så Word kun reagerer på én anmodning om DDE (Dynamic Data Exchange) (f. eks. for at udskrive et dokument programmeringsmæssigt).

/ztemplatename

Synligt fungerer præcist som parameteren /t . Du kan dog bruge parameteren /z sammen med Word til at oprette både en start og en ny begivenhed, hvorimod parameteren/t kun genererer en starthændelse.

Skift og parameter

Beskrivelse

sti til projektmappe | filnavn

Denne parameter kræver ikke en parameter.

Starter Excel og åbner den angivne fil.

Eksempel

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r sti til projektmappe | filnavn

Åbner en bestemt projektmappe som skrivebeskyttet.

Eksempel

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t sti til projektmappe | filnavn

Starter Excel og åbner den angivne fil som en skabelon.

Eksempel

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n sti til projektmappe | filnavn

Like /tstarter Excel og åbner den angivne fil som en skabelon.

Eksempel

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e eller /Embed

Forhindrer, at Excel-startskærmen vises, og at en ny Tom projektmappe åbnes.

Eksempel

excel.exe /e

/p sti til projektmappe

Angiver en mappe som den aktive arbejdsmappe (f. eks. den mappe, der peges på i dialogboksen Gem som ).

Eksempel

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s eller /safemode

Tvinger Excel til at forbigå alle filer, der er gemt i startmapper som standardmappen XLStart, der er placeret i den mappe, hvor Excel eller Microsoft Office er installeret.

Eksempel

excel.exe /s

/m

Opretter en ny projektmappe, der indeholder et enkelt XLM-makroark.

Eksempel

excel.exe /m

/A progID

Starter Excel og indlæser det tilføjelsesprogram til automatisering, der er angivet af progID for tilføjelsesprogram.

Eksempel

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Starter en ny forekomst (en separat proces) af Excel.

Eksempel

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Her er de kommandolinjeparametre, der er tilgængelige for PowerPoint.

Skift eller parameter

Handling

/B

Starter PowerPoint med en ny tom præsentation.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/b

/C

Starter PowerPoint med den angivne fil åben og starter også Microsoft Windows NetMeeting-møde.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/C NetMeetingPresentation. pptx

Bemærk!: Hvis du bruger denne parameter uden at angive en fil, startes PowerPoint uden at åbne en præsentation, og NetMeeting-møder er ikke startet.

/INDLEJRING

Starter PowerPoint uden at vise Office PowerPoint 2007 programvindue. Udviklere bruger dette skift, når de tester tilføjelsesprogrammer.

Eksempel: "c:\Programmer\Microsoftoffice\office12\POWERPNT.exe"/EMBEDDING

/M MAKRO

Afspiller en makro i en angivet præsentation.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/m minfil. pptm "MinMakro"

"MinMakro" er en makro i filen minfil. pptm.

/N

Starter PowerPoint og opretter en ny præsentation.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/n "sti\templatename.potx"

Dette eksempel angiver navnet på den skabelon, som den nye præsentation er baseret på: skabelonnavn. potx.

Hvis der ikke er angivet et skabelonnavn, starter PowerPoint en ny præsentation, der er baseret på den tomme skabelon (i kraft, det samme som at bruge parameteren/N uden et skabelonnavn).

/O

Starter PowerPoint og angiver en liste over filer, der skal åbnes.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/O fil name1. pptx, fil name2. pptx

/P

Udskriver præsentationen til standardprinteren ved hjælp af standardindstillinger.

Når du bruger parameteren/P, viser PowerPoint dialogboksen Udskriv , før du udskriver. Når du vælger indstillinger og klikker på OK, lukkes dialogboksen, og PowerPoint udskriver filen, hvorefter det lukkes. Hvis du slet ikke vil have vist PowerPoint, skal du i stedet bruge knappen/PT (Udskriv til).

Eksempel: "c:\Program files\microSoft office\office12\POWERPNT.exe"/p "minfil. pptx"

/PT

Udskriver præsentationen på den angivne printer ved hjælp af standardindstillingerne.

Hvis du slet ikke vil have vist PowerPoint, skal du bruge knappen/PT (Udskriv til).

Eksempel: "c:\Programmer\Microsoft forfice\office12\POWERPNT.exe"/PT "PrinterName" "" "" "" minfil. pptx "

PrinterName er navnet på den printer, der vises i feltet navn under printer i dialogboksen Udskriv . De tomme anførselstegn er nødvendige. anførselstegnene omkring PrinterName og stien til PPTX-filen er kun nødvendige, hvis der er mellemrum i et af navnene, men det er altid en god ide at bruge dem.

/PWO

Udskriver den angivne fil, men viser dialogboksen Udskriv .

Når du bruger parameteren/P, viser PowerPoint dialogboksen Udskriv , før du udskriver. Når du vælger indstillinger og klikker på OK, lukkes dialogboksen, og PowerPoint udskriver filen, hvorefter det lukkes. Hvis du slet ikke vil have vist PowerPoint, skal du i stedet bruge knappen/PT (Udskriv til).

Eksempel: "c:\Program FiLES\MICROSOFT office\office12\POWERPNT.exe"/PWO "minfil. pptx"

/GENDAN

Gendanner PowerPoint til den måde, det var, før programmet blev lukket unormalt. Når PowerPoint genstartes, vil det forsøge at gendanne og gendanne visse aspekter af program-og præsentations tilstanden, før det er lukket.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/Restore

/S

Åbner den angivne præsentationsfil som et slideshow.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/s "Præsenteration1. pptx"

Her er de kommandolinjeparametre, der er tilgængelige for PowerPoint Viewer.

Skift eller parameter

Handling

/D

Viser dialogboksen Åbn , når præsentationen slutter.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/d

/L

Læser en afspilningsliste over PowerPoint-præsentationer, der er indeholdt i en tekstfil.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/l "Your_Play_List. txt"

Bemærk!: Afspilningslistefilen er en liste over præsentations filnavne (efterstillet tilhørende sti, om nødvendigt). Det er ikke muligt at føje yderligere kommandolinjeskift til de enkelte præsentationer i afspilningslisten.

/N#

Åbner præsentationen på et bestemt slidenummer i stedet for slide 1.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/N5 "præsentation. pptx"

I dette eksempel åbnes Præsentation.pptx ved slide 5.

/S

Starter fremviseren uden at vise velkomstskærmen.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/s

/P

Sender præsentationen til en printer og udskriver filen.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/p "præsentation. pptx"

I dette eksempel udskrives filen Præsentation.pptx.

Parameter

Beskrivelse

/a

Opretter et element med det angivne filnavn som en vedhæftet fil.

Eksempel:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\my documents\Etiketter.doc"

Hvis der ikke angives nogen elementtype, bruges IPM.Note. Argumentet kan ikke bruges med meddelelsesklasser, der ikke er baserede på Outlook.

/altvba otmfilnavn

Åbner det VBA-program, der er angivet i otmfilnavn, i stedet for %appdata%microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c meddelelsesklasse

Opretter et nyt element med den angivne meddelelsesklasse (Outlookformularer eller en anden type gyldig MAPI-formular).

Eksempler:

 • /c ipm.activity opretter en journaloptegnelse

 • /c ipm.appointment opretter en aftale

 • /c ipm.contact opretter en kontaktperson

 • /c ipm.note opretter en e-mail

 • /c ipm.stickynote opretter en note

 • /c ipm.task opretter en opgave

/checkclient

Spørger efter standardprogrammet til e-mails, nyhedsgrupper og kontaktpersoner.

/cleanautocompletecache

Fjerner alle navne og mailadresser fra listen Autofuldførelse. (Kun Outlook 2013, 2016)

/cleancategories

Sletter eventuelle brugerdefinerede kategorinavne, du har oprettet. Gendanner kategoriernes standardnavne.

/cleanclientrules

Starter Outlook og sletter serverbaserede regler.

/cleanconvongoingactions

Sletter tabellen Samtalehandlinger (CAT; Conversations Actions Table). CAT-poster i en samtaletråd udløber normalt 30 dage efter sidste aktivitet. Kommandolinjeparameteren rydder alle samtalemærknings-, ignorerings- og flytteregler og stopper straks yderligere handlinger. (Kun Outlook 2013, 2016)

/cleandmrecords

Sletter den logfil, som oprettes, når en chef eller en stedfortræder afviser et møde.

/cleanfinders

Nulstiller alle søgemapper i Microsoft Exchange-postkassen kun for den første profil, der er åbnet.

/cleanfromaddresses

Fjerner alle manuelt tilføjede From-poster fra profilen.

/cleanmailtipcache

Fjerner alle MailTips fra cachen. (Kun Outlook 2013, 2016)

/cleanreminders

Rydder og genopretter påmindelser.

/cleanroamedprefs

Alle tidligere globale indstillinger slettes og kopieres igen fra de lokale indstillinger på computeren, hvor den pågældende parameter bruges. Dette omfatter de globale indstillinger for påmindelser, gitteret for ledig/optaget, arbejdstid, kalenderudgivelser og RSS-regler.

/cleanrules

Starter Outlook og sletter klient- og serverbaserede regler.

Kunde Hvis du har flere eller flere postkasser i din Outlook-profil, vil kørsel af /Cleanrules -kommandolinjeparameteren slette reglerne fra alle forbundne postkasser. Det anbefales derfor, at du kun kører denne kommando, når din Outlook-profil kun indeholder en destinations postkasse.

/cleanserverrules

Starter Outlook og sletter serverbaserede regler.

/cleansharing

Fjerner alle RSS-, internetkalender- og SharePoint-abonnementer fra Kontoindstillinger, men bevarer alt det tidligere overførte indhold til computeren. Dette er nyttigt, hvis du ikke kan slette et af abonnementerne i Outlook 2013.

/cleansniff

Tilsidesætter den program låsning, der bestemmer, hvilke computere (når du kører Outlook på samme tid) behandler møde elementer. Låsnings processen hjælper med at forhindre dublerede påmindelsesmeddelelser. Denne parameter fjerner spærringen på den computer, den bruges på. Dette gør det muligt for Outlook at behandle møde elementer.

/cleansubscriptions

Sletter abonnementsmeddelelser og egenskaberne for abonnementsfunktioner.

/cleanweather

Fjerner adresser, der er føjet til vejrfeltet.

/cleanviews

Gendanner standardvisningerne. Alle brugerdefinerede visninger, du har oprettet, går tabt.

/embedding

Kan bruges uden kommandolinjeparametre til standardgenoprettelse af OLE-objekter.

/f msgfilnavn

Åbner den angivne meddelelsesfil (.msg) eller gemte Microsoft Office-søgninger (.oss).

/finder

Åbner dialogboksen Avanceret søgning.

/hol holfilnavn

Åbner den angivne .hol-fil.

/ical icsfilnavn

Åbner den angivne .ics-fil.

/importNK2

Importerer indholdet af en .nk2-fil, der indeholder listen over kaldenavne, der bruges både af funktionen til automatisk kontrol af navn og Autofuldførelse.

/importprf prffilnavn

Starter Outlook og åbner/importerer den angivne MAPI-profil (*.prf). Hvis Outlook allerede er åbent, stilles profilen i kø til åbning ved næste rene start.

/launchtraininghelp emneid

Åbner Hjælp og viser det emne, som er angivet i emneid.

/m emailnavn

Giver brugeren mulighed for at føje et e-mail-navn til elementet. Kan kun bruges sammen med argumentet /c.

Eksempler:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailnavn

 • Outlook. exe/c ipm. note/m user@contoso. com? subject = test&Body = Hej

/noextensions

Både lokale og administrerede COM-tilføjelsesprogrammer (Component Object Model) slås fra.

/nopreview

Starter Outlook med læseruden slået fra.

/p msgfilnavn

Udskriver den angivne meddelelse (.msg).

/Profile- filnavn

Indlæser den angivne profil. Hvis profilnavnet indeholder et mellemrum, skal navnet angives i anførselstegn (" ").

/profiles

Åbner dialogboksen Vælg profil, uafhængigt af indstillinger under Indstillinger i menuen Funktioner.

/promptimportprf

Samme som /importprf, dog vises der en prompt, og brugeren kan annullere importen.

/recycle

Starter Outlook i et eksisterende Outlook-vindue, hvis et sådant findes. Bruges sammen med /explorer eller /folder.

/remigratecategories

Starter Outlook og starter følgende kommandoer på standardpostkassen:

 • Opgraderer farvede Til opfølgning-flag til Outlook 2013-farvekategorier.

 • Opgraderer kalenderetiketter til Outlook 2013-farvekategorier.

 • Tilføjer alle kategorier, der bruges på ikke-mailelementer, på listen Hovedkategori.

Bemærk!: Dette er den samme kommando som Opgrader til farvekategorieri hver dialogboks med Outlook-postkasseegenskaber.

/resetfolders

Gendanner manglende mapper på standardleveringsstedet.

/resetfoldernames

Nulstiller standardmappenavnene, f.eks. Indbakke eller Sendt post, til standardnavnene i standardsproget fra Office-brugergrænsefladen.

Hvis du for eksempel opretter forbindelse til din postkasse i Outlook ved hjælp af en russisk brugergrænseflade, kan du ikke omdøbe de russiske standardmappe navne. Hvis du vil ændre standardmappe navnene til et andet sprog, såsom japansk eller engelsk, kan du bruge denne parameter til at nulstille standardmappe navnene, når du har ændret sproget for brugergrænsefladen eller installeret en anden sprogversion af Outlook.

/resetformregions

Tømmer formularområdecachen og genindlæser formularområdedefinitionerne fra registreringsdatabasen i Windows.

/resetnavpane

Rydder og genopretter Mapperude for den aktuelle profil.

/resetquicksteps

Gendanner standarderne for Hurtige trin. Alle brugeroprettede Hurtige trin slettes.

/resetsearchcriteria

Nulstiller alle hurtigsøgningskriterier, så standardkriteriesættet vises i hvert modul.

/resetsharedfolders

Fjerner alle delte mapper fra navigationsruden Mapperude.

/resettodobar

Rydder og genopretter opgavelisten opgavepanel for den aktuelle profil.

/restore

Forsøger at åbne samme profil og mapper, som var åbne, før Outlook blev lukket ukorrekt. (Kun Outlook 2013, 2016)

/rpcdiag

Åbner Outlook og viser statusdialogboksen for RPC-forbindelsen (Remote Procedure Call).

/safe

Starter Outlookuden læseruden eller værktøjslinjetilpasninger. Både lokale og administrerede COM-tilføjelsesprogrammer (Component Object Model) slås fra.

/safe:1

Starter Outlook med læseruden deaktiveret.

/safe:3

Både lokale og administrerede COM-tilføjelsesprogrammer (Component Object Model) slås fra.

/select mappenavn

Starter Outlook og åbner den angivne mappe i et nyt vindue. Hvis du for eksempel vil åbne Outlook og få vist standardkalenderen, skal du bruge: "c:\Programmer\Microsoft office\office15\outlook.exe"/Select Outlook: Calendar.

/share feed://URL/filnavn

/share stssync://URL

/share web://URL/filnavn

Angiver en URL-adresse til deling for at oprette forbindelse til Outlook. For eksempel kan du bruge stssync://URL til at forbinde en SharePoint-liste til Outlook.

/sniff

Starter Outlook, søger efter nye mødeindkaldelser i Indbakke og føjer dem til kalenderen.

/t oftfilnavn

Åbner den angivne .oft-fil.

/v vcffilnavn

Åbner den angivne .vcf-fil.

/vcal vcsfilnavn

Åbner den angivne .vcs-fil.

Skift

Parameter

Beskrivelse

Ingen

database

Åbner den angivne database eller det angivne Microsoft Access-projekt. Du kan angive en sti, hvis det er nødvendigt. Hvis stien indeholder mellemrum, skal du sætte den i anførselstegn.

/excl

Ingen

Åbner den angivne Access-database til eksklusiv adgang. Hvis du vil åbne databasen til delt brug i et flerbrugermiljø, skal du udelade denne parameter. Gælder kun for Access-databaser.

/ ro

Ingen

Åbner den angivne Access-database eller det angivne Access-projekt til skrivebeskyttet brug.

/runtime

Ingen

Angiver, at Access starter med indstillinger for kørselsversionen.

/Profile

brugerprofil

Starter Access ved hjælp af indstillingerne i den angivne brugerprofil i stedet for de almindelige indstillinger i Windows-registreringsdatabasen, der blev oprettet, da du installerede Access. Dette erstatter /ini -skiftet, der bruges i versioner af Access, før Access 95 for at angive en initialiseringsfil.

/compact

Destinationsdatabase-eller destinations Access-projekt

Komprimerer og reparerer Access-databasen eller komprimerer det Access-projekt, der blev angivet før parameteren /Compact , og lukker derefter Access. Hvis du udelader et destinationsfilnavn, der følger /Compact -parameteren, komprimeres filen til det oprindelige navn og den oprindelige mappe. Hvis du vil komprimere til et andet navn, skal du angive en destinationsfil. Hvis du medtager en sti, der indeholder mellemrum, skal du sætte stien i anførselstegn.

Hvis du angiver et filnavn i Destinationsdatabase -eller destinations adgangs projekt parameteren, men du ikke medtager en sti, oprettes destinationsfilen i den Standarddatabasemappe, der er angivet i Access. Du kan ændre denne indstilling i dialogboksen Access-indstillinger .

I et Access-projekt komprimerer denne indstilling Access-projektfilen (. adp), men ikke Microsoft SQL Server-databasen.

/x

makro

Åbner den Access-database, der blev angivet før parameteren /x og derefter kører den angivne makro. En anden måde at afspille en makro, når du åbner en database, er at oprette en makro med navnet Autoexec.

Makroer kan indeholde virus, så du skal være forsigtig med at køre dem. Tag følgende forholdsregler: Kør opdateret antivirussoftware på din computer. Brug sikkerheds center til at deaktivere alle makroer, undtagen dem, der er signeret digitalt. Opret en liste over pålidelige makrokilder.

/ cmd

Ingen

Angiver, at det, der følger på kommandolinjen, er den værdi, der skal returneres af kommando funktionen. Denne indstilling skal være den sidste knap på kommandolinjen. Du kan bruge et semikolon (;) som et alternativ til /cmd.

Brug denne parameter til at angive et kommandolinjeargument, der kan bruges i VBA-kode (Visual Basic for Applications).

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×