Kolonnetyper og -indstillinger for lister og biblioteker

Kolonnetyper og -indstillinger for lister og biblioteker

En kolonnetype bestemmer, hvordan data gemmes og vises på en liste eller i et bibliotek. Når du opretter en kolonne til en liste eller et bibliotek, vælger du en kolonnetype, der angiver den type data, du vil gemme i kolonnen, som kun tal, formateret tekst eller et tal, der beregnes automatisk. Kolonner føjes derefter til en eller flere visninger af listen eller biblioteket for at hjælpe dig med at vise dataene på en beskrivende måde.

Du kan i de følgende afsnit få oplysninger om de typer standardkolonner, du kan oprette, og hvornår du kan bruge de enkelte kolonnetyper. Afhængigt af din virksomhed kan du have adgang til yderligere typer kolonner.

Bemærk!: Du kan tilføje, ændre, vise/skjuleeller slette kolonner på en liste eller i et bibliotek samt oprette eller slette en liste fra en side eller et websted i SharePoint. Du kan finde flere oplysninger om administration af lister og biblioteker med mange elementer under administrere store lister og biblioteker i SharePoint.

Vælg din visning af SharePoint fra en af fanerne nedenfor:

Kolonner hjælper dig med at oprette meningsfulde visninger af elementerne på en liste eller i et bibliotek. Ved hjælp af kolonner kan du sortere, gruppere og filtrere elementer, og du kan også beregne data om elementer automatisk og få vist resultaterne af disse beregninger. Kolonner giver dig også mulighed for at angive, hvilke oplysninger der skal angives om et element, når en person føjer et element til en liste eller et bibliotek. Når et element tilføjes, vises der en formular, der indeholder felter og indstillinger til indtastning af oplysninger. Når du opretter en liste eller et bibliotek, oprettes visse kolonner, f. eks titel eller ændret af, automatisk. Du kan oprette flere kolonner, der opfylder dine behov. De kolonner, du opretter, bestemmer, hvilke felter og indstillinger der vises i den pågældende formular, og de kolonner, der kan føjes til visninger af listen eller biblioteket.

Du angiver den kolonnetype, du vil have, når du opretter en kolonne. I nogle tilfælde kan du også vælge en anden kolonnetype til en eksisterende kolonne, men det afhænger af, hvilken type det er, og hvor meget data der aktuelt er gemt i kolonnen. Ændring af kolonnetypen for en eksisterende kolonne kan beskadige de data, der allerede er gemt i kolonnen. Derfor er det vigtigt at beslutte, hvilken type data du vil gemme, før du opretter en kolonne. Overvej følgende, når du beslutter, hvilken kolonnetype du vil bruge:

 • Hvilken type data vil du gemme? Kun bogstaver? Kun numre? Formateret tekst? Du kan for eksempel ikke gemme bogstaver i kolonnen tal . Hvis du ved, hvilken type data, du vil gemme, er det første skridt til at vælge den mest relevante kolonnetype.

 • Vil du bruge dataene til økonomiske beregninger? I så fald er kolonnetypen Valuta den bedste mulighed.

 • Vil du bruge dataene til matematiske beregninger? Hvor præcise skal sådanne beregninger være? Du kan beregne data i Tal- eller Valuta-kolonner, men ikke i Tekst-kolonner. Desuden er beregninger i en Valuta-kolonne mest nøjagtige.

 • Hvordan vil du sortere data i kolonnen? I en tekst kolonne sorteres tal som strenge af tegn (1, 10, 100, 2, 20, 200 osv.), ikke som numeriske værdier. Hvis du vil sortere tal som numeriske værdier, skal du bruge en kolonne af typen tal eller valuta . Mange datoformater sorteres heller ikke korrekt, hvis de er gemt i en tekst kolonne. Hvis du vil sikre korrekt sortering af datoer, skal du bruge en dato-og klokkeslæts kolonne.

 • Vil du sikre, at personer angiver oplysninger i kolonnen? Hvis det er tilfældet, kan du angive, at kolonnen er påkrævet, og at andre ikke kan tilføje et element uden at angive oplysningerne.

Bruges til at indsamle og vise små mængder uformateret tekst på en enkelt linje, herunder:

 • Kun tekst, f.eks. fornavne, efternavne eller afdelingsnavne

 • Kombinationer af tekst og tal, f.eks. postadresser eller kontonumre

 • Tal, der ikke bruges i beregninger, f.eks. tal i medarbejder-id, telefonnumre, postnumre eller varenumre

En enkelt tekstlinje kolonne kan vise op til 255 tegn i en enkelt linje. Hvis du opretter en kolonne til en liste eller et bibliotek og ønsker at vise formateret tekst eller mere end én linje tekst ad gangen, skal du oprette en kolonne af typen Flere tekstlinjer. Du kan ændre en eksisterende kolonne med én tekstlinje til en kolonne med flere linjer med tekst uden at miste data, der allerede er gemt i kolonnen.

Du kan tilpasse en Enkelt tekstlinje-kolonne på følgende måder:

 • Tildel en tegn grænse    Begræns antallet af tegn ved at angive det maksimale antal tegn , du vil bruge. Hvis kolonnen for eksempel indeholder fem cifrede medarbejder-ID-numre, kan du bruge denne funktion til at sikre, at folk kun indtaster fem tegn.

 • Få vist en standardværdi    Vis automatisk bestemt tekst, når nogen tilføjer et nyt element, mens andre kan angive en anden tekst, når de har brug for det. Når du angiver standardværdien, kan folk angive oplysninger hurtigere ved at acceptere standarden, medmindre de skal ændre dem. Hvis kolonnen for eksempel gemmer navnet på et firma, der er tildelt et projekt, og din organisation arbejder sammen med et bestemt firma for de fleste projekter, kan du angive navnet på den pågældende virksomhed som standardværdien. Firmanavnet vises derfor automatisk, når der føjes et nyt projekt til listen, og teammedlemmerne behøver ikke at skrive navnet.

  En standardværdi kan være enten tekst, som du angiver, eller resultatet af en beregning, der kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil vise bestemt tekst automatisk, men teksten kan variere, afhængigt af hvem der har tilføjet elementet, hvornår elementet blev tilføjet, eller andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi baseret på oplysninger i andre kolonner eller systemfunktioner som f. eks [i dag] for at angive den aktuelle dato eller [mig] for at få vist navnet på den person, der tilføjer eller ændrer elementet

Bruges på en liste eller i et bibliotek til at indsamle og vise formateret tekst eller længde tekst og tal på mere end én linje, f. eks en beskrivelse af et element. En kolonne med flere linjer med tekst kan indeholde op til 63.999 tegn, og du kan angive antallet af linjer med tekst, der skal vises, når personer angiver oplysninger om et element. Denne kolonnetype viser al tekst, når kolonnen vises på en liste eller i et bibliotek.

Du kan tilpasse en Flere tekstlinjer-kolonne på følgende måder:

 • Tildel en visningsgrænse    Begræns antallet af linjer i, der vises, når personer angiver oplysninger om et element med antallet af linjer til redigerings indstilling. Hvis kolonnen for eksempel indeholder lange noter om en kalenderbegivenhed, kan du vælge at vise ti tekstlinjer. Det gør det nemmere for brugerne at angive oplysninger, da de nemt kan se al den tekst, de har skrevet. Hvis kolonnen derimod kun gemmer en sætning eller to om en begivenhed, kan du vælge kun at få vist to eller tre linjer med tekst.

  Hvis du tildeler en visningsgrænse, begrænser det ikke mængden af tekst, der vises, når kolonnen vises på en liste. Al den tekst, der er angivet for et element, vises i kolonnen.

 • Tillad ubegrænset længde    (kun tilgængelig i dokumentbiblioteker) når du bruger flere tekstlinjer i et dokumentbibliotek, kan du angive, at feltet ikke har begrænset længde.

 • Aktivere eller deaktivere tekstformatering   (kun tilgængelig på lister) Brug forbedret RTF-tekst (RTF-format med billeder, tabeller og links) angiver, om personer kan anvende formatering som fed, kursiv eller farver til tekst. Hvis den er deaktiveret, understøtter listen ingen formateringsindstillinger. Hvis indstillingen er aktiveret, understøtter listen grundlæggende formatering som fed, kursiv, opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver, farvet tekst og baggrundsfarver samt links, billeder og tabeller.

 • Tilføj ændringer   (kun tilgængelig på lister) Hvis versionsstyring er aktiveret for listen, skal du føje ændringer til eksisterende tekst angive, om personer kan tilføje ny tekst om et element uden at erstatte eksisterende tekst om elementet. Hvis du vælger ikke at vedhæfte ændringer, erstatter ny tekst om et element al eksisterende tekst om det pågældende element i kolonnen. Hvis du vælger at vedhæfte ændringer, kan brugere indtaste flere oplysninger om et element, mens de samtidigt får vist tekst, der tidligere blev indtastet, samt datoen og klokkeslættet for indtastning af teksten. Ved visning på en liste, og ikke som et felt i en elementformular, vises hyperlinket Vis poster i kolonnen i stedet for teksten, og brugere kan klikke på hyperlinket for at få vist alle de oplysninger, der er gemt i kolonnen om det pågældende element.

  Vigtigt!: Hvis du deaktiverer denne indstilling efter oprettelse af kolonnen, slettes alle oplysningerne med undtagelse af den sidste indtastning.

Tilføj avancerede placeringsdata fra Bing Maps eller din organisations adresse. Kolonnen placering indeholder flere kolonner til at filtrere, sortere og søge efter relaterede oplysninger, herunder adresse, by, stat, land eller område, postnummer, koordinater eller navn.

Bruges til at gemme numeriske værdier, der ikke er pengeværdier.

Tip til valg af en Tal- eller Valuta-kolonne

Både kolonnetyperne Tal og Valuta rummer numeriske værdier. Brug en Tal-kolonne til at gemme numeriske data for matematiske beregninger, der ikke er økonomiske beregninger eller ikke kræver stor grad af nøjagtighed. Brug en Valuta-kolonne til at gemme numeriske data for økonomiske beregninger eller i tilfælde, hvor du ikke vil afrunde tal i beregninger. I modsætning til en Tal-kolonne er en Valuta-kolonne begrænset til nøjagtigt 15 cifre til venstre for decimaltegnet og 4 cifre til højre for det. Både kolonnetypen Tal og Valuta har foruddefinerede formater, der definerer, hvordan data vises.

Du kan tilpasse en Tal-kolonne på følgende måder:

 • Angive minimum-og maksimumværdier    Begræns det interval af numre, som folk kan indtaste. Hvis kolonnen for eksempel gemmer den mængde arbejde, der er fuldført for en opgave som en procentdel, kan du angive nul som minimumværdi og 100 som maksimumværdi. Hvis kolonnen også gemmer antallet af deltagere for en begivenhed, og du vil begrænse deltagere til et bestemt nummer, kan du angive det maksimale antal deltagere som maksimumværdien.

 • Medtag antal decimaler    Angiv, om tallene indeholder decimalpladser og antallet af decimaler, der skal gemmes. Hvis kolonnen muligvis skal gemme tal med mere end fem decimaler, kan du vælge automatisk , når du vælger det antal decimaler, der skal medtages. Det er også et godt valg, hvis kolonnen gemmer resultaterne af beregningerne, og du vil have resultatet så præcis som muligt. Hvis du vil sikre, at alle værdier i kolonnen har samme antal decimaler, er det en god ide at begrænse antallet af decimaler til nul, kun for hele tal eller et andet antal decimaler via fem.

 • Få vist en standardværdi    Vis automatisk et bestemt nummer, når en person tilføjer et nyt element, mens andre kan angive et andet nummer, hvis de har brug for det. En standardværdi gør det nemmere for personer at angive oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen for eksempel gemmer antallet af computere, som hvert teammedlem har, og alle teammedlemmer har mindst én computer, skal du angive 1 som standardværdien. Som resultat vises 1 automatisk, når der føjes et nyt element til listen, og teammedlemmer ikke behøver at indtaste nummeret.

  En standardværdi kan enten være et tal, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil have vist et specifikt tal automatisk, men tallet kan variere, afhængigt af hvem der tilføjede elementet, hvornår elementet blev tilføjet eller af andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for et specifikt tal som standardværdien. Formlen kan beregne et tal ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner.

 • Formatér dette tal som en procentdel    Med indstillingen Vis som procentdel kan du vise og gemme tallet som en procentdel og behandle det som en procentdel, når det bruges til at beregne andre værdier.

Bruges til at gemme ægte/falske eller Ja/Nej-oplysninger, som om en anden deltager i en begivenhed. En Ja/Nej- kolonne vises som et enkelt afkrydsningsfelt, når personer angiver oplysninger om et element. Hvis du vil angive Ja, skal teammedlemmerne markere afkrydsningsfeltet. Hvis du vil angive Nej, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Dataene i en Ja/nej-kolonne kan bruges i beregninger til andre kolonner. I sådanne tilfælde konverteres Ja til en numerisk værdi på én (1), og Nej konverteres til en numerisk værdi på nul (0).

Du kan tilpasse en Ja/nej-kolonne ved at vælge en standardværdi til den. En standardværdi er de valgmuligheder, der automatisk vises, når nogen tilføjer et nyt element. Brugere kan vælge en anden værdi, hvis de ønsker det. I en Ja/nej-kolonne kan du angive, om afkrydsningsfeltet automatisk markeres og indikerer en Ja-værdi eller ikke markeres og indikerer en Nej-værdi.

Bruges til at give en søgbar liste over personer og grupper, som andre kan vælge, når de tilføjer eller redigerer et element. For eksempel kan der på en opgaveliste angives en liste over personer, som en opgave kan tildeles, ved hjælp af en Person eller gruppe-kolonne, der er navngivet Tildelt til. Indholdet af listen afhænger af, hvordan bibliotekstjenester og SharePoint-grupper er blevet konfigureret til webstedet. Hvis du vil tilpasse indholdet af listen, kan det være nødvendigt at kontakte din administrator.

Du kan tilpasse en Person eller gruppe-kolonne på følgende måder:

 • Tillad flere markeringer    Gør det muligt for brugere at vælge så mange indstillinger, som de ønsker, eller begræns antallet af valg til kun én valgmulighed.

 • Medtag eller udeluk grupper af personer    Angiv, om listen kun omfatter individuelle personer, eller desuden omfatter maildistributionslister og SharePoint-grupper. For eksempel vil du på en opgaveliste muligvis kun medtage enkelte brugere for at sikre, at en bestemt bruger er ansvarlig for hver opgave. På en projektliste vil du måske medtage maildistributionslister og SharePoint-grupper for at sikre, at der er knyttet en gruppe til hvert projekt.

Bemærk!: Tilstedeværelsesstatus, som tidligere var tilgængelig med Name (med tilstedeværelse), er ikke tilgængelig i moderne browsere. Din organisation kan vælge at få tilstedeværelse til rådighed ved at følge trinnene i få vist et klassisk SharePoint Online-websted i dokumenttilstand i Internet Explorer 10.

Bruges til at gemme kalenderdatoer eller både datoer og klokkeslæt. Datoformatet varierer efter webstedets internationale indstillinger. Hvis det ønskede format ikke er tilgængeligt, kan du bede din administrator om at føje understøttelse af det pågældende land/område til webstedet.

Du kan tilpasse en Dato og klokkeslæt-kolonne på følgende måder:

 • Medtag kun datoen eller både datoen og klokkeslættet    Angiv, om du kun vil inkludere kalenderdatoen eller både kalenderdatoen og -klokkeslættet.

 • Få vist en standardværdi    Få automatisk vist en bestemt dato eller dato og klokkeslæt, når en person tilføjer et nyt element, mens andre kan angive en anden værdi, hvis de har brug for det. En standardværdi gør det nemmere for personer at angive oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen for eksempel gemmer den dato, hvor en udgift påløber, og de fleste udgifter opstår på den første dag i regnskabsåret, kan du angive den første dag i regnskabsåret som standardværdien. Det betyder, at datoen automatisk vises, når der føjes et nyt element til listen, og teammedlemmer ikke behøver at angive datoen.

  En standardværdi kan være en værdi, du angiver, den dato, et element føjes til en liste eller et bibliotek, eller resultatet af en beregning, der kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil vise en bestemt dato eller klokkeslæt automatisk, men datoen eller klokkeslættet kan variere afhængigt af elementet. Hvis du vil bruge en beregnet værdi, skal du angive en formel som standardværdi. Formlen kan beregne en værdi baseret på oplysninger i andre kolonner eller systemfunktioner som f. eks [i dag] for at angive den aktuelle dato. Hvis du for eksempel ønsker, at kolonnen skal vise en dato, der er 30 dage efter den aktuelle dato, skal du skrive ligningen = [i dag] + 30 i feltet beregnet værdi .

Bruges til at give andre mulighed for at vælge på en liste over indstillinger, du angiver. Denne kolonnetype er et ideelt valg i de tilfælde, hvor du vil sikre, at alle data i kolonnen er ensartede, fordi du kan begrænse de værdier, der er gemt i en kolonne.

Du kan tilpasse kolonnetypen Valg på følgende måder:

 • Definer listen over valg    Opret en nøjagtig liste over værdier, som brugere kan vælge. For at angive denne liste skal du erstatte eksempelteksten i valg feltet med de ønskede værdier. Skriv hver værdi på en separat linje. Tryk på ENTER for at starte en linje.

 • Aktivér flere brugerdefinerede valg    Hvis du vil give folk tilladelse til at angive en værdi, der ikke er medtaget på listen over valgmuligheder, skal du aktivere kan tilføje værdier manuelt. Det er en god idé, hvis du muligvis ikke kender alle de værdier, som personer har brug for at indtaste om elementer. Hvis du foretrækker, at folk kun bruger de værdier, du angiver, kan du slå fra, hvis de vil tilføje værdier manuelt.

 • Få vist en standardværdi    Vælg automatisk en bestemt værdi, når en person tilføjer et nyt element, mens du også giver folk mulighed for at vælge en anden værdi, hvis de har brug for det. En standardværdi gør det nemmere for personer at angive oplysninger hurtigere. Hvis kolonnerne for eksempel indeholder navnene på de virksomheder, der er tildelt et projekt, og din organisation arbejder sammen med et bestemt firma for de fleste projekter, kan du angive navnet på den pågældende virksomhed som standardværdien. Firmanavnet vises derfor automatisk, når der føjes et nyt projekt til listen, og teammedlemmerne behøver ikke at vælge navnet.

  En standardværdi kan enten være en værdi, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil vise en bestemt tekst i kolonnen automatisk, men teksten kan variere, afhængigt af hvem der har tilføjet elementet, hvornår elementet blev tilføjet, eller andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi baseret på oplysninger i andre kolonner eller systemfunktioner som f. eks [i dag] for at angive den aktuelle dato eller [mig] for at få vist navnet på den person, der tilføjer eller ændrer elementet.

  I rullemenuen skal du enten vælge det standardvalg, du vil have vist, eller vælge ingen for at lade standardvalget være tomt.

 • Angiv visningsformat    Vis valgmulighederne gennem en rullemenu eller alternativknapper. Først skal du vælge flere indstillingerog derefter vælge dit foretrukne format under Vis valg ved hjælp af.

Indstillinger for valg kolonner i den moderne oplevelse

Bruges til at gemme et link til en webside eller til at få vist grafik på intranettet eller internettet.

En Hyperlink eller billede-kolonne rummer URL'en (Uniform Resource Locator) for et websted, et grafikelement eller en anden ressource. Afhængigt af det valgte visningsformat vises enten et hyperlink, der kan klikkes på for at få adgang til ressourcen, eller et grafikelement, i stedet for URL'en til grafikfilen.

Hvis du vil have vist URL-adressen som et link, skal du vælge link formatet. Når personer angiver oplysninger om et element, kan de angive URL-adressen og en beskrivende tekst, der vises i kolonnen, i stedet for URL-adressen. Hvis du vil have vist grafik, skal du vælge billed formatet i stedet for URL-filens URL-adresse. Når personer angiver oplysninger om et element, skal du angive den fulde URL-adresse for grafikfilen, såsom http://www.example.com/image.gif, og de kan også angive beskrivende, alternativ tekst til grafik, som vises for personer, der slår grafik i deres browsere eller er afhængige af skærmlæsningssoftware for at konvertere grafik på skærmen til tale.

Bruges til at gemme pengeværdier.

Tip til valg af en Tal- eller Valuta-kolonne

Både kolonnetyperne Tal og Valuta rummer numeriske værdier. Brug en Tal-kolonne til at gemme numeriske data for matematiske beregninger, der ikke er økonomiske beregninger eller ikke kræver stor grad af nøjagtighed. Brug en Valuta-kolonne til at gemme numeriske data for økonomiske beregninger eller i tilfælde, hvor du ikke vil afrunde tal i beregninger. I modsætning til en Tal-kolonne er en Valuta-kolonne begrænset til nøjagtigt 15 cifre til venstre for decimaltegnet og 4 cifre til højre for det. Både kolonnetypen Tal og Valuta har foruddefinerede formater, der definerer, hvordan data vises.

Du kan tilpasse en Valuta-kolonne på følgende måder:

 • Angive minimum-og maksimumværdier    Begræns det område af valutaværdier, som folk kan angive. Hvis kolonnen for eksempel indeholder rapporterede udgifter for en begivenhed, og din organisation begrænser rapportering til beløb inden for et bestemt interval, kan du angive disse begrænsninger som minimum-og maksimumværdier.

 • Medtag antal decimaler    Angiv, om værdierne indeholder decimaler og antallet af decimaler, der skal gemmes. Ved valutaværdier kan du vælge to decimaler, eller hvis du foretrækker kun at gemme runde værdier, kan du vælge nul. Ved andre værdier end pengeværdier, som bruges i beregninger, der kræver høj grad af nøjagtighed, kan du vælge at begrænse antallet af decimaler fra nul til og med fem, eller hvis du ønsker mere nøjagtige værdier, kan du vælge Automatisk for automatisk at bruge det passende antal decimaler i resultatet af beregningen.

 • Få vist en standardværdi    Vis automatisk en bestemt værdi, når en person tilføjer et nyt element, mens andre kan angive en anden værdi, hvis de har brug for det. En standardværdi gør det nemmere for personer at angive oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen for eksempel indeholder udgifter, der er påløbet til konfiguration af nye konti, og udgiften typisk er den samme for alle nye konti, kan du angive det pågældende beløb som standardværdien. Derfor vises denne værdi automatisk, når der føjes et nyt element til listen, og teammedlemmerne behøver ikke at indtaste nummeret.

  En standardværdi kan enten være en værdi, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil have vist en specifik værdi automatisk, men værdien kan variere, afhængigt af elementet, hvem der tilføjede elementet, hvornår elementet blev tilføjet eller af andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner.

 • Vælg et valutaformat    Sørg for, at alle værdierne i kolonnen er baseret på samme valuta ved at vælge et bestemt valutaformat til kolonnen. Rullelisten omfatter mere end 100 lande og områder, så du kan specificere valuta i de fleste lokale formater.

Kolonner hjælper dig med at oprette meningsfulde visninger af elementerne på en liste eller i et bibliotek. Ved hjælp af kolonner kan du sortere, gruppere og filtrere elementer, og du kan også beregne data om elementer automatisk og få vist resultaterne af disse beregninger. Kolonner giver dig også mulighed for at angive, hvilke oplysninger der skal angives om et element, når en person føjer et element til en liste eller et bibliotek. Når et element tilføjes, vises der en formular, der indeholder felter og indstillinger til indtastning af oplysninger. Når du opretter en liste eller et bibliotek, oprettes der automatisk bestemte kolonner, f. eks titel og ændret af,. Du kan oprette flere kolonner, der opfylder dine behov. De kolonner, du opretter, bestemmer, hvilke felter og indstillinger der vises i den pågældende formular, og de kolonner, der kan føjes til visninger af listen eller biblioteket.

Du angiver den kolonnetype, du vil have, når du opretter en kolonne. I nogle tilfælde kan du også vælge en anden kolonnetype til en eksisterende kolonne, men det afhænger af, hvilken type det er, og hvor meget data der aktuelt er gemt i kolonnen. Ændring af kolonnetypen for en eksisterende kolonne kan beskadige de data, der allerede er gemt i kolonnen. Derfor er det vigtigt at beslutte, hvilken type data du vil gemme, før du opretter en kolonne. Overvej følgende, når du beslutter, hvilken kolonnetype du vil bruge:

 • Hvilken type data vil du gemme? Kun bogstaver? Kun numre? Formateret tekst? Du kan for eksempel ikke gemme bogstaver i kolonnen tal . Hvis du ved, hvilken type data, du vil gemme, er det første skridt til at vælge den mest relevante kolonnetype.

 • Vil du bruge dataene til økonomiske beregninger? I så fald er kolonnetypen Valuta den bedste mulighed.

 • Vil du bruge dataene til matematiske beregninger? Hvor præcise skal sådanne beregninger være? Du kan beregne data i Tal- eller Valuta-kolonner, men ikke i Tekst-kolonner. Desuden er beregninger i en Valuta-kolonne mest nøjagtige.

 • Hvordan vil du sortere data i kolonnen? I en tekst kolonne sorteres tal som strenge af tegn (1, 10, 100, 2, 20, 200 osv.), ikke som numeriske værdier. Hvis du vil sortere tal som numeriske værdier, skal du bruge en kolonne af typen tal eller valuta . Mange datoformater sorteres heller ikke korrekt, hvis de er gemt i en tekst kolonne. Hvis du vil sikre korrekt sortering af datoer, skal du bruge en dato-og klokkeslæts kolonne.

 • Vil du sikre, at personer angiver oplysninger i kolonnen? Hvis det er tilfældet, kan du angive, at kolonnen er påkrævet, og at andre ikke kan tilføje et element uden at angive oplysningerne.

Brug denne kolonnefelttype til at indsamle og vise mindre stykker uformateret tekst på en enkelt linje, herunder:

 • Kun tekst, f.eks. fornavne, efternavne eller afdelingsnavne

 • Kombinationer af tekst og tal, f.eks. postadresser eller kontonumre

 • Tal, der ikke bruges i beregninger, f.eks. tal i medarbejder-id, telefonnumre, postnumre eller varenumre

En kolonne med en enkelt linje tekst viser 255 tegn på en enkelt linje. Hvis du opretter en kolonne til en liste eller et bibliotek og ønsker at vise formateret tekst eller mere end én linje tekst ad gangen, skal du oprette en kolonne af typen Flere tekstlinjer. Du kan ændre en eksisterende kolonne af typen Enkelt tekstlinje til en kolonne af typen Flere tekstlinjer uden at miste nogen data, der allerede er gemt i kolonnen.

Du kan tilpasse en Enkelt tekstlinje-kolonne på følgende måder:

 • Tildel en tegn grænse    Begræns antallet af tegn ved at angive det maksimale antal tegn , du vil bruge. Hvis kolonnen for eksempel indeholder fem cifrede medarbejder-ID-numre, kan du bruge denne funktion til at sikre, at folk kun indtaster fem tegn.

 • Få vist en standardværdi    Vis automatisk bestemt tekst, når nogen tilføjer et nyt element, mens andre kan angive en anden tekst, når de har brug for det. Når du angiver standardværdien, kan folk angive oplysninger hurtigere ved at acceptere standarden, medmindre de skal ændre dem. Hvis kolonnen for eksempel gemmer navnet på et firma, der er tildelt et projekt, og din organisation arbejder sammen med et bestemt firma for de fleste projekter, kan du angive navnet på den pågældende virksomhed som standardværdien. Firmanavnet vises derfor automatisk, når der føjes et nyt projekt til listen, og teammedlemmerne behøver ikke at skrive navnet.

  En standardværdi kan være enten tekst, som du angiver, eller resultatet af en beregning, der kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil vise bestemt tekst automatisk, men teksten kan variere, afhængigt af hvem der har tilføjet elementet, hvornår elementet blev tilføjet, eller andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi baseret på oplysninger i andre kolonner eller systemfunktioner som f. eks [i dag] for at angive den aktuelle dato eller [mig] for at få vist navnet på den person, der tilføjer eller ændrer elementet

  Valg for kolonnen Enkelt tekstlinje

Brug denne kolonnefelttype på en liste eller i et bibliotek til at indsamle og vise formateret tekst eller længde tekst og tal på mere end én linje, f. eks en beskrivelse af et element. En kolonne med flere linjer med tekst kan indeholde op til 63.999 tegn, og du kan angive antallet af linjer med tekst, der skal vises, når personer angiver oplysninger om et element. Denne kolonnetype viser al tekst, når kolonnen vises på en liste eller i et bibliotek.

Du kan tilpasse en Flere tekstlinjer-kolonne på følgende måder:

 • Tildel en visningsgrænse    Begræns antallet af linjer i, der vises, når personer angiver oplysninger om et element med antallet af linjer til redigerings indstilling. Hvis kolonnen for eksempel indeholder lange noter om en kalenderbegivenhed, kan du vælge at vise ti tekstlinjer. Det gør det nemmere for brugerne at angive oplysninger, da de nemt kan se al den tekst, de har skrevet. Hvis kolonnen derimod kun gemmer en sætning eller to om en begivenhed, kan du vælge kun at få vist to eller tre linjer med tekst.

  Hvis du tildeler en visningsgrænse, begrænser det ikke mængden af tekst, der vises, når kolonnen vises på en liste. Al den tekst, der er indtastet for et element, vises i kolonnen.

 • Tillad ubegrænset længde    (Kun tilgængelig i dokumentbiblioteker) Når du bruger flere tekstlinjer i et dokumentbibliotek, kan du angive, at feltet ikke er begrænset i længde.

 • Aktivere eller deaktivere tekstformatering   (kun tilgængelig på lister) Angiv den type tekst, der skal tillades angiver, om personer kan anvende formatering som fed, kursiv eller farver til tekst. Der er to indstillinger: almindelig tekst, som ikke understøtter nogen formateringsindstillinger. eller forbedret RTF-tekst, som understøtter grundlæggende formatering som fed, kursiv, opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver, farvet tekst og baggrundsfarver. Der er også flere muligheder for links, billeder og tabeller.

 • Vedhæft ændringer   (Kun tilgængelig i lister) Hvis versionsstyring er blevet aktiveret for listen, angiver Vedhæft ændringer til eksisterende tekst, om brugere kan tilføje ny tekst om et element uden at udskifte nogen eksisterende tekst om det pågældende element. Hvis du vælger ikke at vedhæfte ændringer, erstatter ny tekst om et element al eksisterende tekst om det pågældende element i kolonnen. Hvis du vælger at vedhæfte ændringer, kan brugere indtaste flere oplysninger om et element, mens de samtidigt får vist tekst, der tidligere blev indtastet, samt datoen og klokkeslættet for indtastning af teksten. Ved visning på en liste, og ikke som et felt i en elementformular, vises hyperlinket Vis poster i kolonnen i stedet for teksten, og brugere kan klikke på hyperlinket for at få vist alle de oplysninger, der er gemt i kolonnen om det pågældende element.

  Vigtigt!: Hvis du deaktiverer denne indstilling efter oprettelse af kolonnen, slettes alle oplysningerne med undtagelse af den sidste indtastning.

Valg for kolonnen Flere tekstlinjer

Indstillinger for lister

Kolonnetekst på flere linjer til dokumentbiblioteker

Indstillinger for biblioteker

Brug denne kolonnefelttype til at give andre mulighed for at vælge på en liste over indstillinger, du angiver. Denne kolonnetype er et ideelt valg i de tilfælde, hvor du vil sikre, at alle data i kolonnen er ensartede, fordi du kan begrænse de værdier, der er gemt i en kolonne.

Tip!: Hvis du vil begrænse værdierne i en kolonne til de værdier, der er gemt på stedet, skal du bruge kolonnetypen Opslag i stedet for kolonnetypen Valg. Du kan få mere at vide om kolonner af typen Opslag senere i denne artikel.

Du kan tilpasse kolonnetypen Valg på følgende måder:

 • Definer listen over valg    Opret en nøjagtig liste over værdier, som brugere kan vælge. Du opretter en sådan liste ved at erstatte eksempelteksten i feltet Skriv hvert valg på en separat linje med de ønskede værdier. Skriv hver værdi på en separat linje. Tryk på ENTER for at starte en linje.

 • Angiv visningsformat    Tillad flere valg med afkrydsningsfelter eller et enkelt valg uden. Bemærk, at SharePoint Online kun viser alternativknapper i det klassiske SharePoint.

 • Aktivér flere brugerdefinerede valg    Hvis du vil give andre tilladelse til at angive en værdi, der ikke er medtaget på listen over valgmuligheder, skal du aktivere udfyldnings valg. Det er en god idé, hvis du muligvis ikke kender alle de værdier, som personer har brug for at indtaste om elementer. Hvis du foretrækker, at folk kun bruger de værdier, du angiver, skal du slå udfyldnings indstillinger fra.

 • Få vist en standardværdi    Vælg automatisk en bestemt værdi, når en person tilføjer et nyt element, mens du også giver folk mulighed for at vælge en anden værdi, hvis de har brug for det. En standardværdi gør det nemmere for personer at angive oplysninger hurtigere. Hvis kolonnerne for eksempel indeholder navnene på de virksomheder, der er tildelt et projekt, og din organisation arbejder sammen med et bestemt firma for de fleste projekter, kan du angive navnet på den pågældende virksomhed som standardværdien. Firmanavnet vises derfor automatisk, når der føjes et nyt projekt til listen, og teammedlemmerne behøver ikke at vælge navnet.

  En standardværdi kan enten være en værdi, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil vise en bestemt tekst i kolonnen automatisk, men teksten kan variere, afhængigt af hvem der har tilføjet elementet, hvornår elementet blev tilføjet, eller andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi baseret på oplysninger i andre kolonner eller systemfunktioner som f. eks [i dag] for at angive den aktuelle dato eller [mig] for at få vist navnet på den person, der tilføjer eller ændrer elementet.

Indstillinger for valgkolonnerne

Du kan bruge denne kolonnefelttype til at gemme numeriske værdier, der ikke er pengeværdier.

Tip til valg af en Tal- eller Valuta-kolonne

Både kolonnetyperne Tal og Valuta rummer numeriske værdier. Brug en Tal-kolonne til at gemme numeriske data for matematiske beregninger, der ikke er økonomiske beregninger eller ikke kræver stor grad af nøjagtighed. Brug en Valuta-kolonne til at gemme numeriske data for økonomiske beregninger eller i tilfælde, hvor du ikke vil afrunde tal i beregninger. I modsætning til en Tal-kolonne er en Valuta-kolonne begrænset til nøjagtigt 15 cifre til venstre for decimaltegnet og 4 cifre til højre for det. Både kolonnetypen Tal og Valuta har foruddefinerede formater, der definerer, hvordan data vises.

Du kan tilpasse en Tal-kolonne på følgende måder:

 • Angive minimum-og maksimumværdier    Begræns det interval af numre, som folk kan indtaste. Hvis kolonnen for eksempel gemmer den mængde arbejde, der er fuldført for en opgave som en procentdel, kan du angive nul som minimumværdi og 100 som maksimumværdi. Hvis kolonnen også gemmer antallet af deltagere for en begivenhed, og du vil begrænse deltagere til et bestemt nummer, kan du angive det maksimale antal deltagere som maksimumværdien.

 • Medtag antal decimaler    Angiv, om tallene indeholder decimalpladser og antallet af decimaler, der skal gemmes. Hvis kolonnen muligvis skal gemme tal med mere end fem decimaler, kan du vælge automatisk , når du vælger det antal decimaler, der skal medtages. Det er også et godt valg, hvis kolonnen gemmer resultaterne af beregningerne, og du vil have resultatet så præcis som muligt. Hvis du vil sikre, at alle værdier i kolonnen har samme antal decimaler, er det en god ide at begrænse antallet af decimaler til nul, kun for hele tal eller et andet antal decimaler via fem.

 • Få vist en standardværdi    Vis automatisk et bestemt nummer, når en person tilføjer et nyt element, mens andre kan angive et andet nummer, hvis de har brug for det. En standardværdi gør det nemmere for personer at angive oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen for eksempel gemmer antallet af computere, som hvert teammedlem har, og alle teammedlemmer har mindst én computer, skal du angive 1 som standardværdien. Som resultat vises 1 automatisk, når der føjes et nyt element til listen, og teammedlemmer ikke behøver at indtaste nummeret.

  En standardværdi kan enten være et tal, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil have vist et specifikt tal automatisk, men tallet kan variere, afhængigt af hvem der tilføjede elementet, hvornår elementet blev tilføjet eller af andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for et specifikt tal som standardværdien. Formlen kan beregne et tal ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner.

 • Formatér dette tal som en procentdel    Med indstillingen Vis som procentdel kan du vise og gemme tallet som en procentdel og behandle det som en procentdel, når det bruges til at beregne andre værdier.

Valg for talkolonnen

Brug denne kolonnefelttype til at gemme pengeværdier.

Tip til valg af en Tal- eller Valuta-kolonne

Både kolonnetyperne Tal og Valuta rummer numeriske værdier. Brug en Tal-kolonne til at gemme numeriske data for matematiske beregninger, der ikke er økonomiske beregninger eller ikke kræver stor grad af nøjagtighed. Brug en Valuta-kolonne til at gemme numeriske data for økonomiske beregninger eller i tilfælde, hvor du ikke vil afrunde tal i beregninger. I modsætning til en Tal-kolonne er en Valuta-kolonne begrænset til nøjagtigt 15 cifre til venstre for decimaltegnet og 4 cifre til højre for det. Både kolonnetypen Tal og Valuta har foruddefinerede formater, der definerer, hvordan data vises.

Valg for valutakolonnerne

Du kan tilpasse en Valuta-kolonne på følgende måder:

 • Angive minimum-og maksimumværdier    Begræns det område af valutaværdier, som folk kan angive. Hvis kolonnen for eksempel indeholder rapporterede udgifter for en begivenhed, og din organisation begrænser rapportering til beløb inden for et bestemt interval, kan du angive disse begrænsninger som minimum-og maksimumværdier.

 • Medtag antal decimaler    Angiv, om værdierne indeholder decimaler og antallet af decimaler, der skal gemmes. Ved valutaværdier kan du vælge to decimaler, eller hvis du foretrækker kun at gemme runde værdier, kan du vælge nul. Ved andre værdier end pengeværdier, som bruges i beregninger, der kræver høj grad af nøjagtighed, kan du vælge at begrænse antallet af decimaler fra nul til og med fem, eller hvis du ønsker mere nøjagtige værdier, kan du vælge Automatisk for automatisk at bruge det passende antal decimaler i resultatet af beregningen.

 • Få vist en standardværdi    Vis automatisk en bestemt værdi, når en person tilføjer et nyt element, mens andre kan angive en anden værdi, hvis de har brug for det. En standardværdi gør det nemmere for personer at angive oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen for eksempel indeholder udgifter, der er påløbet til konfiguration af nye konti, og udgiften typisk er den samme for alle nye konti, kan du angive det pågældende beløb som standardværdien. Derfor vises denne værdi automatisk, når der føjes et nyt element til listen, og teammedlemmerne behøver ikke at indtaste nummeret.

  En standardværdi kan enten være en værdi, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil have vist en specifik værdi automatisk, men værdien kan variere, afhængigt af elementet, hvem der tilføjede elementet, hvornår elementet blev tilføjet eller af andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner.

 • Vælg et valutaformat    Sørg for, at alle værdierne i kolonnen er baseret på samme valuta ved at vælge et bestemt valutaformat til kolonnen. Rullelisten omfatter mere end 100 lande og områder, så du kan specificere valuta i de fleste lokale formater.

Brug denne kolonnefelttype til at gemme kalenderdatoer eller både datoer og klokkeslæt. Datoformatet varierer efter webstedets internationale indstillinger. Hvis det ønskede format ikke er tilgængeligt, kan du bede din administrator om at føje understøttelse af det pågældende land/område til webstedet.

Du kan tilpasse en Dato og klokkeslæt-kolonne på følgende måder:

 • Medtag kun datoen eller både datoen og klokkeslættet    Angiv, om du kun vil inkludere kalenderdatoen eller både kalenderdatoen og -klokkeslættet.

 • Få vist en standardværdi    Få automatisk vist en bestemt dato eller dato og klokkeslæt, når en person tilføjer et nyt element, mens andre kan angive en anden værdi, hvis de har brug for det. En standardværdi gør det nemmere for personer at angive oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen for eksempel gemmer den dato, hvor en udgift påløber, og de fleste udgifter opstår på den første dag i regnskabsåret, kan du angive den første dag i regnskabsåret som standardværdien. Det betyder, at datoen automatisk vises, når der føjes et nyt element til listen, og teammedlemmer ikke behøver at angive datoen.

  En standardværdi kan være en værdi, du angiver, den dato, et element føjes til en liste eller et bibliotek, eller resultatet af en beregning, der kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil vise en bestemt dato eller klokkeslæt automatisk, men datoen eller klokkeslættet kan variere afhængigt af elementet. Hvis du vil bruge en beregnet værdi, skal du angive en formel som standardværdi. Formlen kan beregne en værdi baseret på oplysninger i andre kolonner eller systemfunktioner som f. eks [i dag] for at angive den aktuelle dato. Hvis du for eksempel ønsker, at kolonnen skal vise en dato, der er 30 dage efter den aktuelle dato, skal du skrive ligningen = [i dag] + 30 i feltet beregnet værdi .

Valg for kolonnen for dato/klokkeslæt

Brug denne kolonnefelttype til at give andre mulighed for at vælge værdier baseret på de oplysninger, der allerede er gemt på webstedet. Hvis du vil have en kolonne til at gemme navnene på kundekonti, som medarbejderne er tildelt til, og listen over konti skal være begrænset til en kundekonto på webstedet, kan du oprette en opslags kolonne, der viser navnene på listen kundekonti. Listen over valgmuligheder i en opslags kolonne vises enten i et udvidelses felt, kaldet en rullemenu eller en liste, afhængigt af om du tillader, at andre vælger mere end én værdi.

Du kan tilpasse kolonnetypen Opslag på følgende måder:

 • Vælg kilden til opslagsværdierne    Angiv, hvilken liste, hvilket bibliotek eller hvilken diskussionstavle på dit websted, som indeholder de værdier, du vil gemme i kolonnen. Kilden kan ikke være en underordnet websted, websted til arbejdsområde, wiki eller blog. Når du har angivet den liste, det bibliotek eller det diskussionsforum, du vil bruge, kan du angive, hvilken kolonne på listen, i biblioteket eller diskussionsforummet, der indeholder de værdier, du vil have brugerne til at vælge mellem.

 • Tillad flere markeringer    Lad brugere vælge så mange værdier, som de ønsker, eller begræns antallet af værdier, de kan vælge, til kun én værdi. Hvis brugere kan vælge flere værdier, vises alle værdierne i kolonnen adskilt med et semikolon (;).

 • Angiv kolonner, der skal vises    Du kan tilføje én eller flere kolonner for at vise specifikke feltværdier for denne kolonnetype.

Dialogboks til valg af kolonnen Opslag

Brug denne kolonnefelttype til at gemme sand/falsk eller Ja/Nej-oplysninger, f. eks. om en anden vil deltage i en begivenhed. En Ja/Nej- kolonne vises som et enkelt afkrydsningsfelt, når personer angiver oplysninger om et element. Hvis du vil angive Ja, skal teammedlemmerne markere afkrydsningsfeltet. Hvis du vil angive Nej, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Dataene i en Ja/nej-kolonne kan bruges i beregninger til andre kolonner. I sådanne tilfælde konverteres Ja til en numerisk værdi på én (1), og Nej konverteres til en numerisk værdi på nul (0).

Du kan tilpasse en Ja/nej-kolonne ved at vælge en standardværdi til den. En standardværdi er de valgmuligheder, der automatisk vises, når nogen tilføjer et nyt element. Brugere kan vælge en anden værdi, hvis de ønsker det. I en Ja/nej-kolonne kan du angive, om afkrydsningsfeltet automatisk markeres og indikerer en Ja-værdi eller ikke markeres og indikerer en Nej-værdi.

Valg for kolonnen Ja/nej

Brug denne kolonnefelttype til at levere en søgbar liste over personer og grupper, hvorfra brugere kan vælge, hvornår de tilføjer eller redigerer et element. For eksempel kan der på en opgaveliste angives en liste over personer, som en opgave kan tildeles, ved hjælp af en Person eller gruppe-kolonne, der er navngivet Tildelt til. Indholdet af listen afhænger af, hvordan bibliotekstjenester og SharePoint-grupper er blevet konfigureret til webstedet. Hvis du vil tilpasse indholdet af listen, kan det være nødvendigt at kontakte din administrator.

Du kan tilpasse en Person eller gruppe-kolonne på følgende måder:

 • Tillad flere markeringer    Gør det muligt for brugere at vælge så mange indstillinger, som de ønsker, eller begræns antallet af valg til kun én valgmulighed.

 • Medtag eller udeluk grupper af personer    Angiv, om listen kun omfatter individuelle personer, eller desuden omfatter maildistributionslister og SharePoint-grupper. For eksempel vil du på en opgaveliste muligvis kun medtage enkelte brugere for at sikre, at en bestemt bruger er ansvarlig for hver opgave. På en projektliste vil du måske medtage maildistributionslister og SharePoint-grupper for at sikre, at der er knyttet en gruppe til hvert projekt.

 • Begræns listen til webstedsbrugere    Angiv, om listen skal omfatte alle brugere og grupper i bibliotekstjenesten eller kun de brugere og grupper, som har adgang til webstedet som medlemmer af en SharePoint-gruppe.

 • Angiv de oplysninger, der skal vises    Vælg, hvilke oplysninger du vil have vist om brugere eller grupper. For eksempel kan du på en kontaktliste for en stor organisation vælge at få vist en brugers navn, billede og detaljer såsom færdigheder og ekspertise. På en kontaktliste for en mindre gruppe kunne du vælge kun at vise en brugers navn eller mailadresse.

Bemærk!: Tilstedeværelsesstatus, som tidligere var tilgængelig med Name (med tilstedeværelse), er ikke tilgængelig i moderne browsere. Din organisation kan vælge at få tilstedeværelse til rådighed ved at følge trinnene i få vist et klassisk SharePoint Online-websted i dokumenttilstand i Internet Explorer 10.

Brug denne kolonnefelttype til at gemme et hyperlink på et websted eller til at vise et grafisk element på intranettet eller internettet.

En Hyperlink eller billede-kolonne rummer URL'en (Uniform Resource Locator) for et websted, et grafikelement eller en anden ressource. Afhængigt af det valgte visningsformat vises enten et hyperlink, der kan klikkes på for at få adgang til ressourcen, eller et grafikelement, i stedet for URL'en til grafikfilen.

Hvis du vil have vist URL-adressen som et link, skal du vælge link formatet. Når personer angiver oplysninger om et element, kan de angive URL-adressen og en beskrivende tekst, der vises i kolonnen, i stedet for URL-adressen. Hvis du vil have vist grafik, skal du vælge billed formatet i stedet for URL-filens URL-adresse. Når personer angiver oplysninger om et element, skal du angive den fulde URL-adresse for grafikfilen, såsom http://www.example.com/image.gif, og de kan også angive beskrivende, alternativ tekst til grafik, som vises for personer, der slår grafik i deres browsere eller er afhængige af skærmlæsningssoftware for at konvertere grafik på skærmen til tale.

Valg for kolonnen Billede/hyperlink

Brug denne kolonnefelttype til at vise oplysninger, der kun er baseret på resultaterne af en beregning af andre kolonner på listen eller i biblioteket. For eksempel ved brug af =[antal] * [elementpris] til at beregne samlet pris.

Når du føjer en beregnet kolonne til en liste eller et bibliotek, opretter du en formel, der indeholder operatorer, f. eks subtraktion (-) og addition (+), funktioner, specifikke værdier og referencer til andre kolonner. Formler kan beregne datoer og klokkeslæt, udføre matematiske ligninger eller manipulere tekst. På en opgaveliste kan du for eksempel bruge denne kolonnetype til at beregne antallet af kalenderdage, der kræves for at fuldføre hver opgave baseret på kolonnerne Start dato og dato for færdiggørelse (= [dato for færdiggørelse]-[Start dato]). På en liste over kontaktpersoner kan du bruge en beregnet kolonne til at kombinere for-og efter navne på kontakterne og adskille dem med et mellemrum ud fra kolonnerne fornavn og efter navn (= [first Name] & "" & [efter navn]). Bemærk, at formlen i en beregnet kolonne kun kan referere til andre kolonner i den samme liste eller det samme bibliotek.

Ud over at indtaste formlen til beregningen angiver du, hvilken type data du vil have, at beregningen returnerer, og hvordan disse data skal gemmes og vises. Du kan få mere at vide om hver datatype ved at se det relevante afsnit i denne artikel.

I Eksempler på almindelige formler på SharePoint-lister kan du få mere at vide om formler og funktioner til brug med det beregnede felt. Denne artikel har mange fælles formler samt links til beskrivelser af alle de funktioner, der kan bruges i SharePoint.

Indstillinger for kolonnen Beregnet

Brug denne kolonne til at oprette flere valg til godkendere, når du bruger opgavearbejdsgange.

En opgave arbejdsproces giver normalt kun udfald for Godkend eller Afvis, hvilket begrænser, hvordan et element eller et dokument håndteres. Det kan være nødvendigt at tildele opgaven til en anden, eller du kan returnere den til afsenderen for at få flere oplysninger. Med kolonnen opgaveresultat kan du tilbyde et valgkolonne felt, hvor du kan vælge forskellige indstillinger for afslutnings kriterier. Du kan for eksempel bede om at blive klar over et element eller tildele det til en anden for at give godkenderen større fleksibilitet i arbejdsprocessen.

Valg for kolonnen Opgaveresultat

Kolonnen Opgaveresultat fungerer som valgfeltet, når du indtaster indstillinger i valgfeltet. Du kan indstille et individuelt valg som standard eller bruge en beregnet værdi. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for et specifikt tal som standardværdien. Formlen kan beregne et tal ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner. Du kan også vælge, om kolonneværdien er påkrævet, samt gøre værdien entydig mellem forskellige poster.

Du kan finde et mere dybtgående selvstudium om brugen af opgaver og opgaveresultater i SharePoint ved at se Arbejde med opgaver i SharePoint 2013-arbejdsprocesser ved hjælp af Visual Studio 2012

Brug denne kolonne til at vise data fra eksterne kilder, f.eks. CRM-apps, databaser eller regneark.

Med kolonnen eksterne data kan du oprette forbindelse til eksterne datakilder for at levere databaser, regneark og CRM-apps. For eksempel kan du oprette forbindelse til en branche af en virksomheds-app som SAP eller Microsoft CRM for at angive opdaterede kundeoplysninger fra den eksterne datakilde, der kan vises og bruges på listen. Ved hjælp af en ekstern lagerdatabase kan din liste præsentere aktuelle priser, beskrivelser eller forsendelses vægt, der kan bruges til at beregne eller slå en anden kolonne op.

Valg for kolonnen Eksterne data

Eksterne data skal have nogle forudsætninger opfyldt, før du kan få adgang til eksterne data. Disse opgaver udføres normalt af din administrator og omfatter oprettelse af konti og tilladelser til dataadgang, aktivering af Business Data Connectivity og Secure Store Services.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og opdatering af eksterne datakolonner i Opret og opdater en ekstern datakolonne på en liste eller i et bibliotek eller Arbejd med eksterne data i Excel Services (SharePoint Server).

Brug denne kolonnetype til at gøre det muligt for webstedsbrugere at vælge værdier fra et bestemt ordsæt med administrerede udtryk og anvende disse værdier på deres indhold. Brugere kan oprette og konfigurere en kolonne med administrerede metadata, der skal knyttes til et eksisterende ordsæt eller ord, eller de kan oprette et nyt ordsæt specifikt for en administreret metadata kolonne. Administrerede metadata kolonner har flere unikke funktioner og egenskaber, der hjælper brugerne med at vælge og anvende vilkår for indhold, f. eks. understøttelse af "type-end", samt understøttelse af unflertydige udtryk, beskrivelser, synonymer og flersproglige værdier.

Kolonner med administrerede metadata fremmer konsekvent brug af metadata på tværs af websteder, fordi de giver brugere en liste over ord, som de kan anvende til deres indhold. Disse ord kommer fra et ordsæt, der administreres centralt i værktøjet Ordbankadministration af en ordbankadministrator eller andre personer med tilladelse til at administrere ord og udtryk. Hver gang det ordsæt, som en bestemt kolonne med administrerede metadata er bundet til, opdateres, bliver de opdaterede ord automatisk tilgængelige for brugere, uanset hvor den pågældende kolonne med administrerede metadata er tilgængelig. Du kan tilpasse kolonnen med administrerede metadata på følgende måder:

Valg for kolonnen Administrerede metadata

Felt med flere værdier    Markering af afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier gør det muligt for kolonnen at indeholde mere end én værdi. Bemærk, at aktivering af denne funktion vil forhindre sortering af data i listevisninger.

Visningsformat    Den værdi, der blev valgt fra ordsættet, kan vises enten som en enkelt værdi eller med den fulde hierarkiske sti.

 • Markér afkrydsningsfeltet Vis navnet på ordet i feltet for at vise værdien af ordsættet som en enkelt værdi. For eksempel: By.

 • Markér afkrydsningsfeltet Vis hele stien til ordet i feltet for at vise værdien af ordsættet som en fuld hierarkisk sti. For eksempel: placering, kontinent, land/område, by.

Indstillinger for ordsæt    Vis ord fra et virksomhedsadministreret ordsæt, eller opret et brugerdefineret ordsæt til at dele med andre i en gruppe af websteder.

 • Brug et administreret ordsæt    Angiv ét eller flere ord, der er adskilt med semikoloner, og vælg Find for at filtrere indstillingerne til kun at medtage dem, der indeholder de ønskede ord. Når du har fundet det ordsæt, der indeholder listen over værdier til visning i denne kolonne, skal du klikke på et ord for at markere første niveau i hierarkiet, som skal vises i kolonnen. Alle niveauer under det ord du vælger, vil kunne ses, når brugerne vælger en værdi.

Opret et brugerdefineret ordsæt    Indtast en beskrivelse til dit brugerdefinerede ordsæt, og indtast dit ordsæthierarki direkte i feltet hertil, eller klik på Rediger ved hjælp af Ordsætsstyring for at åbne og bruge værktøjet Værktøj til ordadministration.

Du kan finde flere oplysninger om administrerede metadata under Introduktion til administrerede metadata. I denne artikel beskrives, hvad administrerede metadata er, og hvordan de bruges.

Bemærk!:  Mens et brugerdefineret ord er tilgængeligt for alle brugere i en gruppe af websteder, vil ordene i sættet ikke være tilgængelige som virksomhedsnøgleord.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×