Kendte problemer i og vigtige oplysninger om 2007 Microsoft Office System

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Produkter

Installation (klient)

Alle klienter

Access 2007

Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager

Diagramoprettelse

Clip Organizer

Excel 2007

Groove 2007-klient

SmartArt

InfoPath 2007

OneNote 2007

Outlook 2007

PowerPoint 2007

Project 2007

Publisher 2007

SharePoint Designer 2007

Visio 2007

Word 2007

Andet

Overførsler

Alle kendte problemer nedenfor er grupperet efter program.

Installation (klient)

Question or Issue

Answer

Installation af Microsoft Office 2007-produkter på en brugerspecifik måde (udgivet eller tildelt) ved hjælp af softwareinstallation, baseret på gruppepolitik.

Brugerspecifikke installationer for Office 2007-produkter understøttes ikke ved softwaredistribueret gruppepolitik. Det anbefales, at brugerne bruger computerspecifikke installationer, når de installerer Office 2007-produkter med gruppepolitik.

 1. Installer Beta2 Office Web Components.

 2. Installer den frigivne version af Office 2007.

Brugeren modtager følgende fejl:

Installationsprogrammet kan ikke fortsætte på grund af følgende fejl:

Microsoft Office 2007-systemet understøtter ikke opgradering fra en foreløbig version af Microsoft Office 2007-system. Fjern først alle foreløbige versioner af Microsoft Office 2007-system og de tilhørende teknologier.

Ret ovennævnte fejl, og kør installationsprogrammet igen.

Funktionen Office 2003 Web Components, der blev installeret sammen med Office 2007 Beta2, medfører, at Office 2007-produktet blokerer for installationen. Brugerne skal bruge Tilføj/fjern programmer i Windows Kontrolpanel til at fjerne Office 2003 Web Components og derefter installere det endelige Office 2007-produkt.

Opgradering til et Office 2007-produkt på en computer, som indeholder OneNote 2003.

På grund af en redigeringsfejl søger alle Office 2007-produkter efter OneNote 2003 og tilbyder at fjerne programmet, hvis det findes. Dette er kun et problem med brugergrænsefladen. OneNote 2003 fjernes ikke, når Office 2007-produktet ikke indeholder OneNote.

Dette påvirker brugere, som:

 1. Har installeret OneNote 2003 OG

 2. Installerer et Office 2007-produkt, der ikke indeholder OneNote.

OneNote 2003 fjernes ikke. Brugeren skal installere Office 2007-produktet på normal vis.

Øverst på siden

Alle klienter

Question or Issue

Answer

Hvorfor fjernes Office Web Components fra mit system, når jeg installerer Office 2007?

Microsoft Office Web Components leveres ikke længere i Microsoft Office. Eneste undtagelse er Project Server. På grund af denne ændring fjernes komponenterne fra dit system under installationen af Office 2007, hvis de blev installeret af en tidligere version af Microsoft Office. Brugere, som har behov for Office Web Components, kan hente og installere dem online fra Microsoft Download Center.

Følgende fejl opstår ved opgradering af Office 2007 Beta 2 TR- til RTM-versionen: Installationsprogrammet kan ikke fortsætte på grund af følgende fejl:

Microsoft Office 2007-systemet understøtter ikke opgradering fra en foreløbig version af Microsoft Office 2007-system. Fjern først alle foreløbige versioner af Microsoft Office 2007-system og de tilhørende teknologier.

Problemet skyldes Office Web Components. Brugeren skal fjerne OWC og køre installationen af Office 2007 igen.

Øverst på siden

Access 2007

Question or Issue

Answer

No issues at this time

Øverst på siden

Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager

Question or Issue

Answer

Kan ikke gendanne en Business Contact Manager-database på en computer, der kører Windows Vista.

Hvis du vil gendanne en database på en computer, der kører Windows Vista, skal du være medlem af gruppen Administratorer, og du skal køre Outlook som administrator. Benyt følgende fremgangsmåde for at køre Outlook som administrator:

 1. Luk Outlook.

 2. Klik på knappen Start, og klik derefter på Computer.

 3. Klik i Windows Stifinder på det drev, hvor 2007 Office-versionen er installeret.

 4. Klik på Programmer, og klik derefter på Microsoft Office.

 5. Klik på 2007 Office i Microsoft Office-vinduet.

 6. Højreklik på Outlook-ikonet, og klik derefter på Kør som administrator.

Modtagerlisten til en markedsføringskampagne går tabt, efter jeg har oprettet listen ved hjælp af brevfletning i Word.

Listen over modtagere går tabt, når kampagnetypen ændres, inden markedsføringskampagnen gemmes.

Gem markedsføringskampagnen, før du ændrer kampagnetypen. Så bevares listen over modtagere.

Business Contact Manager til Outlook viser muligheden for at åbne en database, og teksten er på et andet sprog end Outlook.

Outlook og Business Contact Manager til Outlook bruger forskellige sprog, fordi sprogpakken til Business Contact Manager til Outlook er blevet fjernet.

Business Contact Manager til Outlook og databasen skal bruge samme sprog.

Business Contact Manager til Outlook kan ikke oprette en database.

Kontroller, om Business Contact Manager til Outlook er installeret på et drev, der er komprimeret. Hvis det er tilfældet, skal du installere Business Contact Manager til Outlook på et ukomprimeret drev.

Hvis du vil fjerne Business Contact Manager fra det komprimerede drev, skal du først fjerne komprimering fra drevet, og derefter fjerne Business Contact Manager til Outlook.

Data fra Økonomisk oversigt og Økonomisk overblik bliver ikke vist, når jeg bruger en Business Contact Manager-database, der er blevet opdateret fra Beta 2TR- til RTM-versionen.

Beta 2TR-versionen af Business Contact Manager-databasen var integreret med Office Accounting 2007. Business Contact Manager-databasen blev opdateret til RTM-versionen, men Accounting 2007-databasen eller nogle komponenter i Office Accounting 2007 blev ikke opdateret.

Luk Outlook.

Prøv følgende:

Installer RTM-versionen af Accounting 2007.

Eller

Brug værktøjet til genopbygning af firmadata i Accounting 2007 til at åbne og opdatere .SBC-filen for den database, der var integreret med Business Contact Manager-databasen.

Åbn Outlook igen, og prøv derefter at få adgang til de økonomiske data igen.

Business Contact Manager importerer ikke data, der er konverteret fra ACT! 8.

Konvertering af data fra ACT! 8 understøttes ikke.

Outlook og Business Contact Manager til Outlook bruger forskellige sprog, og Business Contact Manager til Outlook starter ikke.

Outlook og Business Contact Manager til Outlook skal bruge samme sprog for at kunne arbejde sammen. Skift sprog i Office eller i Business Contact Manager til Outlook, så de bliver ens.

2007 Office System, Business Contact Manager til Outlook og Office Accounting 2007 fungerer ikke sammen.

2007 Office System, Business Contact Manager til Outlook og Accounting 2007 skal alle opgraderes til RTM-versionerne for at fungere sammen.

Word-dokumentet lukkes, når jeg forsøger at vælge kontaktpersoner (modtagere) til brevfletning.

En komponent i ACT! 7 er i konflikt med funktionen Brevfletning. Prøv følgende:

Fjern tilføjelsesprogrammet ACT! Com fra Word.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen i Word, og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Tilføjelsesprogrammer.

 3. Klik på COM-tilføjelsesprogrammer på listen Administrer, og klik derefter på Udfør.

 4. Klik på ACT! 7, og klik derefter på Fjern.

 5. Åbn dokumentet igen, og prøv derefter at bruge funktionen Brevfletning igen.

Hvis ovenstående trin ikke fungerer, skal du fjerne programmet ACT! 7 fra computeren ved hjælp af Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel.

Øverst på siden

Diagramoprettelse

Question or Issue

Answer

No issues at this time

Øverst på siden

Clip Organizer

Question or Issue

Answer

No issues at this time

Øverst på siden

Excel 2007

Question or Issue

Answer

Microsoft Script Editor findes ikke længere.

MSE understøttes ikke længere i Excel 2007.

Kan filer, der er oprettet med tidligere versioner end Beta2, åbnes i den endelige udgave af Excel 2007?

På grund af ændringer i filformatet skal alle filer, der er oprettet i versioner, der er tidligere end Beta2, gemmes i enten Beta2- eller B2TR-format, før de kan kopieres til den endelige version af Excel 2007.

Hvilke filformater understøttes ikke længere i Excel 2007?

Historisk har Excel understøttet mange forskellige dataformater. Vi har konstateret, at en række af disse ældre formater sjældent eller aldrig bruges. Vi fjerner understøttelsen af nogle filtyper, så vi kan koncentrere os om de filformater, der bruges. Understøttelsen af formaterne fjernes på to måder. Ved de filformater, der bruges mindst, ophører understøttelsen af åbning og lagring. Ved de filformater, der bruges en smule, understøttes indlæsning i Excel 2007, så du kan gemme dem i et nyere format.

Følgende formater kan ikke åbnes eller gemmes i Excel 2007:
WK1 (1-2-3)
WK4 (1-2-3)
WJ3 (japansk 1-2-3) (.wj3)
WKS (1-2-3)
WK3,(1-2-3)
WK1,FMT(1-2-3)
WJ2 (japansk 1-2-3) (.wj2)
WJ3, FJ3 (japansk 1-2-3) (.wj3)
DBF 2 (dBASE II)
WQ1 (Quattro Pro/DOS)
WK3,FM3(1-2-3)
Microsoft Excel-diagram (.xlc)
WK1,ALL(1-2-3)
WJ1 (japansk 1-2-3) (.wj1)
WKS (japansk Works) (.wks)

Følgende formater kan åbnes, men ikke gemmes i Excel 2007:
Microsoft Excel 2.1-regneark
Microsoft Excel 2.1-makro
Microsoft Excel 3.0-regneark
Microsoft Excel 3.0-makro
Microsoft Excel 4.0-regneark
Microsoft Excel 4.0-makro
Microsoft Excel 97- Excel 2003- & 5.0/95-regneark
Microsoft Excel 4.0-projektmappe
DBF 3 (dBASE III)
DBF 4 (dBASE IV)

HTML er ikke længere et Excel-filformat, der er fuld tillid til.

Excel 2007 gemmer ikke længere funktionsoplysninger, der kun gælder for Excel, i HTML-filformater. Da filformatet kun bruges i meget begrænset omfang, bliver Excel-specifikke koder, som indeholder Excel-funktionalitet, ikke gemt, når filerne åbnes igen.

Vi har konstateret, at Excels “Gem som HTML”-funktion bruges som udgivelsesformat, og vi vil fortsat understøtte det som en metode til at oprette et dokument, der skal vises i en webbrowser. HTML-filer kan stadig åbnes i Excel, og eventuelle Excel-specifikke funktioner i filen, der er oprettet i en tidligere version, bliver bevaret. Sådanne filer skal gemmes i et af de nye filformater som en primær version af dokumentet og udgives til HTML, når det ønskes.

Tidligere versioner af Excel gav mulighed for at udgive Excel-filer til HTML med interaktivitet ved hjælp af Microsoft Office Web Components. Med introduktionen af Excel Services vil vores løbende investeringer i at oprette interaktive regneark i en webbrowser være fokuseret på Excel Services. Som en del af dette fokus vil vi fjerne understøttelse af lagring af HTML-filer med interaktivitet ved hjælp af Office Web Components.

Når jeg installerer Office 2007, forsvinder en del af funktionaliteten i SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio og Management Studio

Hvis du har installeret SQL Server 2005 på computeren, og du bruger BIDS (Business Intelligence Development Studio) eller SSMS (SQL Server Management Studio) til at arbejde med SSAS (SQL Server Analysis Services) eller SSRS (SQL Server Reporting Services), kan du forvente, at en del af funktionaliteten i BIDS og SSMS ikke fungerer, efter du har installeret Office 2007. Særligt følgende funktionalitet bliver berørt:

 • BIDS Cube Designero Fanen Calculations

  • Handlinger og KPI-faner (når MDX-syntakskontrol kaldes)

  • Fanerne Perspectives og Translations (når der findes beregninger i kuben

 • Guiden BIDS Reporting Services Project (når du bruger datakilden Analysis Services)

  • Calculated Member Builder og Query Builder

 • BIDS Report Designer (når du bruger datakilden Analysis Services)

  • Calculated Member Builder og Query Builder

 • SSMS Analysis Services Role Editor (når MDX-syntakskontrol kaldes)

Besøg webstedet https://support.microsoft.com/kb/926421 for at få yderligere oplysninger om dette problem og vejledning til, hvordan du får fat i en løsning.

Diagrammer i Office Excel 2007 og understøttelse af Excel 4-makroer

I Microsoft Office Excel 2007 introduceres et opgraderet, stærkt forbedret diagramoprettelsesprogram. Ud over at strømline oprettelsen af diagrammer og tilføjelse af markante grafiske effekter, så de kan præsenteres på en flot måde, bliver det nye program også delt på tværs af andre Microsoft Office-programmer. Så uanset om du arbejder i et regneark, et Office Word-dokument eller et Office PowerPoint-dias, fungerer dit diagram og diagramværktøjerne på samme måde.

Som en del af denne opgradering af diagramoprettelsesprogrammet skulle Excel-teamet genimplementere makrosprog og gennemgå understøttelsesstrategien for ældre makrosprog. Mens det meste af makrounderstøttelsen er blevet implementeret, gælder det ikke for en del af Excel 4-makrosprogfunktionaliteten (XLM). Nogle Excel 4-makroer, der bearbejder diagrammer i Office Excel 2007, fungerer muligvis forkert. Dette gælder kun for ældre makroer (primært oprettet i Excel 5.0 og tidligere), der indeholder diagramfunktionalitet.

Kunder, der har løsninger, som er udviklet ved hjælp af Excel 4-makroer op imod diagrammer, bør kontrollere, om deres løsninger stadig fungerer korrekt i Excel 2007. Diagramløsninger, der fungerer forkert, kan gøres funktionelle ved hjælp af Visual Basic for Applications, som har erstattet XLM som scriptsprog siden Excel 5.

Øverst på siden

Groove 2007-klient

Question or Issue

Answer

Bemærk følgende systemkrav ved installation og kørsel af Microsoft Office Groove 2007.

 • XP SP1 eller SP2 skal være installeret.

 • Systemet skal have mindst 800 MB ledig diskplads.

 • Der kan ikke være flere operativsystembrugere, som kører Groove.

Microsoft Office Groove 2007 SDK skal installeres efter alle andre Microsoft Office 2007-komponenter. Desuden skal Groove 2007 SDK installeres inden opgradering af andre Office 2007-komponenter.

Du skal installere Microsoft Office Groove 2007 SDK, EFTER du har installeret alle andre Microsoft Office 2007-komponenter, herunder Microsoft Office Groove 2007. Når du har installeret Groove 2007 SDK, skal du desuden fjerne det, inden du opgraderer nogen andre Office 2007-komponenter. Endelig skal du fjerne eventuelle eksisterende betaversioner af Groove 2007 SDK eller Groove Virtual Office 3.1 GDK'er, inden du installerer Groove 2007 SDK.

Overflytte TeamDirection-projekter til brug i Microsoft Office Groove 2007.

Hvis du vil fortsætte med at bruge dit Groove 3.x TeamDirection-projekt i Microsoft Office Groove 2007, skal du benytte følgende fremgangsmåde, FØR du opgraderer til Groove 2007:

 1. Eksporter dine projekter i Groove 3.x fra TeamDirection Project.

 2. Opgrader til Groove 2007.

 3. Installer TeamDirection Project til Groove 2007.

 4. Importer projekterne i TeamDirection Project til Groove 2007.

Groove-kalenderværktøjet viser forkerte datoer, hvis brugeren skifter computersystemets tidszone, når et kalenderværktøj ikke kører.

Afslut og genstart Groove, efter du har ændret computersystemets tidszone.

Øverst på siden

SmartArt

Question or Issue

Answer

No issues at this time

Øverst på siden

InfoPath 2007

Question or Issue

Answer

No issues at this time

Øverst på siden

OneNote 2007

Question or Issue

Answer

Visse OneNote-funktioner er ikke tilgængelige i 64-bit operativsystemer.

Send til OneNote 2007 printerdriveren og Send til OneNote-tilføjelsesprogrammet til Windows Internet Explorer 64-bit er ikke tilgængelig på Windows-computere, der kører på en 64-bit-operativsystem.

Synkronisere alle dine notesbøger, inden du opgraderer til den endelige RTM-version.

Det endelige filformat til OneNote 2007 er anderledes end tidligere betaversioner af OneNote 2007. Dette påvirker også offlinecachen, som også er ændret. Første gang du kører OneNote 2007, fjernes offlinecachen. Det er kritisk, hvis du synkroniserer dine notesbøger, inden du opgraderer til den endelige version af OneNote 2007.

Opgradere til den frigivne version af Windows pc-søgning 3.0.

Hvis du tidligere har brugt foreløbige versioner af Windows Desktop Search 3.0, skal du opgradere til den oprindelige version.

Windows Server 2003:

http://r.Office.Microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&p2=5&p3=2

Windows Server 2003 64-bit eller Windows XP 64-bit:

http://r.Office.Microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=64&p2=5&p3=2

Windows Vista: Windows pc-søgning er allerede en del af Windows Vista. Det anbefales at bruge OneNote 2007 på den frigivne version af Vista.

Bemærk!: Brug feltet Skift sprog på siden Download Center til at vælge dit sprog.

Alle brugere i delte notesbøger skal køre samme version af OneNote. Du kan ikke blande foreløbige versioner med den frigiven 2007-version.

Alle brugere i en delt notesbog skal opgradere på samme tid til den endelige version af OneNote 2007 til notesbog Synkroniser fungerer korrekt. Dette omfatter alle klienter på alle computere, der har notesbogen, der er åben. Hvis nogle brugere anvender foreløbige versioner fungerer ikke korrekt Synkroniser og som kan medføre unødvendig hukommelse og processor brugen.

Øverst på siden

Outlook 2007

Question or Issue

Answer

CDO (Collaboration Data Objects) 1.21 er ikke tilgængelig via Office Installation.

CDO er tilgængelige som hentes fra internettet på https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36

Hvorfor kræver Outlook Windows pc-søgning?

Windows pc-søgning 3.0 er en indbygget komponent i Vista og leveres separat som en systemkomponent til Windows XP- og Windows Server 2003-brugere. Windows pc-søgning er en systemtjeneste, der indekserer fil-, e-mail- og andet indhold for at levere hurtige søgninger i indhold og egenskaber. Det er en opgradering til alle tidligere 2.x-versioner af Windows pc-søgning, som du evt. bruger i øjeblikket. Outlook 2007 har en ny version af Hurtigsøgning-teknologi, der er bygget oven på Windows pc-søgning, og som er afhængig af, at programmet er installeret, for at fungere.

Outlook beder dig om at hente og installere Windows Desktop Search 3.0, hvis du kører på Windows XP. Dette er påkrævet for at understøtte vores nye funktionaliteter Hurtigsøgning i Outlook.

Installationsprocessen opgraderer automatisk 2.5- og nyere versioner af Windows pc-søgning. Tidligere versioner af Windows pc-søgning skal fjernes ved hjælp af Tilføj/fjern programmer, før denne version installeres.

Hvis du kører på Vista RC1 eller nyere, har du ikke behov for en separat installation.

Når jeg udskriver, bliver Outlook nogle gange hvid.

Når du vælger Vis udskrift i Outlook 2007 på Vista, vil ændringer, du foretager i dialogboksen Sideopsætning, som medfører, at vinduet skal opdateres, bevirke, at Outlook vises hvid (tom), når du har udskrevet eller klikket på Luk.

Du løser problemet ved at minimere Outlook og udvide programmet igen. Du mister ingen data.

Visse RSS-kilder bliver ikke synkroniseret og rapporterer fejlen OLE-objekt er ikke registreret i vinduet Status for Send/Modtag.

Dette er en kendt begrænsning, der gælder for ganske få RSS-kilder, når du har installeret Internet Explorer 6 på maskinen. Opgrader til Internet Explorer 7 for at fortsætte med at synkronisere disse kilder.

Sommetider kan Outlook ikke konfigureres til opkald ved Send/Modtag-handlinger.

Opret først opkaldsforbindelsen uden for Outlook ved hjælp af en opkaldsforbindelse i Windows eller i din webbrowser.

Øverst på siden

PowerPoint 2007

Question or Issue

Answer

Jeg kan ikke få tilføjelsesprogrammet Microsoft Office Producer til PowerPoint 2003 til at fungere i PowerPoint 2007.

Dette tilføjelsesprogram fungerer ikke i PowerPoint 2007. Kunder, der har brug for at oprette indhold ved hjælp af dette tilføjelsesprogram, skal bruge en licenseret installation af PowerPoint 2003.

Hvorfor kan jeg ikke åbne en fil, som jeg har oprettet i en version af PowerPoint, der er tidligere end PowerPoint 97?

PowerPoint 2007 understøtter ikke længere åbning af filer, der er oprettet i tidligere versioner end PowerPoint 97.

Øverst på siden

Project 2007

Question or Issue

Answer

No issues at this time

Øverst på siden

Publisher 2007

Question or Issue

Answer

No issues at this time

Øverst på siden

SharePoint Designer 2007

Question or Issue

Answer

Når du bruger, eller at placere fokus i opgaveruden webdele, kan jeg ikke bruge min piletasterne, mine genvejstaster (fx CTRL + S for Gem, CTRL + Z for Fortryd) eller min tilbage-tasten, mens du redigerer min side.

Dette er et kendt problem i opgaveruden webdele. Skifte fokus væk fra SharePoint Designer-programmet for at løse situationen, og derefter skifte fokus tilbage til programmet.

Øverst på siden

Visio 2007

Question or Issue

Answer

Når jeg starter Visio 2007, bliver jeg bedt om at hente en fil, der forbedrer ydeevnen. Hvad er det for en fil, og hvorfor har jeg brug for den?

Filen forbedrer ydeevnen, når du gemmer og indlæser Visio XML-filer. Filen findes allerede i Windows Vista-systemer, og hvis Windows pc-søgning eller Windows Internet Explorer 7 er blevet installeret.

Øverst på siden

Word 2007

Question or Issue

Answer

Hvordan kan jeg åbne eller gemme .dotx- og .dotm-filer via Word XML-formatkonverteringsprogrammet?

Word XML-Format konverteringsprogram, som kun understøtter åbning og lagring og .docx og .docm-filer i Microsoft Office Word 2003.

Hvordan kan jeg få en skærmlæser til at fungere sammen med Word eller Outlook-baseret e-mail?

Installer følgende registreringsnøgler:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options] "WordAlternateDisplayMethodForScreenReaders"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common] "ScreenReaderPresent"=dword:00000001

Øverst på siden

Andet

Question or Issue

Svar

Hvis jeg fjerner knapperne Tilbage og Frem fra værktøjslinjen, bliver offlinestartsiden tom.

Sådan genskabes situationen:

 1. Åbn et program.

 2. Tryk på F1 for at starte fremviseren.

 3. Angiv status til offline.

 4. Klik på rullepilen Indstillinger for værktøjslinjer, og klik på knapperne Tilbage og Frem for at fjerne dem fra værktøjslinjen.

 5. Luk klientfremviseren.

 6. Tryk på F1 for at åbne Hjælp.

Gå til Indstillinger for værktøjslinjer, og klik på Nulstil værktøjslinje, eller tilføj knapperne Tilbage og Frem på værktøjslinjen.

Øverst på siden

Overførsler

Spørgsmål eller problem

Answer

No issues at this time

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×