Office
Log på

Kapacitetsplanlægning og belastningstest i SharePoint Online

I denne artikel beskrives, hvordan du kan installere på SharePoint Online uden at udføre traditionelle belastningstests, da det ikke er tilladt.

Selvom aktive belastningstests på SharePoint Online frarådes på det kraftigste, findes der andre måder, hvorpå du kan sikre dig, at et websted ikke kommer til at give en dårlig brugeroplevelse, når du starter det.

Med SharePoint Online behøver du ikke at foretage kapacitetsplanlægning, da dette gøres for dig som en del af vores servicetilbud. I forbindelse med lokale miljøer bruges belastningstests til at validere skalaantagelser og i sidste ende finde en farms sammenbrudspunkt ved at udsætte den for omfattende belastning. Med SharePoint Online er vi nødt til at gøre tingene anderledes. Da der er tale om et miljø med flere lejere, må vi beskytte alle lejere i samme farm, så vi begrænser automatisk eventuelle belastningtests. Det betyder, at du vil få skuffende og potentielt misvisende resultater, hvis du forsøger at belastningsteste dit miljø.

En af de vigtigste fordele ved SharePoint Online frem for en lokal installation er skyens elasticitet. Vores omfattende miljø er konfigureret til at betjene millioner af brugere dagligt, så det er vigtigt, at vi håndterer kapacitet effektivt ved automatisk at udvide farme, hvis og når det er nødvendigt. I denne artikel forklares, hvordan vi planlægger kapacitetsvækst og udskalering. Artiklen dækker også metoder, du kan bruge, som ikke involverer belastningstests.

Hvordan Office 365 forudsiger belastning og udvider kapacitet

Administration af SharePoint Online-serverkapacitet sker ved hjælp af to metoder:

  • Kapacitetsprognoser

  • Belastningsbalancering på farme med én server

I modsætning til hvad der tilfældet i et lokalt miljø, kan vi i SharePoint Online samle statistik og lave grafer over potentielle behov i en hvilken som helst servergruppe med henblik på kapacitetsprognoser. Det aggregerede behov kunne f.eks. ligne vækstgrafen Forespørgsler i zone på billedet nedenfor (hvor en zone er en gruppe af SharePoint-farme):

Diagram, der viser skønnet kapacitet: prognose

Væksten er uforudsigelig i de enkelte farme hver for sig, men den aggregerede sum af forespørgsler i en zone er forudsigelig. Ved at identificere væksttendenserne i SharePoint Online kan vi planlægge fremtidig udvidelse.

For at udnytte kapaciteten effektivt og håndtere uventet vækst i enkeltstående farme har vi implementeret automatiserede processer, der registrerer front end-belastning og opskalerer, når der er behov for det. De vigtigste måledata, vi bruger som et signal til opskalering af front end-siden, er CPU-belastning. Det er vores mål at holde CPU-spidsbelastningen under 40 %. Det gør vi for at sikre, at der er en tilstrækkelig buffer til at klare uventede stigninger i spidsbelastningen. Når belastningen nærmer sig 40 % i stabil tilstand, føjer vi front end-kapacitet til farme.

Diagram, der viser skønnet kapacitet: administration af farme

Der kan hurtigt føjes yderligere servere til en farm ved at bruge de servere, der tidligere er blevet føjet til zonen på baggrund af anvendelsesprognosen.

Hvordan planlægger jeg et websteds start?

Du kan forvente, at den farm, hvor dit nye websted startes, overvåges automatisk, så der tilføjes nye front end-servere, som beskrevet ovenfor. Vi behøver derfor ikke nogen varsling af dit nye websteds start.

Hvis øvrige bedste fremgangsmåder for en enkelt side på SharePoint Online følges, er det usandsynligt, at start af et nyt websted til selv 100.000 brugere vil have nogen indflydelse på farmen.

Der er nogle få strategier til planlægning af start af et nyt SharePoint Online-websted. Som vist på følgende billede er mængden af brugere, der inviteres, ofte væsentligt højere end det antal brugere, der faktisk benytter webstedet. Dette billede viser en strategi for at udrulle en start. Denne metode er ikke kun nyttig i forhold til ydeevnebelastning, men kan også bidrage til at identificere måder SharePoint-webstedet kan forbedres på, før det store flertal af brugere kan se det.

Diagram over inviterede og aktive brugere

I forsøgsfasen er det godt at få feedback fra brugere, organisationen har tillid til og ved vil være engagerede. På denne måde er det muligt at vurdere, hvordan systemet bruges, og hvor godt det fungerer.

Herefter begynder udrulningen til alle brugere i etaper, hvor der indhentes feedback, og ydeevnen gennemgås regelmæssigt. Dette har den fordel, at systemet introduceres langsomt, og at der kan foretages forbedringer, efterhånden som systemet bruges mere. Det giver også os mulighed for at reagere på den øgede belastning, efterhånden som webstedet rulles ud til flere og flere brugere.

Endelig vil kunder, selv om det ikke er muligt at foretage belastningstests, muligvis ønske at foretage periodiske pingtests af tjenesten for at måle tilgængelighed og ventetid. Dette vil identificere en grundlinje for deres websted. Det er dog vigtigt, at disse tests foretages med lav frekvens for at undgå de begrænsningsforanstaltninger, der er beskrevet ovenfor.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×