Kalenderværktøj 2007

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Med Kalenderværktøj 2007 kan du markere vigtige datoer og oprette samarbejdstidsplaner med andre medlemmer af et arbejdsområde.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje eller slette aftaler

Få vist aftaler

Navigere i kalenderen

Oprette links til bestemte aftaler

Ændre kalendervisningen

Eksportere og importere aftaler

Udskrive aftaler

Ændre kalendertilladelser

Tilføje eller slette aftaler

Sådan tilføjes en aftale:

 1. Klik på Ny aftale under fanen Startside.

 2. Indtast et aftaleemne.

 3. Indtast eller vælg start og slutdata samt klokkeslæt for aftalen. Hvis aftalen varer hele dagen, skal du klikke på Hele dagen.

  Detaljer

  Angiv datoen ved hjælp af formatet DD/MM/ÅÅ, eller klik på kalenderikonet, og vælg en dato.

  Indtast start og sluttidspunkt, eller klik på pilene for at vælge start og sluttidspunkter.

  I kalenderen foretages der automatisk tidszonejusteringer på følgende måde: I kalenderen forudsættes det, at aftalen afholdes i den tidszone, der svarer til de egenskaber for Dato og Klokkeslæt, der er angivet på computeren. Aftaletidspunktet justeres automatisk for de medlemmer, hvis computere er angivet til andre tidszoner, så den pågældende tidszone afspejles.

  Hvis du f.eks. er i Atlanta og planlægger en aftale kl. 8.00, får et medlem i Paris aftalen vist som planlagt til kl. 14.00 (afhængigt af de regionale tidszoneindstillinger).

 4. Du kan også angive detaljerede oplysninger om aftalen.

 5. Klik på OK.

Tip!: Du kan oprette aftaler med forudangivne datoer eller klokkeslæt. Træk musen hen over de ønskede datoer og klokkeslæt, og klik på Ny aftale.

Hvis du vil slette en markeret kalenderaftale, skal du trykke på DELETE.

Toppen af siden

Få vist aftaler

I kalenderen vises den del af hver aftale, der passer ind i datocellen. Du kan se en stor eller mindre del af aftalen, afhængigt af den visning du benytter. Visningen Dag giver dig typisk mulighed for at se alle oplysningerne om aftalen, hvorimod du i visningen Måned kun kan se nogle få ord.

I en visning kan du pege på en aftale for at få vist et tekstvindue, der viser hele datoen samt detaljerede oplysninger.

Pop op-vinduet Aftaleoplysninger

Toppen af siden

Navigere i kalenderen

Du kan navigere i kalenderen på følgende måde:

 • Hvis du vil gå til henholdsvis den forrige eller næste dage, uge eller måned i visningerne Dag, Uge eller Måned, skal du klikke på knapperne Forrige/Næste på titellinjen i kalenderen.

 • Hvis du vil gå til den forrige eller næste aftale i en kalendervisning, skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Forrige eller Næste i ruden Navigering.

 • Hvis du vil gå til den forrige eller næste ulæste aftale i en kalendervisning, skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Forrige ulæste eller Næste ulæste i ruden Opfølgning.

 • Hvis du vil gå til den aktuelle dag i forbindelse med computerens systemur, skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på I dag i ruden Navigering.

 • Hvis du vil gå til en bestemt dato i en visning, du har valgt, skal du klikke på fanen Startside, klikke på Vælg Dato i ruden Navigering og angive en dato og en visningsindstilling i dialogboksen Gå til dato. Klik herefter på OK.

Toppen af siden

Oprette hyperlinks til bestemte aftaler

 1. Klik på den aftale, du vil oprette et hyperlink til.

 2. Klik på Kopiér som hyperlink under fanen Startside.

 3. Vælg målværktøjet.

 4. Klik på den placering, hvor du vil placere hyperlinket.

  Du skal placere hyperlinket på en RTF-placering som f.eks. brødteksten i en diskussions, chat eller Notesblok-indtastning.

 5. Højreklik, og klik derefter på Sæt ind.

Toppen af siden

Ændre kalendervisningen

Hvis du vil ændre kalendervisningen, skal du klikke på fanen Visning og derefter klikke på en visningsindstilling i ruden Kalendervisning.

I den følgende tabel beskrives de forskellige karakteristika ved hver visning.

Visning

Karakteristika

Dag

En detaljeret visning af aftalerne for den valgte dag, inklusive detaljer (hvis der er nogen).

Aftaler, der varer hele dagen, eller som strækker sig over flere dage, vises øverst.

Aftaler, det strækker sig over en eller flere dage

1. En aftale, der strækker sig over mere end én dag.

2. En aftale kun for denne dag.

Aftaler for den valgte dag vises nederst med det korrekte tidsinterval.

Uge

En oversigt over aftalerne for en standardkalenderuge.

Nu, hvor der er mere plads end i visningen Måned, kan du som regel se hele titlen for hver aftale. Du kan også se både start og sluttidspunkter for hver aftale.

På samme måde som i visningen Måned vises knappen Flere, hvis en enkelt dato indeholder flere aftaler, end der er plads til i boksen.

Pop op-vindue, der viser alle aftaler.

Måned

En oversigt over aftalerne for en standardkalendermåned.

Visningen er nyttig til langsigtet planlægning, hvor du har brug for at se de aftaler, der spænder over flere dage. Det er dog vanskeligt at se detaljer for en aftale uden at åbne aftalen, så du kan redigere den.

Hvis en enkelt dato indeholder flere aftaler, end der er plads til i boksen, vises knappen Flere.

Peg på knappen for at få vist et vindue, der viser alle aftalerne.

Arbejdsuge

Den samme visning som "Uge", men med den forskel at denne visning indeholder mere plads til dagene i arbejdsugen.

Arbejdsmåned

Den samme visning som "Måned", men med den forskel at denne visning indeholder mere plads i hver uge til arbejdsdage.

Toppen af siden

Eksportere og importere aftaler

Du kan eksportere kalenderaftaler til import i et andet kalenderværktøj.

Eksportere kalenderaftaler

Du kan eksportere en bestemt aftale eller alle aftaler. Alle eksporterede kalenderdata gemmes som en .xml-fil (f.eks. Kalender.xml).

Sådan eksporteres en bestemt aftale:

 1. Klik på aftalen.

 2. Klik på Ny aftale under fanen Eksporter de markerede aftaler.

 3. Angiv en mappeplacering i dialogboksen Eksporter post(er) til fil..., og klik på Gem.

Sådan eksporteres alle poster:

 1. Klik på Eksporter alle aftaler i ruden Data under fanen Arbejdsområde.

 2. Angiv en mappeplacering i dialogboksen Eksporter post(er) til fil..., og klik på Gem.

Importere kalenderaftaler

 1. Vælg det kalenderværktøj, du vil importere dataene til.

 2. Klik på Import under fanen Arbejdsområde.

 3. Vælg den eksporterede .xml-kalenderfil i dialogboksen Importer fil, og klik på Åbn.

Toppen af siden

Udskrive aftaler

Du kan udskrive kalenderaftaler eller visninger.

 1. Hvis du vil udskrive en bestemt aftale, skal du markere aftalen.

 2. Hvis du vil udskrive en kalendervisning, skal du markere den visning, du vil udskrive.

 3. Klik på fanen Udskriv under fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

Toppen af siden

Ændre kalendertilladelser

Sådan får du vist de tilladelser, der i øjeblikket er tildelt medlemsroller:

 1. Klik på fanen Arbejdsområde, klik på Egenskaber, og klik derefter på fanen Tilladelser.

 2. Vælg den rolle på rullelisten, du vil se de tildelte tilladelser for.

Alle medlemmer, undtagen gæster, har tilladelse til at tilføje nye aftaler eller tilføje eller slette deres egne aftaler. Ledere har alle tilgængelige tilladelser.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×