Køre en forespørgsel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En forespørgsel er en række instruktioner, som du kan bruge til at arbejde med data. Du kører en forespørgsel for at udføre disse instruktioner. Ud over at returnere resultater – som kan være sorteret, grupperet eller filtreret – en forespørgsel kan også oprette, kopiere, slette eller ændre data.

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan køre forespørgsler og kun har korte oversigter over de forskellige typer forespørgsler. I artiklen gennemgås også de fejlmeddelelser, du kan støde på, når du kører forskellige typer forespørgsler, og du kan bruge de trin, du kan udføre for at løse eller rette fejlene.

Denne artikel indeholder ikke en trinvis vejledning til oprettelse af forespørgsler.

Vigtigt!: Du kan ikke køre handlingsforespørgsler, hvis en database er i tilstanden deaktiveret – en begrænset funktionsmåde, som Access bruger til at beskytte dine data i visse tilfælde. Du kan få vist en dialogboks advarsel, eller du kan få vist en advarsel på MeddelelsesLinjen.

Hvis du vil have mere at vide om deaktiveret tilstand, og hvordan du kan aktivere handlingsforespørgsler, skal du se afsnittet køre en handlingsforespørgsel.

Hvad vil du foretage dig?

Køre en udvælgelses-eller krydstabuleringsforespørgsel

Kør en handlingsforespørgsel

Kør en parameterforespørgsel

Kør en SQL-specifik forespørgsel

Fejlfinding af en fejlmeddelelse

Køre en udvælgelses-eller krydstabuleringsforespørgsel

Du kan bruge udvælgelsesforespørgsler og krydstabuleringsforespørgsler til at hente og præsentere data og til at angive formularer og rapporter med data. Når du kører en udvælgelses-eller krydstabuleringsforespørgsel, viser Access resultaterne i dataarkvisning.

Kør forespørgslen

 1. Find forespørgslen i navigationsruden.

 2. Gør et af følgende:

  • Dobbeltklik på den forespørgsel, du vil køre.

  • Klik på den forespørgsel, du vil køre, og tryk derefter på ENTER.

Hvis den forespørgsel, du vil køre, er åben i designvisning, kan du også køre den ved at klikke på Kør i gruppen resultater under fanen design på båndet, del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Toppen af siden

Kør en handlingsforespørgsel

Der er fire typer handlingsforespørgsler: tilføjelsesforespørgsler, sletteforespørgsler, opdateringsforespørgsler og tabeloprettelsesforespørgsler. Med undtagelse af tabeloprettelsesforespørgsler (som opretter nye tabeller) foretager handlingsforespørgsler ændringer af data i de tabeller, de er baseret på. Disse ændringer kan ikke let fortrydes, f. eks ved at trykke på CTRL + Z. Hvis du foretager ændringer ved hjælp af en handlingsforespørgsel, som du på et senere tidspunkt beslutter, at du ikke ville foretage, skal du normalt gendanne dataene fra en sikkerhedskopi. Derfor skal du altid sørge for, at du har en ny sikkerhedskopi af de underliggende data, før du kører en handlingsforespørgsel.

Du kan reducere risikoen for at køre en handlingsforespørgsel ved først at få vist de data, der skal reageres på. Der er to måder at gøre dette på:

 • Få vist handlingsforespørgslen i dataarkvisningen, før du kører den. Det gør du ved at åbne forespørgslen i design visning, klikke på visning på Access- statuslinjeog derefter klikke på dataarkvisning i genvejsmenuen. Hvis du vil skifte tilbage til design visning, skal du klikke på Vis igen og derefter klikke på design visning i genvejsmenuen.

 • Ret forespørgslen til en udvælgelsesforespørgsel, og Kør den derefter.

  Bemærk!: Sørg for at bemærke, hvilken type handlingsforespørgsel (tilføjelse, opdatering, tabeloprettelse eller sletning) du starter med, så du kan ændre forespørgslen tilbage til den pågældende type, når du får vist dataene med denne metode.

  Køre en handlingsforespørgsel som en udvælgelsesforespørgsel

  1. Åbn handlingsforespørgslen i design visning.

  2. Klik på Vælgi gruppen forespørgsels type under fanen design .

  3. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Kør forespørgslen

Når du er klar til at køre en handlingsforespørgsel, skal du dobbeltklikke på den i navigationsruden eller klikke på den og derefter trykke på ENTER.

Vigtigt!: Som standard deaktiverer Access alle handlingsforespørgsler i en database, medmindre du angiver, at du har tillid til databasen. Du kan angive, at du har tillid til en database ved hjælp af MeddelelsesLinjen lige under båndet.

Meddelelseslinje

Angiv tillid til en database

 1. Klik på Indstillinger i meddelelseslinjen.

  Dialogboksen Microsoft Office-sikkerhedsindstillinger vises.

 2. Vælg Aktivér dette indhold , og klik derefter på OK.

Kør en parameterforespørgsel

En parameterforespørgsel beder dig om at angive en værdi, når du kører den. Når du angiver værdien, anvendes den som et felt kriterium i parameterforespørgslen. Hvilket felt, det anvender kriteriet, er angivet i forespørgselsdesignet. Hvis du ikke angiver en værdi, når du bliver bedt om det, fortolkes det indtastede input som en tom streng i parameterforespørgslen.

En parameterforespørgsel er altid også en anden type forespørgsel. De fleste parameterforespørgsler er udvælgelsesforespørgsler eller krydstabuleringsforespørgsler, men tilføjelses-, tabeloprettelses-og opdateringsforespørgsler kan også være parameterforespørgsler.

Du kører en parameterforespørgsel i henhold til dens anden forespørgselstype, men du skal generelt benytte følgende fremgangsmåde.

Kør forespørgslen

 1. Find forespørgslen i navigationsruden.

 2. Gør et af følgende:

  • Dobbeltklik på den forespørgsel, du vil køre.

  • Klik på den forespørgsel, du vil køre, og tryk derefter på ENTER.

 3. Når parameter prompten vises, skal du angive en værdi, der skal anvendes som et kriterium.

Toppen af siden

Kør en SQL-specifik forespørgsel

Der er tre primære typer af SQL-forespørgsel: foreningsforespørgsler, pass-through-forespørgsler og datadefinitionsforespørgsler.

Foreningsforespørgsler kombinerer data fra to eller flere tabeller, men ikke på samme måde som andre forespørgsler. De fleste forespørgsler kombinerer data ved at sammenkæde rækker, foreningsforespørgsler kombinerer data ved at tilføje rækker. Foreningsforespørgsler adskiller sig fra tilføjelsesforespørgsler i de pågældende foreningsforespørgsler ændrer ikke de underliggende tabeller. Foreningsforespørgsler tilføjer rækkerne i et postsæt, der ikke bevares, når forespørgslen er lukket.

Pass-through-forespørgsler behandles ikke af det databaseprogram, der følger med Access. de overføres i stedet direkte til en ekstern database server, der behandler behandlingen og derefter videresender resultaterne til Access.

Data definitions forespørgsler er en særlig type forespørgsel, der ikke behandler data. i stedet for kan datadefinitionsforespørgsler oprette, slette eller ændre andre databaseobjekter.

SQL-specifikke forespørgsler kan ikke åbnes i design visning. De kan kun åbnes i SQL-visning eller køres. Bortset fra datadefinitionsforespørgsler skal du køre en SQL-specifik forespørgsel for at åbne den i dataarkvisning.

Kør forespørgslen

 1. Find forespørgslen i navigationsruden.

 2. Gør et af følgende:

  • Dobbeltklik på den forespørgsel, du vil køre.

  • Klik på den forespørgsel, du vil køre, og tryk derefter på ENTER.

Toppen af siden

Fejlfinding af en fejlmeddelelse

I følgende tabel vises nogle almindelige fejlmeddelelser, du kan støde på. Disse fejl kan forekomme enten som en meddelelse i en celle (i stedet for en forventet værdi) eller som en fejlmeddelelse. De afsnit, der følger listen, omfatter procedurer, du kan bruge til at løse disse fejl.

Bemærk!: Dette indhold af denne tabel er ikke udtømmende. Hvis den ikke indeholder den fejlmeddelelse, du har modtaget, kan du sende feedback ved hjælp af formularen i slutningen af denne artikel og medtage specifikke oplysninger om fejlmeddelelsen i kommentarfeltet.

Fejlmeddelelse

Problem

Løsning

Type uoverensstemmelse i udtryk

Forespørgslen kan joinforbinde felter, der har forskellige datatyper.

Kontrollér forespørgslens design, og sørg for, at de joinforbundne felter har den samme datatype. Hvis du vil have mere at vide, skal du se afsnittet kontrollere de joinforbundne felter i din forespørgsel.

Post slettes

Dette kan ske, hvis enten objektet eller databasen er beskadiget.

Komprimer og Reparer databasen. Hvis du vil have mere at vide, skal du se afsnittet Komprimer og reparere databasen.

Cirkulær reference, der er forårsaget af alias

Det alias, der er tildelt et felt, er det samme som en komponent i udtrykket for det pågældende felt.

Et alias er et navn, der er givet til et hvilket som helst udtryk i rækken felt i forespørgselsdesigngitteret, der ikke er et faktisk felt. Aliasset tildeles for dig, hvis du ikke gør det selv. f. eks. Udtryk1. Et alias efterfølges øjeblikkeligt af et kolon (:) og derefter efter udtrykket. Når du kører forespørgslen, bliver aliasset kolonnenavnet i dataarket.

Ændre aliasset. Hvis du vil have mere at vide, skal du se afsnittet ændre et feltalias.

#Error

Denne fejl kan opstå, når værdien af et beregnet felt er større end den værdi, der tillades af feltets indstilling for egenskaben felt størrelse . Dette sker også, når nævneren for et beregnet felt er eller evalueres til nul (0).

Sørg for, at det beregnede felts nævner ikke evalueres til nul (0). Hvis det er relevant, skal du ændre egenskaben Feltstørrelse .

#Deleted

Den post, der refereres til, er blevet slettet.

Hvis posten er blevet slettet ved et uheld, skal den gendannes fra en sikkerhedskopi. Hvis sletningen er bevidst, kan du afvise denne fejlmeddelelse ved at trykke på Skift + F9 for at opdatere forespørgslen.

Kontrollér de joinforbundne felter i din forespørgsel

Hvis du vil kontrollere datatyperne for felterne i en forespørgsel, skal du se på kildetabellerne i design visning og undersøge egenskaberne for de felter, du vil kontrollere.

 1. Åbn forespørgslen i designvisning. Joinforbindelser vises som linjer, der forbinder felter i kildetabellerne. Bemærk tabel-og feltnavnene for hver joinforbindelse.

 2. I navigationsruden skal du højreklikke på hver af de tabeller, der indeholder et eller flere felter, som er joinforbundne i forespørgslen, og derefter klikke på design visning.

  Joinforbundne felter med datatyper, der ikke er ens

  1. joinforbundne felter med forskellige datatyper.

  2. Højreklik på tabellen, og klik derefter på design visning.

 3. For hver joinforbindelse skal du sammenligne værdierne i kolonnen data type i tabeldesigngitteret for de felter, der er involveret i den pågældende joinforbindelse.

  Kontroller datatypen i det joinforbundne felt i tabeldesign

  1. Kontrollér datatypen for de joinforbundne felter i tabellens design visning.

 4. Hvis du vil skifte til en tabel, så du kan se dens felter, skal du klikke på fanen med den pågældende tabels navn.

Toppen af siden

Komprimer og Reparer databasen

Hvis du kører værktøjet Komprimer og Reparer database i Access, kan det forbedre databasens ydeevne. Dette værktøj opretter en kopi af databasefilen, og hvis den er fragmenteret, omarrangeres det, hvordan databasefilen er gemt på disken. Når komprimerings-og reparationsprocessen er fuldført, får den komprimerede database en frigøret spildplads og er som regel mindre end den oprindelige. Hvis du komprimerer databasen hyppigt, kan du hjælpe dig med at sikre optimal ydeevne af databaseprogrammet og løse fejl, der opstår i forbindelse med hardwareproblemer, strømsvigt eller overspænding og lignende årsager.

Når Komprimeringshandlingen er fuldført, er forespørgsels hastigheden forbedret, fordi de underliggende data er blevet omskrevet til tabellerne på sammenhængende sider. Det er meget hurtigere at scanne sammenhængende sider end at scanne fragmenterede sider. Forespørgsler optimeres også efter hver Databasekomprimering.

Under Komprimeringshandlingen kan du bruge det oprindelige navn til den komprimerede databasefil, eller du kan bruge et andet navn til at oprette en separat fil. Hvis du bruger det samme navn, og databasen er blevet komprimeret, erstatter Access automatisk den oprindelige fil med den komprimerede version.

Angive en indstilling, der automatiserer denne proces

 1. Klik på Filer > Indstillinger for at åbne dialogboksen Access-indstillinger .

 2. Klik på Aktuel database , og Markér afkrydsningsfeltet Komprimer ved lukning under Programindstillinger.

  Dette får Access til automatisk at komprimere og reparere databasen, hver gang den lukkes.

Komprimer og Reparer databasen manuelt

 1. Klik på Databaseværktøjer > Komprimer og Reparer database.

Toppen af siden

Ændre et feltalias

 1. Åbn forespørgslen i designvisning.

 2. Søg efter felter, der har aliasser, i forespørgselsdesigngitteret. Disse vil have et kolon i slutningen af feltnavnet, som angivet i navn:.

 3. Kontrollér hvert alias for at sikre, at aliasset ikke stemmer overens med navnet på et felt, der er en del af aliasset ' udtryk. Hvis det er tilfældet, skal du ændre aliasset.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×