Køre en forespørgsel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En forespørgsel er et sæt instruktioner, som du kan bruge, når du arbejder med data. Du skal køre en forespørgsel for at udføre disse instruktioner. Ud over at returnere resultater – som kan være sorterede, grupperede eller filtrerede – kan en forespørgsel også oprette, kopiere, slette eller ændre data.

Denne artikel forklarer, hvordan du kan køre forespørgsler og indeholder kun korte oversigter over de forskellige typer forespørgsler. I artiklen gennemgås desuden de fejlmeddelelser, du kan støde på, når du kører forskellige typer forespørgsler, og hvad du kan gøre for at komme uden om eller afhjælpe disse fejl.

Artiklen indeholder ikke en trinvis vejledning til oprettelse af forespørgsler.

Vigtigt!: Du kan ikke køre handlingsforespørgsler, hvis en database kører i deaktiveret tilstand – en begrænset funktionstilstand, som Access bruger til at beskytte dine data under visse omstændigheder. Du kan få vist en advarsel i dialogboksen felt, eller du kan få vist en advarsel på meddelelseslinjen.

Se afsnittet kører en handlingsforespørgselkan finde flere oplysninger om deaktiveret tilstand, og hvordan du aktiverer handlingsforespørgsler.

Hvad vil du gøre?

Køre en select- eller en krydstabuleringsforespørgsel

Kør en handlingsforespørgsel

Køre en parameterforespørgsel

Køre en SQL-specifik forespørgsel

Fejlfinding i forbindelse med en fejlmeddelelse

Køre en udvælgelses- eller krydstabuleringsforespørgsel

Du bruge udvælgelsesforespørgsler og krydstabuleringsforespørgsler til at hente og præsentere data og til at levere formularer og rapporter med data. Når du kører en select- eller en krydstabuleringsforespørgsel, viser resultaterne i dataarkvisningMicrosoft Office Access 2007.

Køre forespørgslen

 1. Find forespørgslen i navigationsruden.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på den forespørgsel, du vil køre.

  • Klik på den forespørgsel, du vil køre, og tryk derefter på ENTER.

Hvis den forespørgsel, du vil køre, aktuelt er åben i designvisning, kan du også køre den ved at klikke på Kør i gruppen Resultater på fanen Design på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)n.

Toppen af siden

Køre en handlingsforespørgsel

Der findes fire typer handlingsforespørgsler: tilføjelsesforespørgsler, slette forespørgsler, opdatering af forespørgsler og tabeloprettelsesforespørgsler. Undtagen for tabeloprettelsesforespørgsler (som opretter nye tabeller), udfører handlingsforespørgsler ændringer til data i tabeller, de er baseret på. Disse ændringer kan ikke uden videre fortrydes, for eksempel ved at trykke på CTRL + Z. Hvis du foretager ændringer ved hjælp af en handlingsforespørgsel, som du senere beslutter, at du ikke vil foretage, nødt som regel du til at gendanne dataene fra en sikkerhedskopi. Derfor skal du altid sikre dig, du har en sikkerhedskopi af de underliggende data, før du kører en handlingsforespørgsel.

Du kan afhjælpe risikoen ved at køre en handlingsforespørgsel ved først at få vist de data, der vil blive berørt. Det kan du gøre på to måder:

 • Få vist handlingsforespørgslen i dataarkvisning, før du kører den. Hvis du vil gøre dette, skal du åbne forespørgslen i designvisning, klikke på Vis på statuslinje i Access og derefter klikke på dataarkvisning i genvejsmenuen. Hvis du vil skifte tilbage til designvisning, skal du klikke på Vis igen og derefter klikke på Designvisning i genvejsmenuen.

 • Ret forespørgslen til en udvælgelsesforespørgsel, og kør den derefter.

  Bemærk!: Husk at notere, hvilken type handlingsforespørgsel (tilføjelse, opdatering, tabeloprettelse eller slette) du starter med, så du kan ændre forespørgslen tilbage til denne type, når du har fået vist dataene ved hjælp af denne metode.

  Køre en handlingsforespørgsel som en udvælgelsesforespørgsel

  1. Åbn handlingsforespørgslen i designvisning.

  2. Klik på Vælg i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  3. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Køre forespørgslen

Når du er klar til at køre en handlingsforespørgsel, dobbeltklik på den i navigationsruden, eller klikke på den, og tryk derefter på ENTER.

Vigtigt!: Access deaktiverer som standard alle handlingsforespørgsler i en database, medmindre du angiver, at du har tillid til databasen. Du kan angive, at du har tillid til en database ved hjælp af meddelelseslinjen lige under båndet.

Meddelelseslinje

Vise tillid til en database

 1. Klik på Indstillinger på Meddelelseslinje.

  Dialogboksen Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger vises.

 2. Vælg Aktiver dette indhold, og klik derefter på OK.

Hvis Meddelelseslinje ikke vises

 • Klik på fanen Databaseværktøjer, og klik på Meddelelseslinje i gruppen Vis/skjul.

Toppen af siden

Køre en parameterforespørgsel

I forbindelse med en parameterforespørgsel bliver du bedt om at angive en værdi, når du kører den. Når du angiver værdien, anvendes den som et feltkriterium i parameterforespørgslen. Det felt, kriteriet anvendes til, specificeres i forespørgselsdesignet. Hvis du ikke angiver en værdi, når du bliver bedt om det, fortolkes dit input som en tom streng af parameterforespørgslen.

En parameterforespørgsel er altid også en anden type forespørgsel. De fleste parameterforespørgsler er udvælgelsesforespørgsler eller krydstabuleringsforespørgsler, men tilføjelses-, tabeloprettelses- og opdateringsforespørgsler kan også være parameterforespørgsler.

Du kører en parameterforespørgsel i overensstemmelse med dens anden forespørgselstype, men du skal generelt benytte følgende fremgangsmåde.

Køre forespørgslen

 1. Find forespørgslen i navigationsruden.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på den forespørgsel, du vil køre.

  • Klik på den forespørgsel, du vil køre, og tryk derefter på ENTER.

 3. Når parameterprompten vises, skal du angive en værdi, der skal bruges som et kriterium.

Toppen af siden

Køre en SQL-specifik forespørgsel

Der findes tre typer SQL-forespørgsel: foreningsforespørgsler, pass-through-forespørgsler og data definition forespørgsler.

Foreningsforespørgsler kombinerer data fra to eller flere tabeller, men ikke på samme måde som andre forespørgsler. Hvor andre forespørgsler kombinerer data ved at sammenkæde rækker, kombinerer foreningsforespørgsler data ved at tilføje rækker. Foreningsforespørgsler adskiller sig fra tilføjelsesforespørgsler på den måde, at foreningsforespørgsler ikke ændrer de underliggende tabeller. Foreningsforespørgsler tilføjer rækkerne i et postsæt, der ikke bevares, når forespørgslen er lukket.

Pass-through-forespørgsler behandles ikke af databaseprogrammet, der følger med Access. De overføres i stedet direkte til en fjerndatabaseserver, hvor behandlingen udføres, hvorefter resultaterne føres tilbage til Access.

Datadefinitionsforespørgsler er en speciel type forespørgsel, der ikke behandler data. I stedet opretter, sletter eller redigerer datadefinitionsforespørgsler andre databaseobjekter.

SQL-specifikke forespørgsler kan ikke åbnes i designvisning. De kan kun åbnes i SQL-visning eller køres. Bortset fra datadefinitionsforespørgsler vil kørsel af en SQL-specifik forespørgsel åbne den i dataarkvisning.

Køre forespørgslen

 1. Find forespørgslen i navigationsruden.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på den forespørgsel, du vil køre.

  • Klik på den forespørgsel, du vil køre, og tryk derefter på ENTER.

Toppen af siden

Foretage fejlfinding i en fejlmeddelelse

Følgende tabel viser nogle almindelige fejlmeddelelser, du kan støde på. Disse fejl kan enten blive vist som en meddelelse i en celle (i stedet for en forventet værdi) eller som en fejlmeddelelse. De afsnit, der følger, viser de fremgangsmåder, du kan benytte for at løse fejlene.

Bemærk!: Indholdet af denne tabel er ikke udtømmende. Hvis den ikke indeholde den fejlmeddelelse, du har modtaget, kan du sende feedback ved at bruge formularen i slutningen af artiklen og medtage specifikke oplysninger om fejlmeddelelsen i kommentarboksen.

Fejlmeddelelse

Problem

Løsning

Datatyper i udtryk stemmer ikke overens

Forespørgslen joinforbinder muligvis felter med forskellige datatyper.

Kontroller forespørgselsdesignet, og Sørg for, at de joinforbundne felter har samme datatype. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet kontrollere de joinforbundne felter i forespørgslen.

Posten er slettet

Det kan ske, hvis enten objektet eller databasen er beskadiget.

Komprimere og reparere databasen. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet kompakt og reparere databasen.

En cirkulær reference blev forårsaget af aliaset

Det alias, der er tildelt til et felt, er det samme som en komponent i udtrykket til feltet.

Et alias er et navn, der gives til et vilkårligt udtryk i rækken Felt i forespørgslens designgitter, som ikke er et faktisk felt. Aliaset tildeles for dig, hvis du ikke selv tildeler det, f.eks. EXPR1. Umiddelbart efter et alias følger et kolon (:) og derefter udtrykket. Når du kører forespørgslen, bliver aliaset kolonnenavnet i dataarket.

Ændre aliaset. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ændre et feltalias.

#Fejl

Denne fejl kan opstå, når værdien af et beregnet felt er større end den værdi, der er tilladt i indstillingen af egenskaben Feltstørrelse for feltet. Den opstår også, når nævneren i et beregnet felt er eller evalueres til nul (0).

Kontroller, at nævneren i det beregnede felt ikke evalueres til nul (0). Hvis det er relevant, kan du ændre egenskaben Feltstørrelse.

#Slettet

Den post, der henvises til, er slettet.

Hvis posten er slettet utilsigtet, skal den gendannes fra en sikkerhedskopi. Hvis sletningen er bevidst, kan du afvise denne fejlmeddelelse ved at trykke på SKIFT+F9 for at opdatere forespørgslen.

Kontrollere de joinforbundne felter i forespørgslen

Hvis du vil kontrollere datatyperne for felter i en forespørgsel, skal du se på kildetabellerne i designvisning og undersøge egenskaberne for de felter, du kontrollerer.

 1. Åbn forespørgslen i designvisning. Joinforbindelser vises som linjer, der forbinder felter i kildetabeller. Bemærk tabel- og feltnavnene for den enkelte joinforbindelse.

 2. Højreklik i navigationsruden på hver enkelt tabel, der her en eller flere joinforbundne felter i forespørgslen, og klik derefter på Designvisning.

  Joinforbundne felter med datatyper, der ikke er ens

  1. Joinforbundne felter med forskellige datatyper.

  2. Højreklik på tabellen, og klik derefter på Designvisning.

 3. For hver joinforbindelse skal du sammenligne værdierne i kolonnen Datatype i tabellens designgitter for de felter, der er involveret i joinforbindelsen.

  Kontroller datatypen i det joinforbundne felt i tabeldesign

  1. Kontroller datatypen i de joinforbundne felter i tabeldesign.

 4. Når du skal skifte til en tabel, så du kan se felterne i den, skal du klikke på fanen med tabellens navn.

Toppen af siden

Komprimere og reparere databasen

Når værktøjet Komprimer og reparer database køres i Access, kan det forbedre databasens ydeevne. Værktøjet opretter en kopi af databasefilen og arrangerer den måde databasefilen gemmes på disken på, hvis filen er fragmenteret. Når processen til komprimering og reparation af databasen er fuldført, har den komprimerede database fået frigjort spildplads og er som regel mindre end den oprindelige. Hyppig komprimering af databasen kan være med til at sikre optimal ydeevne af databaseprogrammet og løser også fejl, der opstår på grund af hardwareproblemer, strømsvigt eller overspænding og lignende årsager.

Når komprimeringen er udført, forbedres hastigheden i forespørgslen, fordi de underliggende data er skrevet til tabellerne igen på sammenhængende sider. Scanning af sammenhængende sider er væsentligt hurtigere end scanning af fragmenterede sider. Forespørgsler optimeres også efter hver databasekomprimering.

Under komprimeringen kan du bruge det oprindelige navn til den komprimerede databasefil, eller du kan bruge et andet navn til at oprette en separat fil. Hvis du bruger samme navn, og databasen komprimeres korrekt, erstattes den oprindelige fil automatisk med den komprimerede udgave.

Angive en indstilling, der automatiserer denne proces

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Aktuel database, og marker afkrydsningsfeltet Komprimer ved lukning under Programindstillinger.

  Så komprimeres og repareres databasen automatisk, hver gang den lukkes.

Komprimere og reparere databasen manuelt

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Administrer, og klik derefter på Komprimer og reparer Database under Administrer denne database.

Bemærk!: Hvis komprimeringen skal udføres korrekt, skal der være tilstrækkelig lagerplads på harddisken til både den oprindelige og den komprimerede database.

Toppen af siden

Ændre et feltalias

 1. Åbn forespørgslen i designvisning.

 2. Se efter de felter, der har alias, i forespørgslens designgitter. Disse felter har et kolon i slutningen af feltnavnet, som i Navn:.

 3. Kontroller hvert alias for at sikre, at aliaset ikke svarer til navnet på et felt, der er del af aliasets udtryk. Hvis det er tilfældet, skal du ændre aliaset.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×