Introduktion til udgivelse af en formularskabelon

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du er færdig med at designe en formularskabelon, skal du gemme og publicere formularskabelonen, så brugerne kan udfylde formularer, der er baseret på den.

I denne artikel

Sådan fungerer udgivelse

Udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon

Udgive en formularskabelon fuld tillid til

Sende en formularskabelon i en e-mail-meddelelse

Redigere eller flytte en udgivet formularskabelon

Sådan fungerer udgivelse

Når du publicerer en formularskabelon, skal du først gemme formularskabelonen og derefter bruge guiden Udgivelse til at distribuere formularskabelon til brugerne. Guiden Udgivelse ændrer formularskabelonen til fordeling ved at tilføje Publicer placeringen af og behandlingsinstruktioner, så brugerne kan åbne formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Behandlingsinstruktionerne Tillad formularer, der er baseret på denne formularskabelon, der skal opdateres automatisk, hvis du foretager ændringer i formularskabelonen efter udgivelse af den. Når en bruger åbner formularen, henter Microsoft Office InfoPath formularskabelonen fra den placering, der er angivet i behandlingsinstruktioner til brugerens computer, og derefter opretter en formular, der er baseret på denne formularskabelon i InfoPath. Hvis brugeren gemmer formularen og derefter åbner formularen senere, sammenligner InfoPath versionen af formularskabelonen på brugerens computer med versionen af den formularskabelon, der er angivet i behandlingsinstruktionerne. Hvis versionen på den placering, der er angivet i behandlingsinstruktionerne er nyere end versionen på brugerens computer, InfoPath henter den nyere version af formularskabelonen og derefter opdaterer formularen med den nye version af formularskabelonen.

Når du redigerer formularskabelon med placeringen af Publicer og behandlingsinstruktioner, gemmer guiden den redigerede formularskabelon til den placering, Publicer, du angiver. Du kan udgive en formularskabelon til følgende steder:

 • En server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services    Når du udgive en formularskabelon på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services, kan du benytte en af to ting: Du kan publicere formularskabelonen til et dokumentbibliotek, hvor det skal bruges som skabelon for alle de dokumenter, som brugere udfylder i de i et dokumentbibliotek. Eller du kan publicere formularskabelonen som en webstedsindholdstype. Det betyder, at formularskabelonen kan bruges som en skabelon i flere grupper af websteder.

 • En server, der kører InfoPath Forms Services    Du kan udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon til en server, der kører InfoPath Forms Services. Browserkompatible formularskabeloner give brugere uden InfoPath til at udfylde formularer, der er baseret på din formularskabelon ved hjælp af en webbrowser.

 • Som en del af en e-mail-meddelelse    Du kan udgive en formularskabelon ved at sende den i en e-mail-meddelelse til dine brugere. Brugere kan derefter åbne e-mailen og Udfyld formularen.

 • En delt netværksmappe    Du kan udgive en formularskabelon til en delt netværksmappe, der kan få adgang til dine brugere. Brugerne kan gå til den delte mappe og oprette en formular, der er baseret på skabelonen.

  Bemærk!: Denne funktion erstatter funktionaliteten i Microsoft Office InfoPath 2003 SP1, som du kan udgive en formularskabelon til en webserver er aktiveret.

 • Som en installeres fil    Hvis du har Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio 2005 er installeret på computeren, kan du udgive en formularskabelon som en installeres fil, der er gemt på en delt netværksmappe. Brugere kan downloade og køre installeres filen for at installere og registrere formularskabelonen på deres computer. Hvis du ikke har Visual Studio, kan du publicere formularskabelonen til en delt netværksplacering og have InfoPath oprette et scriptfil, der registrerer formularskabelonen. En bruger kan derefter hente både formularskabelonen og scriptet, og derefter køre scriptet for at registrere formularskabelonen.

Når en bruger ønsker at udfylde en formular for første gang, går han eller hun til det sted, hvor formularskabelonen er udgivet og åbnes en formular, der er baseret på skabelonen. Det er derfor vigtigt, at dine brugere har adgang til den placering, hvor du publicere formularskabelonen. Når en bruger opretter en ny formular, InfoPath, gemmes den (eller cachelagres) formularskabelonen på brugerens computer. Dette gør det muligt for brugeren skal udfylde formularen, selv når du arbejder offline. Hvis brugeren gemmer formularen og derefter åbner det senere for at afslutte udfyldningen eller åbner en anden tom formular, der er baseret på formularskabelonen, bestemmer InfoPath, hvis brugerens computer er forbundet med den udgivne placering af formularskabelonen. Hvis der er InfoPath kontrollerer, om nogen opdateringer til formularskabelonen, en forbindelse, gælder disse opdateringer og derefter åbner formularen. Hvis der er ingen forbindelse, åbner InfoPath den formular, der er baseret på den formularskabelon, der er gemt på brugerens computer.

Udgive en formularskabelon er ikke den samme som at gemme en formularskabelon. Når du gemmer en formularskabelon, gemmer du den for at bevare dit arbejde, ligesom du gør, når du gemmer en fil til din computer. Den følgende tabel beskriver de forskellige muligheder, som du har for at gemme en formularskabelon.

Kommando

Beskrivelse

Anvendelse

Gem

Gemmer formularskabelonen til den aktuelle placering med det samme navn. Hvis du redigerer en formularskabelon, der allerede er udgivet i et dokumentbibliotek på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services, kan InfoPath du gemme formularskabelonen kun til en anden placering end Publicer placeringen.

Klik på denne kommando for at gemme ændringerne, når du designer en formularskabelon. Hvis du redigerer en udgivet formularskabelon, skal du klikke på kommandoen Gem som for at gemme formularskabelonen til en ny placering.

Gem som

Gemmer formularskabelonen til en ny placering eller på den samme placering, men med et nyt navn. Hvis du redigerer en formularskabelon, der allerede er udgivet, opdaterer klikke på Gem som ikke den udgivne formularskabelon.

Klik på denne kommando, når du vil redigere en kopi af en formularskabelon.

Gem som kildefiler

Gemmer formularskabelonen til en ny placering som et sæt af formularfiler i stedet for som en enkelt .xsn-fil.

Klik på denne kommando, når du vil redigere formularskabelonens individuelle formularfiler. for eksempel, hvis du vil opdatere en af de ressourcefiler, der er inkluderet i formularskabelonen. I de fleste tilfælde behøver du ikke at arbejde med en formularskabelon individuelle formularfiler.

Bemærk!: Du bør altid bruge guiden Udgivelse, når du vil distribuere din formularskabelon til brugerne.

Toppen af siden

Udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon

I tidligere versioner af Microsoft Office InfoPath skal dine brugere, der kræves InfoPath installeret på deres computere for at udfylde formularer, der er baseret på en formularskabelon. Du kan designe en webbrowserkompatibel formularskabelon Hvis formularer kan udfyldes i en webbrowser eller i InfoPath i Office InfoPath 2007. Hvis du vil tillade brugere at udfylde en formular i en webbrowser, kan du publicere formularskabelonen til en server, der kører InfoPath Forms Services.

Bemærk!: En formularskabelon, der indeholder kode kan ikke publiceres direkte til en server, der kører InfoPath Forms Services. Mange årsager, herunder serveradministration, sikkerhed og ydeevne, kræver en formularskabelon, der indeholder brugerdefineret kode administratorgodkendelse, før det kan være knyttet til et dokumentbibliotek eller alment tilgængelig som et webprogram. Du publicere den formularskabelon, der indeholder kode til en delt netværksplacering, og derefter administratoren overfører formularskabelonen til serveren.

Toppen af siden

Udgive en formularskabelon fuld tillid til

Formularer, der har fuld adgang til systemressourcer, som filer på din computer eller andre indstillinger, der kaldes fuld tillid til formularer. Der oprettes en fuld tillid til formular fra en formularskabelon, der enten er signeret med et certifikat, der er tillid til, eller er installeret på brugerens computer. En formularskabelon, der er signeret med et certifikat, der er tillid til, behøver ikke at være installeret eller registreret på brugerens computer. Denne type formularskabelon kan distribueres som en vedhæftet fil i en e-mail-meddelelse, eller brugere kan hente denne formularskabelon fra et dokumentbibliotek eller en delt netværksmappe.

Fuld tillid til formularer kan få adgang til oplysninger, der er gemt i selve formularen, samt oplysninger fra et af følgende steder:

 • Det samme domæne som formularen

 • Alle andre domæner, der kan få adgang til formularen

 • Alle filer og indstillinger på den computer, der kan få adgang til den person, der udfylder formularen

Hvis du vil udgive en formularskabelon fuld tillid til, kan du gøre et af følgende:

 • Du kan signere formularskabelonen med et certifikat fra et nøglecenter og derefter publicere formularskabelonen til en delt netværksplacering. Brugerne kan derefter åbne formularskabelonen fra den delte netværksplacering.

 • Hvis du har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005, kan du bruge guiden Udgivelse til at oprette en installationspakke, installerer og registrerer formularskabelonen på dine brugeres computere. En bruger med administratorrettigheder på computeren kan derefter køre installationspakken for at installere og registrere formularskabelonen.

 • Hvis du ikke har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005, kan du bruge guiden Udgivelse, publicere formularskabelonen til en delt netværksplacering og for at oprette et script til at registrere formularskabelonen på dine brugeres computere. En bruger med de relevante brugerrettigheder på computeren kan kopiere begge filer til computeren og derefter køre scriptet for at registrere formularskabelonen.

Toppen af siden

Sende en formularskabelon i en e-mail-meddelelse

Du kan bruge guiden Udgivelse til at distribuere din formularskabelon til dine brugere i en e-mail-meddelelse. Brugere, der har Microsoft Office Outlook 2007 og InfoPath installeret på deres computere kan udfylde formularen direkte i e-mailen, når først åbner e-mailen. Brugere med tidligere versioner af Outlook eller med andre e-mail-programmer modtager en e-mail-meddelelse med formularskabelonen og formularen som vedhæftede filer. Disse brugere skal først klikke på vedhæftet formularskabelon for at installere formularskabelonen på deres computere. Når du har installeret formularskabelonen, kan brugere klik derefter på vedhæftet formular i e-mailen til at udfylde formular i InfoPath.

Hvis skabelonen skal have adgang til systemressourcer på en brugers computer, eller du sender din formularskabelon til brugere i et andet domæne, skal du signere formularskabelonen med et certifikat fra et nøglecenter før publicering. Dine brugere i et andet domæne kan støde på fejl, hvis de åbner en formularskabelon uden et certifikat.

Toppen af siden

Redigere eller flytte en udgivet formularskabelon

Hvis du ændrer en formularskabelon, når den er blevet publiceret og eksisterende formularer, der er baseret på denne formularskabelon, afspejles de ændringer, du foretager i formularskabelonen i de eksisterende formularer. Eksempelvis hvis du sletter en sektion i en formularskabelon, der indeholder en tabel, tabellen og alle dataene i tabellen, slettes i alle de eksisterende formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Dette kan medføre tab af data. Du skal derfor planlægge at teste de ændringer, du foretager i formularen skabelon til at bestemme virkningen på de eksisterende formularer.

Hvis du vil ændre en formularskabelon, der er blevet publiceret, skal redigere du arbejdskopien af formularskabelonen. Arbejdskopien er den version, der er gemt på din computer eller i et program i kontrolelementet version, som Microsoft Visual SourceSafe. Når du har redigeret arbejdskopien, kan du publicere den til udgivelsesplaceringen. Hvis du ikke har redigeret arbejdskopien af din formularskabelon, kan du muligvis at hente en kopi fra Publicer placering og derefter gemme kopien til en anden placering end Publicer placeringen. Efter at have ændret arbejdskopien af din formularskabelon, du bruger guiden Udgivelse til genudgive formularskabelonen til oprindeligt publicere placering. Guiden Udgivelse overskriver den eksisterende version af formularskabelonen i dialogboksen Publicer placering med din ændrede version. Da InfoPath bestemmer identiteten af en formularskabelon, der er baseret på dens navn og placering, er det vigtigt ikke at ændre disse indstillinger, når du genudgive formularskabelonen.

Hvis du vil flytte en udgivet formularskabelon til en anden placering, kan du udgive arbejdskopien af formularskabelonen til den nye placering. Inden du publicere formularskabelonen til den nye placering, skal du muligvis ændre den afspejler den nye placering. Placeringerne af de eksterne datakilder, der anvendes af din formularskabelon kan for eksempel være ændret. Du vil opdatere dataforbindelserne med de nye placeringer for de eksterne datakilder, før du udgiver formularskabelonen til den nye placering.

Hvis der er eksisterende formularer er baseret på den udgivne formularskabelon, skal du også sammenkæde de eksisterende formularer til formularskabelonen, du udgiver på den nye placering. Hvis du ikke gør det, kan brugerne ikke kunne åbne deres eksisterende formularer.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×