Introduktion til tilpasning af websteder og -sider

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan skræddersy et websted på mange måder, så det passer til organisationens behov. Visse funktioner gør det muligt for dig at konfigurere og anvende brugerdefinerede indstillinger effektivt på et helt websted.

Oversigt

Der findes mange måder til at tilpasse dit websted. Du kan ændre dens struktur og udseende, tilføje indhold og ændre indstillinger for websted. Du kan anvende de brugerdefinerede indstillinger ved hjælp af browseren uden eventuelle yderligere værktøjer, hvis du har tilladelse til at ændre disse indstillinger. Du kan også tilpasse webstedet fra et program eller ved hjælp af Web designe værktøjer.

Visse funktioner, som f.eks. webstedskolonner og mastersider, hjælper dig med effektivt at anvende brugerdefinerede indstillinger på hele webstedet. På dine lister og i dine biblioteker vil du f.eks. måske bruge en kolonne til at identificere afdelingerne i din organisation. Du kan designe en webstedskolonne med en rulleliste med afdelinger, som kan bruges af alle listerne og bibliotekerne på webstedet. Ved hjælp af webstedskolonner kan dine teammedlemmer rapportere og analysere oplysninger mere konsistent, fordi de ikke skal huske det nøjagtige navn på en afdeling eller navnet på afdelingen på Windows SharePoint Services 3.0-webstedet.

I det følgende kan du se måder, hvorpå du kan tilpasse dine websteder uden at bruge yderligere værktøjer. I de fleste tilfælde skal du have tilladelsesniveauet Design for at kunne bruge funktionerne. Du kan få flere oplysninger hos ejeren eller administratoren af webstedet.

Ændre titel og udseende    Du kan ændre navnet og beskrivelsen for et websted. Du kan også ændre standardgrafikken på startsiden og webstedets tema. Temaet består af et sæt farver, skrifttyper og dekorative elementer, som giver websiderne et ensartet udseende.

Tilføj underordnede websteder og websider    Du kan tilføje underordnede websteder og websider til dit websted uden speciel redigeringsværktøjer, hvis du har tilladelse til at oprette websteder. Hvis administratoren har aktiveret oprettelse af nyt websted, kan du også oprette flere websteder på øverste niveau.

Med underordnede websteder og websteder på øverste niveau kan du fordele webstedsindholdet på særskilte websteder, der kan administreres hver for sig. De underordnede websteder kan vises automatisk i navigationselementerne for det eksisterende websted og nedarve webstedets navigation, så du ikke selv behøver at oprette navigationselementerne igen.

Tilføje eller ændre webdele    Du kan bruge webdele til hurtigt at oprette og redigere sider. Webdelen er en modul enhed, der udgør den grundlæggende byggesten for en webdelsside. Du kan føje webdele til webdelszoner i en webdelsside og derefter tilpasse de enkelte webdele for at oprette en entydig side for webstedets brugere.

Webdele kan konsolidere data, som lister og diagrammer samt webindhold såsom tekst og billeder, til et dynamisk oplysninger portalwebsted, der er indbygget omkring et almindelige opgave eller særlig interesse.

I det følgende eksempel bruges webdelen Billede til at beskrive en webdels grundlæggende funktioner.

Eksempel på webdelen Billede

1.  Webdelens titellinje indeholder webdelens overskrift.

2.  Menuen Webdele indeholder funktioner, som gør det muligt at minimere eller lukke webdelen, redigere webdelen eller få hjælp til en bestemt webdel. Når siden er i redigeringstilstand, kan du også bruge menuen til at slette webdelen eller forbinde den med andre webdele, afhængigt af, hvilken type webdel du bruger.

3.  Selve webdelen indeholder det indhold, du har angivet for den type webdel, du bruger. I eksemplet bruges webdelen Billede, som viser et billede.

Tilføje lister og biblioteker    Lister og biblioteker bruges til at gemme og administrere oplysninger på webstedet. Lister bruges til at gemme og administrere data, f.eks. kalenderelementer, undersøgelser, opgaver og problemer. Biblioteker bruges til at gemme filer, f.eks. dokumenter og billeder. Webstedet er fra starten forsynet med nogle standardlister og -biblioteker, der allerede er konfigureret, herunder listerne Kalender, Opgaver, Teamdiskussioner og Delte dokumenter. Webstedet er også forsynet med skabeloner, der danner grundlag for flere typer lister og biblioteker. Du kan også oprette dine egne, brugerdefinerede lister og gemme en liste som skabelon til andre lister. Du kan oprette visninger for at vise oplysningerne på lister eller i biblioteker på forskellige måder til bestemte brugergrupper, f.eks. de listeelementer, der tildeles brugere i en bestemt afdeling eller dokumenter, der er blevet oprettet inden for den seneste uge.

Med lister og biblioteker kan du administrere oplysninger og gemme dem. Du kan f.eks. aktivere versionsstyring for at spore ændringer til listeelementer og filer og for at gendanne tidligere versioner, hvis du laver en fejl. Du kan også holde dig ajour med ændringer, der er foretaget af lister og biblioteker, ved hjælp af RSS-kilder og beskeder.

Versionsnummerering i et bibliotek

1. Den aktuelle, udgivne, overordnede version af en fil i et bibliotek er fremhævet, og versionsnummeret er et helt tal.

2. Der oprettes en version, når egenskaber eller metadata ændres.

3. Den første version af en fil er altid underordnet version nr. 0.1.

Ændre navigation på websted    De to navigationselementer, der kan tilpasses af webstedsejere, er Hurtig start og det øverste hyperlinkpanel. Hurtig start vises i siden på de fleste sider, som brugerne kan se, umiddelbart under hyperlinket Vis alt indhold på webstedet. Du kan bruge Hurtig start til at vise afsnitsoverskrifter og hyperlinks til forskellige områder af webstedet på en logisk måde.

Hurtig start

Det øverste hyperlinkpanel vises som en eller flere med hyperlinks faner øverst i alle sider på et websted. Webstedsejere kan vælge at få vist det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted, eller få vist et entydigt øverste hyperlinkpanel på deres underordnet websted.

Øverste hyperlinkpanel

Konfigurere tilladelser     Som ejer af webstedet, kan du konfigurere adgangen til dit websted på mange måder ved hjælp af tilladelsesniveauer, tilladelser og SharePoint-grupper. Et tilladelsesniveau gør det muligt at tildele et bestemt sæt tilladelser til brugere og SharePoint-grupper, så de kan udføre bestemte handlinger på dit websted. Ved at oprette nye tilladelsesniveauer (eller redigere eksisterende tilladelsesniveauer) med tilladelse til at udføre almindelige opgaver, kan du yderligere tilpasse, hvordan brugerne kan arbejde med dit websted. Brugere og SharePoint-grupper er knyttet til der kan sikres objekter som websteder, lister, listeelementer, biblioteker og mapper i lister og biblioteker og dokumenter.

Start ved at bruge SharePoint-standardgrupperne (som er navnet webstedsejere, medlemmer på webstedet navn og besøgende på webstedet navn), og når du tildeler tilladelser på webstedsniveau til administration af nemmeste. Du kan oprette flere SharePoint-grupper og tilladelsesniveauer, hvis du har brug for bedre kontrol over de handlinger, som brugerne kan tage. Hvis der er bestemte lister, biblioteker, mapper i en liste eller bibliotek, listeelementer og dokumenter, der indeholder følsomme data, der skal være endnu mere sikker, kan du bruge detaljerede tilladelser til at give tilladelser til en bestemt SharePoint-gruppe eller individuel bruger. Bemærk, at administrere rettighedsstyring kan være meget lang tid.

Tilpasse andre webstedsindstillinger    Du kan tilpasse mange andre indstillinger for dit websted, f.eks. internationale indstillinger, som omfatter tidszone, sorteringsrækkefølge og kalender. Du kan også tilpasse, hvordan og hvorvidt webstedet vises i søgninger, og hvordan brugerne skal modtage opdateringer om ændringer til webstedet via RSS-kilder og beskeder. Hvis du vil se indstillingerne for dit websted, skal du klikke på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

Bruge mastersider    En masterside indeholder de sidedesign- og -layoutelementer, du vil gentage på flere sider på et websted. Du kan bruge en masterside til at give dit websted et mere ensartet udseende ved at oprette og opdatere design- og layoutelementer på mastersiden i stedet for at ændre dem på hver enkelt webside. En masterside kan indeholde alt det, du kan indsætte på en webside, f.eks. Hurtig start, det øverste hyperlinkpanel, titlen og logoet.

Hvert websted har som standard én masterside, som er gemt i Oversigt over mastersider. Du kan gemme så mange mastersider, du vil, i Oversigt over mastersider, men du kan kun vælge én masterside som standardmasterside for et websted. Du kan oprette en ny masterside fra bunden ved hjælp af et værktøj til oprettelse af websider, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, eller ved at kopiere en eksisterende masterside, som du derefter kan redigere for at ændre netop de elementer, der skal være anderledes.

Oprette webstedskolonner    En webstedskolonne er en kolonnedefinition, som kan genbruges, eller en skabelon, som du kan tildele til flere lister på tværs af flere SharePoint-websteder. Webstedskolonner er nyttige, hvis din organisation vil etablere nogle konsistente indstillinger på tværs af lister og biblioteker. Du kan dele indstillingerne på tværs af flere lister og biblioteker, så du ikke behøver at oprette indstillingerne igen hver gang. Lad os f.eks. sige, at du definerer en webstedskolonne med navnet Kunde. Brugerne kan føje kolonnen til deres indholdstyper eller lister. Dette sikrer, at kolonnen har de samme attributter, i hvert fald som udgangspunkt, uanset hvor den vises.

Når du føjer et element til listen eller biblioteket, udfylder du en formular, hvori hver kolonne er repræsenteret med et felt. Hvert felt er mærket med navnet på kolonnen. Hvis du indføjer en beskrivelse af kolonnen, vises den under feltet. Du kan bruge beskrivelsen til at hjælpe teammedlemmer med at udfylde formularen ved at forklare, hvilken type oplysninger, feltet skal udfyldes med.

Tilføje en arbejdsproces    En arbejdsproces hjælper brugere med at samarbejde om dokumenter og administrere projektopgaver ved at implementere bestemte forretningsgange for dokumenter og elementer på et websted. En arbejdsproces hjælper organisationer med at overholde konsistente forretningsgange og forbedrer også den organisatoriske effektivitet og produktivitet ved at administrere de opgaver og trin, der indgår i specifikke forretningsgange. Det gør det muligt for de brugere, der udfører opgaver, at koncentrere sig om at udføre arbejdet i stedet for at administrere arbejdsprocessen.

Brugerdefineret rutediagram for godkendelsesarbejdsproces

Oprette og tilføje indholdstyper    Indholdstyper giver organisationer mulighed for organisere, administrere og håndtere indhold i en ensartet måde på tværs af en gruppe af websteder. Ved at definere indholdstyper til bestemte typer af dokumenter eller oplysninger om produkter, kan en organisation sikre dig, at hver af disse grupper af indhold administreres på en ensartet måde.

I et enkelt projektforløb kan en virksomhed fremstille mange forskellige typer indhold - f.eks. tilbud, juridiske kontrakter, arbejdsbeskrivelser eller produktdesignspecifikationer. Selvom disse dokumenter kan gemmes sammen, fordi de alle relaterer til et enkelt projekt, oprettes, bruges, deles og opbevares de forskelligt. En indholdstype er en gruppe genbrugelige indstillinger, der beskriver de delte funktionaliteter for en bestemt type indhold. Indholdstyper kan defineres for enhver elementtype, inklusive dokumenter, listeelementer eller mapper.

Anvende webstedsskabeloner    En webstedsskabelon udgør et udgangspunkt for et nyt websted. Mange standardwebstedsskabeloner er tilgængelige til dækning af forskellige behov, og de er tilgængelige, når du opretter et nyt websted. Hvis du har tilpasset dit websted og vil genbruge dets indstillinger og struktur, kan du gemme det som webstedsskabelon. Hvis du har tilladelse til at tilpasse websteder, kan du oprette og anvende brugerdefinerede webstedsskabeloner. Webstedsskabeloner gemmes og administreres i Galleri med webstedsskabeloner på webstedet.

Bruge listeskabeloner    En listeskabelon udgør et udgangspunkt for en liste, f.eks. en kalender, en problemsporingsliste og en hyperlinksliste. Hvis du har tilladelse til at administrere lister, kan du oprette og tilpasse dine egne listeskabeloner, som så er tilgængelige, når nogen opretter en ny liste. Hvis du har oprettet en brugerdefineret liste og vil genbruge den, kan du gemme listen som listeskabelon. Listeskabeloner gemmes og administreres i Galleri med listeskabeloner på webstedet.

Tilpasse websteder ved hjælp af webdesignværktøjer    Du kan yderligere tilpasse et websted ved hjælp af et websidedesignprogram eller redigeringsværktøj, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer. Du kan tilføje filer, tilpasse deres udseende, indsætte komponenter og tilføje lister og biblioteker. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp i dit webdesignprogram eller redigeringsværktøj.

Tilpasse websteder fra et program    Du kan foretage avancerede Web development ændringer ved hjælp af programmering modellen. Tilpasninger omfatter tilføjelse af Microsoft ASP.NET-sider. tilpasning af webstedsskabeloner, extensible webstedsfunktioner og felttyper; og oprettelse af forespørgsler i tværs af lister. Du kan finde flere ressourcer om udvikling og tilpasning af et websted fra et program i Windows SharePoint Services Developer Center på MSDN.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×