Introduktion til tabeller

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du bruger en database, gemmer du dine data i tabeller – emnebaserede lister, der indeholder data arrangeret i poster. Du kan f.eks. oprette en tabel med kontaktpersoner, der gemmer en liste over navne, e-mail-adresser og telefonnumre.

I denne artikel indeholder en oversigt over tabeller i Microsoft Access 2010 og introducerer nye eller fjernet tabelfunktioner. Denne artikel forklares også, hvordan du opretter en tabel, hvordan du føjer felter til en tabel, hvordan du angiver en tabels primær nøgle og hvordan du kan angive felt- og tabelegenskaber.

Du skal starte med at designe en database ved planlægning af alle tabellerne, og beslutte, hvordan de er relateret til hinanden. Før du opretter tabeller, omhyggeligt overveje dine krav og finde ud af alle de tabeller, du har brug for. En introduktion til planlægning og design af en database, skal du se artiklen om databasedesignog linkene i afsnittet Se også.

Bemærk!: Designvisning er ikke tilgængelig for webtabeller. I stedet kan du bruge funktioner, der er nu inkluderet i dataarkvisning. Du kan finde flere oplysninger om at designe en webdatabase artiklen opbygge en database til deling på internettet.

I denne artikel

Oversigt

Specifikation af tabel

Hvad er nyt

Oprette en ny tabel

Angiv en tabels primære nøgle

Angive egenskaber for en tabel

Føje et felt til en tabel

Oprette et beregnet felt

Angive et felts egenskaber

Oversigt

En tabel er et databaseobjekt, som du kan bruge til at gemme data om et bestemt emne, som f.eks. medarbejdere eller produkter. En tabel består af poster og felter.

Hver post indeholder data om en forekomst af tabelemnet, som f.eks. en bestemt medarbejder. En post kaldes også ofte en række eller en forekomst.

Hvert felt indeholder data om et aspekt af tabelemnet, som f.eks. fornavn eller e-mail-adresse. Et felt kaldes også ofte en kolonne eller en attribut.

En post består af feltværdier, f.eks. Contoso, Ltd. eller nogen@example.com. En feltværdi kaldes også for et faktum.

Kundetabel i Access, der viser layout for poster og felter

1. En post

2. Et felt

3. En feltværdi

En database kan indeholde mange tabeller, der hver især indeholder oplysninger om et særskilt emne. Hver tabel kan indeholde mange felter af forskellige typer data, som f.eks. tekst, tal, datoer og links.

Eksterne data

Du kan oprette en kæde til en række eksterne datakilder, som f.eks. andre databaser, tekstfiler og Excel-projektmapper. Når du opretter en kæde til eksterne data, kan Access bruge kæden, som om det var en tabel. Afhængigt af den eksterne datakilde, og den måde du opretter kæden på, kan du redigere dataene i den sammenkædede tabel og oprette relationer, der omfatter den sammenkædede tabel. Du kan dog ikke ændre designet af de eksterne data ved at bruge kæden.

Tabel- og feltegenskaber

Tabeller og felter har egenskaber, som du kan angive for at styre deres karakteristika eller funktionalitet.

Egenskabsark for tabeller og felter
En tabel, som er åben i Designvisning.

1. Tabelegenskaber

2. Feltegenskaber

I en Access-database er tabelegenskaber attributter til en tabel, der har indflydelse på selve tabellens udseende eller funktionalitet. Tabelegenskaber angives i tabellens egenskabsark i designvisning. Du kan f.eks. angive en tabels egenskab for Standardvisning for at angive, hvordan tabellen vises som standard.

En feltegenskab gælder for et bestemt felt i en tabel og definerer en af feltets egenskaber eller et aspekt af feltets funktionsmåde. Du kan konfigurere nogle af feltegenskaberne i dataarkvisning. Du kan også angive feltegenskaben i Designvisning ved hjælp af ruden Feltegenskaber.

Datatyper

Hvert felt har en datatype. Et felts datatype angiver den type data, som feltet gemmer, som f.eks. store mængder tekst eller vedhæftede filer.

Datatypeindstilling

En datatype er en feltegenskab, men den afviger fra andre feltegenskaber på følgende måde:

 • Du angiver et felts datatype i tabeldesigngitteret, og ikke i ruden Feltegenskaber.

 • Et felts datatype fastsætter, hvilke andre egenskaber feltet har.

 • Du skal angive et felts datatype, når du opretter feltet.

  Bemærk!: Du kan oprette et nyt felt i Access ved at angive data i en ny kolonne i Dataarkvisning. Når du opretter et felt ved at angive data i Dataarkvisning, tildeles feltet automatisk en datatype ud fra de værdier, du angiver. Hvis der ikke kan udledes nogen anden datatype ud fra det, du har skrevet, angives datatypen til Tekst. Men, hvis der er behov for det, kan du eventuelt ændre datatypen ved hjælp af båndet, som er en del af det nye Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Eksempler på automatisk registrering af datatype

Følgende tabel viser, hvordan automatisk registrering af datatypen fungerer i Dataarkvisning.

If you enter:

Office Access 2007 opretter et felt med datatypen:

John

Tekst

http://www.contoso.com

Du kan bruge ethvert gyldigt internetprotokolpræfiks som f.eks. http://, https:// og mailto:

Hyperlink

1

Number, Long Integer

50.000

Tal, Langt heltal

50.000,99

Tal, Dobbelt reelt tal

50000,389

Number, Double

12/67

De genkendte dato- og klokkeslætsformater er lig med brugerens landestandard.

Dato og klokkeslæt

31. december 2006

Dato og klokkeslæt

10:50:23

Dato og klokkeslæt

10:50

Dato og klokkeslæt

17:50

Dato og klokkeslæt

kr 12,50

Det genkendte valutasymbol er lig med brugerens landestandard.

Valuta

21,75

Tal, Dobbelt reelt tal

123,00%

Tal, Dobbelt reelt tal

3,46E+03

Tal, Dobbelt reelt tal

Tabelrelationer

Selvom de enkelte tabeller gemmer data om forskellige emner, gemmer tabellerne i en database normalt data om emner, der er relateret til hinanden. En database kan f.eks. indeholde:

 • En kundetabel med firmaets kunder og deres adresser

 • En tabel med produkter, der er til salg, med priser og billeder af produkterne

 • En ordretabel, der registrerer kunders ordrer.

Da du gemmer data om forskellige emner i særskilte tabeller, skal du bruge en eller anden måde at binde dataene sammen på, så du let kan kombinere relaterede data fra disse særskilte tabeller. Hvis du vil oprette forbindelse til data, der er gemt i forskellige tabeller, skal du oprette relationer. En relation er en logisk forbindelse mellem to tabeller, der angiver felter, som tabellerne har til fælles.

Nøgler

Felter, der er del af en tabelrelation, kaldes nøgler. En nøgle består sædvanligvis af ét felt, men kan bestå af mere end ét felt. Der er to slags nøgler:

 • Primær nøgle    En tabel kan kun have én primær nøgle. En primær nøgle består af et eller flere felter, der entydigt identificerer hver enkelt post, som du opbevarer i tabellen. Det er ofte et entydigt identifikationsnummer, som f.eks. et id-nummer, et serienummer eller en kode, der fungerer som primær nøgle. Du kan f.eks. have tabellen Kunder, hvor hver kunde har et entydigt kundenummer. Feltet Kunde-id er den primære nøgle i tabellen Kunder. Når en primær nøgle indeholder mere end ét felt, er den sædvanligvis sammensat af forudeksisterende felter, der sammen giver entydige værdier. Du kan f.eks. bruge en kombination af efternavn, fornavn og fødselsdato som den primære nøgle for en tabel om personer.

 • Fremmed nøgle    En tabel kan også have en eller flere fremmede nøgler. En fremmed nøgle indeholder værdier, der svarer til værdier i den primære nøgle for en anden tabel. Det kan f.eks. være, at du har tabellen Ordrer, hvor hver ordre har et kunde-id-nummer, der svarer til en post i tabellen Kunder. Kunde-id-feltet er en fremmed nøgle for tabellen Ordrer.

Sammenhængen mellem værdierne mellem nøglefelter udgør grundlaget for en tabelrelation. Du bruger en tabelrelation til at kombinere data fra relaterede tabeller. Det kan f.eks. være, at du har en tabel, der hedder Kunder og en tabel, der hedder Ordrer. I tabellen Kunder identificeres hver post med det primære nøglefelt, Id.

Hvis du vil knytte hver enkelt ordre til en kunde, skal du føje et felt med en fremmed nøgle til tabellen Ordrer, der svarer til id-feltet for tabellen Kunder og derefter oprette en relation mellem de to nøgler. Når du føjer en post til tabellen Ordrer, bruger du en værdi for kunde-id, der kommer fra tabellen Kunder. Når du vil have vist oplysninger om en ordres kunde, bruger du relationen til at identificere, hvilke data fra tabellen Kunder der svarer til hvilke poster i tabellen Ordrer.

En Access-tabelrelation, der vises i vinduet Relationer
En tabelrelation, der vises i vinduet Relationer.

1. En primær nøgle, der er identificeret af nøgleikonet ud for feltnavnet.

2. En fremmed nøgle – bemærk fraværet af nøgleikonet.

Fordele ved at bruge relationer

At holde data adskilt i relaterede tabeller giver følgende fordele:

 • Konsistens    Da hvert enkelt dataelement kun registreres én gang i én tabel, er der mindre mulighed for tvetydighed eller inkonsistens. Du gemmer f.eks. kun en kundes navn én gang i en tabel om kunder i stedet for at gemme den gentagne gange (og eventuelt inkonsistent) i en tabel, der indeholder ordredata.

 • Effektivitet    Når data kun registreres ét sted, bruger du mindre diskplads. Mindre tabeller har desuden en tendens til at levere data hurtigere end større tabeller. Hvis du ikke bruger særskilte tabeller til særskilte emner, introducerer du null-værdier (fravær af data) og redundans i tabellerne. Begge dele kan være spild af plads og sænke ydeevnen.

 • Forståelighed    Designet af en database er lettere at forstå, hvis emnerne er adskilt ordentligt i tabeller.

Tip!: Planlæg tabellerne med tanke på relationerne. Du kan bruge guiden Opslag til at oprette et felt med en fremmed nøgle, hvis den tabel, der indeholder den tilsvarende primære nøgle, allerede findes. Guiden Opslag opretter relationen for dig.

Toppen af siden

Tabelspecifikationer

I Access 2010 har en tabel følgende praktiske grænser:

Attribut

Maksimum

Antal tegn i et tabelnavn

64

Antal tegn i et feltnavn

64

Antal felter i en tabel

255

Antal åbne tabeller

2048. Denne grænse inkluderer tabeller, der åbnes internt af Access

Tabelstørrelse

2 GB minus plads til systemobjekter

Antal tegn i et felt af typen Tekst

255

Antal tegn i et felt af typen Notat

65.535 ved angivelse af data gennem brugergrænsefladen.
2 GB tegnlager ved angivelse af data via programmering

Størrelsen på et felt af typen OLE-objekt

1 GB

Antal indeks i en tabel

32

Antal felter i et indeks

10

Antal tegn i en valideringsmeddelelse

255

Antal tegn i en valideringsregel

2.048

Antal tegn i en tabel- eller feltbeskrivelse

255

Antal tegn i en post (eksklusive felter af typen Notat og OLE-objekt), når egenskaben UnicodeKomprimering for feltet er angivet til Ja

4.000

Antal tegn i en feltegenskabsindstilling

255

Toppen af siden

Nyheder

Forskelle i forhold til Access 2007

Oprette en tabel i Access 2010 er en minder meget om proces til at oprette en tabel i Access 2007. Der er dog nogle nye funktioner, der vedrører tabeller i Access 2010:

 • Datamakroer    Du kan nu knytte makroer til begivenheder i tabeller, hvilket sætter dig i stand til at foretage handlinger, når en post ændres, indsættes eller slettes. Disse makroer kan f.eks. bruges til at validere data eller udføre en beregning.

 • Datatypen Beregnet    Med denne nye datatype kan du oprette et felt, der er baseret på en beregning af andre felter i den samme tabel. Du kan f.eks. oprette et felt af typen Linjetotal, der indeholder produktet for et felt af typen Mængde og et felt af typen Enhedspris. Hvis du derefter opdaterer feltet Mængde eller Enhedspris, opdateres Linjetotal automatisk.

 • Forbindelse til webtjeneste    Ud over at oprette kæder til eksterne datakilder, som f.eks. Excel-projektmapper og SharePoint-lister, kan du nu oprette forbindelse til data på de websteder, der har en grænseflade til webtjenester. Det kan f.eks. være, at du vil oprette en kæde til data hos en online handlendes websted og derefter oprette dit eget program til at få vist produkter og iværksætte ordrer.

 • Tabel og Feltskabeloner erstattes med modeller    Access 2007 introduceret tabelskabeloner og Feltskabeloner. Tabelskabeloner er tomme tabeller, som du kan bruge til at oprette nye tabeller, der er bygget til at være kompatible med disse indbyggede Windows SharePoint Services-lister:

  • Kontaktpersoner

  • Opgaver

  • Problemer

  • Begivenheder

  • Aktiver

   I Access 2010 bruger du modeller, når du vil føje færdigbyggede dele til din database. Modeller kan indeholde tabeller og andre typer af databaseobjekter, som forespørgsler og formularer kan også indeholde.

   Bemærk!: I dette emne beskrives modeller ikke. Du kan få flere oplysninger i afsnittet Se også.

Forskelle i forhold til Access 2003

 • Modeller har erstattet guiden tabel    I versioner af Access, der er tidligere end 2007, kan du bruge guiden til at oprette en tabel hurtigt ved at besvare et par spørgsmål. Guiden er blevet udskiftet med tabeller og felter skabeloner i Access 2007. Modeller Erstat i Access 2010, tabeller og felter skabeloner.

  Bemærk!: I dette emne beskrives modeller ikke. Du kan få flere oplysninger i afsnittet Se også.

 • Oprettelse af dataark     Du kan nu oprette og redigere tabeller og felter, mens du arbejder i dataarkvisning.

Toppen af siden

Oprette en ny tabel

Opret en ny tabel, hvis du har en ny datakilde, der ikke hører til i nogen af dine eksisterende tabeller.

Du kan oprette en tabel ved at oprette en ny database, ved at indsætte en tabel i en eksisterende database eller ved at importere eller kæde data fra en anden datakilde til en tabel. Det kan f.eks. være en Microsoft Office Excel-projektmappe, et Microsoft Office Word-dokument, en tekstfil, en webtjeneste eller en anden database. Når du opretter en ny tom database, indsættes der automatisk en ny tom tabel. Du kan derefter angive data i tabellen for at definere felterne.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en ny tabel i en ny database

Oprette en ny tabel i en eksisterende database

Oprette en ny tabel i en ny database

 1. Klik på Ny under fanen Filer, og klik derefter på Tom database.

 2. Angiv et filnavn på den nye database i feltet Filnavn.

 3. Hvis du vil søge efter en anden placering til at gemme databasen, skal du klikke på mappeikonet.

 4. Klik på Opret.

  Den nye database åbnes, og en ny tabel med navnet Tabel1 oprettes og åbnes i dataarkvisning.

Oprette en ny tabel i en eksisterende database

 1. Peg på Åbn under fanen Filer, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis den ønskede database er angivet under Seneste databaser, skal du klikke på databasen på denne liste.

   eller

  • Hvis databasen ikke er angivet under Seneste databaser under Åbn dokument, skal du klikke på den ønskede indstilling.

 2. Vælg den database, du vil åbne, i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

  Der indsættes en ny tabel i databasen, og tabellen åbnes i dataarkvisning.

Toppen af siden

Importere eller sammenkæde data for at oprette en tabel

Du kan oprette en tabel ved at importere eller oprette en kæde til data, der er gemt et andet sted. Du kan importere eller oprette en kæde til data i eksempelvis en Excel-projektmappe, en Windows SharePoint Services-liste, en XML-fil, en anden Access-database eller en Microsoft Office Outlook-mappe.

Når du importerer data, oprettes en kopi af dataene i en ny tabel i den aktuelle database. Efterfølgende ændringer til kildedata vil ikke have nogen indflydelse på de importerede data, og ændringer til de importerede data har ingen indflydelse på kildedataene. Når du har oprettet forbindelse til en datakilde og importerer dens data, kan du derefter bruge de importerede data uden at oprette forbindelse til kilden. Du kan ændre designet på en importeret tabel.

Når du opretter en kæde til dataene, oprettes en sammenkædet tabel i den aktuelle database, der repræsenterer en dynamisk kæde til de eksisterende oplysninger, der er gemt et andet sted. Når du ændrer data i en sammenkædet tabel, ændrer du dem i kilden. Når data ændres i kilden, vises denne ændring i den sammenkædede tabel. Du skal kunne oprette forbindelse til datakilden, når du bruger en sammenkædet tabel. Du kan ikke ændre designet på en sammenkædet tabel.

Bemærk!: Du kan ikke redigere data i et Excel-regneark ved at bruge en sammenkædet tabel. Du kan løse problemet ved at importere kildedataene i en Access-database og derefter oprette en kæde til databasen fra Excel. Du kan finde flere oplysninger om at oprette kæder til Access fra Excel ved at søge i Excel Hjælp eller se linkene i afsnittet Se også.

Oprette en ny tabel ved at importere eller oprette en kæde til eksterne data

 1. Klik på en af de tilgængelige datakilder i gruppen Importér og link under fanen Eksterne data.

 2. Følg anvisningerne i de dialogbokse, der vises ved hvert trin.

  Der oprettes en ny tabel, som vises i navigationsruden.

Tip!: Du kan også importere eller oprette en kæde til en SharePoint-liste ved at bruge en kommando under fanen Opret.

Toppen af siden

Bruge et SharePoint-websted til at oprette en tabel

Du kan oprette en tabel i din database, der importerer data fra eller links til en SharePoint-liste. Du kan også oprette en ny SharePoint-liste ved hjælp af en foruddefineret skabelon. De foruddefinerede skabeloner i Access 2010 omfatter kontakter, opgaver, problemer og begivenheder.

 1. Klik på SharePoint-lister i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette en SharePoint-liste, der er baseret på en skabelon

   1. Klik enten på Kontakter, Opgaver, Problemer eller Begivenheder.

   2. Skriv URL-adressen til det SharePoint-websted, hvor du vil oprette listen, i dialogboksen Opret ny liste.

   3. Angiv et navn til den nye liste og dens beskrivelse i felterne Angiv et navn til den nye liste og Beskrivelse.

   4. Hvis du vil åbne den sammenkædede tabel, efter den er oprettet, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn listen ved afslutning(valgt som standard).

  • Oprette en ny brugerdefineret liste

   1. Klik på Brugerdefineret.

   2. Skriv URL-adressen til det SharePoint-websted, hvor du vil oprette listen, i dialogboksen Opret ny liste.

   3. Angiv et navn til den nye liste og dens beskrivelse i felterne Angiv et navn til den nye liste og Beskrivelse.

   4. Hvis du vil åbne den sammenkædede tabel, efter den er oprettet, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn listen ved afslutning(valgt som standard).

  • Importere data fra en eksisterende liste

   1. Klik på Eksisterende SharePoint-liste.

   2. Skriv URL-adressen for det SharePoint-websted, der indeholder de data, du vil importere, i dialogboksen Hent eksterne data.

   3. Klik på Importer kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database, og klik derefter på Næste.

   4. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver SharePoint-liste, du vil importere.

  • Oprette et link til en eksisterende liste

   1. Klik på Eksisterende SharePoint-liste.

   2. Skriv URL-adressen for det SharePoint-websted, der indeholder den liste, du vil oprette en kæde til, i dialogboksen Hent eksterne data - SharePoint-websted.

   3. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på Næste.

   4. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver SharePoint-liste, du vil oprette en kæde til.

Toppen af siden

Bruge en webtjeneste til at oprette en tabel

Du kan oprette en tabel i din database, der opretter forbindelse til data på et websted, der har en grænseflade til webtjenester.

Bemærk!: Webtjenestetabeller er skrivebeskyttede.

 1. Klik på Flere, og klik derefter på Datatjenesteri gruppen Importér og link under fanen Eksterne data.

 2. Hvis den forbindelse, du vil bruge, allerede er blevet installeret, skal du fortsætte til trin 5. Ellers skal du fortsætte med det næste trin.

 3. Klik på Installér ny forbindelse.

 4. Vælg den forbindelsesfil, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 5. Udvid den forbindelse, du vil bruge, i dialogboksen Opret kæde til webtjenestedata.

 6. Vælg den tabel, som du vil oprette en kæde til.

  Access viser felterne i højre side af dialogboksen.

 7. Du kan også angive et navn på den sammenkædede tabel i feltet Angiv navn på kæde. Dette navn bruges for den sammenkædede tabel i navigationsruden.

 8. Klik på OK.

  Den sammenkædede tabel oprettes.

Toppen af siden

Angive en tabels primære nøgle

Du skal angive en primær nøgle for en tabel for at få følgende fordele:

 • Access opretter automatisk et indeks for den primære nøgle, hvilket kan hjælpe med til at forbedre databaseydeevnen.

 • Access sørger for, at hver enkelt post har en værdi i feltet med den primære nøgle.

 • Access sørger for, at hver enkelt værdi i nøglefeltet er entydigt. Entydige værdier er af afgørende vigtighed, da det ellers ikke er muligt at skelne en bestemt post fra andre poster.

Når du opretter en ny tabel i dataarkvisning, oprettes der automatisk en primær nøgle, som tildeles et feltnavn med id og datatypen Autonummerering.

I designvisning kan du ændre eller fjerne den primære nøgle eller angive den primære nøgle for en tabel, der ikke allerede har en.

Finde ud af, hvilke felter der skal bruges som en primær nøgle

Nogle gange har du måske allerede data, som du vil bruge som en primær nøgle. Det kan f.eks. være, at du har eksisterende id-numre for dine medarbejdere. Hvis du opretter en tabel for at registrere medarbejderoplysninger, kan du beslutte dig for at bruge det eksisterende medarbejder-id som den primære nøgle for tabellen. Eller måske er medarbejder-id kun entydigt i kombination med et afdelings-id, hvilket kræver, at du bruger begge felter sammen som den primære nøgle. En god kandidat til den primære nøgle har følgende egenskaber:

 • Hver post har en entydig værdi for feltet eller kombinationen af felter.

 • Feltet eller kombinationen af felter er aldrig tom eller null – der er altid en værdi.

 • Værdierne ændrer sig ikke.

Hvis der ikke er nogen egnede data at bruge som en primær nøgle, kan du oprette et nyt felt til at bruge som en primær nøgle. Når du opretter et nyt felt, der skal bruges som en primær nøgle, skal du angive feltets datatype til Autonummerering for at sikre dig, at den opfylder de tre karakteristika i den foregående liste.

Angive eller ændre den primære nøgle

 1. Vælg den tabel, hvis primære nøgle du vil angive eller ændre.

 2. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 3. Vælg det eller de felter, som du vil bruge som den primære nøgle i tabeldesigngitteret.

  Hvis du vil markere ét felt, skal du klikke på rækkevælger for det ønskede felt.

  Hvis du vil markere mere end ét felt, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på rækkevælgeren for hvert felt.

 4. Klik på Primær nøgle i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Gruppen Funktioner under fanen Design

  Der vises en nøgleindikator til venstre for det eller de felter, du har angivet som primær nøgle.

Fjerne den primære nøgle

 1. Markér den tabel, hvis primære nøgle du vil fjerne.

 2. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 3. Klik på rækkevælger for den aktuelle primære nøgle. Hvis den primære nøgle består af flere felter, skal du holde Ctrl nede og klikke på rækkevælgeren for hvert felt.

 4. Klik på Primær nøgle i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Gruppen Funktioner under fanen Design

  Nøgleindikatoren fjernes fra det eller de felter, du tidligere har angivet som primær nøgle.

Bemærk!: Når du gemmer en ny tabel uden at angive en primær nøgle, bliver du spurgt, om du vil oprette et nyt felt for den primære nøgle. Hvis du vælger Ja, oprettes der et id-felt, der bruger datatypen Autonummerering, så der er defineret en entydig værdi for hver post. Hvis tabellen allerede indeholder feltet Autonummerering, bruges det som primær nøgle. Hvis du klikker på Nej, tilføjes der ikke et felt, og der angives ikke nogen primær nøgle.

Toppen af siden

Angive en tabels egenskaber

Du kan angive egenskaber, der gælder for en hel tabel eller for hele poster.

 1. Markér den tabel, hvis egenskaber du vil angive.

 2. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 3. Klik på Egenskabsark i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

  Gruppen Vis/skjul under fanen Design i Access

  Egenskabsarket for tabellen vises.

 4. Klik på fanen Generelt på egenskabsarket.

 5. Klik på feltet til venstre for den egenskab, du vil angive, og rediger derefter indstillingen for egenskaben.

  Tilgængelige tabelegenskaber

  Brug denne tabelegenskab

  Hvis du vil

  Se visninger på et SharePoint-websted

  Angive, om de visninger, der er baseret på tabellen, kan vises på et SharePoint-websted.

  Bemærk!: Effekterne af denne indstilling afhænger af indstillingen i databaseegenskaben Vis alle visninger på SharePoint-websted.

  Du kan få flere oplysninger i afsnittet Se også.

  Udvidet underdataark

  Udvide alle underdataark, når du åbner tabellen.

  Højde på underdataark

  Benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du ønsker at udvide vinduet med underdataarket, så alle rækker vises, skal du angive denne egenskab til 0".

  • Hvis du vil styre højden på underdataarket, skal du angive den ønskede højde i tommer.

  Retning

  Angive, om tekst skal skrives fra venstre mod højre eller omvendt.

  Beskrivelse

  Angive en beskrivelse af tabellen. Denne beskrivelse vises i værktøjstip for tabellen.

  Standardvisning

  Angive Dataark, Pivottabel eller Pivotdiagram som standardvisningen, når du åbner tabellen.

  Valideringsregel

  Angive et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer en post.

  Valideringsmeddelelse

  Angive en meddelelse, der vises, når en post overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

  Filter

  Definere kriterier, så det kun er de rækker, der matcher, som er synlige i dataarkvisning.

  Sortér efter

  Markere et eller flere felter for at angive standardsorteringsrækkefølgen af rækker i dataarkvisning.

  Underdataark/Navn

  Angive, om der skal vises et underdataark i dataarkvisning, og hvilken tabel eller forespørgsel der i så fald skal levere rækkerne i underdataarket.

  UnderordnedeFelter

  Angive felterne i den tabel eller forespørgsel, der anvendes for det underdataark, der stemmer overens med egenskaben OverordnedeFelter, der er angivet for tabellen.

  OverordnedeFelter

  Angive de felter i tabellen, der stemmer overens med egenskaben UnderordnedeFelter, der er angivet for tabellen.

  Filtrer ved indlæsning

  Anvende filterkriterierne i egenskaben Filter (ved at indstille den til Ja) automatisk, når tabellen åbnes i dataarkvisning.

  Sortér efter ved indlæsning

  Anvende sorteringskriterierne i egenskaben Sortér efter (ved at indstille den til Ja), når tabellen åbnes i dataarkvisning.

  Tip!: Hvis du har brug for mere plads til at angive eller redigere en egenskabsindstilling i egenskabsfeltet, skal du trykke på Skift+F2 for at åbne feltet Zoom. Hvis du skal indstille egenskaben Valideringsregel til et udtryk og vil have hjælp til oprettelsen, skal du klikke på Knappen Generator ud for egenskabsfeltet Valideringsregel for at få vist Udtryksgenerator.

 6. Tryk på Ctrl+S for at gemme ændringerne.

Toppen af siden

Føje et felt til en tabel

Du opbevarer hver type af data, som du vil holde styr på, i et felt. I en tabel over kontaktpersoner opretter du f.eks. felter for Efternavn, Fornavn, Telefonnummer og Adresse. I en tabel med produkter kan du oprette felter for Produktnavn, Produkt-id og Pris.

Før du opretter felter, skal du prøve at adskille data i de mindste nyttige dele. Det er meget lettere at kombinere data senere end at trække dem fra hinanden. I stedet for at have et felt af typen Fuldt navn kan du overveje at oprette særskilte felter for Efternavn og Fornavn. Du kan derefter let søge eller sortere efter Fornavn, Efternavn eller begge dele. Hvis du planlægger at rapportere på, sortere efter, søge på eller fortage beregninger på et dataelement, kan du anbringe dette i et felt for sig selv. Du kan finde flere oplysninger om at designe en database og oprette felter i linkene i afsnittet Se også.

Når du har oprettet et felt, kan du også angive feltegenskaber for at styre udseendet og funktionaliteten.

Tilføje et felt ved at angive data

Når du opretter en ny tabel eller åbner en eksisterende tabel i dataarkvisning, kan du føje et felt til tabellen ved at angive data i kolonnen Tilføj nyt felt i dataarket.

Dataark i Access med kolonnen Tilføj et nyt felt

1. Angiv data i kolonnen Tilføj nyt felt.

 1. Opret eller åbn en tabel i dataarkvisning.

  Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en tabel, i afsnittet, oprette en ny tabel.

 2. Angiv navnet på det felt, du vil oprette, i kolonnen Tilføj nyt felt.

  Brug et beskrivende navn, så feltet er lettere at identificere.

 3. Angiv data i det nye felt.

Toppen af siden

Oprette et beregnet felt

Du opretter et beregnet felt i designvisning.

 1. Åbn den tabel, hvor du vil oprette et beregnet felt, i designvisning.

 2. Angiv et navn på det beregnede felt i den første tomme række i tabeldesigngitteret under Feltnavn.

 3. Vælg Beregnet under Datatype.

  Udtryksgenerator åbnes.

 4. Skriv den beregning, du vil udføre i Udtryksgenerator. Eksempelvis hvis tabellen har felt1 og Felt2, og du vil oprette et beregnet felt (felt3) lig med værdien af felt1 divideret med værdien af Felt2, du ville angive [Felt1] / [Felt2] i Udtryksgenerator.

  Du kan finde flere oplysninger om udtryk i artiklen Introduktion til udtryk.

 5. Når du er færdig med at angive beregningen, skal du klikke på OK.

  Tip!: Det er en god idé at skifte til dataarkvisning for at kontrollere, at det beregnede felt fungerer som ønsket.

Toppen af siden

Angive et felts egenskaber

Når du har oprettet et felt, kan du angive feltegenskaber for at styre udseendet og funktionaliteten.

Ved at angive feltegenskaber kan du f.eks.:

 • Styre udseendet på data i et felt

 • Få hjælp til at undgå forkert dataangivelse i et felt

 • Angive standardværdier for et felt

 • Hjælpe med at gøre det hurtigere at søge og sortere på et felt

Du kan angive nogle af de tilgængelige feltegenskaber, mens du arbejder i dataarkvisning. Hvis du vil have adgang til hele listen over feltegenskaber, skal du dog arbejde i designvisning.

Angive feltegenskaber i dataarkvisning

Du kan omdøbe et felt, ændre dets datatype, ændre dets egenskab for Format og ændre nogle af feltets andre egenskaber, når du arbejder i dataarkvisning.

Åbne en tabel i dataarkvisning

 1. Højreklik i navigationsruden på den tabel, du vil åbne.

 2. Klik på Dataarkvisning i genvejsmenuen.

Omdøbe et felt

Når du tilføjer et felt ved at angive data i dataarkvisning, tildeles feltet automatisk et generisk navn. Det første nye felt tildeles navnet Felt1, det andet nye felt tildeles navnet Felt2 og så videre. Et felts navn anvendes som standard som dens betegnelse, når feltet vises, som f.eks. en kolonneoverskrift på et dataark. At omdøbe felter, så de har mere beskrivende navne, er med til at gøre dem lettere at bruge, når du får vist eller redigerer poster.

 1. Højreklik på overskriften for det felt, du vil omdøbe (f.eks. Felt1).

 2. Klik på Omdøb kolonne i genvejsmenuen.

 3. Angiv det nye navn i feltets overskrift.

  Feltnavne kan bestå af op til 64 tegn (bogstaver eller tal), herunder mellemrum.

Ændre et felts datatype

Når du opretter et felt ved at angive data i dataarkvisning, undersøges dataene med henblik på at fastsætte den relevante datatype for feltet. Hvis du f.eks. skriver 1/1/2006, opfatter Access disse data som en dato og angiver datatypen for feltet til Dato og klokkeslæt. Hvis datatypen ikke endeligt kan fastsættes, angives datatypen som standard til Tekst.

Feltets datatype afgør, hvilke andre feltegenskaber du kan angive. Du kan f.eks. kun angive egenskaben Vedhæft kun for et felt, der har datatypen Hyperlink eller datatypen Notat.

Der kan være tilfælde, hvor du ønsker at ændre et felts datatype manuelt. Det kan f.eks. være, at du har værelsesnumre, der ligner datoer, som f.eks. 10/2001. Hvis du skriver 10/2001 i et nyt felt i dataarkvisning, vælger den automatiske datatyperegistreringsfunktion datatypen Dato og klokkeslæt for feltet. Da værelsesnumrene er betegnelser og ikke datoer, skal de have datatypen Tekst. Brug følgende fremgangsmåde til at ændre et felts datatype.

 1. Klik på fanen Dataark.

 2. Vælg den ønskede datatype på listen Datatype i gruppen Datatype og -formatering.

  Billede af gruppen for datatype og -formatering på båndet i Access

  Tilgængelige datatyper

  Datatype

  Bruges til at lagre

  Størrelse

  Tekst

  Alfanumeriske tegn.

  Bruges til tekst eller til tal, der ikke bruges i beregninger (f.eks. et produkt-id). En numerisk værdi, der er gemt som tekst, kan sorteres og filtreres mere logisk, men kan ikke uden videre bruges i beregninger.

  Op til 255 tegn.

  Notat

  Alfanumeriske tegn (længere end 255 tegn) eller tekst, der anvender RTF-formatering.

  Bruges til tekst, der er længere end 255 tegn eller tekst, som anvender RTF-formatering. Noter, længere beskrivelser og afsnit, der anvender tekstformatering, f.eks. fed eller kursiv, er gode eksempler på, hvor du kan bruge et Memofelt.

  Op til 1 gigabyte tegn eller 2 gigabyte lagerplads (2 byte pr. tegn), hvoraf du kan få vist 65.535 tegn i et kontrolelement.

  Tal

  Numeriske værdier (heltal og brøker).

  Bruges til lagring af tal, der bruges i beregninger, med undtagelse af pengeværdier (brug datatypen Valuta til pengeværdier).

  1, 2, 4, eller 8 byte eller 16 byte, når den bruges som et replikerings-id.

  Dato og klokkeslæt

  Datoer og klokkeslæt.

  Bruges til at gemme dato- og klokkeslætsværdier. Bemærk, at alle de gemte værdier både har en datokomponent og en klokkeslætskomponent.

  8 byte.

  Valuta

  Valutabeløb.

  Bruges til at gemme valutabeløb.

  8 byte.

  Autonummerering

  En entydig numerisk værdi, som Access indsætter automatisk, når der tilføjes en post.

  Bruges til at generere entydige værdier, der kan bruges som primær nøgle. Bemærk, at værdierne i Automatisk nummerering-felter kan stige sekventielt eller med en bestemt værdi, eller de kan tildeles tilfældigt.

  4 byte eller 16 byte til replikerings-id.

  Ja/Nej

  Booleske værdier (ja/nej).

  Du kan bruge et af tre formater: Ja/Nej, Sand/Falsk eller Til/Fra.

  1 bit (8 bit = 1 byte).

  OLE-objekt

  OLE-objekter eller andre binære data.

  Bruges til lagring af OLE-objekter fra andre Microsoft Windows-programmer.

  Op til 1 gigabyte.

  Vedhæftet fil

  Billeder, grafikfiler, binære filer, Office-filer.

  Dette er den foretrukne datatype til lagring af digitale billeder og alle former for binære filer.

  2 GB for komprimerede vedhæftede filer. Cirka 700 KB for ukomprimerede vedhæftede filer, afhængigt af i hvilken grad den vedhæftede fil kan komprimeres.

  Hyperlink

  Hyperlinks.

  Bruges til at gemme hyperlinks, så et enkelt klik giver adgang til websider via URL-adresser (Uniform Resource Locator) eller filer med et navn i UNC-format (Universal Naming Convention). Du kan også oprette hyperlinks til Access-objekter, der er gemt i en database.

  Op til 1 gigabyte tegn eller 2 gigabyte lagerplads (2 byte pr. tegn), hvoraf du kan få vist 65.535 tegn i et kontrolelement.

  Guiden Opslag

  Egentlig ikke en datatype, men i stedet starter dette guiden Opslag.

  Bruges til at starte guiden Opslag, så du kan oprette et felt, der anvender et kombinationsfelt til at søge efter en værdi i en anden tabel, forespørgsel eller liste over værdier.

  Tabel- eller forespørgselsbaseret: Størrelsen af den bundne kolonne.

  Værdibaseret: Størrelsen af det tekstfelt, der bruges til at gemme værdien.

  Bemærk!: Maksimumstørrelse på en Access-database er 2 GB.

  Tip til datatyper

  • Du skal anvende den mest relevante Feltstørrelse for at optimere ydeevnen, når du opretter en tekst eller tal felt. Eksempelvis hvis du forventer at gemme postnumre med en mere forudsigelige længde, angive længden som feltstørrelsen. Du kan angive feltstørrelsen ved at angive en værdi i egenskabsfeltet Feltstørrelse. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet, angive andre feltegenskaber.

  • Til telefonnumre, varenumre og andre numre, der ikke skal bruges i matematiske beregninger, skal du vælge datatypen Tekst i stedet for datatypen Tal. En numerisk værdi, der gemmes som tekst, kan sorteres og filtreres mere logisk.

Ændre et felts format

Udover at fastsætte datatypen for et nyt felt kan egenskaben Format også angives for feltet, afhængigt af hvad du skriver. Hvis du f.eks. skriver 10:50 a.m., angives datatypen til Dato og klokkeslæt og egenskaben Format til Mellemlangt klokkeslætsformat. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre egenskaben Format for et felt manuelt:

 1. Klik på fanen Dataark på båndet.

 2. Angiv det ønskede format på listen Format i gruppen Datatype og -formatering.

  Bemærk!: Listen Format er muligvis ikke tilgængelig for nogle felter (f.eks. Tekst) afhængigt af feltets datatype.

Angive andre feltegenskaber

 1. Klik på det felt, som du vil angive egenskaben for, i dataarkvisning.

 2. Vælg de ønskede egenskaber under fanen Dataark i gruppen Datatype og -formatering.

  Billede af gruppen for datatype og -formatering på båndet i Access

Toppen af siden

Angive feltegenskaber i designvisning

Du kan angive en hvilken som helst feltegenskab, mens du arbejder med en tabel i designvisning. I designvisning angiver du et felts datatype i tabeldesigngitteret, og du angiver andre egenskaber i ruden Feltegenskaber.

Åbne en tabel i designvisning

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden.

 2. Klik på Designvisning i genvejsmenuen.

Ændre et felts datatype

 1. Find det felt, som du vil angive datatypen for, i tabeldesigngitteret.

 2. Vælg en datatype på listen i kolonnen Datatype.

  Tilgængelige datatyper

  Datatype

  Bruges til at lagre

  Størrelse

  Tekst

  Alfanumeriske tegn.

  Bruges til tekst eller til tal, der ikke bruges i beregninger (f.eks. et produkt-id). En numerisk værdi, der er gemt som tekst, kan sorteres og filtreres mere logisk, men kan ikke uden videre bruges i beregninger.

  Op til 255 tegn.

  Notat

  Alfanumeriske tegn (længere end 255 tegn) eller tekst, der anvender RTF-formatering.

  Bruges til tekst, der er længere end 255 tegn eller tekst, som anvender RTF-formatering. Noter, længere beskrivelser og afsnit, der anvender tekstformatering, f.eks. fed eller kursiv, er gode eksempler på, hvor du kan bruge et Memofelt.

  Op til 1 gigabyte tegn eller 2 gigabyte lagerplads (2 byte pr. tegn), hvoraf du kan få vist 65.535 tegn i et kontrolelement.

  Tal

  Numeriske værdier (heltal og brøker).

  Bruges til lagring af tal, der bruges i beregninger, med undtagelse af pengeværdier (brug datatypen Valuta til pengeværdier).

  1, 2, 4, eller 8 byte eller 16 byte, når den bruges som et replikerings-id.

  Dato og klokkeslæt

  Datoer og klokkeslæt.

  Bruges til at gemme dato- og klokkeslætsværdier. Bemærk, at alle de gemte værdier både har en datokomponent og en klokkeslætskomponent.

  8 byte.

  Valuta

  Valutabeløb.

  Bruges til at gemme valutabeløb.

  8 byte.

  Autonummerering

  En entydig numerisk værdi, som Access indsætter automatisk, når der tilføjes en post.

  Bruges til at generere entydige værdier, der kan bruges som primær nøgle. Bemærk, at værdierne i Automatisk nummerering-felter kan stige sekventielt eller med en bestemt værdi, eller de kan tildeles tilfældigt.

  4 byte eller 16 byte til replikerings-id.

  Ja/Nej

  Booleske værdier (ja/nej).

  Du kan bruge et af tre formater: Ja/Nej, Sand/Falsk eller Til/Fra.

  1 bit (8 bit = 1 byte).

  OLE-objekt

  OLE-objekter eller andre binære data.

  Bruges til lagring af OLE-objekter fra andre Microsoft Windows-programmer.

  Op til 1 gigabyte.

  Vedhæftet fil

  Billeder, grafikfiler, binære filer, Office-filer.

  Dette er den foretrukne datatype til lagring af digitale billeder og alle former for binære filer.

  2 GB for komprimerede vedhæftede filer. Cirka 700 KB for ukomprimerede vedhæftede filer, afhængigt af i hvilken grad den vedhæftede fil kan komprimeres.

  Hyperlink

  Hyperlinks.

  Bruges til at gemme hyperlinks, så et enkelt klik giver adgang til websider via URL-adresser (Uniform Resource Locator) eller filer med et navn i UNC-format (Universal Naming Convention). Du kan også oprette hyperlinks til Access-objekter, der er gemt i en database.

  Op til 1 gigabyte tegn eller 2 gigabyte lagerplads (2 byte pr. tegn), hvoraf du kan få vist 65.535 tegn i et kontrolelement.

  Guiden Opslag

  Egentlig ikke en datatype, men i stedet starter dette guiden Opslag.

  Bruges til at starte guiden Opslag, så du kan oprette et felt, der anvender et kombinationsfelt til at søge efter en værdi i en anden tabel, forespørgsel eller liste over værdier.

  Tabel- eller forespørgselsbaseret: Størrelsen af den bundne kolonne.

  Værdibaseret: Størrelsen af det tekstfelt, der bruges til at gemme værdien.

  Bemærk!: Maksimumstørrelse på en Access-database er 2 GB.

  Tip til datatyper

  • Til telefonnumre, varenumre og andre numre, der ikke skal bruges i matematiske beregninger, skal du vælge datatypen Tekst i stedet for datatypen Tal. En numerisk værdi, der gemmes som tekst, kan sorteres og filtreres mere logisk, men kan ikke let anvendes i beregninger.

  • Til datatyperne Tekst og Tal kan du angive feltstørrelsen eller datatypen mere præcist ved at angive en værdi i egenskabsfeltet Feltstørrelse.

Angive andre feltegenskaber

 1. Vælg det felt, som du vil angive egenskaber for, i tabeldesigngitteret. Du får vist egenskaberne for dette felt i ruden Feltegenskaber.

  Feltets datatype bestemmer de egenskaber, du kan angive.

 2. Angiv de ønskede indstillinger for hver egenskab i ruden Feltegenskaber, eller tryk på F6, og brug derefter piletasterne til at vælge en egenskab.

  Hvilke feltegenskaber er tilgængelige?

  Bemærk!: Ikke alle egenskaber er tilgængelige for hvert felt. Et felts datatype fastsætter, hvilke egenskaber det har.

  Feltegenskab

  Beskrivelse

  Feltstørrelse

  Angiver maksimumstørrelsen af de data, der gemmes som datatypen Tekst, Tal eller Autonummerering.

  Tip!: Du opnår den bedste ydelse ved altid at angive den mindst mulige Feltstørrelse.

  Format

  Tilpasser den måde, feltet vises på som standard, når det vises eller udskrives.

  AntalDecimaler

  Angiver det antal decimaler, der skal vises i tal.

  NyeVærdier

  Angiver, om feltet Autonummerering er stigende eller tildeles en tilfældig værdi, når der tilføjes en ny post.

  Inputmaske

  Viser tegn, der hjælper dig med dataangivelsen. Du kan finde flere oplysninger om at oprette og bruge en inputmaske i afsnittet Se også.

  Titeltekst

  Angiver den tekst, der vises som standard i etiketter til formularer, rapporter og forespørgsler.

  Standardværdi

  Tildeler et felt en automatisk standardværdi, når der tilføjes nye poster.

  Valideringsregel

  Angiver et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt.

  Valideringsmeddelelse

  Viser en angivet meddelelse, når en værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

  Obligatorisk

  Kræver, at der angives data i et felt.

  TilladNulLængde

  Tillader angivelse (angiv egenskabens værdi til Ja) af en streng med en længde på nul ("") i et felt af typen Tekst eller Notat.

  Indekseret

  Giver hurtigere adgang til data i dette felt ved at oprette og bruge et indeks.

  UnicodeKomprimering

  Komprimerer tekst i dette felt, når der gemmes en lille mængde tekst (> 4.096 tegn).

  IME-tilstand

  Styrer konverteringen af tegn i en østasiatisk version af Windows.

  IME-sætningstilstand

  Styrer konverteringen af sætninger i en østasiatisk version af Windows.

  Handlingsmærker

  Vedhæfte en handlingsmærke til dette felt.

  Vedhæft kun

  Registrerer feltværdiers historik (angiv egenskabens værdi til Ja).

  Tekstformat

  Vælg værdien RTF for egenskaben for at gemme tekst som HTML, og tillad RTF-formatering. Vælg værdien Almindelig tekst for egenskaben for kun at gemme ikke-formateret tekst.

  Tekstjustering

  Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

 3. Hvis du har brug for mere plads til angivelse eller redigering af en egenskabsindstilling i egenskabsfeltet, skal du trykke på Skift+F2 for at åbne feltet Zoom.

  Tip!: Hvis du angiver en inputmaske eller et valideringsudtryk og gerne vil have hjælp til at opbygge det, skal du klikke Knappen Generator ud for egenskabsfeltet for at få vist den relevante generator.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme dine ændringer.

Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om datatyper og feltegenskaber i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×