Introduktion til SharePoint-statusindikatorer

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En statusindikator er en rapport på én linje. En statusindikator giver et hurtigt overblik over, hvordan den faktiske ydeevne for en bestemt måleenhed er sammenlignet med et mål. En god statusindikator fortæller dig, om resultaterne følger planen eller ej, uden at du skal foretage beregninger.

En statusindikator viser indikatornavnet, de numeriske resultater og et ikon. Læg mærke til, hvordan du hurtigt får oplysninger via ikonet. Et grønt ikon angiver god ydeevne, røde ikoner markerer områder med problemer, og gule ikoner advarer om mulige problemer. I denne illustration vises der kun to indikatorer: Der vises et grønt cirkelikon for at angive, at ydeevnen følger planen, og der vises en gul trekant for at advare om lav ydeevne.

Statusindikatorer viser en titel, numeriske værdier og et statusikon.

Kendskab til SharePoint 2007 Key Performance Indicators?     Finde ud af, hvad der er nyt for Microsoft SharePoint Server 2010 siden den seneste version. Hvad er der sket med SharePoint 2007 KPI'er?

Aldrig brugt statusindikatorer før?     Få mere at vide om statusindikatorer og hvilke statusindikatorer kan gøre for din virksomhed under blive fortrolig med statusindikatorer.

Klar til at starte?    For at komme i gang skal du klikke på Oversigt – Hvordan opretter jeg statusindikatorer?

Denne artikel indeholder

Oversigt – hvordan oprette statusindikatorer?

Oprette en statusoversigt

Oprette en webdel med en statusoversigt

Føje en statusindikator til en statusoversigt

Statusindikator baseret på SharePoint-liste

Statusindikator baseret på Excel

Statusindikator baseret på SQL Server Analysis Services

Statusindikator baseret på fast værdi

Oversigt – Sådan oprettes statusindikatorer

En statusindikator er et element på en statusoversigt, der er en særlig form for SharePoint-liste. Du kan oprette en statusoversigt på to måder:

 • Du kan blot oprette en statusoversigt. Når du har oprettet en statusoversigt, skal du blot føje indikatorer til listen. Derudover kan du tilpasse en statusoversigt ved at tilføje eller redigere kolonner på listen. Du kan f.eks. tilføje en kolonne, hvor kontaktpersonen vises for de enkelte indikatorer, eller en kolonne, hvor datakilden vises. Derefter skal du blot føje indikatorerne til den liste, du har oprettet.

 • Opret en webdel med statusoversigt. Det er en webdel, der automatisk oprettes i en statusoversigt, så det eneste, du skal gøre, er at tilføje indikatorer. Det er derefter nemt at bruge webdelen på et dashboard eller en anden webside.

Når du tilføjer en indikator, kan du give det en titel og angive datakilden for indikatoren. Du kan også angive de værdier, der bestemmer, hvilke ikonet SharePoint Server 2010 viser for at angive status. Du kan for eksempel vil et ikon, der vises en grøn cirkel, når den faktiske værdi for målingen opfylder eller overstiger målet og viser en rød trekant, når værdier falder under et bestemt sted.

Toppen af siden

Oprette en statusoversigt

Du kan oprette en statusoversigt i Business Intelligence Center på et websted for en gruppe eller organisation, så andre nemt kan finde dem. Du kan derefter føje en eller flere statusindikatorer til den liste, du netop har oprettet. Hvis du vil gøre det mere fleksibelt med hensyn til det, der vises på listen, kan du oprette en eller flere brugerdefinerede visninger af en statusoversigt.

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en ny statusoversigt:

 1. Klik på Webstedshandlinger på det websted, hvor du vil oprette statusoversigten, og vælg derefter Vis alt indhold på webstedet. Klik på Opret under overskriften Alt indhold på webstedet.

 2. På siden Opret i den Filtrer efter: panelet skal du klikke på listen. Klik derefter på ikonet Statusoversigt i panelet primære.

 3. Angiv et navn til statusoversigten.

 4. (Valgfrit) Hvis du vil angive en beskrivelse, eller hvis navnet på listen skal vises i panelet Hurtig start, skal du klikke på Flere indstillinger. Konfigurer derefter de ønskede indstillinger.

 5. Klik på Opret for at afslutte oprettelsen af På listen Status. den nye Statusoversigt åbner SharePoint Server 2010 i redigeringstilstand, så du kan føje en eller flere statusindikatorer.

Toppen af siden

Oprette en webdel med statusoversigt

Du kan oprette en særlig webdel, hvor der vises en foruddefineret visning af en statusoversigt. Du kan føje indikatorer direkte til denne webdel og derefter bruge webdelen på en hvilken som helst side på webstedet.

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en ny webdel med statusoversigt:

 1. På det websted, hvor du vil oprette webdelen med statusoversigt, skal du klikke på Dashboards i panelet Hurtig start for standardsiden i Business Intelligence Center.

 2. Klik på fanen Dokumenter i gruppen Biblioteksværktøjer på siden Dashboard: Alle elementer.

 3. Klik på Nyt dokument, og vælg derefter Webdelsside med statusoversigt for at åbne egenskabssiden for en ny webdel.

 4. Angiv et navn til og en beskrivelse af den nye side i sektionen Sidenavn på egenskabssiden for den nye webdel med statusoversigt. Du kan evt. også angive en sidetitel, der vises som en bannertitel på den nye webdelsside.

 5. I sektionen Placering skal du vælge det dokumentbibliotek og den mappe, der skal indeholde den nye webdelsside, på de relevante rullelister.

 6. (Valgfrit) I sektionen Opret hyperlink på den aktuelle navigationslinje skal du angive, om du vil oprette et link fra denne side til navigationslinjen.

 7. Vælg et layout på listen Layout i sektionen Webdelsside med layout af statusoversigt.

 8. Markér alternativknappen ud for Opret automatisk en statusindikatoroversigt til mig i sektionen Statusindikatorer. Du kan også vælge en eksisterende liste på et senere tidspunkt.

 9. Klik på OK for at lukke egenskabssiden og åbne den nye webdelsside.

  Du kan tilpasse webdelssiden med statusoversigt. Du kan f.eks. ændre den type ikon, som bruges i SharePoint til at få vist status for indikatoren, du kan oprette en vist titel for den, eller du kan angive størrelsen på webdelen. Det kan du få mere at vide om ved at følge links i afsnittet Se også.

Du er nu klar til at føje en statusindikator til statusoversigten på den webdel, der netop er oprettet.

Føje en statusindikator til en statusoversigt

I trin i denne procedure antages det, du har valgt en tidligere oprettet statusoversigt og, på listen er i redigeringstilstand eller, du lige har oprettet en ny Statusoversigt. Når du opretter en ny liste, åbnes SharePoint Server 2010 automatisk på listen i redigeringstilstand.

 1. Klik på pilen ved siden af Nypå værktøjslinjen Statusoversigt.

 2. Vælg en indikatortype i rullemenuen, afhængigt af datakilden for indikatoren, for at åbne en egenskabsside for den nye indikator.

 3. Følgende tabel indeholder en liste over tilgængelige indikatortyper og en kort beskrivelse af de enkelte typer. Du kan få mere at vide om, hvordan du angiver egenskaber for en bestemt indikatortype, ved at klikke på navnet på indikatortypen.

Indikatortype

Beskrivelse

Statusindikator baseret på SharePoint-liste

Viser en værdi, der er baseret på indholdet af en SharePoint-liste.

Statusindikator baseret på Excel

Viser værdier, der er direkte importeret fra en Excel Services-projektmappe. Værdien kan angives af en celleadresse i projektmappen.

Statusindikator baseret på SQL Server Analysis Services

Importerer en valgt KPI-indikator fra en SQL Server Analysis Services-kube

Statusindikator baseret på fast værdi

Viser værdier, der er angivet manuelt af forfatteren af indikatoren.

Toppen af siden

Statusindikator, der er baseret på en SharePoint-oversigt

SharePoint Server 2010 lister er gode måder at spore elementer. For eksempel kan du oprette en liste, der viser status for business kontrakter og opretter en statusindikator, som oplyser procentdelen af aktive kontrakter eller kontrakter, der er fuldført. Lister kan indeholde elementer, der er en del af en arbejdsproces eller rapportere medarbejdernes deltagelse i undervisningsprogrammer.

Du kan bruge en statusindikator til at spore, hvor længe problemer eller opgaver har været åbne, hvor mange der er åbne, og hvor stor en procentdel af en opgave der er fuldført. Du kan også holde styr på totaler, f.eks. hvor længe et problem har været åbent eller det samlede salg i et område.

Bemærk!: Før du vælger denne indstilling, skal du kontrollere den liste, du vil bruge findes, og der ikke er i den visning, du vil bruge...

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en ny statusindikator, der er baseret på en SharePoint-oversigt:

 1. Angiv URL-adressen til oversigten eller biblioteket i feltet URL-adresse for liste under SharePoint-liste og visning på siden Nyt element.

  Bemærk!: SharePoint-liste eller bibliotek skal være på det samme sted.

 2. Vælg den visning, der indeholder de elementer, du vil bruge i statusindikatoren, i feltet Visning.

 3. Vælg den beregningsmetode, du vil bruge til at beregne målet for statusindikatoren, under Værdiberegning. Beregningsindstillingerne beskrives i tabellen nedenfor.

Beregningsindstilling

Beskrivelse

Antallet af listeelementer

Det totale antal elementer på listen.

Procentdel af listeelementer i visningen hvor

Denne metode bruges til at beregne procentdelen af elementer i den angivne visning, der overholder de kriterier, du har valgt.

Benyt følgende fremgangsmåde for at vælge et kriterium:

 • Vælg navnet på kolonnen på rullelisten Markér kolonne….

 • Vælg sammenligningsoperatoren på rullelisten er lig med.

 • Skriv den værdi, du vil bruge til sammenligning, i tekstfeltet.

Gentag disse trin, hvis du vil tilføje op til fem ekstra kolonner.

Beregningen med alle listeelementer i visningen

Denne metode bruges til at beregne den værdi, du vælger, baseret på værdier i den angivne kolonne. Vælg en af følgende på rullelisten: Sum, Gennemsnit, Maksimal eller Minimum. Vælg derefter den kolonne, der indeholder den værdi, der skal beregnes, på rullelisten Markér kolonne…

 1. Benyt følgende fremgangsmåde i sektionen Statusikonregler:

  • Vælg højere på rullelisten Bedre værdier er, hvis SharePoint skal ændre ikoner, når stigende værdier overholder eller overstiger målet eller advarselsgrænser. Vælg lavere, hvis SharePoint skal ændre ikoner, når faldende værdier overholder eller overstiger målet eller advarselsgrænser.

  • Skriv målværdien i feltet Vises, når værdien har nået eller overskredet målet. Når indikatorværdier når dette mål, ændres ikonet til at vise, at ydeevnen følger planen.

  • Skriv den værdi, hvor ydeevnen er uacceptabel, i feltet Vises, når værdien har nået eller overskredet en advarsel, og derefter ændres ikonet til at advare om et muligt problem.

 2. (Valgfrit) I feltet Detaljeside i sektionen Detaljehyperlink skal du skrive URL-adressen til den side, der indeholder mere detaljerede oplysninger om denne indikator, f.eks. kildelisten for indikatoren.

 3. (Valgfrit) i Opdatere regler sektionen, Vælg den indstilling, der bestemmer, om SharePoint Server 2010 opdaterer indikatoren for værdier, hver gang en ny bruger åbner på listen eller opdateringer indikatoren for værdier, når brugeren opdaterer manuelt værdierne fra en menu.

Toppen af siden

Statusindikator, der er baseret på Excel

Du kan basere en statusindikator på data i en Excel-projektmappe, som du gemme eller publicere webstedet SharePoint Server 2010. Som data i projektmappen ændres opdaterer SharePoint Server 2010 automatisk værdierne i feltet statussymbol. Desuden kan du få vist projektmappen på den samme webside.

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en ny statusindikator, der er baseret på en Excel Services-projektmappe:

 1. Angiv et navn til og evt. en beskrivelse af indikatoren i felterne Navn og Beskrivelse på siden Nyt element.

 2. (Valgfrit) Skriv evt. kommentarer i feltet Kommentarer. Du kan f.eks. skrive oplysninger, som kan hjælpe andre, der ser indikatoren, med at forstå, hvad den repræsenterer.

 3. I sektionen Indikator værdi i feltet Projektmappens URL-Adresse skal du angive URL-Adressen på den Excel-projektmappe, der indeholder de data og beregninger for indikatoren. Excel Services projektmappen skal gemmes i et SharePoint-dokumentbibliotek, der er på det samme sted.

 4. Angiv adressen til den celle, der indeholder den faktiske værdi for indikatoren, i feltet Celleadresse for indikatorværdi. Du kan også klikke på knappen Gennemse for at søge efter den projektmappe, du har angivet som URL-adresse i trin 3, og derefter markere den celle, der indeholder de værdier, du vil bruge i statusindikatoren.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde i sektionen Statusikonregler:

  • Vælg højere på rullelisten Bedre værdier er, hvis SharePoint skal ændre ikoner, når stigende værdier overholder eller overstiger målet eller advarselsgrænser. Vælg lavere, hvis SharePoint skal ændre ikoner, når faldende værdier overholder eller overstiger målet eller advarselsgrænser.

  • Skriv målværdien i feltet Vises, når værdien har nået eller overskredet målet. Når indikatorværdier når dette mål, ændres ikonet til at vise, at ydeevnen følger planen.

  • Skriv den værdi, hvor ydeevnen er uacceptabel, i feltet Vises, når værdien har nået eller overskredet en advarsel, og derefter ændres ikonet til at advare om et muligt problem.

 6. (Valgfrit) I feltet Detaljeside i sektionen Detaljehyperlink skal du skrive URL-adressen til den side, der indeholder mere detaljerede oplysninger om denne indikator, f.eks. kildelisten for indikatoren.

 7. (Valgfrit) i Opdatere regler sektionen, Vælg den indstilling, der bestemmer, om SharePoint Server 2010 opdaterer indikatoren for værdier, hver gang en ny bruger åbner på listen eller opdateringer indikatoren for værdier, når brugeren opdaterer manuelt værdierne fra en menu.

Toppen af siden

Statusindikator, der er baseret på SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010 kan importere KPI'er fra SQL Server Analysis Services (SSAS), en komponent i SQL Server 2005 og SQL Server 2008. En systemer administrator eller database analyse normalt konfigurerer disse KPI'er og tilføjer dataforbindelsesfilen til biblioteket dataforbindelse på et Business Intelligence Center-websted. Derefter kan alle med de relevante tilladelser kan få adgang til databasen og link til Analysis Services-KPI'er

I SSAS kan analytikere definere effektive og fleksible KPI'er, der er baseret på multidimensionale data. Men en SSAS-KPI kan kun defineres og administreres, mens der arbejdes i SSAS. En analytiker kan bruge kommandoer i SSAS til at oprette og administrere alle KPI-egenskaber, f.eks. målet for ydeevne, statusikonet og de grænseværdier, hvor et ikon ændrer farve for at angive en ændring i ydeevnestatus.

Du kan ændre det viste navn for en KPI, du har importeret til en statusoversigt, men du kan ikke ændre andre egenskaber for KPI'EN, mens du arbejder i SharePoint Server 2010.

Benyt følgende fremgangsmåde for at importere en KPI fra SSAS.

 1. Angiv URL-adressen til Microsoft Office-dataforbindelsesfilen (.odc) i feltet Dataforbindelse på siden Nyt element, eller klik på knappen Gennemse for at åbne dialogboksen Vælg et aktiv, og naviger til .odc-filen.

 2. Vælg den visningsmappe i Analysis Services-databasen, der indeholder den pågældende KPI-indikator, i boksen Vis kun KPI'er fra visningsmappe.

 3. Vælg den ønskede KPI-indikator i boksen KPI-liste, f.eks. Samlet omsætning eller Gennemsnitsavance.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Medtag underordnede indikatorer for at få vist alle de underordnede indikatorer for den valgte KPI. Hvis den valgte KPI har underordnede indikatorer, vises på listen Status overordnede og underordnede indikatorer i et hierarki.
  Følgende illustration viser en importeret KPI (Nettoindtægt ), der har tre underordnede indikatorer for (operativsystem avance, eksterne udgifter og finansielle bruttoavance ).

Du kan importere KPI'er fra SSAS, der indeholder relationer mellem overordnede og underordnede elementer.

 1. Angiv et navn til og evt. en beskrivelse af indikatoren i felterne Navn og Beskrivelse.

 2. (Valgfrit) Skriv evt. kommentarer i feltet Kommentarer. Du kan f.eks. skrive oplysninger, som kan hjælpe andre, der ser KPI-indikatoren, med at forstå, hvad den repræsenterer.

 3. (Valgfrit) I feltet Detaljeside i sektionen Detaljehyperlink skal du skrive URL-adressen til den side, der indeholder mere detaljerede oplysninger om denne indikator, f.eks. datakilden for indikatoren.

 4. (Valgfrit) i Opdatere regler sektionen, Vælg den indstilling, der bestemmer, om SharePoint Server 2010 opdaterer indikatoren for værdier, hver gang en ny bruger åbner på listen eller opdateringer indikatoren for værdier, når brugeren opdaterer manuelt værdierne fra en menu.

  Bemærk!: Status ikonet regler for en indikator, der importerer en Analysis Services-KPI er forudindstillede af databaseanalytikeren...

Toppen af siden

Statusindikator, der er baseret på faste værdier

I visse situationer vil du angive værdier manuelt for en statusindikator. Indikatoren er måske baseret på ustrukturerede oplysninger, f.eks. e-mail, eller du skal måske spore et engangsprojekt.

 1. Angiv et navn til og evt. en beskrivelse af indikatoren i felterne Navn og Beskrivelse på siden Nyt element.

 2. (Valgfrit) Skriv evt. kommentarer i feltet Kommentarer. Du kan f.eks. skrive oplysninger, som kan hjælpe andre, der ser indikatoren, med at forstå, hvad den repræsenterer.

 3. Skriv den numeriske værdi for din status indtil videre.

 4. Benyt følgende fremgangsmåde i sektionen Statusikonregler:

  • Vælg højere på rullelisten Bedre værdier er, hvis SharePoint skal ændre ikoner, når stigende værdier overholder eller overstiger målet eller advarselsgrænser. Vælg lavere, hvis SharePoint skal ændre ikoner, når faldende værdier overholder eller overstiger målet eller advarselsgrænser.

  • Skriv målværdien i feltet Vises, når værdien har nået eller overskredet målet. Når indikatorværdier når dette mål, ændres ikonet til at vise, at ydeevnen følger planen.

  • Skriv den værdi, hvor ydeevnen er uacceptabel, i feltet Vises, når værdien har nået eller overskredet en advarsel, og derefter ændres ikonet til at advare om et muligt problem.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider