Introduktion til rapporter

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du bruger en database, anvender du typisk rapporter til at få vist, formatere og opsummere data. Det kan f.eks. være, at du vil oprette en rapport af listetypen for at få vist telefonnumrene på alle dine kontaktpersoner eller en oversigtsrapport for at få det samlede salg for virksomheden på tværs af forskellige områder og tidsperioder.

I denne artikel gives der en oversigt over rapporter i Microsoft Access 2010, og nye eller ændrede rapportfunktioner introduceres. I denne artikel forklares det også, hvordan du opretter en rapport, hvordan du sorterer, grupperer og opsummerer data, og hvordan du får vist og udskriver en rapport.

Du finder det er meget nemmere at oprette rapporter, der giver mening, hvis databasen har en flot tabellens struktur og relationer. Du kan finde en introduktion til planlægning og design af en database, i artiklen om databasedesign.

I denne artikel

Oversigt

Hvad er nyt

Oprette en ny rapport

Tilføje gruppering, sortering eller totaler

Fremhæve værdier ved hjælp af betinget formatering

Få et professionelt udseende med temaer

Tilføje billeder

Få vist og udskrive en rapport

Oversigt

En rapport er et databaseobjekt, som du bruger til at få vist og opsummere data. Rapporter er en måde at distribuere eller arkivere øjebliksbilleder af dine data på enten i udskreven form, konverteret til PDF- eller XPS-filer eller eksporteret til andre filformater.

Medarbejderrapport i Vis udskrift

Rapporter kan indeholde detaljer om individuelle poster, opsummeringer på tværs af mange poster eller begge dele. Du kan også bruge Access-rapporter til at oprette adresseetiketter eller etiketter til andre formål.

Det er muligt at oprette "ikke-tilknyttede" rapporter, som ikke viser data, men i denne artikel antager vi, at rapporten er knyttet til en datakilde, f.eks. en tabel eller forespørgsel.

Klientrapporter vs. webrapporter

I Access 2010 er der en ny funktion, der gør det muligt at oprette en "webdatabase" ved at publicere en Access-database på en SharePoint-server, som kører Access Services. Når du opretter en webdatabase, gengives Access-rapporter i browseren ved hjælp af SQL Server Reporting Services. Denne konvertering betyder, at der er nogle begrænsninger på de funktioner, du kan bruge i de rapporter, som du vil gengive i browseren. Hvis gengivelsen af rapporten i browseren imidlertid ikke skal bruges til noget, kan du bruge det fulde funktionssæt, som rapportdesigneren i Access giver.

Rapportdele

Designet af en rapport er inddelt i sektioner i Access. Du kan se din rapport i designvisning for at se dens sektioner i en klientdatabase. I Layout visning i afsnit er ikke som indlysende, men de findes stadig, og kan vælges ved hjælp af på rullelisten i gruppen markering under fanen Formatér. Hvis du vil oprette nyttige rapporter, skal du forstå, hvordan fungerer hver sektion. Den sektion, hvor du vælger at placere et beregnet kontrolelement bestemmer for eksempel, hvordan resultaterne beregnes i Access. Følgende liste er en oversigt over de forskellige sektionstyper og deres brug:

 • Rapporthoved    Dette afsnit udskrives én gang i starten af rapporten. Bruge report-overskriften til oplysninger, der normalt vises på en forside, som et logo, en titel eller en dato. Når du placerer et beregnet kontrolelement, der bruger funktionen Sum samling i rapportens sidehoved, er summen beregnes for hele rapporten. Rapportens sidehoved udskrives før sidehovedet.

 • Sidehoved    Dette afsnit udskrives øverst på hver side. For eksempel bruge et sidehoved til at gentage rapportens titel øverst på hver side.

 • Gruppehoved    Dette afsnit udskrives i begyndelsen af hver ny gruppe af poster. Bruge gruppehovedet til at udskrive gruppenavnet. Bruge eksempelvis gruppehovedet til at udskrive produktnavnet i en rapport, der er grupperet efter produkt. Når du placerer et beregnet kontrolelement, der bruger funktionen Sum samling i gruppehovedet, er summen for den aktuelle gruppe. Du kan have flere gruppe sidehoved sektioner i en rapport, afhængigt af hvor mange grupperingsniveauer, du har tilføjet. Du kan finde flere oplysninger om at oprette gruppen sidehoveder og sidefødder, i afsnittet tilføje gruppering, sortering eller totaler.

 • Detaljer    Dette afsnit er udskrevet én gang for hver række i postkilden. Dette er, hvor du placerer de kontrolelementer, der udgør hoveddelen af rapporten.

 • Gruppefod    Dette afsnit udskrives i slutningen af hver gruppe af poster. Brug en gruppefod til at udskrive opsummeringsoplysninger for en gruppe. Du kan have flere gruppen sidefodssektioner i en rapport, afhængigt af hvor mange grupperingsniveauer, du har tilføjet.

 • Sidefod    Dette afsnit udskrives i slutningen af hver side. Brug en sidefod til at udskrive sidetal eller oplysninger for hver side.

 • Rapportfod    Dette afsnit udskrives én gang i slutningen af rapporten. Brug rapportfoden til at udskrive rapporttotaler eller andre opsummeringsoplysninger for hele rapporten.

Bemærk!: I designvisning vises rapportfoden under sidefoden. Men i alle andre visninger (layoutvisning, for eksempel, eller når rapporten er udskrevet eller vises), rapportfoden vises over sidefoden, lige efter den sidste gruppe sidefod eller detaljer linje på den sidste side.

Toppen af dokumentet

Nyheder

At oprette en rapport i Access 2010 foregår på næsten samme måde som at oprette en rapport i Access 2007. I Access 2010 er der imidlertid nogle nye rapportrelaterede funktioner:

 • Delt Billedgalleri    Du kan nu knytte et billede til en database og derefter bruge billedet på tværs af flere objekter i Access 2010. Opdatering af enkelt billede opdaterer den hvor det bruges på tværs af hele databasen.

 • Office-temaer    Du kan nu bruge standard Microsoft Office-temaer til at anvende professionelt designede sæt af skrifttyper og farver på alle dine Access-formularer og rapporter på én gang i Access 2010.

 • Mere effektiv betinget formatering    Access 2010 indeholder mere avancerede værktøjer til at fremhæve data i en rapport. Du kan føje op til 50 regler for betinget formatering for hvert kontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer, og i klienten rapporter, kan du føje datalinjer for at sammenligne data på tværs af poster.

 • Mere fleksible layout    I Access 2010 er standard design metoden til rapporter til at placere kontrolelementer i layout. Disse gitre hjælpe dig med at justere og tilpasser kontrolelementer nemt og er nødvendige for alle rapporter, der skal gengives i en browser. Selvom layout selv ikke er noget nyt i Access 2010, er der nogle ændringer af de måder, hvori du bruge dem til at flytte, tilpasse og tilpasse størrelsen på kontrolelementer. Du kan finde flere oplysninger, få vist video Introduktion til formular- og rapportlayout.

Toppen af dokumentet

Oprette en ny rapport

Trin 1: Vælg en postkilde

En rapports postkilde kan være en tabel, en navngiven forespørgsel eller en integreret forespørgsel. Postkilden skal indeholde alle de rækker og kolonner med data, der skal vises i rapporten.

 • Hvis de ønskede data er placeret i en eksisterende tabel eller forespørgsel, Vælg den tabel eller forespørgsel i navigationsruden, og derefter fortsætte med at trin 2: Vælg et Rapportværktøj.

 • Hvis postkilden ikke findes, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af tabeller eller forespørgsler, artiklerne Introduktion til tabeller eller Introduktion til forespørgsler.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og vælge postkilder artiklen angive postkilden for en rapport.

Trin 2: Vælg et rapportværktøj

Rapportværktøjerne er placeret i gruppen Rapporter under fanen Opret på båndet. Tabellen nedenfor indeholder en kort beskrivelse af, hvad du kan gøre med hvert enkelt værktøj:

Webkompatible rapporter

De rapporter, som er oprettet ved hjælp af disse værktøjer, er kompatible med funktionen Publicer på Access Services og gengives i en browser. Bemærk, at webkompatible objekter er angivet af globussen på objektets ikon.

Knapflade

Værktøj

Beskrivelse

Knapflade

Rapport

Der oprettes en simpel tabelrapport med alle felterne i den postkilde, du markerede i navigationsruden.

Knapflade

Tom rapport

Der åbnes en tom rapport i rapportvisningen, og opgaveruden Feltliste vises. Der oprettes en postkildeforespørgsel, når du trækker felter fra Feltliste til rapporten.

Du kan finde flere oplysninger om Udgiv til Access Services funktion artiklen opbygge en Access-database til deling på internettet.

Klientrapporter

De rapporter, der er oprettet ved hjælp af disse værktøjer, er ikke kompatible med funktionen Publicer på Access Services. Hvis du føjer klientrapporter til en webdatabase, vil det ikke forhindre, at databasen bliver publiceret, men klientrapporterne vil ikke være tilgængelige i browseren. Du kan imidlertid bruge en klientrapport, når databasen er åben i Access.

Knapflade

Værktøj

Beskrivelse

Knapflade

Rapport

Der oprettes en simpel tabelrapport med alle felterne i den postkilde, du markerede i navigationsruden.

Knapflade

Rapportdesign

Der åbnes en tom rapport i designvisningen, hvor du kan tilføje lige præcis de felter og kontrolelementer, du vil bruge.

Knapflade

Tom rapport

Der åbnes en tom rapport i rapportvisningen, og opgaveruden Feltliste vises. Når du trækker felter fra Feltliste til rapporten, åbnes en integreret forespørgsel i Access, som gemmes i rapportegenskaben Postkilde.

Knapflade

Guiden Rapport

Der vises en flertrinsguide, hvor du kan angive felter, grupperings-/sorteringsniveauer og layoutindstillinger. Der oprettes en rapport ud fra de valg, du foretager i guiden.

Knapflade

Etiketter

Der vises en guide, hvor du kan vælge standardstørrelser eller tilpassede størrelser af etiketter, samt hvilke felter der skal vises, og hvordan de skal sorteres. Der oprettes en etiketrapport ud fra de valg, du foretager i guiden.


Trin 3: Opret rapporten

 1. Klik på knappen for det værktøj, du vil bruge. Hvis der vises en guide, skal du følge trinnene i guiden og klikke på Udfør på den sidste side.

  Rapporten vises i layoutvisningen i Access.

 2. Formatér rapporten, indtil den ser ud på den ønskede måde:

  • Tilpas størrelsen af felter og etiketter ved at markere dem og derefter trække i deres kanter, indtil de får den ønskede størrelse.

  • Flyt et felt ved at markere det (og dets etiket, hvis det er til stede) og derefter trække det til den nye placering.

  • Højreklik på et felt, og brug kommandoerne i genvejsmenuen til at flette eller opdele celler, slette eller markere felter samt udføre andre formateringsopgaver.

   Herudover kan du bruge de funktioner, der er beskrevet i følgende afsnit, til at gøre rapporten mere spændende og læsevenlig.

Toppen af dokumentet

Tilføje gruppering, sortering eller totaler

Den hurtigste måde at føje gruppering, sortering eller totaler til en rapport på er ved at højreklikke på det felt, som skal grupperes, sorteres eller sammentælles, og derefter klikke på den relevante kommando i genvejsmenuen.

Du kan også tilføje gruppering, sortering eller totaler ved hjælp af ruden Gruppering, sortering og total, når rapporten er åbnet i layout- eller designvisningen:

 1. Hvis ruden Gruppering, sortering og total ikke allerede er åben, skal du klikke på Gruppér og sortér i gruppen Gruppering og totaler under fanen Design.

 2. Klik på Tilføj en gruppe eller Tilføj en sortering, og markér derefter det felt, du vil gruppere eller sortere.

 3. Klik på Mere på en grupperings- eller sorteringslinje for at angive flere indstillinger og for at tilføje totaler.

Du kan finde flere oplysninger om gruppering, sortering og totaler i artiklen oprette en grupperet oversigtsrapport.

Toppen af dokumentet

Fremhæve værdier ved hjælp af betinget formatering

Access 2010 indeholder mere avancerede værktøjer til at fremhæve data i en rapport. Du kan føje op til 50 regler for betinget formatering for hvert kontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer, og i klienten rapporter, kan du føje datalinjer for at sammenligne data på tværs af poster.

Sådan føjes betinget formatering :

 1. Åbn rapporten i layoutvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Markér alle de kontrolelementer, som du vil anvende betinget formatering. Hvis du vil markere flere kontrolelementer, hold Skift eller CTRL-tasten nede og klikke på de ønskede kontrolelementer.

 3. Klik på Betinget formatering i gruppen Formatering af kontrolelement under fanen Formatér.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 4. Klik på Ny regel i dialogboksen Regelstyring af betinget formatering.

 5. Vælg en værdi under Vælg en regeltype i dialogboksen Ny formateringsregel:

  • Hvis du vil oprette en regel, som bedømmes individuelt for hver enkelt post, skal du markere Kontrollér værdier i den aktuelle post, eller brug et udtryk.

  • Hvis du vil oprette en regel, som sammenligner poster med hinanden ved hjælp af datalinjer, skal du klikke på Sammenlign med andre poster.

Bemærk!: Indstillingen Sammenlign med andre poster findes ikke i webdatabaser.


 1. Angiv den regel, som bestemmer, hvornår der skal anvendes formatering, samt den formatering, der skal anvendes, når reglernes kriterier er opfyldt, under Rediger regelbeskrivelsen.

 2. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Regelstyring af betinget formatering.

 3. Hvis du vil oprette en ekstra regel eller et ekstra sæt kontrolelementer, skal du gentage denne fremgangsmåde fra trin 4. Ellers skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen.

Du kan finde flere oplysninger om tilføjelse af betinget formatering til en rapport, video Brug betinget formatering på rapporter.

Toppen af dokumentet

Få et professionelt udseende ved hjælp af temaer

Nu kan du anvende Office 2010-temaer i en Access-database, så du kan oprette en ensartet typografi i alle Office-dokumenterne.

Vigtigt!: Hvis du vælger en Office-tema, skrifttype eller farve, er det anvendt på alle formularerne og rapporterne i databasen (ikke kun det element, du arbejder på).

 1. Åbn en rapport i layoutvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden og derefter klikke på Layout VVis.

 2. Under fanen Design i gruppen temaer, Vælg det tema, farve eller skrifttype, du vil:

  Billede af båndet

  • Brug galleriet Tema, hvis du vil indstille både farver og skrifttyper til et foruddesignet skema på én gang.

  • Brug galleriet Farver eller Skrifttyper til at indstille farver eller skrifttyper hver for sig.


Se videoen, du kan finde flere oplysninger om brug af Office-temaer, foretage dine Access-formularer og rapporter, mere ensartet og se godt ud med Office-temaer.

Toppen af dokumentet

Tilføje billeder

I Access har det traditionelt været sådan, at billeder skal være knyttet til individuelle billedkontrolelementer i formularer og rapporter. Hvis du vil ændre et almindeligt anvendt billede, der er brugt i flere formularer og rapporter, skal hvert enkelt billedkontrolelement redigeres manuelt. I Access 2010 kan du imidlertid nu vedhæfte et billede til en database én gang og derefter bruge billedet i flere objekter. Når dette enkeltbillede opdateres, bliver det opdateret overalt, hvor det er anvendt i databasen. Dette er meget nyttigt for elementer som firmalogoer eller baggrundsbilleder, som bruges overalt i en database.

Tilføje et billede

 1. Højreklik på den rapport i navigationsruden, som billedet skal føjes til, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Klik på den rapport, som billedet skal tilføjes.

 3. Klik på Indsæt billede i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug et eksisterende billede    Klik for at føje det til rapporten, hvis det ønskede billede er allerede i galleriet.

  • Overføre et nyt billede    Klik på Gennemse nederst i galleriet. Gå til det billede, du vil bruge, i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på Åbn.

   Det valgte billede føjes til rapporten i Access.

Tilføje et baggrundsbillede

Bemærk!: Baggrundsbilleder kan ikke føjes til Web-kompatible rapporter.

 1. Højreklik på den rapport i navigationsruden, som baggrundsbilledet skal føjes til, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Klik på Baggrundsbillede i gruppen Baggrund under fanen Formatér.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug et eksisterende billede    Klik for at føje det til rapporten, hvis det ønskede billede er allerede i galleriet.

  • Overføre et nyt billede    Klik på Gennemse nederst i galleriet. Gå til det billede, du vil bruge, i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på Åbn.

   Det valgte billede føjes til rapporten i Access.

Toppen af dokumentet

Få vist og udskrive en rapport

Få vist en rapport

 1. Åbn den rapport, der skal vises, eller markér den i navigationsruden.

 2. Klik på Udskriv under fanen Filer, og klik derefter på Vis udskrift.

  Rapporten åbnes i Vis udskrift i Access. Du kan bruge kommandoerne under fanen Vis udskrift til at gøre følgende:

  • Udskrive rapporten

  • Justere sidestørrelse eller layout

  • Zoome ind eller ud eller få vist flere sider ad gangen

  • Opdatere rapportdataene

  • Eksportere rapporten til et andet filformat.

 3. Hvis du vil vende tilbage til databasearbejdområdet, skal du klikke på Luk Vis udskrift i gruppen Luk eksempel under fanen Vis udskrift.

Udskrive en rapport

Ud over at udskrive fra Vis udskrift kan du også udskrive en rapport uden at få vist udskriften:

 1. Åbn den rapport, du vil vise, eller markér den i navigationsruden.

 2. Klik på Udskriv under fanen Filer.

  • Hvis du vil sende rapporten direkte til standardprinteren uden at angive printerindstillinger, skal du klikke på Prøvetryk.

  • Hvis du vil åbne en dialogboks, hvor du kan vælge en printer, angive antal kopier osv., skal du klikke på Udskriv.

Toppen af dokumentet

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×