Introduktion til Microsoft Teams for it-administratorer

Introduktion til Microsoft Teams for it-administratorer

Microsoft Teams er en digital hub, som samler møder, samtaler, filer og apps på ét sted. Fordi den bygger på Office 365, kan skoler drage fordel af integration med deres velkendte Office-apps og -tjenester. Den leverer sikkerhed og overholdelse i virksomhedsklassen, og den kan udbygges og tilpasses enhver skoles behov.

Med Microsoft Teams kan din skole eller institution skabe samarbejdsbaserede klasseværelser, blive en del af professionelle læringsfællesskaber eller kommunikere med skolens medarbejdere – altsammen samlet i én oplevelse med Office 365 til uddannelse.

Velkommen. Vi er glade for, at du er her

Denne guide er udviklet til at hjælpe dig med at komme i gang med og få mest muligt ud af Microsoft Teams. Som Office 365 Administrator i Microsoft Teams spiller du en afgørende rolle for en vellykket installation, tilpasning og vedvarende brug af Microsoft Teams i hele din institution.

Det er nemt at komme i gang

Installer Microsoft Teams til hele din institution ved at følge trinene i denne vejledning. Den indeholder alle de ressourcer, du skal bruge for at komme i mål:

 1. Forstå Microsoft Teams

 2. Installer Microsoft Teams

 3. Start Microsoft Teams

 4. Feedback og support

Forstå Microsoft Teams

Kerneværdier

Microsoft Teams er udarbejdet til grupper og afdelinger, som arbejder tæt sammen om at få tingene gjort:

 • Kommunikér i nuet, og hold alle opdateret

 • Giv dit team hurtig adgang til de oplysninger, de skal bruge, direkte i Office 365

 • Skræddersy din hub med det indhold og den funktionalitet, du og dit team skal bruge hver dag

 • Få alle de funktioner til sikkerhed og overholdelse på virksomhedsniveau, som man forventer af Office 365

Microsoft Teams er en samarbejdstjeneste i Office 365 til uddannelse, som imødekommer de forskellige behov og udfordringer ved at arbejde i grupper. Fordi din institutions behov i forhold til samarbejde er unikke, kan dine brugere benytte flere forskellige programmer i Office 365 såsom OneNote, Outlook, SharePoint og Yammer. Microsoft Teams giver dig en strømlinet løsning til at tackle dine samarbejdsbehov, mens du integrerer programmer, som nyder undervisernes tillid.

Differentiatorer

At være en del af Office 365 betyder, at Microsoft Teams leveres med indbyggede integrationer med Azure Active Directory, SharePoint, OneNote, Office 365 Grupper m.m. Derfor kan vi maksimere din investering i Office 365, mens vi leverer en simpel og sikker brugeroplevelse på tværs af forskellige værktøjer.

Office 365 har et stærk engagement i sikkerhed, overholdelse, beskyttelse af personlige oplysninger og gennemsigtighed. Microsoft Teams er bygget på de samme principper og leverer en platform i virksomhedsklassen.

Arkitekturen i Microsoft Teams byggede fra start på overholdelse, godkendelse og beskyttelse af personlige oplysninger. Microsoft Teams har indbygget overholdelse og understøtter branchestandarder, herunder ISO 27001 og 27018, SOC 1 og SOC 2, FERPA, EU-modelklausuler m.m.

Microsoft Teams beskytter teamdata grundigt med stærke sikkerhedsforanstaltninger, herunder to-faktor-godkendelse, stærke adgangskoder og adgangspolitikker. Dine data er krypteret, uanset om det er chatsamtaler, noter eller filer. Det er dine data: Du ejer dem, du styrer dem. Microsoft udtrækker ikke kundedata til reklameformål, og vi beskytter kundedata med stærke, kontraktmæssige forpligtelser.

I tråd med vores engagement i forhold til at yde den maksimale gennemsigtighed kan du i oppetiden se dine datas placering. Derudover kan du se detaljerede rapporter, om hvordan styrefunktioner i Office 365 er knyttet til styrefunktioner for sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger, overholdelse og risikohåndtering, som er defineret Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix (CSA CCM).

Microsoft Teams er på virksomhedsniveau og yder support på 25 sprog på 181 markeder og 6 datacentre over hele verden, en 99,9 % økonomisk understøttet SLA og support 24/7.

Definitioner

Institution

Alle teams, som er oprettet af medarbejdere og studerende fra din institution, er tilknyttet din Office 365-lejer. Med Office 365 Grupper kan du tillade, at alle brugere eller en undergruppe af brugere (såsom undervisere) kan oprette teams.

Team

Et team er udformet til at kunne samle en gruppe personer, som arbejder tæt sammen om at få tingene gjort. Microsoft Teams kan være dynamisk til projektbaseret arbejde (f.eks. udvikling af læseplaner eller planlægning af skolens begivenheder) eller længerevarende arbejde på en måde, som afspejler den interne struktur i din institution (f.eks. skoler, afdelinger eller klasser). Samtaler, filer og noter i teamkanaler er kun synlige for medlemmer af teamet. Få mere at vide om de nye oplevelser og funktioner i Microsoft Teams, som er udviklet til undervisere, studerende og medarbejdere.

Kanal

En kanal hjælper med at organisere teamets samtaler, indhold og værktøjer i forhold til et specifikt emne. Kanaler kan eksempelvis organiseres efter emne (begivenheder på skolen, klassegrupper), fag (matematiklærere), projekt (udvikling af læseplan) eller bare noget sjov (sjove ting). Teamejere kan oprette kanaler og efter behov aktivere teammedlemmernes mulighed for at oprette kanaler.

Faner langs toppen af en kanal gør teams i stand til opbevare filer, noter og brugerdefineret indhold – f.eks. til indsamlinger – i et Excel-ark, lektionsplaner i en PLC-notesbog til OneNote eller klassediagrammer på et PowerPoint-slide. Dette indhold er derefter lettilgængeligt for alle på teamet. Yderligere forbindelser til tredjepartsprogrammer kan tilpasses på kanalniveau, så du kan hente data fra apps til hverdagsbrug såsom busuu, Canvas, Flipgrid og Kahoot! m.m.

Diagram

Medlemskab af et team

Når Microsoft Teams er aktiveret for hele din organisation, kan angivne teamejere invitere undervisere, studerende eller medarbejdere til deres team. Microsoft Teams gør det let for alle teamejere at tilføje personer i institutionen med deres navne.

Teamejere kan også oprette et team baseret på en eksisterende Office 365 Gruppe. Alle ændringer af gruppen synkroniseres automatisk med Microsoft Teams. At oprette et team baseret på en eksisterende Office 365 Gruppe gør det ikke bare nemmere at invitere og administrere medlemmer, men synkroniserer også gruppefiler i Microsoft Teams.

Teamroller

Der er to primære roller i Microsoft Teams: En teamejer – personen, som opretter teamet – og teammedlemmer – de personer, som kan inviteres til teamet. Teamejere kan gøre ethvert medlem af deres team til medejer, når de inviterer vedkommende til teamet, eller til enhver tid efter vedkommende er blevet medlem. Flere teamejere gør brugere i stand til at dele ansvaret for at administrere indstillinger og medlemskab, herunder invitationer.

Teamindstillinger

Teamejere kan administrere indstillinger for hele teamet direkte i Microsoft Teams. Indstillingerne omfatter muligheden for at tilføje et teambillede, angive teammedlemmers tilladelser til at oprette kanaler, tilføje faner og forbindelser, @omtale hele teamet og brug af GIF-filer, klistermærker og memes.

Som it-administrator i Microsoft Teams har du adgang til indstillinger gældende for hele systemet fra administrationen. Disse indstillinger kan påvirke de valgmuligheder og standardindstillinger, som teamejere ser under teamindstillinger. Eksempelvis kan du aktivere standardkanalen “Generelt” til meddelelser, diskussioner og ressourcer for hele teamet, som så vil forekomme i alle teams.

Installer Microsoft Teams

Microsoft Teams er tilgængeligt for kunder inden for uddannelsesområdet som del af licenspakken Office 365 til uddannelse: Education, Education Plus, Education E5 samt eksisterende Education E3-pakker.

Som Office 365-kunde er Microsoft Teams tilgængeligt for hele din institution. Før du tager Microsoft Teams i brug, er der nogle ting, du skal vide om indstillingerne i Office 365 Administration.

Aktivér Microsoft Teams for din institution

Administratorer skal benytte Office 365 Administration til at aktivere Microsoft Teams for deres institution.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Vælg Administrator for at gå til administrationen i Office 365.

 3. Gå til Indstillinger > Tjenester og tilføjelsesprogrammer.

 4. På siden Tjenester og tilføjelsesprogrammer vælges Microsoft Teams.

  Tjenester og tilføjelser
 5. Microsoft Teams’ indstillingsskærm åbnes. Vælg den uddannelseslicens, du vil konfigurere – Medarbejder eller Studerende.

  Licenskonfiguration
 6. Når du har valgt den licenstype, du vil aktivere, skal du vælge indstillingen Til og så vælge Gem.

  Aktivér licens

Du kan kontrollere, hvilke brugere i din institution, som kan benytte Microsoft Teams. Som standard er oprettelse af Office 365 Grupper aktiveret i Exchange Online. Men en it-administrator kan på flere forskellige måder begrænse oprettelsen af nye grupper for specifikke brugere.

Hver bruger af Exchange Online har en politik for sin OWA-postkasse, som bestemmer, hvad vedkommende kan og ikke kan med sin postkasse. Ved at bruge cmdlet’en Set-OwaMailboxPolicy kan du konfigurere parameteret GroupCreationEnabled til $true for brugere, som har tilladelse til at oprette grupper, og $false for brugere, som ikke har tilladelse til at oprette grupper. På nuværende tidspunkt kan postkassepolitikken kun opdateres gennem Windows PowerShell. Se Brug PowerShell til at administrere Office 365 Grupper – Administratorhjælp for at få flere oplysninger.

Bemærk!: Disse kommandoer deaktiverer kun oprettelse af grupper for OWA og Outlook.

Hvis du vil deaktivere oprettelse af grupper i din institution, skal du bruge Azure Active Directory-indstillingerne. Eller Generel tilgængelighed i Office 365 Planner, som fra 6. juni 2016 giver mulighed for at ændre kontrolmekanismen for en politik, som er gemt i Azure Active Directory.

Fordelen ved denne tilgang er, at Azure Active Directory er et centralt punkt, som alle Office 365-programmer kan tjekke. Når en egnet politik er oprettet, er der overensstemmende kontrol med oprettelse af nye Office 365 Grupper overalt.

Indstillinger for alle lejere

Generelt

I sektionen Generelt kan du konfigurere følgende indstillinger for din institution:

 • Vis organisationsdiagram på personlig profil

 • Brug Skype for Business til modtagere, som ikke har Microsoft Teams

 • Giv T-bot tilladelse til proaktive hjælpemetoder

Slå indstillingen til eller fra ved at skifte mellem Fra og Til og så vælge Gem.

Lejerindstillinger

Mailintegration

Du kan aktivere mailintegration med kanaler og oprette en liste med afsendere med begrænsninger. Slå mailintegration til eller fra ved at vælge indstillingen Fra eller Til og så vælge Gem.

Lav begrænsninger for en liste med afsendere ved at indtaste et domæne og vælge Gem.

Mailintegration

Apps

Du kan aktivere eksterne apps, nye eksterne apps og sideindlæsning af apps i Microsoft Teams. Deaktiver eller aktivér indstillingen ved at skifte mellem Fra eller Til og så vælge Gem.

Apps

Når eksterne apps er aktiveret i Microsoft Teams kan undervisere tilpasse apps for at gøre dem tilgængelige for de studerende gennem faner. Med faner kan du tilpasse en kanal, så den omfatter indhold og funktioner, dit team skal bruge hver dag. De giver hurtig adgang til ofte anvendte dokumenter og skytjenester. Der er flere indbyggede faner såsom Filer.

I Microsoft Teams-klienten øverst på kanalen kan brugere tilføje faner for Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer, Excel-regneark, OneNote-notesbøger, planer fra Planner m.m.

Tilføj apps

Med tiden vil flere faner blive tilføjet, både fra Microsoft og fra partnere.

Brugerdefinerede indstillinger for skylagring

Du kan aktivere forskellige former for skylagring i Microsoft Teams. Aktuelt understøttes Box, Dropbox, Google Drive og ShareFile. Slå indstillingen til eller fra ved at vælge Fra eller Til og derefter Gem.

Skyindstillinger

Brugerindstillinger efter licens

Teams og kanaler

Formålet med et team er at samle en gruppe af personer, der arbejder tæt sammen om at få tingene gjort. Microsoft Teams kan være dynamisk til projektbaseret arbejde (f.eks. udvikling af læseplaner eller planlægning af skolens begivenheder) eller længerevarende arbejde på en måde, som afspejler den interne struktur i din institution (f.eks. skoler, afdelinger eller klasser).

Kanaler er underkategorier på teams. Du kan oprette en kanal til en aktivitet eller et emne. Samtaler, filer og noter er specifikke for hver kanal, men alle medlemmer af teamet kan se dem.

Som administrator kan du oprette og administrere teamejere og medlemmer ved hjælp af kontrolpanelet Grupper i Office 365 Administration.

Brugerindstillinger efter licens

Få mere at vide om at bruge Office 365 Grupper i administrationen under Opret en Office 365 Gruppe i administrationen.

Opkald og møder

Nogle skoler ønsker måske at begrænse den mængde netværkstrafik, institutionen modtager. Eksempelvis kan det være en god idé at deaktivere video for institutioner med lille båndbredde. I sektionen Opkald og møder kan du vælge, om brugere har tilladelse til at benytte video eller skærmdeling under møder.

Opkald og møder

Beskeder

Som lejeradministrator kan du slå medieindhold som GIF-filer, memes og klistermærker til eller fra i sektionen Beskeder på indstillingsskærmen i Microsoft Teams. Du kan også give medarbejdere tilladelse til at slette alle beskeder, så undervisere modererer klassesamtaler og kan slå private chatsamtaler til eller fra for de studerende.

Beskeder

Slå Giphy til eller fra, og administrer brugeres tilladelse til at benytte GIF-filer i samtaler ved at vælge Fra eller Til og derefter Gem.

Når GIF-filer er slået til, kan du angive en indholdsvurdering for at begrænse, hvilke typer GIF-filer der tillades i din institutions Microsoft Teams. Indholdsvurdering omfatter følgende:

 • Restriktiv

 • Moderat

 • Tillad alt indhold

Derudover kan du aktivere eller tillade:

 • Memes, som brugere kan redigere og føje til samtaler

 • Klistermærker, som brugere kan redigere og føje til samtaler

 • Ejere kan slette alle beskeder

 • Brugere kan slette deres egne beskeder

 • Brugere kan chatte privat

Botter

Du kan udføre opgaver såsom at sende forespørgsler om oplysninger og udføre kommandoer ved hjælp af botter. Den 14. marts 2017 var der mere end 20 indbyggede botter eller botter fra tredjeparter i Microsoft Teams med flere på vej.

Bemærk!: T-Bot er en del af produktets hjælpesystem og kan ikke deaktiveres.

Hvis du gerne vil udvikle en bot, skal du besøge Microsoft Teams’ platform for botter, som har en trinvis vejledning til at komme i gang med at lave botter til Microsoft Teams.

Forbindelser

Med forbindelser kan upi modtage opdateringer fra populære tjenester som Twitter, Trello, Wunderlist, GitHub og VSTS.

Hvis du vil vide mere, skal du se under Knyt apps til dine grupper og Platform for Office-forbindelser.

Klientdistribution

Konfigurationsfilen til Microsoft Teams-klienten er en eksekverbar fil, som kan downloades af administratorer og slutbrugere fra https://teams.microsoft.com/downloads. Slutbrugere på skriveborde kan installere programmet, hvis de har de nødvendige rettigheder. It-administratorer kan også distribuere installationsfilen, og de kan distribuere den med klientdistributionsværktøjer.

Slutbrugere med mobile enheder kan hente Microsoft Teams-appen fra deres mobilplatforms appbutik.

Microsoft Teams er tilgængelig i skrivebordsversioner til Windows (Windows 7 og nyere) og Mac (Mac 10.10 og nyere). Det er også tilgængeligt på iOS v9 og nyere (iPhone og iPad), Android 4.4 og nyere og Windows Phone 10.0.10586 og nyere. Understøttelse af Windows 10S kommer på et senere tidspunkt.

Microsoft Teams understøtter webklienten på Edge 12+, Internet Explorer 11, Firefox 47.0+ og Chrome 51.0+. Brugere, der prøver at åbne Microsoft Teams-webklienten på Safari, bliver henvist til at downloade skrivebordsklienten. Understøttelse af Safari kommer på et senere tidspunkt.

Aktivér eller deaktiver Microsoft Teams-licenser

Administratorer skal administrere Microsoft Teams-licenser med Office 365 Administration. Du skal være global Office 365-administrator eller brugeradministrator for at administrere Microsoft Teams-licenser.

Hvis du vil indføre begrænsninger for, hvilke brugere der har adgang til Microsoft Teams i din institution, eller fjerne en bestemt bruger, kan du gøre det ved at slå Microsoft Teams-licensen fra for den eller de personer. Når licensen er slået fra, kan brugeren ikke længere se Microsoft Teams i Office 365’s appstarter eller startside.

Du fjerner eller tildeler brugere Microsoft Teams-licenser på samme måde, som du tildeler enhver anden licens til Office 365 Business eller Enterprise. Log på Office 365, og gå til Office 365 Administration. På siden Brugere > Aktive brugere kan du fjerne eller tildele Microsoft Teams-licenser til brugerne.

Webadresser og IP-adresseområder for Microsoft Teams

Hvis din skole begrænser internetforbindelsen for computere på dit netværk, skal du se Webadresser og IP-adresseområder for Office 365. Denne artikel viser de slutpunkter, som du skal medtage på dine udgående tilladelseslister og på Internet Explorers liste over websteder, der er tillid til på klientcomputere for at sikre, at dine computere kan bruge Microsoft Teams i Office 365.

Lancering

Lancer pilotteams

Hjælp teamambassadører med opsætning og lancering af pilotversioner

Før du tager Microsoft Teams i brug på hele din institution, anbefales det, at du begynder med nogle pilotteams med undervisere, studerende og medarbejdere. Det hjælper dig med at finindstille din lanceringsplan og sørger for, at du er klar til at implementere for hele institutionen. Vellykkede pilotversioner er med til at skabe begejstring i hele institutionen inden næste fase af lanceringen.

Udpeg pilotteams

Tag kontakt til et par forskellige afdelinger, og find frem til to-tre pilotteams. Du skal opfordre deltagerne til at bruge Microsoft Teams som deres primære værktøj til kommunikation og samarbejde med hinanden forud for deltagelse i pilotprojektet. Det giver pilotteams mulighed for at opnå fuld forståelse for funktionaliteten i Microsoft Teams og finde frem til den bedste måde at integrere det i deres arbejdsgang.

Udpeg ambassadører

Udpeg ambassadører på de forskellige pilotteams, og giv dem ansvaret for at lede indføringen af Microsoft teams. Undervisningsledere er tit begejstrede for at omvende og hjælpe deres kollegaer med at lære mere effektive løsninger.

Gør piloterne klar til succes

Giv ambassadørerne fleksibilitet til at tilpasse Microsoft Teams til deres piloter, mens du sørger for at bevare styringen gennem de avancerede sikkerheds- og administrationsfunktioner i it-administrationen. Åbne indstillinger gør pilotteams i stand til at udforske alt, hvad Microsoft Teams har at byde på. Du kan altid justere indstillingerne i takt med teamets udvikling.

Lancering for resten af din institution

Afhold et intromøde med teamambassadørerne

Det bedste metode til at gøre pilotteams begejstrede for Microsoft Teams er at få alle samlet, enten ansigt til ansigt eller virtuelt. Planlæg et intromøde for at introducere Microsoft Teams, diskutere pilotprogrammet og lade teamambassadørerne opleve Microsoft Teams. Del vejledningen Introduktion til Microsoft Teams for at forklare, hvordan de får deres team op at køre.

Inviter teamambassadørerne til Microsoft Teams

Begynd at bruge Microsoft Teams med dine teamambassadører, mens du planlægger lanceringen. Kommuniker vigtige opdateringer om lanceringen, indsaml feedback fra pilotteams, svar på hurtige spørgsmål, og del succesen i Microsoft Teams.

Opsætning af Microsoft Teams

Hjælp ambassadører med opsætningen af deres Microsoft Teams, herunder teamindstillinger, kanaler og integration med tredjepartsprogrammer. Prøv at opfordre teamambassadører til at klargøre velkomstopslag og teamressourcer, som ligger klar til brugerne i produktet.

Det anbefales, at du holder den indledende opsætning minimal, så brugerne naturligt kan oprette kanaler, tilpasse faner og tilføje forbindelser efter behov. Se videoerne Brug af faner, som er lavet til dette formål.

Lancering af Microsoft Teams

Teamambassadører har ansvaret for at definere deres teams’ formål, brugens omfang i forhold til andre værktøjer, normer for åben kommunikation og konventioner for oprettelse af teamkanaler.

Mens teamambassadører forbereder lanceringen, så prøv at opfordre dem til at organisere et videomøde om produktive samtaler med deres pilotteam i stil med dit intromøde. Anbefal brugen af lignende videoer til at vise, hvordan Microsoft Teams kan hjælpe dem til at blive mere produktive sammen.

Teamambassadører skal sikre, at teammedlemmer er korrekt konfigureret til at bruge Microsoft Teams ved at sætte tid af til, at alle logger på, downloader skrivebords- og mobilappen og begynder at chatte med hinanden.

Oplæring

Flyt arbejdet til Microsoft Teams

Hjælp pilotteams i gang ved at opfordre ambassadører til at flytte vigtige samtaler, opdateringer og projekter til Microsoft Teams. Det får teammedlemmerne til selv at føle sig sikre på skiftet.

Integrer Microsoft Teams

Få liveopdateringer og data fra tredjepartsprogrammer og -tjenester som Polly og busuu direkte ind i Microsoft Teams. Det sparer tid for medarbejdere, fordi de ikke skal tjekke flere værktøjer for at få oplysninger til tiden.

Du må gerne opmuntre teamambassadører til at dele deres idéer til brugerdefinerede integrationer med tredjepartsprogrammer og botter specielt til deres team.

Før tilsyn med Microsoft Teams

Del analyser omkring indføring og brug af Microsoft Teams med teamledere, og mind dem om at dele feedback fra teammedlemmer i kanalen “Feedback”.

Spred budskabet

Gå udover dine pilotteams, og fortæl hele din institution om Microsoft Teams. FastTrack giver it-administratorer ressourcer til at sprede ordet med eksempelvis en meddelelsesskabelon, nedtællingsskabelon, løbeseddel, plakat samt tips og tricks til mails. Tjek FastTrack-hjemmesiden, eller spørg din Microsoft-sælger om disse fordele.

Giv oplæring

Organiser oplæringsbegivenheder og Q&A-sessioner, som er skræddersyet til specifikke teams og brugssituationer.

Inviter til innovation

Samarbejd med institutionens ambassadører om at udpege avancerede brugssituationer, herunder brugerdefinerede integrationer og botter, så I får mest muligt ud af Microsoft Teams. Overvej at oprette et team til institutionens Microsoft Teams-ambassadører, hvor de kan udveksle ideer til at transformere, hvordan deres teams arbejder sammen.

Del Microsoft Teams-feedback via User Voice eller via feedbacklinket i selve produktet. Interager med andre it-professionelle i Microsoft Teams’ tech-fællesskab.

Feedback og support

Udforsk hjælpecenteret til Microsoft Education

Indsend et forslag

Spørg fællesskabet

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×