Introduktion til lister

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En liste er en datasamling, som du kan dele med teammedlemmer og andre webstedsbrugere. Du vil opdage, at SharePoint indeholder en række lister og listeskabeloner, der er klar til brug, så du har et godt udgangspunkt for at organisere listeelementer. I denne artikel forklares begreberne bag oprettelse og brug af lister.

Se følgende emner for at finde oplysninger om at oprette, redigere og slette lister.

Bemærk!:  Bemærk, at oplysningerne her samt de typer lister, der er tilgængelige for dig, afhænger af den version af SharePoint, du bruger. Hvis du ikke ved, hvilken version du bruger, skal du kontakte din administrator, helpdesk eller chef eller gå til Hvilken version af SharePoint bruger jeg?.

Et websted indeholder som regel mange standardlister, bl.a. Links, Meddelelser, Kontakter, Problemsporing, Undersøgelser og Opgaver, som du kan bruge som udgangspunkt for teamsamarbejde eller i en forretningsløsning. I mange tilfælde kan standardlisterne være en hurtig og effektiv løsning, som kun kræver få eller ingen ændringer. Du kan f.eks. bruge:

 • Opgaver, der omfatter sporing af ejerskab og status samt en tidslinje på siden for at opnå en flot visuel præsentation af listeindholdet.

 • Problemsporing, med versionsstyring, som tillader en mere dybdegående analyse af arbejdsgruppeprojekter og almindelige arbejdsopgaver.

Lister er omfattende og fleksible, og de har mange indbyggede funktioner, som du kan bruge til at gemme, dele og arbejde med data. Du kan:

 • Oprette en liste med mange typer kolonner, herunder Tekst, Tal, Valg, Valuta, Dato og klokkeslæt, Opslag, Ja/Nej og Beregnet. Du kan også vedhæfte en eller flere filer til et listeelement for at stille flere oplysninger til rådighed, f.eks. et regneark med tal, der kan understøtte dataene, eller et dokument med baggrundsoplysninger.

 • Oprette listevisninger til at organisere, sortere og filtrere data i forskellige og specifikke måder. ændre metadata, såsom at tilføje og slette kolonner og ændre valideringsregler; og bruge lister konsekvent på tværs af websteder med indholdstyper, webstedskolonner og skabeloner. For eksempel kan du få vist de aktuelle begivenheder fra en kalender på en startside og oprette en visuel visning – ligner en vægkalender – på en anden side.

 • Oprette relationer mellem lister ved at bruge en kombination af entydige kolonner, opslagskolonner og tvungne relationer (kaskadevis sletning og begrænset sletning). Det øger mulighederne for at oprette mere avancerede forretningsløsninger, og det er med til at sikre integriteten af dine data.

 • Oprette brugerdefinerede lister, vise dataene i webdele og på webdelssider, og importere, eksportere og oprette kæder til data fra andre programmer, f.eks. Excel og Access.

 • Registrere versioner og detaljeret historik, kræve godkendelse for at kunne redigere data, bruge sikkerhed på element‑ og mappeniveau, indtjekning og udtjekning og automatisk få besked om ændringer ved hjælp af advarsler og RSS-feeds.

 • Organisere indholdet på en enkelt liste i mapper, så det er nemmere at finde, og ydeevnen forbedres ved at bruge indeksering af store lister.

Følgende måder bruges til at arbejde lister og kan hjælpe dig med at administrere oplysninger for en gruppe.

Holde styr på versioner og detaljerede oversigter    Du kan holde styr på versioner af listeelementer, så du kan se, hvilke elementer der er ændret fra version til version, samt hvem der ændrede listeelementerne. Hvis der laves fejl i en nyere version, kan du gendanne en tidligere version af et element. Det er især vigtigt at holde styr på en listes versionshistorik, hvis organisationen har brug for at overvåge en liste, efterhånden som den udvikles.

Kræve godkendelse    Du kan angive, at der kræves godkendelse af et listeelement, inden det kan ses af andre. Elementers status er midlertidig, indtil de godkendes eller afvises af en person med tilladelse hertil. Du kan styre, hvilke brugergrupper der kan få vist et listeelement, inden det godkendes.

Tilpasse tilladelser    Du kan angive, om deltagere kun kan læse og redigere de elementer, de oprettede, eller alle elementer på listen. Personer med tilladelse til at administrere lister kan læse og redigere alle listeelementer. Du kan også anvende bestemte tilladelsesniveauer på et enkelt listeelement, f.eks. hvis det drejer sig om fortrolige oplysninger.

Oprette og administrere visninger    Gruppen kan oprette forskellige visninger af den samme liste. Indholdet af den faktiske liste ændres ikke, men elementerne er organiseret eller filtreret, så personer kan finde de vigtigste eller mest interessante oplysninger, alt efter behov.

Opdater lister    Uanset den listetype, du opdaterer, er det samme proces for at tilføje, redigere og slette listeelementer. Du kan tilføje eller redigere elementer på en liste på to forskellige måder.

 • Ved hjælp af en formular (standardmetoden).

 • Indbygget, hvilket betyder, at du tilføjer elementet direkte på listesiden.

Hvis listen er konfigureret til at spore versioner, oprettes der en ny version af listeelementer, hver gang du redigerer et listeelement. Du kan få vist en oversigt over ændringerne af listeelementet og gendanne en tidligere version, hvis du laver en fejl i en nyere version.

Bruge formler og beregnede værdier    Du kan bruge formler og beregnede værdier til dynamisk at indsætte oplysninger i en listes kolonner. Det kan omfatte data fra andre kolonner på en liste samt systemfunktioner, f.eks. [i dag], der står for dags dato. Du kan f.eks. angive en standardforfaldsdato, der ligger syv dage fra dags dato.

Vær informeret om ændringer    Lister og visninger kan bruge RSS, så medlemmer af arbejdsgruppen automatisk kan modtage opdateringer. RSS er en teknologi, der gør det muligt at modtage og se opdateringer eller RSS-kilder med nyheder og oplysninger på et konsolideret sted. Du kan også oprette mailbeskeder for at få besked, når listerne ændres, eller når der tilføjes nye elementer. Beskeder er praktiske til at holde styr på de ændringer, der er vigtige for dig.

Oprette listerelationer    Hvis du vil oprette en relation mellem to lister, skal du oprette en kolonne i kildelisten, som henter (eller "laver et opslag") en eller flere værdier fra en målliste, hvis værdierne stemmer overens med værdien i opslagskolonnen i kildelisten. Du kan eventuelt fortsætte med at tilføje flere kolonner fra mållisten til kildelisten. Når du opretter en opslagskolonne, kan du også bestemme, at relationsfunktioner skal gennemtvinges ved at angive en indstilling for kaskadevis eller begrænset sletning. Dette er med til at sikre gyldigheden af dataene, og det er med til at forhindre inkonsistens, som kan medføre problemer på længere sigt.

Del listeoplysninger med et databaseprogram    Hvis du har et databaseprogram installeret, f.eks. Access, kan du eksportere og importere data til og fra webstedet, og du kan sammenkæde en tabel fra databasen med en liste. Når du arbejder med dine listedata i en Access-database, kan du også oprette forespørgsler, formularer og rapporter. Se Importér data til en Access-database for at finde flere oplysninger.

Bruge lister på en ensartet måde på tværs af websteder    Hvis gruppen arbejder med flere typer lister, kan du sikre konsistens på tværs af flere lister med indholdstyper, webstedskolonner og skabeloner. Med disse funktioner kan du genbruge indstillingerne og listestrukturen på en effektiv måde. Du kan f.eks. oprette en indholdstype for et problem i kundeservice, som definerer bestemte kolonner, f.eks. kundens kontakt, og forretningsprocesser for indholdstypen. Et andet eksempel er at oprette en webstedskolonne for afdelingsnavne, som indeholder en rulleliste med afdelingerne. Du kan genbruge kolonnen i flere lister for at sikre, at navnene altid vises på samme måde på alle listerne.

Arbejde på listeelementer fra et mailprogram    Hvis du bruger et mailprogram, der er kompatibelt med SharePoint-teknologi, kan du tage vigtige listeoplysninger med dig. Med Outlook kan du f.eks. få vist og opdatere opgaver, kontakter og diskussionsforummer på webstedet fra Outlook. Se Knyt en ekstern liste til Outlook for at finde flere oplysninger.

Angiv indholdsmålretning    Du kan aktivere indholdsmålretning for en liste og derefter angive, at elementerne på listen kun skal vises for de personer, der er medlem af bestemte SharePoint- og Active Directory-grupper eller ‑målgrupper. Dette opnås ved at bruge webdele, f.eks. webdelen Indholdsforespørgsel, der bruger målretning til målgruppe for at filtrere listen ud fra brugerens medlemskab af en gruppe. Før elementerne på en liste kan aktiveres for en bestemt målgruppe, skal selve listen konfigureres med kolonnen Målretning af målgruppe.

Den listetype, du bruger, afhænger af den type oplysninger, der deles.

Meddelelser    Brug en meddelelsesliste til at dele nyheder og statusoplysninger og til at vise påmindelser. Udvidet formatering med billeder, links og formateret tekst er understøttet i meddelelser.

Kontakter    Brug en kontaktliste til at gemme oplysninger om personer eller grupper, du arbejder med. Hvis du bruger et mail- eller kontaktstyringsprogram, der er kompatibelt med SharePoint-teknologi, kan du se og opdatere dine kontakter fra webstedet i det andet program. Du kan f.eks. opdatere alle din organisations leverandører fra et mailprogram, der er kompatibelt med SharePoint-teknologi, f.eks. Outlook. En kontaktliste administrerer ikke som sådan medlemmerne af dit websted, men kan bruges til at gemme og dele organisationens kontakter, f.eks. en liste over eksterne leverandører.

Diskussionsfora    Brug et diskussionsforum til at skabe et centralt sted til registrering og lagring af teamdiskussioner i et format, der ligner formatet for nyhedsgrupper. Hvis administratoren har aktiveret modtagelse af mails for lister på webstedet, kan diskussionsforummer gemme maildiskussioner fra de mest almindelige mailprogrammer. Du kan f.eks. oprette et diskussionsforum for organisationens nye produkter.

Links    Brug en liste over links som et centralt sted til links til internettet, virksomhedens intranet og andre ressourcer. Du kan f.eks. oprette en liste over links til kundernes websteder.

Overførte links    Brug denne liste til at få vist et sæt af linkhandlinger i et visuelt layout.

Kalender    Brug en kalender til alle begivenheder i teamet eller specifikke situationer, f.eks. ferier. En kalender indeholder visuelle visninger, der ligner en skrivebords- eller vægkalender, af teamets begivenheder, herunder møder, sociale arrangementer og arrangementer, der varer hele dagen. Du kan også registrere milepæle for teamet, f.eks. tidsfrister eller datoer for produktudgivelser, som ikke vedrører et bestemt tidsinterval. Hvis du bruger et mail- eller kalenderprogram, der er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du få vist og opdatere kalenderen fra dit websted, når du arbejder i det andet program. Du kan f.eks. sammenligne og opdatere kalenderen på webstedet med datoer i Outlook-kalenderen ved at få vist begge kalendere side om side eller overlappende i Outlook. Se Opret en kalender for at finde flere oplysninger.

Opgaver    Brug en opgaveliste til at registrere oplysninger om projekter og andre opgaver for gruppen. Du kan tildele personer opgaver, og du kan registrere status og fuldførelsesprocent, efterhånden som opgaven bliver fuldført. Hvis du bruger et mail- eller opgavestyringsprogram, der er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du få vist og opdatere opgaverne fra webstedet i det andet program. Du kan f.eks. oprette en opgaveliste for organisationens budgetproces og derefter få den vist og opdatere den i Outlook sammen med dine øvrige opgaver. Se Opret en liste for at finde flere oplysninger.

Projektopgaver    Brug en liste med projektopgaver til at gemme opgaveoplysninger med en Gantt-visning og statusindikatorer. Du kan registrere status og fuldførelsesprocent, efterhånden som opgaven bliver fuldført. Hvis du bruger et mail- eller opgavestyringsprogram, der er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du få vist og opdatere projektopgaverne fra webstedet i det andet program. Du kan f.eks. oprette en liste med projektopgaver på webstedet for at identificere og tildele arbejdet med at oprette en kursushåndbog, og derefter kan du registrere organisationens fremskridt fra Project. Se Opret en liste for at finde flere oplysninger.

Problemsporing    Brug en problemsporingsliste til at gemme oplysninger om bestemte problemer, f.eks. supportproblemer, og registrere deres fremskridt. Du kan tildele problemer, kategorisere dem og relatere dem til hinanden. Du kan f.eks. oprette en problemsporingsliste for at administrere kundeserviceproblemer og -løsninger. Du kan også kommentere problemer, hver gang du redigerer dem, og derved oprette en historik af kommentarer uden at ændre den oprindelige beskrivelse af problemet. En kundeservicemedarbejder kan f.eks. registrere hvert trin, der iværksættes for at løse et problem, og resultaterne. Du kan også bruge en problemsporingsliste sammen med en tre-tilstandsarbejdsproces for bedre at kunne administrere problem- eller projektsporing. Se Opret en liste for at finde flere oplysninger.

Undersøgelse    Brug en undersøgelse til at indsamle og kompilere tilbagemeldinger, f.eks. en undersøgelse af medarbejdertilfredshed eller en quiz. Du kan designe dine spørgsmål og svar på flere forskellige måder, og du kan se en oversigt over tilbagemeldingerne. Hvis du har installeret et regnearks- eller databaseprogram, der er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du eksportere resultaterne for at analysere dem yderligere. Se Opret en undersøgelse for at finde flere oplysninger.

Brugerdefineret    Brug en brugerdefineret liste til at starte en liste fra bunden. Du kan også oprette en brugerdefineret liste, der er baseret på et regneark, hvis du har et regnearksprogram, der er kompatibelt med SharePoint-teknologier. Du kan f.eks. importere en liste fra Excel, som du har oprettet til at gemme og administrere kontrakter med leverandører. Se Opret en liste baseret på et regneark for at finde flere oplysninger.

Eksterne lister    Brug en ekstern liste til at arbejde med de data, der er gemt uden for SharePoint, men som du kan læse og skrive i SharePoint. Datakilden for en ekstern liste kaldes en ekstern indholdstype. Til forskel fra en oprindelig SharePoint-liste bruger en ekstern liste Business Connectivity Services til at få adgang til data direkte fra et eksternt system (f.eks. SAP, Siebel og Microsoft SQL Server), uanset om systemet er en database, en webtjeneste eller et line of business-system.

Brugerdefineret liste i dataarkvisning    Vis Brug Brugerdefineret liste i dataarkvisning for at oprette en tom liste, der ligner en kundeliste, men for at få vist listen som standard i dataarkvisning. Dataarkvisning indeholder et datagitter, hvor du kan få vist og redigere data som rækker og kolonner. Du kan tilføje og redigere rækker og kolonner, anvende filtre og sortere ordrer, få vist beregnede værdier og totaler og redigere data i gittercellerne på en praktisk måde. Dataarkvisning kræver, at Office er installeret på en 32-bit klientcomputer, og det kræver en browser, der understøtter ActiveX-objekter.

Statusoversigt    Brug en statusoversigt til at få vist og følge målene for dit projekt. Oversigten indeholder nogle farvede ikoner, der viser, i hvilken grad målene er opfyldt.

Cirkulationer    Brug listen med cirkulationer til at sende oplysninger, f.eks. godkendelsesstempler, til teammedlemmerne.

Microsoft IME-ordbogsliste    Brug Microsoft IME-ordbogslisten, når du vil bruge data på listen som en Microsoft IME-ordbog. Du kan konvertere elementer i kolonnen Læsning til Visning ved hjælp af Microsoft IME og få vist indholdet i Kommentar i vinduet IME-kommentar. Dataene kan sammenkædes med en specifik URL-adresse.

PerformancePoint-indholdsliste    Brug en PerformancePoint-indholdsliste til at gemme dashboardelementer, f.eks. scorecards, rapporter, filtre, dashboardsider og andre dashboardelementer, som du opretter ved hjælp af PerformancePoint-dashboarddesigner.

Sprog og oversættere    Brug en liste over sprog og oversættere i en arbejdsproces for oversættelsesstyring i et bibliotek for oversættelsesstyring. Arbejdsprocessen bruger listen til at tildele oversættelsesopgaver til den oversætter, der er angivet på listen for hvert sprog. Du kan oprette listen manuelt, eller du kan vælge at få listen oprettet automatisk, når du føjer en arbejdsproces for oversættelsesstyring til et bibliotek for oversættelsesstyring.

KPI-liste    Brug en KPI-liste til at registrere KPI'er (Key Performance Indicators), som gør det hurtigt at evaluere statussen for mål. Du kan oprette KPI-lister for at registrere effektiviteten ved hjælp af en ud af fire datakilder: manuelt angivne data, data på en SharePoint-liste, data i Excel-projektmapper eller data fra Analysis Services – en komponent i Microsoft SQL Server. Når KPI-listen er oprettet, kan du bruge den til at få vist statussen for indikatoren på en dashboardside.

Importer regneark    Opret en liste, der anvender kolonner og data fra et eksisterende regneark. Import af et regneark kræver Microsoft Excel eller et andet kompatibelt program.

Tilføj en af disse lister på siden

 1. Klik på Indstillinger indstillinger: opdater din profil, installér software, og opret forbindelse mellem softwaren og skyen under Websteder, og klik derefter på Webstedsindhold.

 2. Klik på ikonet Tilføj en app.

  Ikonet Tilføj en app i dialogboksen Webstedsindhold.
 3. Rul ned, og klik på den app, du vil bruge. Der kan være mere end én side.

 4. Giv appen et entydigt navn, så du kan huske det senere for en side, og klik på Opret.

 5. Når du kommer tilbage til skærmbilledet Webstedsindhold, kan du gøre tre forskellige ting:

  • Luk vinduet, og gå tilbage til siden. Føj den nye app til din side ved hjælp af Indsæt webdele.

  • Klik på appen, og begynd at angive data.

  • Klik på ellipserne ... , og klik derefter på Rediger indstillinger. Du kan tilføje kolonner, ændre navne og udføre andre opgaver her.

Organisere lister på et websted

Selvom du kan bruge listernes funktioner på mange måder, afhænger brugen af dem af størrelsen og antallet af lister samt organisationens behov.

En stor liste kan tjene forskellige behov. Du har måske et stort antal tekniske problemer, der skal spores på tværs af organisationen, og de kan angå flere projekter og grupper.

Brug en enkelt liste, når:

 • Gruppen har brug for at se oversigtsoplysninger om listeelementerne eller forskellige visninger af det samme sæt elementer. En leder kan f.eks. have brug for at se status for alle tekniske problemstillinger i en organisation eller alle de forekomster, der blev indsendt inden for den samme periode.

 • Brugere vil gennemse eller søge efter problemstillinger på samme sted på et websted.

 • Du vil anvende de samme indstillinger på listeelementer, f.eks. sporing af versioner eller krav om godkendelse.

 • Grupperne, der arbejder på listen, har de samme egenskaber, f.eks. de samme tilladelsesniveauer. Entydig tilladelse kan anvendes på bestemte listeelementer, men hvis tilladelsesniveauerne varierer meget, kan du overveje at bruge flere lister.

 • Du vil analysere oplysninger om listen eller modtage konsoliderede opdateringer af listen. Du kan modtage beskeder, når listeelementerne ændres, eller se ændringerne af en liste ved at bruge RSS-teknologi. Med RSS-kilder kan medlemmer af arbejdsgruppen se en konsolideret liste over oplysninger, der er blevet ændret.

Du kan have brug for flere lister, når der er klare forskelle mellem de elementer, du vil administrere, eller mellem de grupper af personer, som arbejder med den.

Brug flere lister, når:

 • Du ikke forventer, at brugere har behov for oversigter over alle elementerne.

 • De grupper af personer, de arbejder med oplysningerne, er væsentligt forskellige og har forskellige tilladelsesniveauer.

 • Du har brug for at anvende forskellige indstillinger, f.eks. versioner eller godkendelse, på flere sæt elementer.

 • Du ikke har brug for at analysere elementerne samlet eller modtage konsoliderede opdateringer af elementerne.

Du kan organisere lister og listeelementer på følgende måder:

Tilføje kolonner    For at finde de elementer, der er vigtigst gruppen, kan du føje kolonner til listen. For eksempel kan du tilføje kolonnen projekt til en liste, så andre kan arbejde på bestemte projekter nemmere få vist og arbejde med deres elementer. Du kan også tilføje flere kolonner, hvis du vil indsamle flere oplysninger om hvert listeelement, som navnet på afdelingen eller navnet på en medarbejder.

Hvis der er flere elementer på en liste, kan du overveje at indeksere visse kolonner for at forbedre ydelsen, når du får vist flere elementer eller skifter visning. Denne funktion ændrer ikke, hvordan elementerne er organiseret, men den giver organisationer mulighed for nemmere at opbevare et stort antal elementer på en liste. Indeksering kan dog bruge mere databaseplads. Opret, rediger eller slet en visning af en liste eller et bibliotek

Oprette visninger    Du kan bruge visninger, hvis personerne i gruppen ofte har brug for at se dataene på en bestemt måde. I visninger bruges kolonner til at sortere, gruppere, filtrere og vise dataene. Du kan også vælge, hvor mange elementer der vises ad gangen i hver visning. Brugere kan f.eks. gennemse en liste i sæt på 25 eller 100 listeelementer pr. side, alt efter deres præferencer og forbindelseshastighed.

Visninger giver dig fleksibiliteten til at opbevare et stort antal elementer på en liste, men kun se de ønskede undersæt på et bestemt tidspunkt, f.eks. kun de indlæg, der blev sendt dette år, eller kun de aktuelle begivenheder i en kalender. Du kan oprette personlige visninger, der kun er tilgængelige for dig, og hvis du har tilladelse til at redigere en liste, kan du oprette offentlige visninger, der er tilgængelige for alle. Opret, rediger eller slet en visning af en liste eller et bibliotek

Opret mapper    Du kan føje mapper til de fleste listetyper, hvis listeejeren har tilladt, at mapper må oprettes. Det er især nyttigt, hvis listeelementerne kan opdeles på en bestemt måde, f.eks. efter projekt eller gruppe. Mapper gør det nemmere at søge i og administrere listeelementer. SharePoint-teknologierne indeholder en trævisning, så brugerne kan navigere gennem deres websteder og mapper på samme måde, som når de arbejder med mapper på harddisken. Hver afdeling kan f.eks. have sin egen mappe. Opret en mappe på en liste

Se også

Tilføje, redigere eller slette listeelementer

Aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller et bibliotek

Oprette en mappe på en liste

Slette en mappe på en liste

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×