Introduktion til kontrolelementer

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Alle Microsoft Office InfoPath-formularer, som brugere udfylder er baseret på en underliggende formularskabelon. Formularskabelonen bestemmer, hvordan den resulterende formular udseende og funktionalitet.

Når udfyldning af formularer, indtaste brugere oplysninger ved at skrive i tekstbokse, klikke på elementer på en liste, vælge afkrydsningsfelterne og udføre andre handlinger. De grafiske objekter på brugergrænsefladen, som brugerne arbejder med kaldes kontrolelementer. Du kan bruge kontrolelementer til at få vist data eller valgmuligheder, udføre en handling eller gøre formularens brugergrænsefladen nemmere at læse.

InfoPath indeholder et antal nye kontrolelementer, som gentagne tabeller, valggrupper og valgfri sektioner ud over standardkontrolelementer som tekstfelter og lister. Disse typer kontrolelementer kan du designer en fleksibel formularskabelon, der giver mulighed for dine brugere. For eksempel i en formularskabelonen for udgiftsrapport, kan du bruge en gentaget tabel til at give brugerne angive så mange valgfri sektioner, som de skal bruge.

Oplysninger, som brugerne indtaster i et kontrolelement er gemt i formularens datakilde. Når du designer en formularskabelon, bruge du typisk opgaveruden kontrolelementer til at indsætte kontrolelementer, selvom du kan også indsætte kontrolelementer ved at trække felter og grupper fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen.

Du kan tilpasse et kontrolelements udseende, inklusive skrifttype, farve og justering af teksten i kontrolelementet, bruges kontrolelementets standardværdi og datatype, og andre egenskaber, som Skærmtip, der vises, når en bruger placerer markøren på den kontrolelement. Du kan også tilpasse et kontrolelements funktionalitet, som muligheden for at filtrere oplysninger eller svare på regler.

Tip!: For at få vist egenskaberne for et kontrolelement, skal du dobbeltklikke på kontrolelementet i formularskabelonen.

I denne artikel

Kontrolelementer og datakilden

Måder at indsætte kontrolelementer i en formularskabelon

Typer af kontrolelementer

Overvejelser om kompatibilitet

Fjerne et kontrolelement fra en formularskabelon

Kontrolelementer og datakilden

Næsten alle kontrolelementer i en InfoPath-formular er tilknyttet eller bundet til formularskabelonens datakilde. De fleste kontrolelementer, herunder tekstbokse, afkrydsningsfelter og lister, er bundet til felterne i datakilden. Hvis et kontrolelement ikke er bundet til datakilden, eller hvis det er bundet forkert, er de oplysninger, der er angivet til kan kontrolelementet ikke gemmes korrekt i den underliggende (.xml)-formularfil.

Når du designer en InfoPath-formularskabelon, kan du vælge at få felterne i datakilden oprettes automatisk, hver gang du indsætter et kontrolelement, eller du kan manuelt selv binde hvert kontrolelement til et eksisterende felt.

I eksemplet nedenfor indsat formulardesigneren et Efternavn tekstfelt på formularskabelonen. Tekstboksen er bundet til feltet Efternavn i formularskabelonens datakilde.

Relation mellem kontrolelement på formularskabelon og felt i datakilde

Når du udfylder en formular, der er baseret på denne formularskabelon, angiver brugeren sit navn i feltet Efternavn. InfoPath gemmer dataene som Extensible Markup Language (XML), som vist på følgende billede.

Data, der indtastes i tekstfeltet, gemmes som XML

Sammen, typen kontrolelement og dets tilknyttede felt bestemme typen af oplysninger, som brugerne kan angive i kontrolelementet, samt hvordan brugerne kan angive disse oplysninger. Eksempelvis hvis du har en datovælger i formularskabelonen, der er bundet til et felt med en dato datatype, kan derefter brugerne angive kun datoer i det pågældende kontrolelement. Hvis de forsøger at angive andre data, som deres navn eller mailadresse, i kontrolelementet, vises InfoPath datavalideringsfejl.

Bemærk!: Ud over den primære datakilde til formularskabelonen, kan du oprette dataforbindelser til XML-dokumenter, databaser, webservices, og Microsoft Windows SharePoint Services-biblioteker og lister. Disse dataforbindelser medfører sekundære datakilder, der kan bruges til at udfylde lister og leverer værdierne til tekstbokse og andre kontrolelementer.

Øverst på siden

Måder at indsætte kontrolelementer i en formularskabelon

Når du designer en formularskabelon, kan du bruge opgaveruden kontrolelementer til at indsætte kontrolelementer. Du kan vælge at oprette formularskabelonens datakilde automatisk, når du indsætter et kontrolelement, hvor store og små bogstaver et felt eller gruppe oprettes der automatisk i datakilden for hvert kontrolelement, du har tilføjet. Alternativt kan du vælge at binde hvert kontrolelement til et eksisterende felt eller en gruppe i formularskabelonens datakilde. Hvis du vælger denne indstilling, bliver du bedt om at vælge et felt eller gruppe fra datakilden, når du indsætter et kontrolelement.

Tip!: Hvis du vil skifte mellem automatisk oprettelse af datakilden og binding Brug kontrolelementer til et eksisterende felt eller gruppe, afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden kontrolelementer.

Du kan også indsætte kontrolelementer ved at trække felter og grupper fra opgaveruden Datakilde i formularskabelonen. Hver gang, du trækker et felt eller gruppe i formularskabelonen, foreslår InfoPath det kontrolelement, der passer bedst til det felt eller gruppe. Hvis feltet indeholder en dato af datatypen, foreslår InfoPath, for eksempel en datovælger.

Øverst på siden

Typer af kontrolelementer

Opgaveruden kontrolelementer indeholder mere end 30 forskellige kontrolelementer, du kan føje til formularskabelonen. Disse kontrolelementer kan grupperes i følgende kategorier:

 • Standardkontrolelementer

 • Gentagne og valgfrie kontrolelementer

 • Fil og billede kontrolelementer

 • Avancerede indstillinger

 • Brugerdefinerede kontrolelementer

I følgende tabel beskrives formålet med hvert kontrolelement.

Standardkontrolelementer

Standardkontrolelementer omfatter de objekter, du typisk knytte til indsamling og vise oplysninger. Disse objekter omfatter tekstbokse, lister, afkrydsningsfelter og knapperne.

Kontrolelement

Ikon

Beskrivelse

Tekstfelt

Knapflade

Mest brugte almindeligt kontrolelement i en formular. Brugerne kan angive alle typer uformaterede tekst i en tekstboks, som sætninger, navne, tal, datoer og klokkeslæt. Tekstbokse kan ikke indeholde formateret tekst.

RTF-tekstfelt

Knapflade

Et kontrolelement, der kan indeholde formateret tekst, herunder fed og kursiv tekst og en række forskellige skrifttyper, skriftstørrelser og skriftfarver. Desuden kan brugere indsætte billeder, lister og tabeller i et RTF-felt.

Rullelistefelt

Knapflade

Et kontrolelement, der præsenterer brugerne med en liste over valgmuligheder i en boks. Hvis du vil markere et element på listen, skal brugere, skal du klikke på en pil for at åbne listen over valgmuligheder. Valgmulighederne, der kan komme fra en liste, du opretter manuelt fra værdier i formularens datakilde eller fra værdier, der stammer fra en dataforbindelse til en XML-dokument, database, webtjeneste, eller SharePoint-bibliotek eller liste.

Kombinationsfelt

Knapflade

Et kontrolelement, der præsenterer brugerne med en liste over valgmuligheder i en boks, Vælg det ønskede element eller skrive deres egen brugere. Valgmulighederne, der kan komme fra en liste, du opretter manuelt fra værdier i formularens datakilde eller fra værdier, der stammer fra en dataforbindelse til en XML-dokument, database, webtjeneste, eller SharePoint-bibliotek eller liste.

Liste

Knapflade

Et kontrolelement, der præsenterer brugerne for en liste med valgmuligheder i en boks, hvor brugerne kan vælge det ønskede element. Valgmulighederne, der kan komme fra en liste, du opretter manuelt fra værdier i formularens datakilde eller fra værdier, der stammer fra en dataforbindelse til en XML-dokument, database, webtjeneste, eller SharePoint-bibliotek eller liste.

Datovælger

Knapflade

Et kontrolelement, der indeholder en boks, hvor brugerne kan skrive datoer og en kalenderknap, som gør det muligt for brugerne at vælge en dato.

Afkrydsningsfelt

Knapflade

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugerne at angive Ja/Nej eller Sand/falsk værdier ved at tilføje eller fjerne en markering fra en lille firkantet kasse.

Alternativknap

Knapflade

Et kontrolelement, der gør det muligt at vælge fra et sæt udelukker. Når en alternativknap i en gruppe er markeret, fjernes de andre alternativknapper. En gruppe alternativknapper er bundet til et felt i datakilden, og hver alternativknap gemmer en anden værdi i det pågældende felt.

Knap

Knapflade

Et kontrolelement, der kan bruges til at sende en formular eller en database, blandt andet-forespørgsel. Du kan også knytte en knap til regler eller brugerdefineret kode, der afspilles, når brugere klikker på knappen.

Sektion

Knapflade

Et kontrolelement, der er en beholder for de øvrige kontrolelementer. Sektioner kan omfatter alle de kontrolelementer, der er angivet i opgaveruden kontrolelementer, herunder andre sektioner.

Gentagne og valgfrie kontrolelementer

Gentagne og valgfrie kontrolelementer omfatter listeelementer, gentagne tabeller, gentagne sektioner og valgfri sektioner. Disse kontrolelementer Tillad brugere at indsætte listeelementer, rækker, postsæt og valgfrie oplysninger, når du udfylder en formular.

Kontrolelement

Ikon

Beskrivelse

Valgfri sektion

Knapflade

Et kontrolelement, der er en objektbeholder for de øvrige kontrolelementer og er velegnet til at medtage yderligere oplysninger, der ikke er nødvendige for alle brugere skal udfylde. Når du udfylder en formular, der indeholder en valgfri sektion, kan brugere vælge om du vil medtage den valgfri sektion i formularen.

Gentaget sektion

Knapflade

Et kontrolelement, der er en beholder for de øvrige kontrolelementer og er velegnet til præsenteres post-baserede data, som medarbejder databaseposter. Når du udfylder den formular, der indeholder en gentaget sektion, kan brugere kan tilføje flere forekomster af den gentagne sektion.

Gentaget tabel

Knapflade

Et kontrolelement, der viser gentagne oplysninger i en tabelstruktur. Hvert element vises i en ny række i en gentaget tabel. Når du udfylder en formular, kan brugerne kan tilføje eller slette rækker i en gentaget tabel som det er nødvendigt. Gentagne tabeller kan indeholde andre kontrolelementer.

Vandret gentaget tabel

Knapflade

Et kontrolelement, der viser gentagne oplysninger i en tabelstruktur. Hvert element vises i en ny kolonne i en gentaget tabel. Når du udfylder en formular, kan brugerne kan tilføje eller slette kolonner i en gentaget tabel som det er nødvendigt. Vandret gentagne tabeller kan indeholde andre kontrolelementer.

Overordnet/detaljeret

Knapflade

Et kontrolelement, der er faktisk et sæt af gentagne kontrolelementer, der er direkte relateret til hinanden. Det overordnede kontrolelement er altid en gentaget tabel, og det detaljerede kontrolelement kan være enten en gentaget tabel eller en gentaget sektion. Overordnet/detaljeret styrer hjælpe brugerne med at arbejde mere effektivt med store datamængder. Eksempelvis hvis formularskabelonen viser medarbejder databaseposter, kan du angive, at kun et undersæt af oplysninger om hver enkelt medarbejder skal vises i det overordnede kontrolelement. Derefter, når en bruger vælger en post (række) i det overordnede kontrolelement, kan det detaljerede kontrolelement vise mere detaljerede oplysninger om medarbejderen.

Formatere som punktopstilling

Knapflade

Et kontrolelement, der giver brugerne mulighed at tilføje eller slette opstilling med punkttegn listeelementer i formularen efter behov. Punktopstilling kontrolelementer er en god metode til at medtage enkel tekst, skal gentages, som en liste over elementer i en dagsorden for mødet formularskabelon.

Opstilling med tal eller bogstaver

Knapflade

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugerne at tilføje eller slette nummereret listeelementer i en formular efter behov. Opstilling med tal kontrolelementer er en god metode til at medtage enkel tekst, der gentages og angiver en slags rækkefølge, som en liste over dagsorden i et møde dagsorden formularskabelon.

Almindelig liste

Knapflade

Et kontrolelement, så brugerne kan tilføje eller slette listeelementer i en formular efter behov. Almindelig listeelementer er en god metode til at medtage enkel tekst, skal gentages, som en liste over deltagernes navne i et møde anmode om formularskabelon.

Liste med flere markeringer

Knapflade

Et kontrolelement, der indeholder brugeren med en liste med valgmuligheder, der vises som en liste af afkrydsningsfelter. Brugere kan markere så mange afkrydsningsfelter efter behov, og muligvis også tilføje brugerdefinerede poster, afhængigt af hvordan formularskabelonen er designet.

Fil og billede kontrolelementer

Du kan designe formularskabelonen, så brugerne kan indsætte vedhæftede filer eller billeder, når de udfylde formularer, der er baseret på skabelonen. Desuden brugere, der udfylder InfoPath formularer på en Tablet PC få glæde af en speciel håndskrift billedelement, der giver dem mulighed for at oprette og gemme håndtegninger.

Kontrolelement

Ikon

Beskrivelse

Vedhæftet fil

Knapflade

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugerne at vedhæfte filer til deres formularer. Hver kontrolelementet vedhæftet fil tillader én fil, der skal vedhæftes, og du kan begrænse filtypen, hvis det er nødvendigt. Hvis dine brugere vil vedhæfte flere filer, kan du indsætte vedhæftet fil i et gentaget kontrolelement.

Billede

Knapflade

Et kontrolelement, der skal indgå i en formularskabelon som et statisk element, som en titel eller en baggrund, eller kan tillade brugere at indsætte et billede som en del af formularen. Billedelementer kan gemme billedet på selve formularen eller gemme en adresse (URL), der peger på den gemte placering af billedet.

Håndskrevet billede

Knapflade

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugere med en Tablet PC til at føje håndtegninger til deres formularer, i selve kontrolelementet eller oven på et billede som baggrund.

Avancerede indstillinger

Avancerede objekter er kontrolelementer, der muligvis bruges mindre ofte end standardkontrolelementer eller kun i særlige tilfælde.

Kontrolelement

Ikon

Beskrivelse

Link

Knapflade

Et kontrolelement, der kan bruges til at oprette et link til en URL-adresse. En formularskabelon, der viser oplysninger om en liste over produkter kan for eksempel medtage links til produktoplysninger websider. Link kontrolelementer kan pege på en webserver på et intranet eller på internettet.

Udtryksfelt

Knapflade

En skrivebeskyttet tekstkontrolelement. Du kan bruge udtryk felterne til skrivebeskyttet tilstand visningstekst, viser værdien af et andet kontrolelement i formularen eller oprette formler, der er baseret på XPath-udtryk.

Lodret etiket

Knapflade

En skrivebeskyttet tekstetiket, der vises med en 90 graders vinkel i formularskabelonen. Lodret etiketter bruges ofte som kolonneoverskrifter i gentagne tabeller.

Rulleområde

Knapflade

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer, har en fast størrelse og indeholder rullepaneler, så brugerne kan rulle gennem for at få vist oplysninger, der er ud af visningen. Bladring områder er særligt nyttige, når en sektion i en formular indeholder mange data, og brugerne ikke behøver at se det på én gang.

Vandret område

Knapflade

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og, der kan bruges til at placere andre kontrolelementer side om side på en formularskabelon.

Valggruppe

Knapflade

Et kontrolelement, der indeholder to eller flere valgsektioner, som også indeholder andre kontrolelementer. Hver valgsektion i en valggruppe fungerer som en enkelt indstilling i et sæt af udelukker. Når du udfylder en formular, kan brugerne erstatte valg standardsektionen med en anden valgsektion. For eksempel på en sag programmet formularskabelon, kan du bruge en valggruppe til at give brugerne angive enten et privat telefonnummer eller et telefonnummer til arbejde til deres referencer.

Gentaget valggruppe

Knapflade

Et kontrolelement, der viser to eller flere valgsektioner i en gentaget struktur. Når du udfylder en formular, kan brugere tilføje, slette eller erstatte flere gentagne valggrupper, som det er nødvendigt. For eksempel på en formularskabelon til medarbejderoplysninger, kan du bruge en gentaget valggruppe brugere kan angive flere akutte kontakter. For hver kontakt, kan brugeren erstatte private adresse med arbejdspladsens adresse.

Valgsektion

Knapflade

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og, der skal altid vises i valggrupper eller gentagne valggrupper. Valgsektioner er nyttig, når du har brug at føje flere valgmuligheder til en eksisterende valggruppe. Hvis du indsætter en valgsektion hvor som helst andet end i en valggruppe, indsætter InfoPath automatisk valgsektion i en ny valggruppe.

Gentaget rekursiv sektion

Knapflade

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og kan indsættes i sig selv. Du kan bruge gentagne rekursive sektioner til at oprette hierarkisk indhold, som en disposition.

Brugerdefinerede kontrolelementer

Du kan bruge guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at foretage brugerdefinerede kontrolelementer, herunder Microsoft ActiveX-objekter og skabelondele, findes i InfoPath. Et brugerdefineret kontrolelement er et, der ikke findes i InfoPath som standard.

Kontrolelement

Beskrivelse

Skabelondel

En brugerdefineret sæt kontrolelementer, der indeholder layout, egenskabsindstillinger og nogle aspekter af kontrolelementet funktionsmåde, som kan gemmes til genbrug i flere formularskabeloner. Når du har oprettet en skabelondel, kan du bruge guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at importere skabelondelen til designtilstand, så du kan bruge den i formularskabelonen.

ActiveX-objekt

Et kontrolelement, der ikke er inkluderet i InfoPath, men, der kan føjes til opgaveruden kontrolelementer. Du kan vælge fra eksisterende ActiveX-objekter, der er registreret på din computer, eller du kan bruge brugerdefinerede kontrolelementer, som du udvikler for at imødekomme virksomhedens specifikke behov. Hvis du udvikler formularskabeloner til brug i en finansielle indstilling, kan du udvikle et ActiveX-objekt, der gør det muligt for aktieoversigt oplysninger der skal vises på en formularskabelon. Når du opretter eller finde et ActiveX-objekt, skal bruge du guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at importere kontrolelementet til designtilstand, så du kan bruge den i formularskabelonen.

Øverst på siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge en bestemt kompatibilitetstilstand til at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når en webbrowserkompatibel formularskabelon er udgivet på en server med InfoPath Forms Services og derefter browseraktiveret, kan formularer, der er baseret på formularskabelonen ses i en webbrowser. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er nogle kontrolelementer ikke er tilgængelige i opgaveruden kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser. Følgende kontrolelementer understøttes ikke i browserkompatible formularskabeloner:

 • Kombinationsfelt

 • Flere markeringer lister

 • Overordnet/detaljeret kontrolelementer

 • Opstilling med punkttegn, opstilling med tal / det, og almindelig listeelementer

 • Billede og håndskrift billedelementer

 • Håndskrift billedelementer

 • Lodret etiketter

 • Rulle områder

 • Vandrette områder

 • Vandret gentagne tabeller

 • Valggruppe, gentagne valggruppe og sektionskontrolelementer

 • Gentagne rekursive sektioner

 • ActiveX kontrolelementer

Du kan også vælge at designe Microsoft Office InfoPath 2007 formularskabeloner, der er kompatible med Microsoft Office InfoPath 2003. I bagudkompatible formularskabeloner understøttes kombinationsfelter og lister, flere markeringer ikke. Når brugerne åbner formularskabelonen i InfoPath 2003, kombinationsfelter vises som rullelisten felter og flere markeringer lister vises som opstilling med punkttegn.

Hvis du har en bestemt del af en formularskabelon, du vil genbruge i andre formularskabeloner, kan du udforme en skabelondel. En typisk skabelondel består af kontrolelementer og en datakilde og kan også indeholde funktioner som dataforbindelser, datavalidering og regler. ActiveX-objekter understøttes ikke i skabelondele og derfor er skjult i opgaveruden kontrolelementer. Desuden, hvis du designer en browserkompatibel skabelondel, har du adgang til færre kontrolelementer og funktioner, end du ville gøre, hvis du er ved at designe skabelondelen udelukkende til brug i InfoPath.

Øverst på siden

Fjerne et kontrolelement fra en formularskabelon

For at fjerne et kontrolelement fra en formularskabelon, skal du markere kontrolelementet og derefter trykke på DELETE. Når du fjerner et kontrolelement, forbliver det felt, der er bundet til kontrolelementet i datakilden. En formular, der er baseret på denne formularskabelon bliver ikke vist de data, der er gemt i dette felt. Hvis du vil vise dataene, kontrolelementet er bundet til feltet.

Hvis du vil binde et andet kontrolelement til feltet, i stedet for at slette kontrolelementet, kan du ændre kontrolelementet til en anden type. Du kan gøre dette ved at højreklikke på kontrolelementet, klikke på Skift til og derefter klikke på en af indstillingerne i menuen. Menuen viser kun typerne af kontrolelementer, der kan være bundet til denne type felt.

Ændring af et eksisterende kontrolelement til en anden type

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×