Introduktion til kontrolelementer

Introduktion til kontrolelementer

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives de forskellige typer af kontrolelementer, der er tilgængelige i Access. Kontrolelementer er en del af en formular eller rapport, der bruges til at åbne, redigere eller vise data.

Typer af kontrolelementer

Her er listen over kontrolelementtyper, du kan bruge i Access-skrivebordsdatabaser.

Kontrolelementtype

Bemærkninger

Tekstfelt

Bruge tekstbokse til at vise tekst, tal, datoer, klokkeslæt og notatfelter. Du kan binde en tekstboks til en af felterne i en underliggende tabel eller forespørgsel. Hvis du lade en tekstboks, der er bundet til et felt til at blive opdateret, kan du ændre værdien i feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel ved at angive en ny værdi i tekstfeltet. Du kan også bruge et tekstfelt for at få vist beregnede værdier.

Navn

Bruge etiket kontrolelementer, der indeholder fast tekst. Kontrolelementer, der kan vise data har som standard en etiket, knyttes automatisk. Du kan bruge denne kommando til at oprette enkeltstående etiketter til overskrifter og vil have oplysninger i formularen.

Kommandoknap

Brug kommandoen knapper til at aktivere en makro eller en Visual Basic-procedure. Du kan også angive et hyperlink, som åbnes, når en bruger klikker på knappen.

Fanekontrolelement

Brug fanen kontrolelementer til at oprette en række faneblade i formularen. Hver side kan indeholde et antal andre kontrolelementer til at vise oplysninger. Fanekontrolelementet fungerer næsten ligesom mange af de indstillingsdialogbokse eller egenskab ark vinduer i Access – når en bruger klikker på en anden fane, vises de kontrolelementer, der er indeholdt på den pågældende fane.

Link

Brug indstillingen Hyperlink på/kontrolelement til at tilføje et link i en etiket til formularens designgitter. Dette link kan indeholde et Uniform Resource Locator (URL), der peger på en placering på internettet, på et lokalt intranet eller på et lokalt drev. Det kan også bruge et filnavn til Universal Naming Convention (UNC) til at pege på en fil på en server på dit lokale netværk (LAN) eller på din lokale computer drev. Linket kan pege på en fil, der er en webside eller et andet objekt i den aktuelle database. Klik på denne knap i gruppen kontrolelementer på båndet åbnet dialogboksen Indsæt link.

Webbrowser

Bruge et kontrolelement for webbrowser til at vise indholdet af websider direkte i en formular. Du kan bruge kontrolelement for webbrowser til at vise, for eksempel et kort over en adresse, der er gemt i en tabel. Du kan binde kontrolelement for webbrowser til et felt i formularens postkilde ved hjælp af egenskaben Kontrolelementkilde for kontrolelementet. Bemærk, at du ikke har en bundne kontrolelement for webbrowser i afsnittet detaljer i en fortløbende formular.

Browser webkontrolelementer er tilgængelige i Access 2010 og nyere versioner.

Navigation

Bruge et navigationsmæssige kontrolelement til en nem måde at navigere til forskellige formularer og rapporter i databasen. Kontrolelementet navigationsmæssige indeholder en brugergrænseflade, der svarer til hvad du ser på websteder med knapper og faner for at gå et websted. Bemærk, at du ikke har et navigationsmæssige kontrolelement i afsnittet detaljer i en fortløbende formular.

Kontrolelementer til navigation er tilgængelige i Access 2010 og nyere versioner.

Gruppeboks

Brug indstillingen gruppering af kontrolelementer til at indeholde et eller flere knapper til/fra-knappen, alternativknapper eller afkrydsningsfelter. (Se beskrivelser af disse kontrolelementer senere i denne tabel). Du kan tildele en separat numerisk værdi til hver knap eller markere afkrydsningsfeltet, der medtages i gruppen. Når du har mere end én knap eller markere afkrydsningsfeltet i en gruppe, du kan vælge kun én knap eller markere afkrydsningsfeltet ad gangen, og værdien, der er tildelt til, at afkrydsningsfeltet eller knappen bliver værdien for gruppen. Hvis du har forkert tildelt den samme værdi til mere end én knap eller markere afkrydsningsfeltet, alle knapper eller afkrydsningsfelter, der har samme værdi vises fremhævet, når du klikker på en af dem. Du kan vælge en af knapperne eller afkrydsningsfelterne i gruppen som standardværdi for gruppen. Hvis gruppen er bundet til et felt i den underliggende forespørgsel eller tabel, kan du angive en ny værdi i feltet ved at vælge en knap eller et afkrydsningsfelt i gruppen.

Sideskift

Brug et sideskift til at adskille mellem siderne i en formular med flere sider.

Kombinationsfelt

Brug en kombinationsboks til at omfatte en liste over mulige værdier for kontrolelementet og en redigerbare tekstboks. Hvis du vil oprette listen, kan du angive værdier for egenskaben Rækkekilde for kombinationsboksen. Du kan også angive en tabel eller forespørgsel som kilde for værdierne på listen. Access viser den aktuelt markerede værdi i tekstfeltet. Når du klikker på pilen til højre for kombinationsboksen, viser Access værdierne på listen. Vælg en ny værdi på listen for at nulstille værdien i kontrolelementet. Hvis kombinationsboksen er bundet til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du ændre værdien i feltet ved at vælge en ny værdi på listen. Hvis du binder kombinationsboksen til et felt med flere værdier, vises på listen med afkrydsningsfelter for at tillade, at brugeren til at vælge flere værdier. Du kan binde flere kolonner til listen, og du kan skjule en eller flere af kolonnerne i listen ved at angive bredden af en kolonne til 0. Du kan binde den faktiske værdi i kontrolelementet til en skjult kolonne. Når en liste med flere kolonner er lukket, viser Access værdien i den første kolonne, hvis bredde er større end 0. Access viser alle kolonner undtagen nul bredde, når du åbner på listen.

Kurvediagram

Brug et kontrolelementet for at føje linjer til en formular eller rapport til at forbedre udseendet.

Knappen Skift

Bruge knapper til/fra-knappen til at holde et til/fra en sand/falsk eller et Ja/ingen værdi. Når du klikker på en/fra-knappen, dens værdi bliver -1 (for at repræsentere på, SAND eller Ja), og knappen trykket ind. Klik på knappen igen, og dens værdi bliver 0 (for at repræsentere fra FALSK eller Nej) og knappen returnerer til normal. Du kan medtage en/fra-knappen i en gruppeboks og tildele knappen en entydig numeriske værdi. Hvis du opretter en gruppe med flere kontrolelementer, rydder vælge en ny/fra-knappen eventuelle tidligere markerede/fra-knappen, alternativknap eller afkrydsningsfeltet i den pågældende gruppe (medmindre andre knapper eller afkrydsningsfelterne i gruppen også have samme værdi). Hvis du binder/fra-knappen til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du skifte feltets værdi ved at klikke på knappen Skift.

Liste

Bruge et kontrolelement af typen liste til at indeholder en liste over mulige værdier for kontrolelementet. Hvis du vil oprette listen, kan du angive værdierne i egenskaben Rækkekilde for en liste. Du kan også angive en tabel eller forespørgsel som kilde for værdierne på listen. Lister er altid åbne, og Access fremhæver den aktuelt markerede værdi på listen. Du kan vælge en ny værdi på listen for at nulstille værdien i kontrolelementet. Hvis du listen skal bindes til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du ændre værdien i feltet ved at vælge en ny værdi på listen. Hvis du binde listefeltet til et felt med flere værdier, vises på listen med afkrydsningsfelter for at tillade, at brugeren til at vælge flere værdier. Du kan binde flere kolonner til listen, og du kan skjule en eller flere af kolonnerne i listen ved at angive bredden af en kolonne til 0. Du kan binde den faktiske værdi i kontrolelementet til en skjult kolonne. Access viser alle undtagen nul bredde kolonner, der passer til definerede bredden af kontrolelementet. Hvis kontrolelementet er bundet, kan du så brugeren kan markere flere værdier på listen (også kaldet en liste med flere markeringer).

Rektangel

Brug et rektangel kontrolelement til at føje udfyldte eller tomme rektangler til en formular til at forbedre udseendet. Du kan bruge dette kontrolelement, for eksempel visuelt gruppere forskellige kontrolelementer.

Afkrydsningsfelt

Brug et afkrydsningsfeltkontrolelement til at holde et til/fra en sand/falsk eller et Ja/ingen værdi. Når du markerer et afkrydsningsfelt, dens værdi bliver -1 (for at repræsentere på, SAND eller Ja), og der vises en markering i feltet. Markér afkrydsningsfeltet igen, og dens værdi bliver 0 (for at repræsentere fra FALSK eller Nej), og markeringen fjernes fra feltet. Du kan medtage et afkrydsningsfelt i en gruppeboks og tildele afkrydsningsfeltet en entydig numeriske værdi. Hvis du opretter en gruppe med flere kontrolelementer, rydder Hvis du markerer en ny afkrydsningsfelt eventuelle tidligere markerede/fra-knappen, alternativknap eller afkrydsningsfeltet i den pågældende gruppe (medmindre andre knapper eller afkrydsningsfelterne i gruppen også have samme værdi). Hvis afkrydsningsfeltet er bundet til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du skifte feltets værdi ved at klikke på afkrydsningsfeltet.

Ubundet objektramme

Bruge en ubundet objektramme til at tilføje et objekt fra et andet program, der understøtter object linking and embedding (OLE). Objektet bliver en del af formularen, ikke er en del af dataene fra den underliggende tabel eller forespørgsel. Du kan tilføje billeder, lyde, diagrammer eller slides for at forbedre din formular. Når objektet er et diagram, kan du angive en forespørgsel som datakilde til diagrammet, og du kan sammenkæde visningen af diagrammet til den aktuelle post i form af en eller flere feltværdier.

Vedhæftet fil

Bruge en vedhæftet fil til at binde det til feltet vedhæftet fil i de underliggende data. Du kan bruge dette kontrolelement, f.eks, for at vise et billede eller vedhæfte andre filer. I formularvisning viser dette kontrolelement dialogboksen Administrer vedhæftede filer, hvor du kan vedhæfte, slette og få vist flere vedhæftede filer, der er gemt i det underliggende felt.

Alternativknap

Bruge en alternativknap (også kaldet en alternativknap) til at holde et til/fra en sand/falsk eller et Ja/ingen værdi. Når du vælger en alternativknap, dens værdi bliver -1 (for at repræsentere på, SAND eller Ja), og en udfyldt cirkel vises i midten af knappen. Vælg knappen igen, og dens værdi bliver 0 (for at repræsentere fra FALSK eller Nej), og den udfyldte cirkel forsvinder. Du kan medtage en alternativknap i en gruppeboks og tildele knappen en entydig numeriske værdi. Hvis du opretter en gruppe med flere kontrolelementer, rydder at vælge en ny alternativknap eventuelle tidligere markerede/fra-knappen, alternativknap eller afkrydsningsfeltet i den pågældende gruppe (medmindre andre knapper eller afkrydsningsfelterne i gruppen også have samme værdi). Hvis knappen indstilling er bundet til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du skifte feltets værdi ved at klikke på knappen indstilling.

Underformular/underrapport

Bruge kontrolelementet underformular/underrapport til at integrere en anden formular eller rapport i den aktuelle formular. Du kan bruge den underformular eller underrapport til at vise data fra en tabel eller en forespørgsel, der er relateret til dataene i hovedformularen. Access bevarer sammenkædningen mellem hovedformularen og underformular eller underrapport for dig.

Microsoft Excel-regneark

Brug Microsoft Excel-regneark til at få vist og redigere et felt til OLE-objekt fra de underliggende data. Access kan få vist de fleste billeder og diagrammer direkte i en formular. Access viser ikonet for det program, som objektet, der blev oprettet til andre objekter. Objektet er en lyd objekt, der er oprettet i Windows Lydoptager, får du vist en højttalerikonet i formularen.

Billede

Brug billedkontrolelementet til at placere et statisk billede i formularen. Du kan ikke redigere billedet i formularen, men Access lagrer det i et format, der er meget effektiv for programmet på computeren hastighed og størrelse. Hvis du vil bruge et billede som baggrund på hele af en formular, kan du angive egenskaben formularens billede.

Diagram

Bruge diagramkontrolelementet til at føje et diagram på din formulargitter. Denne knap og derefter placere kontrolelement i formularen starter guiden diagram, som vejleder dig gennem de trin, der er nødvendige for at oprette et nyt diagram.

ActiveX-

Brug knappen ActiveX-objekt til at åbne en dialogboks, der viser alle ActiveX-objekter, du har installeret på din computer. Du kan vælge en af kontrolelementerne og derefter klikke på OK for at føje kontrolelementet til formulardesigngitteret. Ikke alle ActiveX-objekter fungerer med Access.

Forstå binding med kontrolelementer

Kontrolelementer kan være bundet, ubundet eller beregnede:

  • Bundne kontrolelementer    Et kontrolelement, hvis datakilde er et felt i en tabel eller forespørgsel, der kaldes en bundne kontrolelementer. Du kan bruge bundne kontrolelementer til at vise værdier, der stammer fra felter i din database. Værdierne, der kan være tekst, datoer, tal, Ja/Nej-værdier, billeder eller grafer. Et tekstfelt, der viser en medarbejders efternavn kan for eksempel få disse oplysninger fra feltet Efternavn i tabellen medarbejdere.

  • Ubundet kontrolelement    Et kontrolelement, der ikke har en datakilde (som et felt eller udtryk) kaldes en ubundet kontrolelement. Du kan bruge ubundet kontrolelementer til at få vist oplysninger om, billeder, linjer og rektangler. For eksempel er en etiket, der viser titlen på en formular en ubundet kontrolelement.

  • Beregnet kontrolelement    Et kontrolelement, hvis datakilde er et udtryk i stedet for et felt, der kaldes et beregnet kontrolelement. Du angiver den værdi, du vil bruge som kilde for data i kontrolelementet ved at definere et udtryk. Et udtryk, der kan være en kombination af operatorer (såsom = og + ), styre navne, feltnavne, funktioner, der returnerer en enkelt værdi og konstante værdier. Følgende udtryk beregner for eksempel prisen på et element med en rabat på 25% ved at multiplicere værdien i feltet Salgspris med en konstant værdi (0,75).

= [Enhedspris] * 0,75

Et udtryk kan bruge data fra et felt i formularen eller rapporten underliggende tabel eller forespørgsel eller data fra et andet kontrolelement i formularen eller rapporten.

Bemærk!: Beregninger kan også udføres i tabeller ved at tilføje et beregnet felt eller i forespørgsler ved at angive et udtryk i rækken felt i forespørgselsgitteret. Du kan derefter binde formularer og rapporter til de tabeller eller forespørgsler, og beregningerne, der vises på formularer og rapporter, uden at skulle oprette et beregnet kontrolelement.

Når du opretter en formular eller rapport, er det sandsynligvis mest effektivt at tilføje og arrangere alle de bundne kontrolelementer først, især hvis de udgør de fleste kontrolelementer på objektet. Du kan derefter tilføje de ubundne og beregnede kontrolelementer ved hjælp af værktøjerne i gruppen kontrolelementer under fanen Design i layoutvisning eller designvisning.

Du binder et kontrolelement til et felt ved at identificere det felt, hvorfra kontrolelementet henter sine data. Du kan oprette et kontrolelement, der er bundet til det markerede felt ved at trække feltet fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten. Ruden Feltliste vises felterne i formularens underliggende tabel eller forespørgsel. Åbn objektet i layoutvisning eller designvisning for at få vist ruden Feltliste , og klik derefter på Tilføj eksisterende felteri gruppen Funktioner under fanen Design . Når du dobbeltklikker på et felt i ruden Feltliste , føjes den relevante type kontrolelement for det pågældende felt til objektet.

Du kan også binde et felt til et kontrolelement ved at skrive feltnavnet i selve (Hvis objektet, der er åben i designvisning) kontrolelementet eller i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde i kontrolelementets egenskabsark. Egenskabsarket definerer egenskaber for kontrolelementet, som navnet. Tryk på F4 for at få vist eller skjule egenskabsarket.

Der er to årsager til, at ruden Feltliste er den bedste måde at oprette et bundet kontrolelement på:

  • Access udfylder automatisk kontrolelementets tilknyttede etiket med navnet på feltet (eller den titeltekst, der er defineret for det pågældende felt i den underliggende tabel eller forespørgsel), så du ikke behøver at skrive etiketten dig selv.

  • Access indstiller automatisk mange af kontrolelementets egenskaber til de relevante værdier efter egenskaberne for feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel (såsom filformat, decimalerog Inputmaske egenskaberne).

Hvis du allerede har oprettet et ubundet kontrolelement og vil binde det til et felt, kan du angive værdien i egenskaben Kontrolelementkilde Kontrolelementkilde egenskabsfeltet til navnet i feltet. Få mere at vide om egenskaben Kontrolelementkilde skal du trykke på F1, mens markøren er i den egenskab rullelisten.

Toppen af siden

Se også

Automatisk justere kontrolelementer i en formular

Oprette et beregnet kontrolelement

Angive tabulatorrækkefølgen for kontrolelementer

Angivelse af standardværdier for felter eller kontrolelementer

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×