Introduktion til integrering af data mellem Access og et SharePoint-websted

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan dele og administrere data på mange måder ved hjælp af Microsoft Office Access 2007 med Windows SharePoint Services 3.0. Du kan få glæde af samarbejdsfunktionerne i et SharePoint-websted og fortsætte med at bruge funktioner for posten og analyse af Access. Du kan for eksempel spore versioner af data, abonnere på beskeder, så du ved, når der foretages ændringer og administrere tilladelser for dataene.

Denne artikel indeholder

Måder at arbejde med data

Integrere og administrere data

Sporing af dine data og arbejdsproces

Måder at arbejde med data

Når du bruger Office Access 2007, kan du dele, administrere og opdatere data fra SharePoint-websteder på flere forskellige måder.

Flytte data til et SharePoint-websted    Når du flytter en database fra Access til et SharePoint-websted, kan du oprette lister på SharePoint-webstedet, som er tilknyttet som tabeller i databasen. Når en database er flyttet, oprettes et nyt front end-program, der indeholder alle de gamle formularer og rapporter og de nye sammenkædede tabeller, der er eksporteret lige. Guiden Flyt til SharePoint-websted hjælper dig med at flytte dataene fra alle dine tabeller på samme tid.

Når SharePoint-lister er oprettet, kan personer arbejde med lister over på SharePoint-webstedet eller i de sammenkædede tabeller i Access, mens de bruger funktionerne i et SharePoint-websted til at administrere dataene, og hold dig opdateret med ændringer. Som administrator kan du administrere tilladelser til og versioner af dataene, så du kan se, hvem der har ændret den, eller gendanne tidligere data.

Udgive data til et SharePoint-websted    Hvis du samarbejder med andre, kan du gemme en kopi af en database i et bibliotek på et SharePoint-server og fortsætte med at arbejde i databasen ved hjælp af formularer og rapporter i Access. Du kan sammenkæde lister som tabeller i databasen, som er nyttigt, hvis du vil registrere data på SharePoint-webstedet, og du kan oprette formularer, forespørgsler og rapporter til at arbejde med dataene. For eksempel kan du oprette en Access-program, der indeholder forespørgsler og rapporter til SharePoint-lister, følge op på problemer og administrere medarbejderoplysninger. Når personer arbejder med disse lister på et SharePoint-websted, kan de åbne Access-forespørgsler og rapporter fra menuen Vis for SharePoint-lister. Eksempelvis hvis du vil have vist og udskrive en Access-problemer rapport for en månedlig møde, kan du gøre det direkte fra SharePoint-listen.

Når du publicerer en database på en server for første gang, indeholder Access en liste over-servere, der gør det nemmere at navigere til den placering, hvor du vil publicere som et dokumentbibliotek. Når du publicerer databasen, husker Access placeringen, så du ikke behøver at finde serveren igen, når du publicerer ændringerne. Når du publicerer en database til et SharePoint-websted, bliver databasen tilgængelige for personer med tilladelse til at arbejde med SharePoint-webstedet.

Åbn Access-formularer og rapporter fra et SharePoint-websted    Brugere kan åbne lister i omfattende Access-visninger fra et SharePoint-websted. Access-formularer, rapporter og dataark kan vises sammen med andre visninger på SharePoint-websted. Når du vælger en Access-visning, Access starter og åbner den ønskede formular, rapport eller dataark. Dette gør det nemt for dig at køre en omfattende Access-rapport på et SharePoint-websted uden at skulle første start Office Access 2007 eller gå til det rigtige objekt.

Oprette databaser fra SharePoint-lister    Du kan åbne en SharePoint-liste i Access. Hvis der ikke findes en database, kan du oprette den i Access og derefter oprette et sæt af formularer og rapporter, der er baseret på din liste.

Tage SharePoint-lister offline med Access    Hvis du vil tage nogle arbejde med hjem med dig, kan du drage SharePoint-lister offline med et enkelt klik ved hjælp af Access. Du kan arbejde på dine data i Access og derefter synkronisere dine ændringer eller oprette forbindelse igen med SharePoint-websted på et senere tidspunkt.

Importere eller sammenkæde med en SharePoint-liste    Du kan tage en SharePoint-liste til Access, ved at importere eller sammenkæde data. Importere en SharePoint-liste, opretter en kopi af på listen i en Access-database. Under importen kan du angive de lister, du vil kopiere, og for hver af de valgte lister, kan du angive, om du vil importere hele listen eller kun en bestemt visning. Sammenkædning kan du oprette forbindelse til data i et andet program uden at importere disse oplysninger, så du kan få vist og redigere de nyeste data både i det oprindelige program og Access-databasen uden at oprette og vedligeholde en kopi af data i Access.

Toppen af siden

Integrere og administrere data

Når du flytter dine Access-data til et SharePoint-websted, kan du administrere, hvem der får vist dataene, holde styr på versioner og gendanne de data, der slettes ved et uheld. Bedre dataintegration mellem Office Access 2007 og SharePoint-websteder forbedrer ydeevnen og programmet design.

Administrere tilladelser på SharePoint-websteder    Du kan tildele forskellige tilladelsesniveauer til lister og Access-databaser på SharePoint-websteder. Du kan tildele begrænsede læsetilladelser eller fuld redigeringstilladelser til grupper, så du kan tillade eller nægte adgang til bestemte brugere enkeltvis. Hvis du har brug at begrænse adgangen til blot nogle få følsomme elementer i en database, kan du angive tilladelser på bestemte listeelementer på et SharePoint-websted.

Registrere og administrere versioner på SharePoint-websteder    Du kan holde styr på versioner af listeelementer og få vist versionshistorikken på et SharePoint-websted. Du kan gendanne en tidligere version af et element, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil vide, hvem der har ændret en række, eller når den er blevet ændret, kan du få vist versionshistorikken.

Hente data fra Papirkurv    Du kan bruge den nye Papirkurv på SharePoint-websteder til nemt at få vist slettede poster og gendanne data, der blev slettes ved et uheld.

Forbedret ydeevne for tabeller, der er sammenkædet med SharePoint-lister    Optimeringer, der er foretaget på den interne behandling af tabeller, der er sammenkædet med SharePoint-lister til at aktivere et hurtigere og mere jævnt oplevelse end med tidligere versioner.

Udvidet tilknytning af Windows SharePoint Services-datatyper    Med nye understøttelse af felter med flere værdier og vedhæftede filer understøtter Access nu flere af de datatyper findes på SharePoint-websteder, hvilket gør design og konstruktion af delte programmer er meget nemmere.

Toppen af siden

Sporing af dine data og arbejdsproces

Du kan bruge Office Access 2007 med oplysninger fra SharePoint-websteder til at registrere din organisations data, problemer og arbejdsprocessen.

Sporing    Access har nu en skabelon til sporing, der skal arbejde sammen med skabelonen problemsporing direkte på et SharePoint-websted. Skemaerne er den samme, og løsningen Access kan bruges som en front-end – for eksempel med formularer og forespørgsler – mod data fra et SharePoint-websted.

Spore historikken for notatfelter    Notatfelter er nyttige til lagring af store mængder data. Du kan angive en egenskab, der fortæller, Access til at bevare en oversigt over alle ændringer i et notatfelt. Du kan derefter få vist en oversigt over disse ændringer. Denne funktion understøtter også versionsstyring på SharePoint-websteder, så du kan også bruge Access til at få vist de ændringer, der er foretaget på SharePoint-listen.

Integration med arbejdsprocesser på SharePoint-websteder    Du kan nu bruge Access til at interagere med og rapportere på arbejdsprocesser, så du bedre kan måle projektets status og evaluerer dine forretningsprocesser. Rapporter over arbejdsprocessens kan strækker sig over flere lister samt oplysninger fra flere arbejdsprocesser.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×