Introduktion til indholdstyper og indholdstypeudgivelse

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Indholdstyper giver dig mulighed for at organisere, administrere og håndtere indhold på en ensartet måde på tværs af dine websteder. Ved at definere indholdstyper for bestemte typer af dokumenter eller informationsprodukter kan du sikre, at hver indholdsgruppe administreres på en ensartet måde. I denne artikel beskrives de grundlæggende begreber for indholdstyper, og hvordan indholdstypeudgivelse kan anvendes til at dele indholdstyper på tværs af grupper af websteder.

Denne artikel indeholder

Hvad er en indholdstype?

Sådan fungerer nedarvning for indholdstyper

Sådan fungerer nedarvning for webstedsindholdstyper

Sådan fungerer nedarvning for listeindholdstyper

Indholdstypeudgivelse

Relaterede opgaver

Hvad er en indholdstype?

En typisk organisation producerer mange forskellige typer af indhold som en del af dens almindelige aktiviteter, f.eks. kontrakter, marketingforslag, specifikationer for produktdesign, produktionsprocesdokumenter mv. Disse forskellige dokumenttyper kan have nogle fælles egenskaber, men de har typisk entydige attributter, og hvert enkelt dokument kan oprettes, bruges, deles og bevares på forskellige måder. En organisation kan vælge at angive forskellige typer af metadata vedrørende disse forskellige indholdstyper eller vælge at benytte forskellige politikker for opbevaring eller fortrolighed for dem.

Organisationer kan definere disse forskellige dokumentgrupper som indholdstyper. En indholdstype er en gruppe indstillinger, der kan genbruges, hvor de delte attributter og funktionaliteter for en bestemt type indhold beskrives. Indholdstyper kan defineres for alle elementtyper, herunder dokumenter, listeelementer, mediefiler og mapper.

Du kan angive følgende attributter for hver indholdstype:

  • De kolonner (metadata), du vil tildele til elementer af denne type.

  • De brugerdefinerede formularer Ny, Rediger og Vis, der skal bruges til denne indholdstype.

  • De arbejdsprocesser, der er tilgængelige for elementer af denne indholdstype.

  • De brugerdefinerede løsninger eller funktioner, der er knyttet til elementer af denne indholdstype.

  • De politikker for administration af oplysninger, der er tilknyttet elementer af denne indholdstype.

  • Panelet for dokumentoplysninger, som vises i kompatible Microsoft Office-programmer for elementer af denne indholdstype.

  • Dokumentskabelonen for nye elementer af denne type (kun dokumentindholdstyper).

  • De dokumentkonverteringer, som er tilgængelige for elementer af denne indholdstype (kun dokumentindholdstyper).

Organisationer kan bruge indholdstyper til at administrere og organisere indhold på en ensartet måde på tværs af websteder, lister og biblioteker, og de gør det også muligt for en enkelt liste eller et enkelt bibliotek at indeholde flere element‑ eller dokumenttyper.

Hvis et bibliotek er konfigureret til at understøtte flere indholdstyper, vises en liste med de tilgængelige indholdstyper i menuen Nyt dokument, så brugerne kan vælge den type, som svarer til det dokument, der skal oprettes.

Visning af indholdstyper i menuen Ny for en liste eller et bibliotek.

Øverst på siden

Sådan fungerer nedarvning for indholdstyper

Indholdstyper organiseres i et hierarki, der gør det muligt for én indholdstype at nedarve sine karakteristika fra en anden indholdstype. Det gør det muligt for kategorier af dokumenter at dele attributter på tværs af en organisation og samtidigt lade grupper tilpasse attributterne for bestemte websteder eller lister.

Der er to grundlæggende indholdstyper: Webstedsindholdstyper og listeindholdstyper.

Typer af webstedsindhold    Indholdstyper, der er defineret på webstedsniveau kaldes webstedsindholdstyper, og de administreres i det galleri med webstedsindholdstyper for et websted. Typer af webstedsindhold er tilgængelige til brug i underordnede websted på webstedet, som de er blevet defineret. Eksempelvis hvis en webstedsindholdstype er defineret i den galleri med webstedsindholdstyper for webstedet på øverste niveau i en gruppe af websteder, er den tilgængelig til brug i lister og biblioteker på alle websteder i den gruppe af websteder. Hvis Indholdstypepublicering er blevet konfigureret, og denne gruppe af websteder er hubwebsted for Indholdstypepublicering, kan disse webstedsindholdstyper publiceres til abonnerende grupper af websteder og webprogrammer. Typer af webstedsindhold kan tilføjes enkeltvis til lister eller biblioteker og tilpasset til brug i disse lister eller biblioteker.

Listeindholdstyper    Når du føjer en indholdstype til en liste eller et bibliotek, kaldes en listeindholdstype. Listeindholdstyper er børn af de indholdstyper, hvorfra de oprettes.

Øverst på siden

Sådan fungerer nedarvning for webstedsindholdstyper

Når du definerer en ny, brugerdefineret webstedsindholdstype i Galleri med webstedsindholdstyper for et websted, vælger du som udgangspunkt en eksisterende overordnet webstedsindholdstype i Galleri med webstedsindholdstyper. Du har adgang til et stort antal standardtyper for webstedsindhold, som du kan bruge til at oprette dine egne brugerdefinerede webstedsindholdstyper. Den webstedsindholdstype, du opretter, nedarver alle attributterne fra den overordnede indholdstype, f.eks. dokumentskabelonen, indstillingerne for skrivebeskyttelse eller kolonnerne. Når du har oprettet din nye webstedsindholdstype, kan du foretage ændringer af alle disse attributter.

Når du udfører ændringer på en webstedsindholdstype, kan du angive, om du også vil opdatere de underordnede webstedsindholdstyper eller listeindholdstyperne, som nedarver deres attributter fra den webstedsindholdstype, du opdaterer. Du kan kun opdatere de attributter, som de underordnede webstedsindholdstyper eller listeindholdstyper deler med en overordnet indholdstype. Hvis en underordnet webstedsindholdstype er blevet tilpasset med yderligere attributter, som den overordnede webstedsindholdstype ikke har (f.eks. ekstra kolonner), overskrives tilpasningerne ikke, når den underordnede webstedsindholdstype opdateres. De ændringer, du udfører på en webstedsindholdstype, påvirker ikke den overordnede webstedsindholdstype, som den er oprettet ud fra.

I følgende figur kan du se, hvordan nedarvning fungerer for indholdstyper. Galleriet med webstedsindholdstyper for dette websted på øverste niveau indeholder tre webstedsindholdstyper: Dokument, Designspecifikation og Notat. Indholdstyperne Designspecifikation og Notat er underordnede typer af indholdstypen Dokument, og begge deler kolonnen Forfatter, fordi den er nedarvet fra indholdstypen Dokument. Indholdstypen Designspecifikation er brugt på et underordnet websted i gruppen af websteder til at oprette en ny underordnet webstedsindholdstype med navnet Specifikation for produkt X, der indeholder en ekstra kolonne. Forekomster af den nye webstedsindholdstype Specifikation for produkt X og webstedsindholdstypen Notat føjes til et bibliotek, hvor de fungerer som listeindholdstyper. I biblioteket vises de kolonner, der er relevante for begge indholdstyper, herunder kolonnen Forfatter, som deles af begge indholdstyper.

Diagram over indholdstypenedarvning

1. webstedsindholdstype med kolonner, der er repræsenteret af kursiv tekst.

2. listeindholdstype

3. det bibliotek, hvor begge indholdstyper er blevet tilføjet viser kolonner, der er relevant for dem begge, og elementer med hver indholdstype har metadata i bestemte kolonner, der er relevante for dem.

Øverst på siden

Sådan fungerer nedarvning for listeindholdstyper

Hvis du har en liste eller et bibliotek, der er konfigureret til flere indholdstyper, kan du føje indholdstyper til listen eller biblioteket fra den gruppe af webstedsindholdstyper, der er tilgængelige for dit websted.

Når du føjer en indholdstype til en liste eller et bibliotek, gør du det muligt for listen eller biblioteket at indeholde elementer af den pågældende type. Ved hjælp af kommandoen Nyt element eller Nyt dokument på listen eller i biblioteket kan brugerne oprette nye elementer af den pågældende type. En af fordelene ved indholdstyper for lister og biblioteker er, at de gør det muligt, at en enkelt liste eller et enkelt bibliotek kan indeholde flere element‑ eller dokumenttyper, som hver kan have separate metadata, politikker eller funktionaliteter.

Når du føjer en webstedsindholdstype til en liste eller et bibliotek for at gøre den tilgængelig til brug på den pågældende placering, kendes den som en listeindholdstype og er en underordnet type af den webstedsindholdstype, som den blev oprettet ud fra. Denne listeindholdstype nedarver alle attributter fra den overordnede webstedsindholdstype, f.eks. dens dokumentskabelon, skrivebeskyttelsesindstilling, arbejdsprocesser og kolonner.

Du kan tilpasse en listeindholdstype til den specifikke liste eller det bibliotek, du har føjet den til. Disse tilpasninger påvirker ikke den overordnede webstedsindholdstype. Hvis den overordnede webstedsindholdstype for en listeindholdstype opdateres, nedarver din listeindholdstype disse ændringer (hvis personen, der vedligeholder webstedsindholdstypen, vælger at anvende opdateringerne på alle underordnede indholdstyper). Hvis du har tilpasset nogle af de attributter, som din listeindholdstype deler med dens overordnede webstedsindhold, overskrives dine tilpasninger, hvis opdateringer på den overordnede webstedsindholdstype overføres til alle nedarvende indholdstyper. Hvis du tilpasser din listeindholdstype ved at tilføje attributter, som den overordnede indholdstype ikke har (f.eks. ekstra kolonner), overskrives disse tilpasninger ikke, hvis opdateringer på den overordnede webstedsindholdstype overføres til alle nedarvende indholdstyper.

Øverst på siden

Indholdstypeudgivelse

Organisationer kan dele indholdstyper på tværs af grupper af websteder i deres installation ved at bruge et Managed Metadata-tjenesteprogram til at konfigurere indholdstypeudgivelse. Indholdstypeudgivelse hjælper organisationer med at administrere indhold og metadata, så de er ensartede på tværs af deres websteder, da indholdstyper kan oprettes og opdateres fra en central placering, og da opdateringer kan publiceres og distribueres til flere grupper af abonnementswebsteder eller webprogrammer.

Hvis du vil konfigurere indholdstypeudgivelse, skal farmadministratoren oprette en Managed Metadata-tjeneste og konfigurere den til at udpege en specifik gruppe af websteder som et hubwebsted for indholdstypeudgivelse. Farmadministratoren publicerer Managed Metadata-tjenesten, når den er oprettet og konfigureret. Farmadministratoren kan bruge den publicerede URL-adresse til at forbinde andre webprogrammer til Managed Metadata-tjenesteprogrammet og abonnere på dets indholdstyper.

Din organisation kan konfigurere flere Managed Metadata-tjenester til at dele indholdstyper fra flere grupper af websteder. Individuelle webprogrammer kan også have forbindelse til flere Manage Metadata-tjenester og abonnere på indholdstyper fra flere hubwebsteder.

Managed Metadata-tjenesten skal konfigureres af en administrator.

Hvis indholdstypeudgivelse er konfigureret for Managed Metadata-tjenesten af en administrator, kan du publicere indholdstyper fra galleriet med webstedsindholdstyper på en gruppe af hubwebsteder til andre abonnerende grupper af websteder. Når en indholdstype er publiceret, er den skrivebeskyttet på abonnerende websteder (brugere kan dog ændre skrivebeskyttelsesstatussen og udføre opdateringer). Webstedsejere for abonnerende websteder kan bruge indholdstypen, som den er, ved at føje den til lister eller biblioteker, eller de kan udvide den ved at oprette nye websteds‑ eller listeindholdstyper, der er baseret på den.

Når den publicerede indholdstype er opdateret i galleriet med webstedsindholdstyper på hubwebstedet, kan opdateringerne genpubliceres på abonnerende websteder. Indholdstypeudgivelse administreres af et timerjob, der kan konfigureres af administratoren. Afhængigt af hvor ofte det er angivet, at timerjobbet skal køres, kan der være en tidsforskel mellem, hvornår en opdateret indholdstype er publiceret, og abonnerende websteder modtager opdateringerne.

Lokale versioner af publicerede indholdstyper er skrivebeskyttet på abonnerende websteder. Brugerne kan dog ændre statussen for skrivebeskyttelse og foretage opdateringer. Dette hjælper organisationer med at bruge indholdstypeudgivelse til at understøtte ensartet indholdsstyring på tværs af websteder. Hvis du sletter en publiceret indholdstype fra galleriet med webstedsindholdstyper for hubwebstedet, slettes publicerede versioner af indholdstypen ikke på de abonnerende websteder. Disse indholdstyper mister blot deres status som skrivebeskyttet og kan nu redigeres.

Øverst på siden

Relaterede opgaver

Administrere indholdstypeudgivelse

Oprette eller tilpasse en webstedsindholdstype

Ændre en indholdstype for en liste eller et bibliotek

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×