Introduktion til grundlæggende webstedstilpasninger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan hurtigt og nemt oprette dynamiske websteder med et professionelt udseende – herunder teamwebsteder, blogwebsteder og en lang række websteder med mødearbejdsområder – ved hjælp af en af de mange webstedsskabeloner. De websider, der oprettes på grundlag af disse webstedsskabeloner, bruges af mange organisationer og til mange formål, som de er, men indimellem har du behov for at tilpasse en eller måske alle siderne på dit websted. Hvis du f.eks. vil bruge et nyt intranetwebsted til at informere organisationens salgsstyrke om et nyt produkt, kan du basere webstedet på skabelonen Websted for team. Derefter kan du føje tekst eller grafik til de enkelte sider, ændre det øverste hyperlinkpanel, omarrangere og redigere elementerne i Hurtig start og ændre skrifttyperne og formateringen på webstedet.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 er værktøjet, som du skal bruge til at tilpasse Windows SharePoint Services 3.0- og Microsoft Office SharePoint Server 2007-websteder. I denne artikel får du en introduktion til nogle få af de grundlæggende måder, du kan tilpasse et SharePoint-websted på ved hjælp af Office SharePoint Designer 2007.

Bemærk!: I alle eksemplerne i denne artikel bruges SharePoint-skabelonen Websted for team.

I denne artikel

En hurtig introduktion til tilpasning af sider

Føje tekst eller grafik til en side

Tilpasse det øverste hyperlinkpanel

Tilpasse værktøjslinjen Hurtig start

Ændre skrifttype og formatering

Forslag til næste trin

En hurtig introduktion til tilpasning af sider

Du åbner en side for at foretage tilpasninger, men du kan ikke markere de ønskede elementer, og markøren ser ofte ud som vist i følgende illustration.

Side, hvor markøren angiver et område, der ikke kan redigeres

En markør, der ser sådan ud, angiver områder, som ikke kan redigeres. Det er de indholdspladsholdere, der er angivet på den masterside, som en side er baseret på, der bestemmer, om et område kan redigeres. Hvis du skal forstå, hvordan du tilpasser sider, skal du derfor først have kendskab til mastersider og indholdspladsholdere.

Hvor kommer startsidens indhold og formatering fra?

Startsidens indhold og formatering kommer fra standardmastersiden. Mastersider er sideskabeloner, der forbliver knyttet til siderne. Hvis en masterside ændres, ændres alle de sider, der er knyttet til den, også. Mastersider gør det nemmere at opdatere mange sider i en enkelt handling. Mastersider gør det også nemt at anvende et konsistent udseende – herunder grafik, skrifttyper og formatering – på nogle få eller alle siderne på SharePoint-webstedet.

Standardmastersiden på Windows SharePoint Services 3.0-websider hedder default.master og findes i webstedets _catalogs/masterside-mappe. Default.master styrer formateringen af startsiden og alle andre standardsider (f.eks. listeformularer). Hvis du vil tilpasse startsidens udseende, kan du enten føje indhold til de områder på startsiden, der er angivet som redigerbare af standardmastersiden, eller du kan tilpasse webstedets standardmasterside.

Bemærk!: Webstedsstartsider i Office SharePoint Server 2007 styres muligvis ikke af default.master, men af en anden masterside. Den webstedsdefinition, der er grundlag for webstedet, bestemmer, hvilken masterside startsiden er knyttet til.

Hvad er pladsholdere?

Når du åbner startsiden for et SharePoint-websted i Office SharePoint Designer 2007, kan du se pladsholdere, der ser ud som dem, der er illustreret her.

Pladsholder på startside

Mastersidepladsholdere definerer de regioner på de tilknyttede sider, hvor du kan tilføje eller redigere indhold. Pladsholdere reserverer også plads til funktioner, der allerede bruges på siden, eller som er reserveret til fremtidig brug af et andet program, f.eks. Microsoft Office Forms Server 2007 eller Microsoft Office Project Server 2007. Mastersider på Office SharePoint Server 2007-websteder har flere obligatoriske standardpladsholdere end mastersider på Windows SharePoint Services 3.0-websteder.

På områdemærket efterfølges pladsholdernavnet af enten (Master) eller (Brugerdefineret). Pladsholdere med angivelsen (Master) indeholder standardindhold fra en masterside på webstedet, og pladsholdere med angivelsen (Brugerdefineret) indeholder brugerdefineret indhold, der er føjet til den aktuelle side.

Hvis du vil tilpasse pladsholderindhold, f.eks. det øverste hyperlinkpanel eller Hurtig start, skal du først låse pladsholderen op, så du kan redigere den. Det gør du ved at klikke på pilen ud for pladsholderen og derefter klikke på Opret brugerdefineret indhold.

Pladsholder med kommandoen Opret brugerdefineret indhold vist i menuen

Du kan tilpasse hver enkelt pladsholder på en masterside uafhængigt af de andre pladsholdere. Du kan f.eks. ændre de typografier, der anvendes på en pladsholder, flytte den til en anden placering på siden eller fjerne den helt. Du skal imidlertid være meget forsigtig med at fjerne indholdspladsholdere. Hvis du fjerner en indholdspladsholder fra mastersiden, vises der en fejl på alle de indholdssider, der leverer indhold til det pågældende område.

Hvad sker der, hvis noget går galt?

Når du redigerer hjemmeside, kan nogle gange endda erfarne brugere foretage fejl. Når tilpasning af startsiden går galt, kan du nulstille til den oprindelige startside ved hjælp af webstedsdefinitionen, som webstedet blev oprettet. For at lære, hvordan du læse artiklen nulstille en brugertilpasset side til webstedsdefinitionen. Også, hvis du har slået til for et dokumentbibliotek på dit websted og den side, som du redigerer versionsstyring er gemt i dokumentbiblioteket, kan du altid gå tilbage til en tidligere version af siden Hvis der opstår et problem.

Hvad med andre sider end startsiden?

Ligesom startsiden styres alle standardsiderne på et SharePoint-websted af en masterside. Hvis du vil tilpasse en side, kan du begynde med at indtaste brugerdefineret indhold i pladsholderne på siden. Hvis der er ændringer, du ikke kan foretage ved hjælp af pladsholderne, kan du redigere den masterside, der styrer siden.

Når du åbner en side i Office SharePoint Designer 2007, kan du identificere, hvilke mastersideobjekter der styrer den pågældende sides formatering, ved at se øverst til højre i sidevisningen, hvor sidens placering og navn er angivet som vist i følgende illustration.

Øverste højre hjørne af sidevisning med mastersiden identificeret

I dette tilfælde er siden AllItems.aspx knyttet til standardmastersiden, som er placeret i mappen masterside i mappen _catalogs på webstedet og har navnet default.master. Hver gang du tilpasser en side, bestemmer du, hvilke to typer tilpasninger du vil foretage:

 • Tilpasninger af en enkelt side ved at tilføje eller redigere indhold i en indholdspladsholder

 • Tilpasninger af en masterside, som afspejles på alle de sider, der er knyttet til mastersiden

Toppen af siden

Føje tekst eller grafik til en side

Når du har klikket på en indholdspladsholder og gjort det pågældende område redigerbart ved at klikke på Opret brugerdefineret indhold, kan du klikke i pladsholderboksen og derefter begynde at skrive. Du kan også trække billeder på webstedet fra Mappeliste til pladsholderen.

Toppen af siden

Tilpasse det øverste hyperlinkpanel

Fanerne i det øverste hyperlinkpanel viser automatisk startsiden og har samtidig hyperlinks til den. De viser også og har hyperlinks til startsiden for alle webstedets underordnede websteder, men kun hvis du har oprettet det underordnede websted ved hjælp af browseren og markeret indstillingen Skal webstedet vises i det øverste hyperlinkpanel i det overordnede websted?.

Det øverste hyperlinkpanel med hyperlink til startside

Du kan ændre det øverste hyperlinkpanel enten i webbrowseren (ved at klikke på Indstillinger for websted og derefter gå til siden Øverste hyperlinkpanel) eller i Office SharePoint Designer 2007 (ved at benytte følgende fremgangsmåde). Du bruger en mere visuel arbejdsform, hvis du ændrer det øverste hyperlinkpanel i Office SharePoint Designer 2007, da du kan trække sider til hyperlinkpanelet. Når du navngiver en side i navigationsvisning, ændres den sidetitel, der vises i webbrowserens vindue, desuden automatisk til det nye navn.

 1. Åbn det websted, du vil ændre det øverste hyperlinkpanel for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Navigation i menuen Websted.

  Navigationsvisningen åbnes med en visuel repræsentation af webstedet. Hyperlinkpaneler repræsenteres af boksene med globussymbolet.

  Navigationsvisning med repræsentation af hyperlinkpaneler

Føje et hyperlink til en eksisterende side på webstedet til det øverste hyperlinkpanel

 • Klik på den side, du vil oprette et hyperlink til, i Mappeliste, og træk den derefter til en placering lige under boksen Øverste navigationslinje i SharePoint. Når siden er på plads, får du vist en forbindelseslinje, der angiver, at der er føjet et hyperlink til denne side, til det øverste hyperlinkpanel.

  Bemærk!: 

  • Den primære side for lister hedder AllItems.aspx og er placeret i lister/listenavn / mappe på dit websted (hvor navn er navnet på listen, som meddelelser, kalender, Links, opgaver eller Teamdiskussion). Hovedsiden for biblioteker hedder AllItems.aspx og er placeret i biblioteket navn/formularer/mappe på dit websted (hvor dokumentbibliotekets navn er navnet på biblioteket).

  • Hvis Mappeliste ikke er synlig, skal du klikke på Mappeliste i menuen Opgaveruder. Hvis du ikke kan læse navnene på boksene i navigationsvisningen, fordi teksten er afkortet, skal du holde markøren over boksen. Det fulde navn vises i et skærmtip. Hvis der ikke vises nogen sider under boksen Øverste navigationslinje i SharePoint, skal du klikke på plustegnet (+) nederst i boksen for at udvide listen over sider.

Føje et nyt hyperlink til en ny side til det øverste hyperlinkpanel

 • Højreklik på Øverste navigationslinje i SharePoint, peg på to Ny, og klik derefter på Side.

  Der oprettes en ny side.

  Hvis du ikke får vist den nye side i Mappeliste, skal du åbne den ved at dobbeltklikke, så du kan redigere den.

Omdøbe et hyperlink i det øverste hyperlinkpanel

 1. Højreklik på den side, du vil ændre, under Øverste navigationslinje i SharePoint, og klik derefter på Omdøb.

 2. Skriv sidens nye navn. Hyperlinket i hyperlinkpanelet ændres, så snart du klikker uden for siden.

  Denne ændring påvirker kun hyperlinket i det øverste hyperlinkpanel i SharePoint. Den påvirker hverken filnavnet eller sidetitlen.

Slette et hyperlink fra det øverste hyperlinkpanel

 • Højreklik på den side, du vil slette, under Øverste navigationslinje i SharePoint, og klik derefter på Slet.

  Hyperlinket til siden slettes fra det øverste hyperlinkpanel. Selve siden slettes ikke.

Ændre rækkefølgen af hyperlinks i det øverste hyperlinkpanel

 • Du kan trække sider til en anden placering for at ændre deres rækkefølge. Hvis en side med navnet Startside f.eks. vises først, og en side med navnet Planer vises bagefter, og du vil bytte om på dem, skal du trække Startside hen til højre for Planer i navigationsvisning.

  Bemærk!: Kontroller, at begge bokse forbliver under Øverste navigationslinje i SharePoint.

Toppen af siden

Tilpasse Hurtig start

I Hurtig start vises automatisk hyperlinks til alle SharePoint-lister og -biblioteker på dit websted, som du opretter i Office SharePoint Designer 2007 eller i webbrowseren (i webbrowseren skal du vælge indstillingen Vis listen [eller biblioteket] på Hurtig start). I afsnittet Websteder findes der automatisk hyperlinks til alle webstedets underordnede websteder. I afsnittet Personer og grupper findes der automatisk hyperlinks til en liste over alle brugere og grupper, der har adgangstilladelser til dette websted. Benyt følgende fremgangsmåde for at tilpasse afsnittene med dokumenter, billeder, lister, diskussioner og undersøgelser i Hurtig start med Office SharePoint Designer 2007.

Hurtig start med standardindstillingerne

 1. Åbn det websted, du vil ændre Hurtig start for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Navigation i menuen Websted.

  Navigationsvisningen åbnes med en visuel repræsentation af webstedet. Hyperlinkpaneler repræsenteres af boksene med globussymbolet.

  Navigationsvisning med udvidet Hurtig start

Slet et afsnit i Hurtig start

Du kan slette et afsnit i Hurtig start, hvis du ikke bruger de funktioner, der repræsenteres af det pågældende afsnit. Hvis du f.eks. ikke bruger diskussioner, kan du slette afsnittet Diskussioner.

 • Højreklik på den boks, der repræsenterer det afsnit, du vil slette, f.eks. Diskussioner, og klik derefter på Slet i genvejsmenuen.

Føj et hyperlink til en eksisterende side på webstedet til Hurtig start

 • Klik på den side, du vil oprette et hyperlink til fra Hurtig start, i Mappeliste, og træk derefter siden til en placering under boksen Hurtig start.

Bemærk!: 

 • Den primære side for lister hedder AllItems.aspx og er placeret i lister/listenavn / mappe på dit websted. Hovedsiden for biblioteker kaldes AllItems.aspx og er placeret i biblioteket navn/formularer/mappe på dit websted.

  Hvis hyperlinket skal vises på samme niveau som overskrifterne i Hurtig start (f.eks. Dokumenter, Billeder og Lister), skal du sørge for at trække den hen lige under boksen Hurtig start. Hvis hyperlinket skal vises under en eksisterende overskrift, skal du sørge for at trække den hen lige under den pågældende overskrift. Der føjes et hyperlink til siden til Hurtig start.

 • Hvis Mappeliste ikke er synlig, skal du klikke på Mappeliste i menuen Opgaveruder. Hvis du ikke kan læse navnene på boksene i navigationsvisningen, fordi teksten er afkortet, skal du holde markøren over boksen. Det fulde navn vises i et skærmtip. Hvis der ikke vises nogen sider under boksen Hurtig start, skal du klikke på plustegnet (+) nederst i boksen for at udvide listen over sider.

Føje et nyt hyperlink til en ny side til Hurtig start

 • Højreklik på boksen Hurtig start, peg på Ny i genvejsmenuen, og klik derefter på Side.

  Der oprettes en ny side.

  Denne indstilling opretter en ny side og et tilsvarende hyperlink som et sidehoved på samme niveau som Dokumenter, Billeder og Lister. Hvis du vil oprette den nye side i et eksisterende afsnit, skal du højreklikke på boksen for den pågældende afsnitsoverskrift i stedet for på boksen Hurtig start, pege på Ny i genvejsmenuen og derefter klikke på Side.

Omdøbe et hyperlink i Hurtig start

 1. Højreklik på den side, du vil ændre, i boksen Hurtig start, og klik derefter på Omdøb.

 2. Skriv sidens nye navn. Hyperlinket i hyperlinket ændres, så snart du klikker uden for siden.

  Denne ændring påvirker kun hyperlinket i Hurtig start. Den påvirker hverken filnavnet eller sidetitlen.

Ændre rækkefølgen af hyperlinks i Hurtig start

 • Træk sider til en anden placering i navigationsvisning for at ændre deres rækkefølge. Hvis Lister f.eks. skal komme før Dokumenter, skal du klikke på hyperlinket Dokumenter og derefter trække det hen til højre for Lister (eller klikke på hyperlinket Lister og derefter trække det hen til venstre for Dokumenter).

  Bemærk!: Når du gør det, skal du sørge for, at boksene forbliver under boksen Hurtig start.

Toppen af siden

Ændre skrifttyper og formatering

Skrifttyperne og formatering af hvert enkelt websted styres af branchestandard overlappende typografiark (CSS). CSS-reglerne er angivet i en fil kaldet core.css, der er placeret på http://my_server/_layouts/language-ID/typografier for Windows SharePoint Services 3.0 websteder. (Office SharePoint Server 2007 websteder kan bruge et andet typografiark.) Hvis du har tilladelse til at redigere filen core.css, kan du ændre den for at ændre skriftfarver, skriftstørrelser, afsnitsafstand, baggrundsbilleder, kanter, tegnafstand og meget mere. Når du ændrer core.css, oprettes automatisk en lokal kopi af core.css på dit websted. Den lokale core.css tilsidesætter server core.css, når den er knyttet til en side eller masterside. Men hvis du laver en fejl og vil gå tilbage til standard core.css, det er nemt at gøre ved blot at slette den kopierede core.css.

Ved at arbejde med standardmastersiden for dit websted og ved at bruge opgaveruderne Egenskaber for CSS og Administrer typografier kan du identificere, hvilke typografier der er anvendt på det visuelle element, som du vil ændre, og derefter ændre disse typografier. Hvis ændringerne skal vises på alle sider på webstedet, skal du kontrollere, at du arbejder med standardmastersiden for webstedet og ikke default.aspx-siden.

Åbning af dialogboksen Rediger typografi fra Egenskaber for CSS

Hvis du f.eks. vil ændre sidens baggrundsfarve, skal du finde de typografier, hvor baggrundsfarven er defineret, og derefter ændre de pågældende typografier, så de anvender den ønskede baggrundsfarve.

Det er normalt en god ide at oprette en kopi af Default.master i stedet for at ændre Default.master direkte. Men hvis du foretaget ændringer direkte til Default.master og ikke er tilfreds med de ændringer, du har foretaget, kan du altid nulstille Default.master til webstedsdefinitionen. Få mere at vide artiklen nulstille en brugertilpasset side til webstedsdefinitionen.

 1. Hvis du vil oprette en kopi af Default.master i Mappeliste, skal du højreklikke på Default.master og derefter klikke på Kopier.

 2. Højreklik på mappen masterside, og klik derefter på Sæt ind.

  Kopi af standardmastersiden på mappelisten

 3. Dobbeltklik på default_copy(1).master for at åbne den, så du kan redigere den.

 4. Klik i default_copy(1).master i designvisning, der hvor du vil ændre typografien.

  Bemærk!: Der anvendes ikke typografier på visse indholdsområder, der vises i designvisning, og derfor vises der ingen tilsvarende typografi i opgaveruden Anvend typografier. Hvis du f.eks. markerer en indholdspladsholder, vises der ingen typografi i opgaveruden Anvend typografier. Indholdspladsholdere vises imidlertid inde i HTML-elementer, som f.eks. koden <td>.

 5. Klik på Anvend typografier i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Anvend typografier er skjult.

 6. Klik på Indstillinger i opgaveruden Anvend typografier, og klik derefter på Vis typografier benyttet på markeringen.

  Hver typografi, der er anvendt på det område, hvor markøren er placeret, er indrammet i blåt, og der vises et eksempel på typografien inde i rammen.

  I den følgende illustration er div.ms-titleareaframe markeret i designvisning. I opgaveruden Anvend typografier vises tre typografier, der er anvendt på div.ms-titleareaframe. Den øverste typografi, Div.ms-titleareaframe, definerer baggrundsfarven.

  Bemærk!: Da der er forskel på store og små bogstaver i typografier, er Div.ms-titleareaframe med stort bogstav forskellig fra div.ms-titleareaframe med lille bogstav.

  Div.ms-titleareaframe valgt i designvisning viser den tilsvarende typografi i opgaveruden Anvend typografier

  1. Div.ms-titleareaframe er valgt i designvisning.

  2. De tre typografier, der er anvendt på div.mstitleareaframe, vises i opgaveruden Anvend typografier.

 7. Højreklik på den typografi, du vil ændre, og klik derefter på Vælg alle X forekomster, hvor X er antallet af forekomster, hvor formatet er anvendt på siden.

  Højreklik f.eks. på den øverste typografi, Div.ms-titleareaframe.

 8. Højreklik på typografien igen, når du har valgt alle forekomster af typografien, og klik derefter på Rediger typografi.

 9. Foretag de ændringer, som du ønsker, i dialogboksen Rediger typografi, og klik derefter på OK.

  Klik på baggrund for at følge eksemplet med, i dialogboksen Rediger typografi under kategori. Klik på rød Rød på listen Baggrundens farve, og klik derefter på OK.

Den nye typografi anvendes på siden.

Redigeret typografi i designvisning

Fortsæt med at ændre typografierne, indtil mastersiden ser ud, som du vil have den.

Hvis du beslutter, at du ikke er tilfreds med de ændringer, du har foretaget den masterside, når som helst, kan du nulstille det til webstedsdefinitionen. Få mere at vide artiklen nulstille en brugertilpasset side til webstedsdefinitionen.

Toppen af siden

Forslag til næste trin

Grundlæggende tilpasninger er et godt sted at starte, men hvis du vil foretage omfattende tilpasninger af hele webstedet, skal du først vide mere om mastersider og typografiark. Du kan finde yderligere oplysninger i følgende artikler:

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×